Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Miért bír jelentősséggel a munkahelyen kimutatott szeretet?

2022. december 21. 03:00 - Anika Enikő

Minden egyes ember munkájának minősége látható lesz, amikor Krisztus napja feltárja azt. Mert azon a napon a tűz mindenki munkáját felfedi; a tűz próbára teszi, és megmutatja a valódi minőségét.(1 Kor 3,13 GNT fordítás)

Isten arra akarja használni a munkádat, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyen. Azonban soha nem könnyű megtanulni olyan krisztusi tulajdonságokat, mint a felelősség, a jellem és a szeretet. Ahhoz, hogy megtanuld ezeket a dolgokat, úgy kell viszonyulnod az emberekhez, ahogy Jézus tenné – és ez különösen nehéz lehet a munkahelyen.

Akkor hát, miért kellene erőfeszítéseket tenned, hogy a munkahelyeden és a munkádban olyanná válj, mint Jézus?

Először is, mert Isten egy napon értékelni fogja a munkádat.

Pál apostol Korintusiakhoz írott levele harmadik fejezetének a 13.versében ezt mondja a Biblia: “Minden egyes ember munkájának minősége látható lesz, amikor Krisztus napja feltárja azt. Mert azon a napon a tűz mindenki munkáját felfedi; a tűz próbára teszi, és megmutatja valódi minőségét.” (1 Kor 3,13 GNT fordítás)

Minden amit a karriered során megvalósítottál; munkát, amit elvégeztél láthatóvá lesz, mert Krisztus az ítélet napján meg fogja vizsgálni azokat. Azon a napon mindenki munkája tűzpóbában méretik meg, azért hogy az egyes emberek jelleme és munkájuknak a minősége kirajzolódjék.

A munkád nagy részét el lehet végezni anélkül, hogy bárki láthatná vagy figyelné; de Isten tud róluk. Ő figyel, te pedig számot adsz neki a munkádról, akármennyire szolgainak is tűnik. Nem kell mindig jól csinálni. És természetesen, nem kell a legjobbnak lenned. De úgy kell dolgoznod, mintha Krisztusért tennéd – mert valóban érte teszed.

Másodsorban pedig Krisztushoz hasonlónak kellene lenned a munkádban, mert Isten örökkévaló jutalmakban részesít majd minden olyan cselekedetért, ami szeretetben ment végbe.

A Zsidókhoz írt levél hatodik fejezetének a 10. verse mondja: “Isten igazságos. Nem feledkezik el cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok.”(GW fordítás). Minden hétfő reggel eszedbe kellene jusson ez a vers. Isten nem fogja elfelejteni milyen keményen dolgozol, hogyan nyújtod a legjobbat, és hogyan mutatsz szeretetet az ő nevében.

A munkád számít Istennek. Az életed egyik célja az, hogy Krisztushoz hasonlóvá válj. A munkád, illetve a munkahelyed lehet az egyik legfontosabb út ahhoz, hogy Isten megtanítson téged felelősséget vállani, hogy formálja jellemedet, és, hogy megtanítson szeretni az embereket. Továbbá, ez lehet az egyik fontosabb helye annak, hogy másokat hozzá irányíts.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Ha jól végezted a munkád a munkahelyen, szeretnéd, hogy ezt mások megtudják? Miért igen vagy miért nem?
  • Milyen érzéseket kelt benned az a tudat, hogy Isten mindig figyeli, hogyan dolgozol, hogyan szeretsz másokat, és hogy mindenre egy napon fény derül?
  • Amikor a munkában nehézségek akadnak, az emberek akkor is figyelnek a munkahelyeden; figyelik ahogyan másokkal bánsz. Mit szeretnél, hogyan lássanak benned?

A munkád fontossá tétele egy egyszerű imával kezdődik.

Ha szeretnéd, hogy a munkád az örökkévalóság szempontjából értékes legyen és számítson, akkor kezd azzal, hogy ma ezt mondod Istennek: "Uram! Meg akarok tanulni felelősségteljesebb lenni azáltal, hogy betartom az ígéreteimet, hogy betartom a határidőket, hogy betartom a szavamat és minden olyan dologot megteszek, ami felelősségteljességre utal. Növekedni akarok a jellememben; sőt; azt szeretném, hogy az életemben illetve a munkámban felmerülő problémák hozzájáruljanak ahhoz, és segítsenek türelmesebbnek, bizakodóbb és örömtelibbnek lennem; valamint, hogy teremjem a Lélek gyümölcseit.

Istenem kérlek, hogy használd a munkámat, a munkahelyemet, és taníts engem arra, hogyan szeressem igazán az embereket. Azt akarom, hogy szerető emberként ismerjenek. Arra kérlek, hogy szeresd az embereket rajtam keresztül, még azokat is, akiket nehéz szeretni.

Ha még nem adtad át a szívedet Jézusnak, akkor imádkozz hozzá eképpen: Jézusom! Bevallom, hogy magamnak éltem az életem, nem pedig neked és a te céljaidnak. Vétkeztem, és tudom, hogy te vagy az egyetlen módja annak, hogy hittel Istenhez mehessek, megtérhessek és elnyerhessem az üdvösséget. Tudom, hogy kereszthalálod és feltámadásod lehetővé teszi azt, hogy megismerjelek, szerethesselek, és egy napon örökké veled élhessek. Kérlek, jöjj be életembe, mint Úr, és tölts el szereteteddel. Rád bízom az életemet, és követni akarlak életem hátralévő részében. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most fogadtad be Jézust az életedbe, akkor kérlek küldj egy emailt erre a címre Rick@PastorRick.com, mert szeretnék neked ingyenes anyagokat küldeni, melyek segítségedre lesznek, hogy elindulj Jézussal az utadon.

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.14.)

Szólj hozzá!

Amikor döntesz, gondolj másokra!

2020. május 08. 03:00 - Tomes Lívia

20200508.jpg

„Közülünk mindenki számot fog adni magáról Istennek. [...] Próbálj úgy élni, hogy testvéredet soha ne botránkoztasd meg azzal, hogy azt látja, te olyan dolgot teszel, amit ő rossznak tart” (Róm 14,12–13 TLB fordítás).

Minden, amit csinálsz, hatással van valakire. Vannak döntéseid, amik számodra is jók, és mások számára is. De néha megkísérthet az, hogy olyan döntést hozz, amely ugyan számodra kedvező lenne, de ártana a körülötted élő embereknek.

Ezért amikor döntened kell, nagy segítség, ha felteszed magadnak azt a kérdést: „Árthat ez más embereknek?”

Ez a kérdés persze ellentétes azzal, amit a mai kultúránk diktál, vagyis azzal, hogy csak magadra gondolj: arra, hogy mire van neked szükséged, és mi az, amit te akarsz.

De Isten azt akarja, hogy gondolj a körülötted élő emberekre is.

Pál levele a rómaiakhoz 14. fejezetének 12. és 13. verse ezt mondja: „Közülünk mindenki számot fog adni magáról Istennek. [...] Próbálj úgy élni, hogy testvéredet soha ne botránkoztasd meg azzal, hogy azt látja, te olyan dolgot teszel, amit ő rossznak tart” (Róm 14,12–13 TLB fordítás).

Akár tetszik, akár nem, mások figyelnek téged. Mindannyian együtt vagyunk ebben az emberiségnek nevezett hajóban. Ha úgy döntök, hogy lyukat fúrok a hajó aljába, az mindenkit érinteni fog.

A Biblia azt mondja, hogy egy napon aszerint ítélnek majd felőlünk, hogy döntéseink milyen hatással voltak más emberekre. Isten ezt komolyan veszi.

Erre jó példa a gyereknevelés. Amikor egy gyermeket nevelünk, közvetlen hatással vagyunk a következő generációra, ugyanis a gyermekeid figyelik a döntéseidet. Látják, hogy tisztelettel bánsz-e egy durva emberrel, vagy te is viszonzod a durvaságát. Tudják, ha azt hazudod a főnöködnek, hogy beteg vagy, amikor egy szabadnapot szeretnél. Megtanulják, hogy mi a helyes azáltal, hogy látják, milyen tévéműsort nézel, illetve mit engedsz nekik megnézni.

Lehet, hogy valaki nem nevel gyermeket, de szomszédja szinte mindenkinek van. Kérdezd meg magadtól: „Jó szomszédja vagyok azoknak, akik mellettem laknak?”

Azok az emberek is figyelnek, akikkel csak néha kerülsz kapcsolatba. Például az új pénztáros a boltban vagy  a pincér, akinek nehéz napja van, és rajtad áll bosszút.

Keresztényként nem szabad úgy reagálnod ezekre a dolgokra, ahogy te akarsz. Ha mégis ezt teszed, akkor a körülötted levő nem keresztények, amikor látják, ezt mondhatják: „Ha ilyen egy keresztény, akkor felejtsd el!”

Amennyire csak lehet, igyekszem úgy élni az életem, hogy csak olyan dolgokkal tudjanak vádolni az emberek, amiket kitalálnak velem kapcsolatban. Nekem ez a célom, és remélem, a tiéd is ez.

Pál levele a rómaiakhoz 15. fejezetének 1. és 2. verse ezt írja: „Még ha úgy is gondoljuk, hogy az Úrnak nem számít, hogy megtesszük-e ezeket a dolgokat, akkor sem tehetjük meg azokat úgy, ahogy nekünk tetszik, mert viselnünk kell azt a »terhet«, hogy  figyelembe vesszük mások kétségeit és félelmeit" (TBL fordítás).

Az érett emberek mások érdekei miatt korlátozzák saját szabadságukat. Fontolóra veszik, hogy döntéseik milyen hatással vannak a körülöttük élőkre. Szeretetből korlátozzák saját szabadságukat. Felteszik maguknak a kérdést: „Milyen hatással lesz ez a másikra?”

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Miért kell egy kereszténynek más embereket figyelembe vennie, amikor döntést hoz?
  • Mikor hoztál olyan döntést, ami rossz hatással volt egy körülötted élő személyre? Mikor volt egy döntés jó neked is, és másoknak is?
  • Készíts egy listát azokról az emberekről a környezetedben, akikre kihatnak a döntéseid. A következő néhány napban gondold át, milyen hatással vannak rájuk a döntéseid.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.05.01.)

Szólj hozzá!

A világ nem körülötted forog

2019. május 26. 03:00 - gabormel

„Mindenki nézze egymás hasznát is, ne csak a sajátját.” (Fil 2:4, GNT fordítás)

social-care-image-2.jpg

Van egy régi közmondás, amely így hangzik: „Légy megértő, ha azt akarod, hogy téged is megértsenek.” A Biblia is hasonlóképp szól: „Mindenki nézze egymás hasznát is, ne csak a sajátját.”  (Fil 2:4, GNT fordítás)

Ez az igevers teljesen ellentmond a mai társadalmunk kultúrájának. Ma minden azt feltételezi, hogy először magunkra gondoljunk. Természetünknél fogva nem gondolunk más emberekre. Ez olyasmi, amit meg kell tanulnunk. Emberi természetünkből adódóan a saját szükségleteinkre, saját vágyainkra, céljainkra és saját ambícióinkra gondolunk. Mindezek eredményeként emberek milliói élnek elszigetelten egymástól, mert csak önmagukra gondolnak, mások szükségleteire nem.

Közel két óra alatt, míg a TV-t néztem, három olyan reklámot láttam, amelynek ugyanaz volt a jelmondata: „Megérdemled.” Vedd meg ezt a sampont, mert megérdemled! Vedd meg ezt a drága autót, mert megérdemled! Mindezek azt sugallják, hogy mi vagyunk az élet legfőbb értéke.

Hadd osszak meg két nagyon alapvető igazságot az életről. Az első, hogy a világ nem körülötted forog. Isten szemében hihetetlenül különleges vagy, és célja van veled – de a világ nem körülötted forog. Ha tudni szeretnéd, hogy mennyire hiányoznál, tedd a kezedet egy vízzel teli vödörbe, majd húzd ki belőle, és nézd meg, milyen lyukat hagytál magad után. Eléggé gyorsan visszatöltődik!

A második igazság pedig ez: Isten megígérte, hogy amikor más emberek szükségleteit tartod szem előtt, Ő be fogja tölteni a te szükségleteid. Miért? Mert az meg akar tanítani téged az önzetlenségre. Azt akarja, hogy megtanulj olyan szerető és nagylelkű lenni, mint amilyen Ő. Amikor figyelembe vesszük más emberek igényeit, nem várjuk el, hogy tökéletesek legyenek. „Viseljétek el egymás hibáit” (Kol 3:13, NLT fordítás). Te sem vagy tökéletes, miért követelnéd meg ezt bárki mástól?

A Példabeszédek 17:9-ben ezt olvashatjuk: „A szeretet elfelejti a hibákat” (TLB fordítás). Amikor megpróbálsz kapcsolatot kialakítani valakivel, nem kell úgy tenned, mintha nem látnád a hibáit. Csak dönts úgy, hogy figyelmen kívül hagyod őket. Az igazi barátok jó felejtők! Ők sokkal inkább foglalkoznak a másik ember szükségleteivel.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez

  • Mik azok a dolgok, amelyek miatt inkább magadra fókuszálsz, mint másokra?
  • Miért annyira fontos egyre inkább Jézushoz hasonlítani a szellemi utunk alatt?
  • Mi a különbség aközött, hogy valakinek figyelmen kívül hagyjuk a hibáit vagy felelősségre vonjuk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.05.19.)

Szólj hozzá!

Úgy szeress másokat, ahogyan Isten szeret téged

2018. február 22. 03:00 - Anika Enikő

“ A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, és mindenben kitart. “ ( 1 Korintus 13:7, GNT fordítás)

Isten azt szeretné, ha éppen olyan szeretettel viszonyulnál  másokhoz, mint amely szeretettel Ő viseltet irántad. Ez nem választás kérdése, nem is javaslat Jézustól, hanem egy parancs: “ Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást!” ( János 13:34)

Ha Krisztus követője vagy, akkor – ha tetszik, ha nem ­– szeretned kell másokat. Ráadásul ugyanúgy, ahogyan Krisztus szeret téged. Ez annyit jelent, hogy mindenkit teljes valójában el kell fogadnod olyannak, amilyen, és feltétel nélkül szeretned.  Ezen felül, szívből megbocsájtani embertársaidnak, és szerfelett értékesnek tekinteni őket.

Az eféle igaz szeretet átformálja majd kapcsolataidat!

A Biblia ezt mondja az 1 Korintus 13:7-ben: “ A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart.

Isten így szeret téged. Isten soha nem szűnik meg türelmesnek lenni veled. Isten nem szűnik meg hinni benned. Isten nem szűnik meg remélni a legjobbat az életedre. Isten soha nem adja fel veled kapcsolatban. És Isten azt szeretné, hogy te is így tégy másokkal.

“A szeretet nem szűnik meg türelmesnek lenni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet kiterjeszti a kegyelmet. Kegyelemmel kell lennünk egymás felé.

“A szeretet nem szűnik meg hinni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a hitnek a kifejeződése. Mint amikor, ezt mondod valakinek: “ Nem számít, hogy most kemény időket élünk, én soha nem szűnök meg hinni benned.”

“A szeretet nem szűnik meg remélni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legjobbat várja. A legjobbat várod a házasságodtól, vagy a legjobbnál kevesbbre szerződtél?

“A szeretet soha nem adja fel.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legrosszabbat is kibírja. Továbbá, hogy ránézel egy emberre és ezt mondod: “ Nekem dobálhasz mindent, de bármit is teszel, továbbra is szeretni foglak.

Imádság

Ha szeretnéd kapcsolataid javulását, kérlek, imádkozz eképpen a jóistenhez:

”Drága Istenem! Elismerem, hogy hibáztam a kapcsolataimban, amelyek bonyolúltak és megtörtek, és amelyeket gyakran alábecsültem. Teljes változásra van szükségük! Szeretném, ha velem kezdenénk. Szabadíts meg a félelmeimtől, mert látom, hogy azok eltávolítanak Tőled. Tudom, hogyan kényszerítenek engem védekező pozicióba, sőt, azt is tudom, hogy követelőzővé tesznek. Mától kezdve minden egyes nap szeretném átadni neked a szívem. Vágyom rá, hogy a Te szeretetetedben éljem hátralévő életem, s hogy e szeretet betöltsön engem.

Segíts, hogy elfogadjak másokat, ahogyan te is elfogadtál engem. Segíts, hogy feltétel nélkül szeressem az embereket, hisz te is így szeretsz engem. Tégy képessé rá, hogy őszíntén meg tudjak bocsájtani másoknak, ahogyan te is megbocsátottál nekem. És segíts, hogy lássam az értéket a körülöttem lévőkben, ahogy Te is értékesnek tartasz engem. Add, hogy kiterjesszem kegyelmedet és kifejezzem hitemet azokra az emberekre, akik körülvesznek. Segíts, hogy a legjobbat várjam másoktól, és segíts, hogy kitartsak ebben, amikor a legrosszabb történik. Jézus nevében kérem mindezeket. Ámen.”

* ( Daily Hope by Rick Warren, 2018.02.15)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása