Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten bölcsességében bízz, ne az érzéseidben!

2023. május 02. 03:00 - gerbeaud

"Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat!" (Pél 3,5-7)

Volt már olyan érzésed, hogy valami nagyon-nagyon helyes, de aztán amikor megtetted, végül nagyon-nagyon rosszul sült el?

Az érzések hazudnak. Folyton hazudnak! Van egy régi country dal, ami így szól: "Hogy lehet rossz, ha olyan jónak érzed?" Viccelsz velem? Rengeteg dolog van, ami rossz, de abban a pillanatban olyan jónak tűnik.

Hat hónapnyi kapcsolat után elgondolkodsz azon, hogy "Mit is gondoltam?" Munkába állás után néhány héttel azt gondolod: "Hogy a fenébe keveredtem ide?" Egy gyors döntés, ami akkor ártalmatlannak tűnt, évekkel később összetörve és megsebezve hagy.

Ha kevesebb zsákutcát és kudarcot szeretnél megtapasztalni az életedben, akkor meg kell hallgatnod, amit a Példabeszédekben (3,5-7) mondanak: "Bízzál az Úrban teljes szívedből, ne hagyatkozz a saját értelmedre. Keressétek az ő akaratát mindenben, amit tesztek, és ő megmutatja nektek, hogy melyik utat válasszátok. Ne hagyd magad lenyűgözni a saját bölcsességeddel. Ehelyett féljétek az Urat, és forduljatok el a gonosztól".

Ha valóban Isten áldását akarod az életedre, akkor Isten bölcsességére kell hagyatkoznod és nem arra, amit az érzéseid vagy a megérzéseid mondanak. Más szóval, bízz az Úrban, és ne a saját értelmedben.

Hogyan szerezheted meg Isten bölcsességét?

Imádkozva. Istennel beszélve, és hagyva, hogy beszéljen hozzád, miközben olvasod a Bibliát. Így kapod meg az Ő bölcsességét.

A Biblia azt mondja Jakab levelében (1,5): "Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja".

Isten nem akarja, hogy ostoba hibákat kövess el. Azt akarja, hogy sikeres légy. Azt akarja, hogy bölcs döntéseket hozz az idődet, a pénzedet és a kapcsolataidat illetően.

Az igazság az, hogy nem te vársz Isten segítségére, hanem ő vár rád! Olyan, mintha azt mondaná: "Hé, itt vagyok. Bölcsességet adok neked, és bőkezűen adom. Bölccsé akarlak tenni téged. Csak kérned kell."

Ha áldott akarsz lenni, meg kell szerezned Isten bölcsességét. És ha Isten bölcsességét akarod, kérned kell - és aztán nyitottnak kell lenned, hogy megkapd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Gondolj egy olyan alkalomra az életedben, amikor az érzéseidre hagyatkoztál egy nagy döntés meghozatalakor. Mi lett az eredmény?
  • Hogyan szól hozzád Isten? Honnan tudod, hogy Ő beszél hozzád?
  • Miért olyan fontos, hogy minden nap időt tölts Istennel, ha meg akarod ismerni az életeddel kapcsolatos terveit?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.04.25.)

 

 

Szólj hozzá!

A valódi változáshoz hit kell

2022. december 17. 03:00 - gerbeaud

"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség..." (Efe 3,20)

Az elmúlt napokban együtt néztük meg, hogyan érhetsz el valódi változást az életedben. A valódi változáshoz szükség van Isten igazságának megismerésére, a lelki otthonod kitakarítására és őszinte közösségre. És mint minden, ami a lelki növekedéssel kapcsolatos, a valódi változáshoz is hitre van szükség.

Más szóval, hinned kell abban, hogy Isten segítségével képes vagy a változásra.

Hogyan segít neked Isten a változásban? Elsősorban kétféleképpen. Át tud változtatni téged a benned élő Lelke által és az Ő Igéje, a Biblia által.

Pál azt írj az efezusiakhoz írt levelében (3,20): "Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség".

Mi az a legnagyobb dolog, amin változtatni szeretnél az életedben? Bármilyen nagy is legyen, nem túl nagy Isten számára.

Talán már megpróbáltad és kudarcot vallottál azzal, hogy magadtól elérd a változást. Ez azért van, mert soha nem arra voltál hivatott, hogy egyedül változtass. Isten erejével változol. És hogyan kapod meg Isten erejét? A hit által. Isten a belé vetett hitedre válaszul adja az erejét.

Pál filippiekhez írt levelének 4,13 verse ismerős lehet, de egy másik angol fordításban a Biblia úgy mondja, ahogy talán még nem hallottad: "Mindenre van erőm Krisztusban [amire elhívott], aki megerősít engem [hogy beteljesítsem a célját - Krisztus alkalmasságával megelégszem; mindenre készen állok... Őáltala, aki belső erővel és magabiztos békességgel tölt el]."

Jézus Krisztus erejével bármit megtehetsz, amire Isten elhívott. Az Ő ereje akkor áradt beléd, amikor a követőjévé váltál.

Ha meg akarsz változni, akkor szükséged van egy "megtehetem" hozzáállásra - nem nagy egóra azzal kapcsolatban, hogy mire vagy képes, hanem nagy hitre abban, amit Isten képes véghezvinni benned és általad.

Jézus azt mondta a Máté 9,29-ben: "Legyen a ti hitetek szerint!"

A te döntésed, hogy mennyire akarsz megváltozni. A te döntésed, hogy Isten mennyire áldja meg életedet. Neked kell hinned, hogy Isten tud neked segíteni abban, hogy változtass.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

  • Amikor megpróbálsz változtatni az életeden, akkor inkább a saját erődre vagy Isten benned lévő erejére hagyatkozol? Mi az eredmény?
  • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy te döntsd el, mennyit változtatsz?
  • Milyen érzéssel tölt el, ha eszedbe jut, hogy Jézus Krisztus erejével bármit megtehetsz, amire Isten elhívott?

Ha még nem bíztál Jézusban és nem kötelezted el magad, hogy követed őt, mire vársz még?

Nem kell kiérdemelned Isten szeretetét, és nem kell megdolgoznod azért, hogy a mennybe juss. A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék" (Efe 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy Istennek szenteld az életedet, akkor imádkozd ezt az imát:

"Drága Jézusom, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megismerem életem célját, és egy napon majd befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit magamtól teszek. Befogadlak téged az életembe, mint az én Uramat. Úgy döntök, hogy a Szentlélek által a te erődre hagyatkozom, hogy beteljesítsem a célomat, és megtegyem azokat a dolgokat, amelyekre elhívtál.

Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.10.)

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy angol nyelvű e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

Szólj hozzá!

Bízz Istenben és az Ő nagyobb, jobb tervében

2022. június 12. 03:00 - gerbeaud

„Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.” (Fil 1,12)

Ha boldog akarsz lenni, minden problémát Isten szemszögéből kell nézned. A legboldogabb embereknek szélesebb a perspektívájuk. Látják a teljes képet. Amikor nem Isten szemszögéből látod a dolgokat, elcsüggedsz, csalódott és boldogtalan leszel.

Nem számít, mi történik az életedben – a jó, a rossz és a csúf –, Isten dolgozik a terven. Pál tudta ezt. Azt mondja a filippiekhez írt levelében (1,12): „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.

Mióta Pál megtért a damaszkuszi úton, egy nagy álma volt: Rómában, a világegyetem akkori központjában akart prédikálni. Az volt az álma, hogy a világ legfontosabb városában hirdesse az evangéliumot.

De Istennek más ötlete volt. Ahelyett, hogy Pált Rómába küldte keresztes hadjáraton hirdetni az igét, Isten Néró királyi foglyává teszi, aki akkoriban a császár volt. Ráadásul Néró egy gonosz és korrupt vezető volt.

Pál királyi fogolyként két éven keresztül a nap 24 órájában egy királyi őrhöz volt láncolva, és az őrséget négy óránként cserélték. Több mint két évet töltve a börtönben Pálnak lehetősége nyílik több ezer őrnek tanúságot tenni. Ki itt az igazi fogoly? Kinek van lebilincselő közönsége?

Ez nem Pál, hanem mindvégig Isten terve volt, és elképesztő hatásokat váltott ki. Két eredményéről biztosan tudunk.

Először is, a filippiekhez írt levél 4. fejezetében Pál azt írja, hogy a bebörtönzését követő két éven belül Néró saját háznépének egy része hívővé vált a római királyi udvarban tett tanúságtétele miatt.

Másodszor, nehéz rávenni egy olyan fickót, mint Pál, hogy felhagyjon a tevékenykedéssel. A börtönben csendre van ítélve, és ennek eredményeként írja meg az Újszövetség nagy részét. Vajon melyiknek volt nagyobb hatása: a Colosseumban folytatott prédikálásának vagy az általa írt könyveknek, köztük a rómaiakhoz, a korintusiakhoz, a galatákhoz, az efezusiakhoz, a filippiekhez és a kolosséiakhoz írt leveleknek? Ez a hét könyv az évek során emberek millióinak tárta fel Jézust.

Pál tudta, hogy Istennek nagyobb terve van, és boldog lehet, mert bízik abban, amit Isten tesz a problémáin keresztül.

Bármikor, amikor olyan problémád van, ami kezd lehúzni, azt kell tenned, amit Pál: tanuld meg Isten szemszögéből nézni. Kérdezd meg: „Mit keres itt Isten? Mi a teljes kép? Mi a nagyobb perspektíva?” Akkor képes leszel hittel szembenézni a problémával.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Gondolj egy olyan problémára, amely most elcsüggeszt. Hogyan változik a csüggedésed, amikor ezt Isten nagyobb perspektívájából szemléled?
  • Mit gondolsz, miért engedi meg Isten, hogy egy nehéz időszakon menj keresztül?
  • Hogyan láttad Istent munkálkodni múltad nehéz helyzetei közepette?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.05.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása