Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan élhetsz hitelesen?

2023. május 27. 03:00 - Olajfa

"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsolt 119,9)

A mai kultúrák, szerte a világon a megjelenés és az önmagukról alkotott kép megszállottjai. Rohannak, felületesek, csalnak. Nem tartják be az ígéreteiket. Úgy tesznek, mintha valaki egészen mások lennének, mint akik. Nincs bennük integritás. Más szóval képmutatók.

Az ókori görög kultúrában a színészeket "hüpokrinomaiak"-ként emlegették, mert valaki másnak adták ki magukat. Innen ered a hipokrata (képmutató) szó. 

Amikor az egyik embercsoporttal így viselkedsz, egy másikkal pedig másképp, akkor te egy modern kori hipokrata vagy. Mindez a tisztességed, a feddhetetlenséged, az integritásod hiányát mutatja. De Isten azt akarja, hogy pontosan az legyél, akivé ő alkotott, függetlenül attól, hogy ki figyel téged éppen.

Szóval, hogyan tudsz - mint Jézus követője - autentikus, hiteles maradni, miközben annyi sok ember megjátsza magát?

Csak egy út van. Inkább Isten helyeslésével foglalkozz, és ne az emberekével. Csak így válhatsz tisztességes emberré.

Ha azzal foglalkozol, hogy Isten mit gondol, akkor helyesen fogsz cselekedni. De ha jobban érdekel, hogy más emberek mit gondolnak, gyakran fogsz helytelenül cselekedni.

A Zsoltárok könyve 119. részének 9. verse azt mondja: "Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet."

Az egyetlen módja annak, hogy megtudd, Isten mit tart helyesnek és mit gondol rólad, ha olvasod a Bibliát. Isten szavában kell maradnod! Ha nem maradsz benne, nem lesz erőd, kitartásod, hogy tisztességes életet élj.

Ha nincs napi csendességem Istennel, ha csak néhány napot is kihagyok, már feltűnik nekem- és mindenki másnak is- hogy egyre házsártosabbá válok. Ha nem maradok kapcsolatban Istennel az ő szaván keresztül, nem lesz lelki energiám, hogy Isten igéjét érthetően elmagyarázzam neked. Nem lesz erőm tisztességgel élni.

A tisztességes élethez lelkierő kell, mert ami helyes, az gyakran nem éppen népszerű. Ha csak a saját erődből próbálkozol jól cselekedni, autentikusnak lenni és mindezt a helyes motivációkkal tenni, egy idő után el fogsz fáradni - ezért szükséged van arra, hogy felkészülj és felfrissülj.

Szeretnél hiteles emberként élni, - olyan valakivé válni, aki ugyanolyan, függetlenül attól, hogy hol van, vagy kivel van? Akkor szánd rá magadat arra, hogy naponta töltesz időt a Biblia, Isten szava olvasásával és tanulmányozásával. Ez az egyetlen hely, ahol megtalálod azt a lelkierőt, amire szükséged van.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Hogy ad erőt neked Isten szavának olvasása a becsületes élethez?
  • Hogyan tapasztaltad már meg a Szentírás memorizálásának értékét?
  • Milyen ígéretei vannak Istennek a Bibliában, amik bátoríthatnak, amikor helyes, de népszerűtlen döntést kell hoznod?

 *(Daily hope by Rick Warren 2023.05.20.)

Szólj hozzá!

A mennyország három valósága

2022. október 02. 03:00 - Anika Enikő

persons left hand raising up“Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! “ (Kol,3,1 NLT)

Az embereknek sok tévhite van arról, hogy milyen a mennyország. Nem leszel angyal. Nem lesznek szárnyaid. Nem leszel egy kis duci kérub, nem viselsz majd fehér köntöst, és nem is úszol a felhőkön.

Szükséged van a helyes látásmódra a mennyországgal kapcsolatosan. A Biblia, Pál apostol Kolossébeliekhez írott könyve 3. fejezetének az 1. versében ezt mondja: Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! “ (NLT)

Mit mond tehát a Biblia a mennyország valóságáról?

A mennyország az, ahol Isten él és uralkodik. A Biblia a mennyet „Isten lakhelyének”, „Isten házának” és „Isten városának” nevezi. Ahogyan ezek a kifejezések sugallják, a mennyország az, ahol Isten él. De Jézus a mennyet „Isten országának” vagy „a mennyek országának” is nevezi,  31 alkalommal a Szentírásban. Tehát a mennyországban Isten nem csupán él, hanem él és uralkodik. A Zsoltárok könyve 123. fejezetének első verse ezt mondja: „Uram, felnézek rád, a mennyekbe, ahol uralkodsz”. (GNT)

A mennyország egy igazi és valódi hely. A mennyország nem lelkiállapot, és nem egy létállapot. Nem is egy olyan hely, ahol a lényeged szellemként lebeg; hanem a mennyország egy igazi hely. Tulajdonképpen a Biblia azt mondja, hogy a mennyben lesznek utcák, fák, víz és lesznek otthonok. A Szentírás sok része utal arra, hogy állatok is vannak. Meglesz a fizikai tested, amely megújul a feltámadásod által. És lesz egy igazi hely, ahol a valódi tested élhet: Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra.(János 14,2 CEV)

Jézus Máté evangéliuma 6. fejezetének 2. versében is mondja: Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem a moly, sem a rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!” (NLT) Nem tárolhatsz kincseket olyan helyen, amely nem valódi, vagy nem létezik.

A mennyországot neked és nekem tervezték. Isten a mennyországot nem magának, hanem a követőinek tervezte. A Biblia ezt mondja: „Jöjjetek, Atyámnak áldottjai; vegyétek örökségeteket, a számotokra elkészített országot”. (Máté 25,34 NIV)

Amikor Isten a Föld teremtéséről kezdett gondolkodni, akkor a mennyországot is tervezte. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az egész világegyetemet, mert szeretett volna egy családot, amellyel együtt töltheti az örökkévalóságot. A mennyország az a hely, amelyet a családja számára tervezett, és a mennyország csodálatos kifejezése szeretetének.

Az embereknek nem az a céljuk, hogy örökké itt a Földön éljenek. Te és én a mennyországra lettünk teremtve! A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verse ezt mondja: „Mert ez a világ nem a mi otthonunk; hanem várjuk örök otthonunkat a mennyben”. (TLB).

Ha egyszer Isten családjának tagja lettél, akkor sokkal többről szól az életed, mint az itt és mostról. Valójában, ez a világ nem az otthonod; csak átutazó vagy!

Ami a mennyországot illeti: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9 GW)

Nem számít, mit álmodtál vagy gondoltál a mennyországról; a valóság messze túlmutat azon!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Hogyan változott meg a mennyországról alkotott elképzelésed, ezen áhítat elolvasása után?
  • Gondold át, hogyan befolyásolja a mai áhitat kijelentése az Istenről való gondolkodásodat: „Isten nem magának, hanem a gyerekeinek tervezte a mennyországot. Amikor Isten a Föld teremtéséről kezdett gondolkodni akkor a mennyországot is tervezte.”
  • Mi lepett meg legjobban a mennyország három valóságával kapcsolatban?

 Biztos lehetsz benne, hogy a mennybe jutsz!

Sokan félnek a haláltól és az ítélettől – de Jézus halála és feltámadása megszabadíthat ettől a félelemtől.

A Biblia azt mondja, hogy mindannyian vétkezünk, és a bűn büntetése a halál. De Isten annyira szeret bennünket, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy fizesse meg bűneitek büntetését, hogy bevezessen Isten családjába, és megmentsen az ítélettől.

Ha készen állsz arra, hogy csatlakozz Isten családjához, akkor íme egy ima, mellyel kezdheted is:

„Drága Istenem!

Tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni az életemről. Bevallom, figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját tervem és elképzeléseim szerint éltem, nem a tieid szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon, most azonnal. El akarok fordulni a bűneimtől és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni mindazért a rosszért amit valaha vétettem, hogy ítélet helyett örök életem legyen veled. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél engem  a mennyország számára, és alázatosan kérlek, hogy ments meg engem. Kérlek, ments meg bűneimből és az ítélettől. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy be fogod tartani ígéretedet, hogy azonnal és teljességgel bizonyos lehetek abban, hogy örökre megváltottál. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál, és most fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem a Rick@PastorRick.com email címre, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.25 )

Szólj hozzá!
Címkék: menny valódiság

Mi kell ahhoz, hogy a dolgokat a maguk valódiságában tartsuk?

2018. július 20. 03:00 - Anika Enikő

“Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.“ (Zsoltárok 119: 9)

 

 

Egy olyan kultúrában, amely a kinézet és a példaképek megszállottja, hogyan maradhatunk meg igazinak és valódinak, amikor mindenki más utánoz és “bűvészkedik”? Nincs integritásuk és becsületük. Mindenki rohan, mindenki felületes és csal, nem tartják meg az ígéretüket.

Hogyan maradhatunk meg valódinak és igazinak?

Egyetlen út van ehhez, mégpedig az, hogy többet kell törődni és foglalkozni Isten helybenhagyásával és az ő jóváhagyásával, mint az emberekével. Ez az egyetlen útja annak, hogy becsületes és tisztességes emberré válj. Mert ha azzal törődsz, hogy Isten mit gondol, akkor a helyes dolgot fogod cselekedni, ám ha azzal foglalkozol, hogy az emberek mit gondolnak, akkor gyakran nem a megfelelő dolgot teszed.

A 119. Zsoltár 9. versében ez áll: “Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.”

Az egyetlen módja annak, hogy megtudd, hogy Isten mit gondol rólad, és hogy neki mi  kedves, ha olvasod a Bibliát. Muszáj megmaradni az Isten igéjében! Mert ha nem, akkor nem lesz erőd és kitartásod, hogy becsületesen élj.

Ha nem töltök napi szinten csendességi időt Istennel és az igéjével, és ha kihagyom ezt akár csak pár napig;  észreveszem – mindenki más is észreveszi! – mert akkor elkezdek mogorvává és kötekedővé válni. Ha nem lennék Istennel kapcsolatban az Ő igéjén keresztül, akkor nem lenne lelki erőm világosan magyarázni és tanítani Isten igéjét neked, és nem lenne erőm arra, hogy  tisztességesen és becsületesen éljek.

Lelki erő kell ahhoz, hogy becsületesen éljünk, mert ami helyes, az gyakran nem népszerű. Mivel elfáradunk abban, hogy a helyes dolgokat tegyük, és abban is,  hogy valódiak maradjunk és hogy helyes indítékaink legyenek, ezért szükséges felfrissülnünk és felfegyvereznünk magunkat. Ez pedig úgy valósítható meg, ha olvassuk és tanulmányozzuk Isten igéjét, a Bibliát.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Hogyan ad erőt nekünk az igeolvasás?
  • Miért hasznos megtanulni kívülről Bibliai verseket?
  • Isten ígéretei közül melyek azok, amelyek bátorítanak téged akkor, amikor nem népszerűen, de helyesen kell cselekedned?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2018.07.13.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása