Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Jézus a reménytelen véget végtelen reménnyé változtatja

2023. május 01. 03:00 - Erika1832


zsakutca.jpg

"Ez azért történt, hogy ne magunkba bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Megszabadított, . . . és újra meg fog szabadítani. Őbenne bízunk, hogy továbbra is meg fog szabadítani minket."
(2 Kor 1,9-10 NIV fordítás)

Isten a reménységed szerint munkálkodik az életedben. Pál apostol tudta ezt. A 2.Korinthus 1,9-10-ben ezt mondta: "Ez azért történt, hogy ne magunkba bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Megszabadított, . . . és újra meg fog szabadítani. Őbenne bízunk, hogy továbbra is meg fog szabadítani minket." (NIV)

Az élet néhány pontján zsákutcába juthatsz, - amikor emberi szempontból nincs remény. De a zsákutcának az a célja, hogy megtanítson Istenben bízni. Néha az élet annyira rossznak és irányíthatatlannak tűnik. Miért hagyja Isten, hogy ez megtörténjen? Azért, hogy megtanulj benne bízni, ahelyett, hogy a saját találékonyságodban és okosságodban bíznál.

Az igazság a következő: Isten megszabadított téged a múltban, valószínűleg most is megszabadít a jelenlegi körülményektől, és meg fog szabadítani a jövőben is. Isten a szabadítás három különböző fajtáját használja:

1. Isten a körülmények változását használja szabadulásra. Néha Isten csodálatos módon megváltoztatja a körülményeket, és a Vörös-tenger kettéválik. Ezt sokszor meg fogod tapasztalni az életedben, de nem fog mindig így történni.

2. Isten a személyes szabadulást használja. A körülmények változtatása helyett Isten belülről téged változtat meg. Kapsz egy új álmot, új látásmódot, új hozzáállást és új perspektívát.

3. Isten végső szabadítása a mennyország. Isten nem ígérte meg, hogy megszünteti minden fájdalmadat ezen a világon, vagy megoldja minden problémádat. A Földön is van fájdalom, bánat és szenvedés. A végső szabadulás az a nap lesz, amikor a mennybe kerülsz, ahol nem lesz fájdalom, bánat, szenvedés és szívfájdalom.

Csak egy módon lehet a mennybe kerülni. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Ján 14,6). Amikor zsákutcába jutsz, Jézus ezt a reménytelen véget végtelen reménnyé tudja átalakítani.

Zsákutcában vagy? Arra kérlek, hogy fogd ezt a zsákutcába jutott helyzetet, és a saját életeddel együtt, add át Jézus Krisztusnak. Jézus mindig a te érdekeidet tartja szem előtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • A múltban milyen módon tapasztaltad meg Isten szabadítását?
 • Bármelyik hitszakaszban - álom, döntés, késlekedés, nehézség, zsákutca és szabadulás - is vagy most, mit vársz Istentől az életedben?
 • Hogyan változtatja meg, ahogyan a hit útjának nehézségeivel vagy zsákutcájával szembesülsz, ha Jézus Krisztusra bízod az életedet?

Hogyan találhatsz szabadulást Jézus által?

Isten végső szabadítása a zsákutcából a mennyei örökkévalóságon keresztül történik - és ez csak akkor következik be, ha Jézusba veted a hitedet.

A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. " (Ján 3,16)

Kész vagy Isten bízni, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát:

„Drága Istenem, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, megbocsátasz nekem mindent, amit valaha rosszul tettem, megmutatod nekem életem célját, és befogadsz a családodba, és egy nap majd a mennybe viszel, hogy veled éljek az örökkévalóságig.

Jézus, megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit teszek. Kérlek, hogy jöjj be életembe, mint az én Uram. Ma átadom az életemet neked.

Úgy akarok élni, ahogyan teremtettél – békében és nyugalomban, – és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljak. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad most ezt az imát, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem angolul egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utazásodon.

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.04.24.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

 

 

Szólj hozzá!

Mit tegyünk, ha a remény már halott

2023. április 29. 03:00 - ReveSz

 

sun rays inside cave

 

"Ábrahám, amikor a reménység már halott volt benne, tovább reménykedett a hitben.... Isten szavára támaszkodott."
(Róm 4,18 PHILLIPS fordítás)

Honnan tudhatod, hogy mikor halt meg a remény az életedben? Elkezded használni a "soha" szót. Soha nem fogok megházasodni. Soha nem fogok leérettségizni. Soha nem fogok meggyógyulni. Soha nem fogok szabadulni az adósságból. Soha nem leszek képes elengedni a múltamat, és elfelejteni a szégyent és a szívfájdalmat. Soha nem leszek képes megváltozni. Soha nem fogom látni, hogy ez a helyzet meg fog változni. Ilyenkor hal meg a remény - amikor zsákutcába jutottál, és nem látsz kiutat.

Mit teszel, amikor a reményed meghal? A Róma 4:18 szerint: "Ábrahám, amikor a remény már halott volt benne, tovább reménykedett a hitben.... Isten szavára támaszkodott" (PHILLIPS fordítás).

Amikor zsákutcában vagy - amikor nehéz megtartani a reményt -, akkor szükséged van a Bibliára. Olvasd! Tanulmányozd. Memorizáld. Gondolkodj rajta. Jegyzetelj kis cetlikre, és vidd magaddal, ahová csak mész.

A Biblia tele van ígéretekkel, és semmi más nem tud úgy bátorítani, mint ez. Ha az Igére támaszkodsz, és bízol az ígéreteiben, az lelkileg felüdít. Nem fogsz pánikba esni, mert emlékeztetni fog arra, hogy bár ha valami kikerül az irányításod alól, az nem kerüli ki Isten kezéből.

A zsákutca a hited próbája. A Biblia azt mondja a Zsidókhoz írt levél 11:17-ben: "Miközben Isten próbára tette őt, Ábrahám még mindig bízott Istenben és az ő ígéreteiben, ezért felajánlotta áldozatul fiát, Izsákot" (TLB fordítás). Amikor Isten azt mondta, hogy azt akarja, hogy Ábrahám feláldozza a fiát, Ábrahámnak szeme sem rebbent. Nem esett pánikba - mert emlékezett arra, hogy Isten mire képes. Abban bízott, amit Isten megígért neki.

Néha, ahogy Ábrahám esetében is, úgy tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy feladd a legbecsesebb álmodat. Fel tudod ezt ajánlani neki hittel, bízva Isten szabadításában?

Talán most zsákutcában vagy, és úgy tűnik, nincs kiút. Figyelj erre: A dolgok sosem olyan sivárak, mint amilyennek látszanak. Ha nem látsz kiutat, az azért van, mert emberi szemszögből nézed, nem pedig Isten szemszögéből.

A Róma 4:20 szerint: "Ábrahám soha nem kételkedett. Hitt Istennek, mert hite és bizalma egyre erősödött, és dicsérte Istent ezért az áldásért, még mielőtt az megtörtént volna" (TLB fordítás).

Egy ígéret csak annyira jó, amennyire annak a személynek a jelleme, aki az ígéretet teszi. A Biblia szerint Isten nem tud hazudni, mert ő a teljes igazság. Ha ígéretet tesz neked, akkor azt be is fogja teljesíteni. Pontosan úgy fog megtörténni, ahogyan ő mondta. Amikor zsákutcában vagy, bízz Isten igazságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Még ha most nem is vagy zsákutcában, hogyan használhatod Isten Igéjét arra, hogy felkészülj a hitnek ezen szakaszára?
 • Isten milyen ígéretei bátorítanak téged, amikor zsákutcában vagy?
 • Mit gondolsz, hogyan válaszol Isten annak, aki az Igéjéhez fordul, amikor zsákutcába kerül?

Milyen döntést hoztál Jézussal kapcsolatban?

Isten jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján 3,16 Új fordítás).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd azzal, hogy ezt az egyszerű imát elmondod: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Urat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.22.)

Szólj hozzá!

Zsákutcában vagy? Számíts a szabadulásra!

2012. április 23. 03:00 - mirjam07

"Hogy értitek azt, "ha meg tudom tenni..." kérdezte Jézus. Minden lehetséges, ha egy ember hisz." (Márk 9:23, NLT fordítás)

Isten a beléd ültetett álom által fogja hitedet erősíteni. Ennek az álomnak a beteljesüléséhez azonban szükség van hitbeli döntésre, ezután Isten kipróbálja hitedet azzal, hogy késlekedést, nehézségeket tapasztalsz és zsákutcában érzed magad.

Ekkor van az, hogy jön Isten és felszabadít. Csodát tesz. Megoldást kínál. Akár így:

 • Mózes esetében kettéválasztotta a Vörös tengert.
 • Ábrahám esetében azt történt, hogy ő és Sára megtapasztalták a gyermekvárás csodáját.
 • József esetében hirtelen valóra vált az álom és egyszer csak már nem a börtön mélyén találta magát, hanem Egyiptom második embere lett.

Jézus pedig feltámadt! Isten még a keresztrefeszítést is feltámadássá tudja alakítani és ez azt jelenti, hogy neki van hatalma arra, hogy átalakítsa a zsákutcát felszabadulássá. Késedelmeken, nehézségeken és zsákutcákon keresztül építi hitünket, úgyhogy amikor amikor megszabadít, Istené a jó pont!

Amikor zsákutcával szembesülsz, a legjobb válasz az, ha várod, hogy Isten cselekedjen. Mit vársz Istentől, mit tegyen az életedben? Jézus ezt mondja: "Legyen a ti hitetek szerint" (Máté 9:29b).

Amikor szabadulásra vársz, akkor Istenben bízol. Aztán majd visszanézel, hogyan vezetett Isten a hit ösvényén, kiterjesztve és növelve Benne való bizalmadat lépésről-lépésre. Hited erősebb lesz, és most már bizalommal mondhatod: "Várom, hogy az Úr kiszabadítson újra, hogy megint meglássam jóságát..." (Zsoltárok 27:13, LB fordítás)

Beszéljétek meg!

 • Megtapasztaltad már Isten szabadítását, vagy láttad már, hogyan szabadítja meg egy barátodat vagy egy családtagodat álmaik megvalósulásának késedelme vagy nehézségei közepette?
 • Milyen nagy dolgokban várod, hogy Isten cselekedjen az életedben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.16)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása