Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten mindig a kellő időben érkezik

2024. május 21. 03:00 - Mapetso

harvest.jpg

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9)

Az élet várótermében [- amikor Isten imáinkra adott válaszára várunk, ahogy a tegnapi áhítatban olvastuk - ] néha pánikba esünk és elkezdünk kapkodni. Ez természetes emberi reakció! Hajlamosak vagyunk arra összpontosítani, ami körülöttünk történik. Ilyenkor hagyjuk, hogy a körülményeink irányítsák a fókuszunkat, azt sugallva, hogy semmi okunk nincs türelmesen várni, békében lenni, bízni, és remélni.

Pánikba esés helyett dönthetsz úgy is, hogy megbízol Istenben. Ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni, gondolj két dologra:

1) Isten soha nem siet.

2) Isten soha nem késik.

Isten időzítése mindig tökéletes.

Mi történik olyankor, amikor úgy tűnik, hogy Isten késik? Isten egy csodára készít fel!

A Szentírásban nagyon sok példa van erre, többek között Lázár története (Ján 11). Lázárnak, Jézus egyik legjobb barátjának két nővére volt, Mária és Márta. Betániában éltek, ami csak néhány kilométerre volt attól a helytől, ahol Jézus tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Üzenetet küldtek Jézusnak, hogy barátja súlyos beteg, megkérték, hogy jöjjön el hozzájuk és gyógyítsa meg.

Jézus egy-két óra alatt könnyen Betániába érhetett volna, mégis, három nap alatt tette meg azt a - mintegy - nyolc kilométert. Amikor odaért, azt mondták neki: "Elkéstél! Lázárt már eltemettük."

Jézus nem késett el - mert már tudta, hogy mit fog tenni. Nem az volt a célja, hogy meggyógyítsa Lázárt. Az volt a célja hogy feltámassza őt a halálból. Nem az volt a célja, hogy Lázárt egyszerűen csak egészségessé tegye. Az volt a célja, hogy hatalmas csodát tegyen.

Jézus odament Lázár sírjához, megkérte, hogy gördítsék el a követ a sír elöl, és azt mondta: "Lázár, jöjj ki!". És Lázár kijött!

Isten néha hagyja, hogy egy helyzet annyira elfajuljon, hogy már csak a csoda segíthet. Isten már tudja, hogy mit fog tenni életed következő hónapjában, következő évében és következő évtizedében, és van egy jó terve számodra.

Ne ess pánikba! Ne add fel a hitedet! Tarts ki! Imádkozz tovább, szolgálj és találkozz Isten családjával! Vesd tovább a magokat! Maradj hívő! Mert ezek készítenek fel a csodára.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Amikor nehéz élethelyzetben vagy, honnan tudsz energiát szerezni ahhoz, hogy elmenj egy kiscsoportba és egy gyülekezetbe, és ott továbbra is végezz szolgálatokat?
  • Isten terve jó dolgokkal van tele. Mit gondolsz, néha mégis miért történnek veled rossz dolgok?
  • Szánj egy kis időt arra, hogy írj egy imát Istenhez, ami elmondja, hogyan szeretnél fejlődni, és, hogy hol van a legnagyobb szükséged segítségre, amikor már régóta várakozol!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.14.)

Szólj hozzá!

Nem vagy egyedül a váróteremben

2024. május 20. 03:00 - Mapetso

waiting.jpg"És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret." (Zsid 6,15)

Amikor Istenre vársz, ne feledd, jó társaságban vagy!

Előtted már szentek milliói ültek Isten „várótermében”. Nem te vagy az egyedüli. Sőt, ha most éppen bent vagy a „váróteremben” - talán egy munkára, egy válaszra vagy egy eredményre vársz -, akkor tudd, hogy sokan vannak körülötted, ugyanebben a helyzetben.

Pál apostol zsidókhoz írt levélében a 11. fejezet 2. versében ez áll: "A hit alapján lettek nevezetesek a régiek." (ICB fordítás) - mindegyiküknek kellett várakozniuk.

Gondolj Hannára, aki évekig várt és imádkozott Istenhez gyermekéért!

Gondolj Józsefre, akinek már egészen fiatalon Istentől érkező látomása volt arról, hogy embereken fog uralkodni, de előtte 14 évet töltött börtönben egy általa el nem követett bűntett miatt!

Gondolj Mózesre, aki 40 évig vándorolt a pusztában,miközben várta a következő feladatát, és azt, hogy megtudja, mi élete célja!

Gondolj Ábrahámra, aki száz évet várt, mielőtt megszületett Izsák, az a gyermek, akit Isten évekkel korábban ígért meg neki!

Gondolj Noéra, aki 120 évet várt, mielőtt eleredt az eső!

Gondolj Dávidra, akinek azt mondták, hogy király lesz, de aztán visszaküldték és még évekig kellett a legelőn pásztorkodnia, mielőtt bármilyen palotát látott volna belülről.

Isten több ezer évet várt, mielőtt elküldte a megígért Messiást. Jézus születése előtt 400 évet töltött csendben, eközben a szabadulásra váró nép semmilyen üzenetet nem kapott tőle.

Talán számodra a várakozás túl hosszúnak tűnik. De a történelem során sok hűséges ember sokkal tovább várt, mint te, és mégis bízott Isten jóságában és ígéreteiben.

Mi állandóan sietünk. De Isten soha nem siet. A várakozás elengedhetetlen a hitedhez, ezért Isten felhasználja az időt arra, hogy olyan légy, amilyenné szeretné, hogy válj.

A Zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 15. versében ez áll: "És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret."

Miközben várakozol, emlékezz azokra, akik előtted hűségesen vártak és, akik meglátták, hogy Isten sokkal nagyobbat válaszolt annál, amit elképzeltek. Kérd Őt, hogy neked is segítsen hűségesen várni!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Hogyan segít neked a másokkal való közösségben való együttlét átvészelni az élet várakozási időszakait?
  • Melyek Isten ígéretei, amelyekre igényt tarthatsz, amíg várakozol?
  • Miért lényeges a várakozás a hited szempontjából?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki a mennybe jutást: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy életedet Jézusnak szenteld, kezdd azzal, hogy ezt az imát imádkozod:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtudom életem célját, és egy napon befogadsz mennyei örök otthonodba.

Megvallom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt azért, hogy elvegye bűneimet, és hogy Te feltámasztottad őt az életre. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve őt mint Urat követem. Kérlek vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha éppen most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy [angol] e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.13.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Láthatatlan küzdelem folyik az imádságaidért

2024. május 19. 03:00 - csmsdvd

20240512_2.png

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Ef 6,12)

Folyik egy számunkra felfoghatatlan, láthatatlan harc, egy szellemi, spirituális háború, a mienktől különböző dimenziókban a jó és a rossz között, Isten és a Sátán, az angyalok és a démonok között. Isten gyermekeként ennek te is része vagy, mert a Sátán gyűlöl téged és tönkre akar tenni téged.

Pál apostol efezusiakhoz írt levelének 6. fejezet 12. verse szerint: „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

Amikor imádkozol, gyakran harc folyik azért, hogy hogyan kapsz erre választ. Miközben te Isten válaszára vársz, a Sátán a kétség, a gyötrődés, a csalódottság és a depresszió nyilaival lövöldöz rád. A Biblia megmondja: ügyelj arra, hogy a Sátán azon munkálkodik, hogy elcsüggesszen!

Bár a Biblia nem sokat fed fel arról a szellemi háborúról, ami az imádságaid mögött zajlik, de Dániel könyve egy kis bepillantást enged ebbe. Dánielnek látomása volt, ahol egy angyal azt mondta neki: „Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér [főangyal] segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban” (Dán 10,12-13).

Lehet, hogy ezek a legkülönlegesebb Bibliai versek, amiket valaha is olvastál? Azt írja, hogy Dániel imádkozott és miután az imádsága egy ideig nem talált meghallgatásra, elcsüggedt. Aztán megjelent egy angyal és azt mondta neki: "Hallottuk az imádságodat, a legelejétől fogva, de harcba kerültünk miatta, és ez olyan heves küzdelem volt, hogy Mihály arkangyalnak kellett segítenie nekem azért, hogy eljöhessek és elmondhassam: a válasz már úton van."

Ugyanez történik néha akkor is, amikor te választ vársz Istentől. Nem tudhatod, hogy milyen heves csata folyik az imádságod miatt, de emlékezhetsz: a késedelem nem elutasítás. Amikor az imádságra adott válasz késik, az nem jelenti azt, hogy nem lesz válasz. Ez csak azt jelenti, hogy Isten küzd érted.

Ne csüggedj el! Imádkozz tovább!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Miért olyan fontos, hogy Dániel megalázta magát „a dolgok megértésére”?
  • Milyen imádságot tudsz imádkozni, miközben vársz Isten válaszára?
  • Várakozás közben hogyan segít, ha tudod, hogy az imádságodra adott válasz már úton van?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.12.)

Szólj hozzá!

Öt dolog, amit várakozás közben tehetsz

2024. május 18. 03:00 - Lencsés Tamás

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7)

Érezted már úgy, hogy Istenre vársz? Talán nem tudsz azonosulni a zsidókkal, akik 40 évig vándoroltak a sivatagban, miközben Istenre vártak, hogy megszabadítsa őket. Mégis úgy érzed, hogy Isten várakoztat téged. Nem adta meg neked a választ vagy a szabadulást, amit akartál vagy vártál.

Isten néha még mindig a sivatagban bolyongtat minket, de a várakozásnak mindig van célja.

Amikor Isten várakozásra kényszerít, ne tedd parkoló pályára az életed. Helyette gyakorold azokat a szokásokat, amelyek erősítik a hited.

A Biblia szerint öt dolog van, amit a várakozási időszakban is meg kell tenned.

1. Imádkozz folyamatosan:

A Máté evangéliumának 7. fejezetében található 7. vers azt mondja: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Imádkozzatok továbbra is, és meg fogjátok kapni a választ.

2. Szolgálj továbbra is:

A Biblia azt mondja a Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetében található 11. versben: „... a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” Ne aggódj amiatt, hogy jelentős szolgálatod legyen. Csak tedd jelentőssé a szolgálatodat.

3. Folytasd a közösségbe járást:

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” (Zsid 10,25).

 4. Vessetek tovább:

A Prédikátor könyve 11. fejezetében található 6. vers így szól: „Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül: ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz.” Soha nem tudhatod, mit tesz Isten a magokkal, amelyeket elvetsz, amíg várakozol.

 5. Tarts ki a hitben:

A Biblia azt mondja: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad.” (2Tim 3,14).

Amíg várakozol, maradj aktív, ne légy passzív. Isten nem tud kormányozni egy parkoló autót!

Ne mondd Istennek, hogy vársz rá. Add rá a gyújtást, és csak indulj el, vezess. Hová? Bárhová! Szolgálj egy jó ügyben. Legyél része a szolgálatnak. Legyél része egy közösségnek. Tedd meg azokat a dolgokat, amikről tudod, hogy tehetnél, azért, hogy fejleszd a képességeidet és szokásaidat, és még inkább hasonlíts Jézusra.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Hogyan szoktál reagálni, amikor Isten várakozásra kényszerít?
  • Milyen módon segít egy közösség abban, hogy jobban hasonlíts Jézushoz, különösen az élet várakozási időszakaiban?
  • Milyen lépéseket tehetsz ma, hogy aktívabb legyél a hitedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.11.)

 

Szólj hozzá!

A kis leckék vezetnek a nagy sikerekhez

2024. május 17. 03:00 - gerbeaud

"Ti már ismeritek ... azokat a jeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban vitt véghez." (Mózes ötödik könyve 11,2-3)

Mózes kihozta az izraelitákat Egyiptomból, és elvezette őket a pusztán keresztül az Ígéret Földjére. Ez csak néhány hétig kellett volna, hogy tartson, még nagy tömeggel is. De nekik 40 évükbe telt.

Mi a csudát csináltak? 40 éven át körbe-körbe jártak. Isten egyik próbatételt adta nekik a másik után, és azt kérdezte: "Bíztok-e bennem?". Hét próba volt. Minden alkalommal, amikor elbuktak a próbán, újabb körre küldte őket a pusztában. De még ebben a pusztában sem véletlenül voltak.

Néhányan közületek most is a pusztában vagytok. Emlékezzetek erre: az út az Ígéret Földjére a pusztán keresztül vezet. Át kell mennetek ezen a várakozási időszakon. Át kell mennetek azon a sivatagon. Át kell mennetek azon a száraz időszakon.

A pusztában egy cél érdekében várakozol. És amíg várakozol, fel kell jegyezned a leckéket, amelyeket megtanulsz.

Mózes negyedik könyve (33,2) ezt mondja: "Mózes ugyanis az ÚR parancsára mindig följegyezte, ha továbbindultak a táborhelyeikről".

A Biblia azt is mondja: "Ti már ismeritek, nem úgy, mint fiaitok, akik nem ismerik, mert nem látták Isteneteknek, az Úrnak fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, azokat a jeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban vitt véghez" (Mózes ötödik könyve 11,2).

Vezetsz-e írásos feljegyzést a keresztény életben elért fejlődésedről? Leírsz bármit is? El kell kezdened naplót vezetni, amikor várakozol. A napló más, mint a határidőnapló. A határidőnapló az eseményekről szól, a napló a tanulságokról.

Az élet várakozási időszakaiban a kis leckék vezetnek a nagy sikerekhez. A száraz, nyomasztó és csüggesztő időszakokban megtanult legapróbb leckék közül néhány lesz a kulcsa az életed nagy sikereinek. Az apró leckék nagy sikerekhez vezetnek. Tehát le kell írnod azokat!

A Zsoltárok könyve 119. részének 33. verse egy jó ima, amit imádkozhatsz, amikor a pusztában vagy, és arra vársz, hogy Isten megszabadítson: "Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!"

Mondd neki: "Istenem, nem akarok bolyongani. Taníts meg élni, hogy minél rövidebb idő alatt túl tudjak jutni ezen. Nem akarok 40 évig itt lenni. Nem akarok körbe-körbe járni. Tanítsd meg nekem az élet leckéit, hogy a helyes úton maradhassak és növekedhessek a lelki érettségben."

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Miért olyan nehéz számunkra a várakozás?
  • Mit tanultál életed várakozási időszakaiból?
  • Miért fontos, hogy emlékezz arra, hogyan gondoskodott Isten rólad a pusztában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.10.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása