Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A Biblia értelmezésének hat megbízható elve

2023. július 03. 03:00 - csmsdvd

gyj_str1.png

Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke” (1 Kor 2,11).

A Szentírásnak vannak jó és rossz értelmezési formái. Vannak olyan értelmezési módok, amelyek mindig a Biblia helytelen magyarázatára jutnak. Vannak viszont olyanok, amelyek nagy valószínűséggel a jó irányba vezetnek.

Az alábbi hat elvre építhetsz a Biblia értelmezése során:  

Szentlélekre és hitre van szükséged, hogy értelmezd a Szentírást. A Biblia értelmetlen a hitetlenek számára. Ez Isten szerelmes levele a hívők számára. A Biblia egy lelki könyv, amit csak lelkileg lehet értelmezni. A Biblia az mondja Pál korinthusiakhoz írt első levele 2. fejezetének 11. versében: Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.

A Biblia saját magát magyarázza legjobban. Az Szentírás értelmezi a Szentírást. Gyakorold ezt, kereszthivatkozásokat téve a szélekre. Ha a kereszthivatkozásokat is nézed, akkor világosabban látod, mit mondott Isten az ő Igéjében, és nem csak egyféle összefüggésben.

Olvasd az Ó-szövetséget az Új-szövetséggel a fejedben és az Új-szövetséget az Ó-szövetséggel. Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve. Az Ó-szövetséget az Új-szövetségben lehet felfedezni.

A nehezen értelmezhető igeszakaszokat a már értelmezett kijelentett szakaszokon keresztül értelmezd.  Isten teljes Szentírásra vonatkozó tanácsaira figyelj, amikor olyan igeszakaszokkal szembesülsz, ami ellentmondásos vagy zavaró. Például amikor homályos igerészletet olvasol a keresztelésről, akkor hagyd, hogy a már világos igeszakasz vezessen a szabadításról és keresztelésről és ne fordítva.

Ne gyárts elmélet kizárólag egy történelmi eseményből. A Biblia történelmi igerészeit hagyd meg annak ami: hasznos tanulságnak. Ne gyárts elméletet hozzá. Márk evangéliumának első fejezetében Jézus hajnalban, szürkületkor felkelt, elment egy lakatlan helyre, hogy imádkozzon, de ez nem jelenti azt, hogy neked is ezt kell tenned. Amikor tantételt tanulmányozol, ezeket az igerészeket keresd. Leíró igeszakaszokat pedig, tanulságképpen olvasd.

A Szentírást sohase értelmezd saját tapasztalataid alapján. A Biblia tanulmányozását ne azért tedd, hogy a Szentírást saját szubjektív véleményed és tapasztalataid igazolására használd. Az érzések megcsalnak. Az érzelmek hazudnak. Ehelyett inkább fedezd fel Isten örökkévaló igazságát, és hagyd hogy ez határozza meg az életed. Tanulmányozd nyitott szívvel a Bibliát, vond be Istent, hogy igazítson téged az Ő akaratához.

Isten nem akar téged a sötétségben tartani a Szentírás tanulmányozása során. Ha ezeket az alapelveket követed a Biblia tanulmányozása során, akkor tudod az Igét Isten szemszögéből olvasni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz mit jelent ez: „Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve”?
 • Nyitott vagy arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben? Nyitott a szíved, hogy a Szentlélek vezetni tudjon, amikor a Szentírást olvasod?
 • A hat elv közül, melyik a legfontosabb neked a mai napi Biblia tanulmányozásodban? Miért?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.26.)

Szólj hozzá!

Szükségünk van a pihenésre

2023. január 12. 03:00 - flependzsi

fireplace.JPG

“Ne dolgozzatok szünet nélkül kora reggeltől késő estig, mert féltek, hogy éhezni fogtok. Isten pihenést is akar adni azoknak, akiket szeret.” Zsoltárok 127, 2. (TLB fordítás)

Amikor elindítottuk a gyülekezetünket, a Saddleback Church-öt, naponta 18 órát dolgoztam. Minden héten kétszer még vendégeket is fogadtunk. Aztán az első év utolsó vasárnapján kiálltam prédikálni - és elájultam. Teljesen kimerített a fizikai és szellemi fáradozás, és annak a terhe, hogy túl sokat törődtem másokkal.

A rákövetkező évben azután, Isten tanított nekem néhány dolgot az egyensúlyról - de, amiket azóta is újra és újra meg kell tanulnom. Meg kellett tanulnom, hogy éretlenül viselkedem, ha elhanyagolom a pihenést. Hiszen Rómát sem egy nap alatt építették fel, (ahogyan az angol közmondás mondja) és az egyházat sem, vagy bármi mást, ami értékes. 

A Biblia azt mondja, a 127. zsoltár 2. versében: “Ne dolgozzatok szünet nélkül kora reggeltől késő estig, mert féltek, hogy éhezni fogtok. Isten pihenést is akar adni azoknak, akiket szeret.” (TLB fordítás)

Isten nem akarja, hogy mindent egyszerre végezz el. Azt szeretné, ha megtanulnál abban az ütemben  haladni, ahogyan Ő alakítja körülményeidet - azért, hogy lépésről lépésre fejlődhess, növekedhess. Mialatt Isten növekedést ad a vállalkozásodnak, téged is fejleszt. Mialatt segít felnevelni gyermekeidet, te is fejlődsz. Mialatt előrehaladást ad karrieredben, téged is nevel. De ahhoz, hogy növekedj, tudnod kell megpihenni Isten jóságában. 

Néhány ember úgy gondolja, Isten csak akkor mosolyog rájuk, amikor dolgoznak, imádkoznak, vagy valamilyen lelki dolgot tesznek. De Isten akkor is rád mosolyog, amikor pihensz.

Ha szülő vagy, ismered azt az örömet, amikor este besétálsz a gyerekeid szobájába, és figyeled őket, ahogy alszanak. A mennyei Atyád is örül, ha láthat téged aludni vagy pihenni. Ő úgy alkotott téged, hogy szükséged van a pihenésre. Még maga Isten is megpihent. Gondolod, hogy te elfoglaltabb Istennél? 

Mózes 2. könyve 31, 17. szerint “Csak hat napot dolgozz, a hetedik nap legyen egy emlékeztető a szövetségre, amit veletek kötöttem. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent.” (TLB fordítás).

Miért pihent meg Isten a hetedik napon? Nem azért mert fáradt volt, hiszen Isten nem fárad el. Bemutatta mit vár el tőlünk: hagyjuk abba a munkát és pihenjünk, tartsuk meg a nyugalom napját és pihenjünk meg Isten jóságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Te miért dolgozod túl magad otthon, az iskolában, vagy a munkahelyeden? 
 • Hogyan segíti a lelki fejlődésünket, növekedésüket ha határokat állítasz fel az életedben?
 • Mit mond el rólad a napirended? Mi a magasabb prioritású nálad, a feladat lista befejezése, vagy a lelki növekedés? Hogyan deríted ezt ki?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.01.05.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Kapaszkodj Isten igéjébe!

2021. augusztus 10. 03:00 - csmsdvd

kapaszkodas.jpg

„Kegyelmének üzenete... képes felépíteni téged, és megadni neked az áldásokat, amikkel Isten rendelkezik minden embere számára” (ApCsel 20,32 GNT).

Amikor Isten igéjével élsz, akkor növekszel. A Biblia a lelked tápláléka. Nem lehetsz egészséges, ha mindig gyorséttermi ételeket eszel. Hasonlóan nem lehetsz szellemileg egészséges, ha nem élsz Isten igéjével.

Szeretnéd, ha Isten mindennel megáldana, amit számodra elkészített? Persze, hogy igen! Én is ezt szeretném neked.

Hogyan kaphatod meg ezeket az áldásokat? Ezek a szellemi érettség egyenes következményei. A Biblia szerint: „Kegyelmének üzenete... képes felépíteni téged, és megadni neked az áldásokat, amikkel Isten rendelkezik minden embere számára” (ApCsel 20,32 GNT).

A kegyelem igéje segít felnőni, felépülni. Amikor szellemileg növekszel, Isten megadja azokat az áldásokat, amiket számodra készített el. Vannak olyan ajándékok, amiket egy csecsemőnek vagy egy gyermeknek nem tudsz adni, mert még nem elég érettek hozzá. Hasonlóan vannak ajándékok, amiket Isten neked akar adni, de arra vár, hogy felnőjél hozzá.

Valójában használhatod a kezed, hogy segítsen emlékezni, hogyan használd a Bibliát a szellemi érettségben való növekedésre. Miközben Isten igéjével élsz, hat dolgot teszel: Hallgatod Isten igéjét: ez a kisujjad. Olvasod Isten igéjét: ez a gyűrűs ujjad. Tanulmányozod: ez a középső ujjad. Memorizálod: ez a mutató ujjad. Azután elmélkedsz rajta: ez a hüvelykujjad. A tenyered pedig Isten igéjének alkalmazását képviseli.

Fontos, hogy mind a hat dolgot csináld, miközben Isten igéjével élsz. Ha az egyetlen szellemi hatás, ami ér, hogy hallgatod Isten igéjét a gyülekezetben, akkor a kisujjaddal nem lesz nagyon erős a fogásod. A hallott dolgok 95%-át 72 óra alatt elfelejtjük. A sátán nagyon könnyen el tudja venni az örömöd.

Viszont ha hallgatod, és naponta olvasod Isten igéjét, akkor már jobb kapaszkodód van. A sátán már nem tudja olyan könnyen elragadni. Ha hallod, olvasod és tanulmányozod, akkor még erősebben kapaszkodsz.

Ha mind a hat dolgot teszed, akkor határozottan és erősen kapaszkodsz Isten igéjébe. Senki sem tudja majd elvenni tőled. Azon veszed majd észre magad, hogy a szellemi érettség felé növekedsz, és megkapod az ezzel járó áldásokat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ahhoz, hogy növekedj, nap mint nap elkötelezetten kell Isten igéjével foglalkoznod. Először csak öt perccel kezdj! Állíts fel magadnak egy célt, hogy hat hétig folyamatosan, naponként ugyanannyi időt töltesz a Biblia tanulmányozásával ugyanabban az időpontban. Írd le magadnak, és mondd el egy megbízható barátodnak, aki segít elszámoltatni.
 • Mik azok, amik leginkább eltérítenek attól, hogy naponta tanulmányozd a Bibliát? Fontosabbak-e azok a dolgok számodra a szellemi növekedésednél?
 • Mi jelent Isten igéjén elmélkedni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.03.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Tanulj meg elcsendesedni és imádkozni, mielőtt betervezel valamit!

2021. január 03. 03:00 - csmsdvd

napirend_nr.jpg

„Csapdába esik az, aki könnyelműen tesz fogadalmat, mert utána már hiába bánkódik” (Péld 20,25 NIV).

Amikor megtanulod, hogy döntéseid előtt elcsendesedj és imádkozz, akkor kezelhető szintre tudod lassítani az életedet.

A példabeszédek könyve 20. fejezetének 25. verse szerint: „Csapdába esik az, aki könnyelműen tesz fogadalmat, mert utána már hiába bánkódik” (NIV).

Mit is mond ezzel Isten? Mérlegelj, mielőtt megígérsz valamit. Különösen mielőtt döntést hozol. Elmélkedj, mielőtt elhatározod magad. Gondolkozz, mielőtt választasz. A vállalásaidat gondold át imádságos szívvel és gondosan. Csendesedj el és imádkozz, mielőtt döntesz. Ez megfontolttá teszi életviteledet.

Egy fontos dolgot nehezen tanultam meg: nem adhatsz hozzá folyamatosan új dolgokat a teendőidhez, ha nem veszel ki onnan régieket. Mindahányszor hozzáadsz valamit a napirendedhez, valamit onnan ki kell venni.

Egyik tanítómesteremet, Peter Druckert, sokan a modern menedzsment alapítójának tartják. Ő gyakran azt mondta: „Ne arról beszélj, hány új dolgot csináltál! Azt mondd el, amit már nem csinálsz!”

A vezetés egyik meghatározó eleme, hogy tudod, mit kell leállítani, és mit kell kiiktatni. Amikor „mindkét végén égeted a gyertyát”, nem vagy olyan eszes, mint ahogy azt hiszed magadról. Ki fogsz égni.

Nehezen tudsz dolgokat kihúzni a napirendedből? Amikor egy új lehetőség jön szembe veled, akkor három dolgot kell tenned:

1. Kérdezd meg: „Megéri-e?” Megérdemli-e az idődet, az energiádat, az erőfeszítéseidet, a tiszteletedet vagy a pénzedet?

2. Kérdezd meg: „Miről fogok lemondani?” Gondold át, hogy ennek mi az ára!

3. Vedd fontolóra, hogy nemet mondasz! Ez az egyik legjobb időmegtakarítási módszer az életben.

Mielőtt bármit bevennél a - már úgyis telített - napi teendőid közé, csendesedj el, és imádkozva gondold át a fenti három lépést. Idővel azt fogod látni, hogy életed megfontoltan kezelhető iramú lesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan nehéz nemet mondani egy új lehetőségekre?
 • Hogyan tudnád segíteni gyermekeidet (vagy más, a környezetedben lévő fiatalt), hogy megtanulják imádságosan átgondolni, mielőtt bármilyen tevékenységbe belekezdenek?
 • Az elmúlt hónapban milyen új dolgokat vállaltál fel, ami napirended része lett? Mit tudnál kivenni a napirendedből, hogy „szellősebb” legyen az életed?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.27.)

Szólj hozzá!

Ha úgy gondolkodsz, mint Krisztus, sosem leszel egyedül

2020. október 25. 11:00 - Lilla:)

dawn-1868418_1920.jpg

„Nem vagyok teljesen egyedül, mert Atyám velem van" (Jn 16,32 GNT fordítás).

A Krisztus szerint való gondolkodás azt jelenti, hogy mindig tisztában vagy vele, hogy Isten veled van.

Ezt látjuk Jézus életében is. Jézus Isten jelenlétében élt, az ő védelme alatt. Nem számít, hogy mennyire volt elfoglalt, kapcsolatban maradt Atyjával. Jézus azt mondta: „Nem vagyok teljesen egyedül, mert Atyám velem van” (Jn 16,32 GNT fordítás),

Épp ezért van az, hogy a magányra a legjobb ellenszer, ha úgy gondolkodsz, mint Jézus. Amikor Krisztus szerint elmélkedsz, hozzá hasonlóan képes leszel azt mondani: „Nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy az Atya velem van.” Amikor egyedül érezzük magunkat, az gyakran amiatt van, mert nem Krisztus szerint gondolkozunk; nem vesszük figyelembe, hogy Isten folyamatosan gondunkat viseli.

Hogyan lehetsz folyamatosan tisztában Isten gondviselésével? Ennek egyik módja ha imádkozol. Jézus kialakított egy szokást, miszerint minden nap imádkozott: „Jézus gyakran elvonult valahová, ahol egyedül lehetett, és imádkozott” (Lk 5,16 CEV fordítás).

Figyeld meg a fentebbi versben, hogy Jézus gyakran elvonult, hogy imádkozhasson. Ez nem egy olyan dolog, amit akkor teszel meg, amikor kedved tartja, hogy Krisztus szerint gondolkozz. Jézus imaélete folyamatos volt. Az élete prioritása volt, hogy az Atyjával élt. Ez volt a szokása.

Megállsz, és imádkozol napközben? Gondolod, hogy jobb lesz a napod, ha bevezeted ezt a szokást? Ha Jézus szükségesnek érezte, hogy elvonuljon, és imádkozzon napközben, akkor gondolj csak bele, mennyivel inkább van erre szükségünk nekünk!

Ha nem szánsz időt rá, hogy Istennel beszélgess, nem tudja átadni neked az ajándékait. Isten nem azt akarja, hogy elfoglalt legyél érte. Sőt, ha megállsz imádkozni, az életed minden területén jobban fogsz teljesíteni.

Nem úgy tűnik, mint aminek működnie kellene. Ha folyton megállsz imádkozni, hogyan tudsz majd több mindent elvégezni? Kell, hogy legyen egy fókuszpontod! Képes leszel arra koncentrálni az elméddel és a szíveddel, ami igazán számít, mivel időt szánsz arra, hogy Isten Lelke az imádságon keresztül emlékeztessen téged a célodra.

Jézus Krisztus tudta, hogy ki volt ő és mi volt a célja. Folyamatosan Isten jelenlétében élt. Amikor elsajátítod a Krisztus szerinti gondolkodást, te is tudni fogod ezeket a dolgokat, és érezni fogod, hogy Isten veled van.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Lehetséges, hogy szükséged lesz egy kis tervezésre ahhoz, hogy időt tudj szánni az imádkozásra napközben. Hogyan tudod a napirendedet eszerint átalakítani? Hogyan tudsz változtatni a gondolkodásmódodon, hogy rugalmasabb legyél, és inkább több időt szánj az imádkozásra?
 • Ki tud abban segíteni, hogy számon kéri rajtad, hogy imádkozol-e, miközben kialakítod a Krisztus szerinti gondolkodást?
 • Az Istennel való imádkozást ütemezned kell vagy sokáig ki tudsz tartani mellette? Miért vagy miért nem?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.10.18.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása