Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Az elhívásodnak örökkévaló jelentősége van

2010. december 12. 04:15 - Lenard J

"Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat." János 9:4.

Az elhívásodnak örökkévaló jelentősége van, ami befolyással lesz mások örökkévaló életére is. Így tehát az elhívásod sokkal fontosabb, mint bármilyen munka, eredmény vagy cél amit a Földön töltött életed során elérsz.

A szolgálatod eredménye az örökkévalóságig megmarad,  a munkahelyi eredményeid pedig ilyen távlatban elvesztik jelentőségüket. Semmi más tevékenység nem esik olyan súllyal a latba, mint az a munkád, amit az emberek Istennel való örökkévaló kapcsolatának előmozdításába helyezel. Ezért fontos, hogy minél előbb megtudd, hogy mi az elhívásod, és hogy betöltsd azt. Jézus mondta: "Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat." János 9:4.

Az óra ketyeg, ne késlekedj tovább! Kezdj el az elhívásodban járni, kezd el elérni az embereket már most! Ott lesz az egész örökkévalóság, hogy együtt ünnepeljünk azokkal, akiket mi hoztunk Jézushoz, de csak ez az életünk van arra, hogy elérjük őket.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ott kell hagynod a munkahelyedet, hogy teljes idejű evangélizáló legyél. Isten azt szeretné, ha ott mondanád el a JóHírt, ahol jelenleg vagy. Legyél éppen tanuló, családanya, ovónő, bolti eladó, vagy vezető egy munkahelyen, bármilyen munkád is legyen, folyton figyelj arra, hogy Isten kit hoz eléd, akivel megoszdhatod az evangéliumot.


Rick Warren, 2010. december 5.

1 komment

A cél, hogy jellemed krisztusivá váljon

2010. december 11. 01:00 - BManka

 "Hiszen ezeket az embereket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában." (Róm.8:29, Egyszerű fordítás)

Már a világ teremtése előtt, Isten terve az volt, hogy Te hasonlóvá légy Fiához. Ez az elhívásod és feladatod. Isten már a teremtéskor kijelentette ezt a szándékát: "Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá..." (1Móz 1:26)
 
Az egész teremtett világban csak az embereket alkotta Isten a saját képmására. Ez egy hatalmas kiváltság, és ez méltóságot ad nekünk. Nem tudjuk megérteni mindezt, de bizonyos részleteit megérthetjük: mint Isten, mi is szellemi lények vagyunk, a szellemünk halhatatlan és tovább él, ellentétben a földi testünkkel. Intellektuális lények vagyunk, tudunk gondolkodni, érvelni és problémákat megoldani. Mint Isten, mi is kapcsolati lények vagyunk, tudunk szeretet adni és fogadni, továbbá rendelkezünk erkölcsi ítélőképességgel, meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, ami így számonkérhetővé tesz minket Isten előtt.
 
A bűn miatt azonban sérültünk és torzultunk. Így Isten elküldte Jézust azzal a céllal, hogy helyreállítsa a teljes képet, amit elvesztettünk. Hogy néz ki Isten "képmása"? Olyan, mint Jézus Krisztus! A Biblia azt mondja, hogy Jézus "az Isten képmása","a láthatatlan Isten képe", "Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása". (2Kor.4:4, Kol.1:15, Zsid.1:3)
 
Teremtményként sosem leszünk a Teremtő. Isten nem akarja, hogy isten legyél. Azt szeretné, hogy Isten szerinti légy, vedd fel az Ő értékeit, hozzáállását, jellemét. "...öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Ef.4:22)
 
Isten végső célja a földi életeddel nem a kényelem, hanem jellemfejlődés elérése. Azt akarja, hogy lelkileg felnőj, és Krisztushoz hasonlóvá válj. Krisztushoz hasonlóvá válni nem azt jelenti, hogy elveszíted a személyiségedet, és egyfajta buta klónná válsz. Isten alkotta az egyediségedet, így azt biztosan nem szeretné lerombolni. Krisztushoz hasonlóvá válni jellemalakulást, nem pedig személyiségátalakulást jelent.
 
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2010. december 04.)

 

Szólj hozzá!

Isten terve születésünk előtt kezdődött

2010. december 10. 03:00 - FHanna

"Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké." Lk.1:54-55

                  Senki sincs, aki örökre melletted lesz, csak Isten.

Az emberek meg fogják szegni a nekünk tett ígéreteiket. Ez majdnem biztos. Már sokszor tapasztalhattuk. De Isten mindig megtartja, amit ígér. Senkire nem számíthatsz örökre, csak Istenre.

Mária a Lukács 1-ben Isten hűségének bizonyosságával fejezi be dalát. Az 54-55. versekben Mária azt mondja: "Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."

Mit jelentett ki? Miről énekelt Mária? Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy az egész világ meg lesz áldva általa, mert Isten az ő családjába fogja elküldeni a Messiást. Isten megtartotta az ígéretét; 2000 évvel azután, hogy kijelentette tervét Ábrahámnak, most kijelentette Máriának, hogy mi az ő szerepe Isten tervében.

Mária tudta, hogy az ő története és életének célja sokkal születése előtt kezdődött. Valójában sok száz évvel Mária születése előtt Ézsaiás próféta megmondta: "Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el" (Ézs. 7:14).

Isten eltervezte az életed már sokkal a születésed előtt. Eltervezte már a teremtéskor. A 139. zsoltárban ezt olvashatjuk: "könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük" (16. vers). Isten céllal teremtett, és ez a cél egy hosszú terv része, ami születésed előtt kezdődött és halálod után végződik. Istenben bízva teljesítheted.

Miért? Mert a Messiás eljött Márián keresztül és meghalt a bűneinkért, ahogy Isten megígérte. Ezért teljesíthetjük be a célunkat.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010.12.03.)

Szólj hozzá!

A nagy fordulat

2010. december 09. 02:00 - jletti

"Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal és bővelkedőket küldött el üres kézzel." Luk. 1, 51-53

Mi az alázat? Az alázat az, amikor azt mondod: " Az Úr terve szerint szeretnék élni, mert az én tervem nem olyan jó, mint az Övé."  A Biblia azt mondja : "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és Ő felmagasztal titeket" Jak. 4,10

A Lukács 1, 51-53 részeiben Mária ezt mondja: "Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal és bővelkedőket küldött el üres kézzel."

Látod mekkora fordulat szerepel ebben a részben? Isten azt mondja, hogy azok az emberek, akik azt hiszik, hogy mostmár mindenük megvan, elesnek, és azok, akik azt hiszik, hogy semmijük sincsen, győzni fognak. Azok "fektetnek be" hosszú távra, akik Istenben bíznak.

Kiben vagy miben bízol? Arra helyezed a nagyobb hangsúlyt, amit Isten igéje mond, vagy arra, amit a hírességek mondanak a bulvársajtóban? Vagy, amit álomcsapatod nyilatkozik a meccs végén?  Vagy a tőzsdecápák és a tőzsde árai befolyásolnak? Ezek a dolgok, melyekre a kultúránk jelenleg azt mondja, hogy fontosak, öt év múlva már nem fognak számítani. De azok, akik alázattal Istenben bíznak és ismerik az Ő szavát, alapoznak biztos pontra, mert ez az, ami megmarad.

Mária elég jól ismerte az Úr szavát ahhoz, hogy tíz verset tudjon idézni az Ószövetségből, és hogy elénekelje azt. Ismered ennyire a Szentírást? Ha Isten áldását szeretnéd az életedben, el kell mélyedned az Igében, olvasni azt, tanulmányozni és elkezdeni megjegyezni.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. december 02

Szólj hozzá!

Isten tervének megvalósulása életünkben

2010. december 08. 00:01 - BrightGirl

„...És íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.”(Lk 1:48b-50)
 

Mária tudta, hogy Isten áldásának kulcsa a hit és ez engedelmesség, ezért választotta Isten tervét az életére.

Lelkipásztorként azt szeretném, ha Isten mindannyiunk életét megáldaná. Szeretném, ha megáldaná lelki, pénzügyi, családi, munkahelyi életünket, kapcsolatainkat és az egészségünket is. Könnyen magunkra maradunk, ha ragaszkodunk a saját terveinkhez.

Isten nem áldja meg a saját terveinket. Nem azért helyezett a földre, hogy magunknak éljünk. Valami sokkal nemesebb célja van a földi életünknek. Isten akkor tudja megáldani az életünket, ha az Ő tervének megvalósulását választjuk.

Mária azért tudott Isten tervéről énekelni, mert izgatottság töltötte el a lelkét, ha rá gondolt. Mária kitartóan bízott Istenben, akkor is, ha ez mindenhol gondot okozott neki, és az emberek rosszallását vagy félreértését vívta ki vele. Mária bízott Istenben. Tudta, hogy Isten meg fogja áldani és generációk fognak megemlékezni arról, hogy mit vitt Isten véghez rajta keresztül.

Ezt kell mondjam, hogy a mi életünkre is igaz ez. A földi életedben és az örökkévalóságban is csak az marad meg, amit a földön teszünk.

Vajon mondhatott volna Mária nemet Isten tervére? Mondhatott volna. Isten soha nem kényszeríti ránk az akaratát, hanem azt szeretné, hogy önként válasszuk Őt. Ezért adott szabad akaratot, és nem bábként akar minket használni. Az emberek nagy része ezért hagyja ki Istent az életéből. Saját terveiket választják ahelyett, hogy Máriával értenének egyet: „amit akarsz cselekedj meg velem, szolgálód vagyok és valósuljon meg terved az életemben.
 

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. december 01.)
Szólj hozzá!
Címkék: isten akarata
süti beállítások módosítása