Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Miért tűri el Isten a gonoszságot?

2011. szeptember 18. 03:00 - husztin

 Ján 3:19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.    

 
Minden józanul gondolkodó embert sokkolt, dühített és egészen megdermesztett az a rettenetes tömeggyilkosság, amelyben ártatlan amerikaiakat gyilkoltak meg Szeptember 11.-én.  Szabadon áradtak könnyeink, szívünket pedig mély fájdalom járta át.
A szenvedéssel kapcsolatban olyan őszinte, személyes és magától értetődő a kérdés: 
-Miért engedi Isten, hogy ilyen gonoszság történjen? Ha Isten olyan nagyszerű és olyan jó,  miért engedi meg, hogy az emberek így bántsák egymást?
A válasz ugyanaz, mint ami a legnagyszerűbb áldásunk és a leggonoszabb átkunk:
-Képesek vagyunk arra, hogy döntsünk. Válasszunk jó és rossz között.  Isten szabad  akaratot adott nekünk. Saját képmására teremtett bennünket. Megadta a szabadságot, hogy megválasszuk a viselkedésünket, és megadta a döntés képességét lelkiismereti kérdésekben is. Ez az egyik nagy különbség, ami kiemel bennünket az állatok közül, de ugyanez a forrása a világot elborító fájdalomnak is.
 
Mindegyikünk alkalmas és hajlamos az önzésre és a gonosz cselekedetekre, és valahányszor ez történik, emberek sérülnek meg!  
A bűn az önzésből ered. Azt akarom cselekedni, amit én akarok, nem pedig azt, amit az Isten mond nekem. Sajnálatos módon a bűn mindig fájdalmat okoz másoknak, nemcsak nekünk.
 
Isten eltörölhetné a gonoszságot  a Föld színéről egyszerűen azzal, hogy elveszi a döntési szabadságunkat. Bábukká tehetne minket, akiket madzagon rángathat. Ezzel a lépéssel a gonoszság teljesen megszűnne. De Isten nem bábunak teremtett. Azt akarja, hogy szabadon és önként szeressék és dicsérjék Őt azok a teremtményei, akiket eleve kiválasztott és elhívott a szeretetre. Ez a szeretet nem volna valódi, ha nem lenne más választásunk is.
 
Igen, Isten vissza is tarthatta volna a terroristákat attól, hogy öngyilkos küldetésüket végrehajtsák. Zárlatossá tehette volna a szabad akaratukat, ahelyett, hogy ezt tegyék. De ebben az esetben ahhoz, hogy igazságos maradjon, mindannyiunkkal ezt kellene tennie. Bár te és én sem vagyunk terroristák, mégis önző döntéseinkkel és cselekedeteinkkel másokat bántalmazunk. 
 
A szabad döntések világában Isten akarata ritkán teljesül! Sokkal gyakoribb, hogy a könnyebbik utat választva a saját akaratunkat teljesítjük. Ne hibáztasd Istent a 9/11 tragédiájáért. Hibáztasd azokat, akik megtagadják Isten parancsát, miszerint: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat!”
A mennyországban! Ott Isten akarata tökéletesen teljesül! Ezért nincs szenvedés, fájdalom vagy gonoszság nála. De ez itt a föld. Egy bukott, tökéletlen hely. Itt minden nap döntenünk kell amellett, hogy teljesítjük Isten akaratát. Ez nem automatikus. Nem megy magától. Ezért mondta Jézus, hogy így imádkozzunk:
 
„…Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…” 
 
A Biblia elmagyarázza nekünk a gonoszság gyökerét is: Mi emberek sokkal inkább keressük a magunk kedvét, semmint hogy annak a kedvére tegyünk, aki megteremtett bennünket.
Sok más kérdés is átvillan az agyunkon rosszabb napokon, de a választ nem a közvéleménykutatók, a tudósok, vagy a politikusok fogják megadni. Istenre kell tekintenünk és az Ő Igéjére vigaszért és iránymutatásért, válaszokért a kérdéseinkre.
Le merném fogadni, hogy az imaházak és Isten házai zsúfolásig telve voltak a Szeptember 11. utáni hétvégén. Megpróbáltatásainkban Teremtőnkhöz kiáltunk, csak hogy találkozzunk vele. A vágy mélyen belül gyökerezik és egyetemleges. 2001. szeptember 11-én milliók ajkát hagyták el elsőként ezek a szavak: „Ó, Istenem!” 
 
Arra teremtettünk, hogy kapcsolatban éljünk Istennel, de Ő arra vár, hogy mi önként válasszuk Őt! Ő kész rá, hogy vigasztaljon, vezessen és tanácsoljon minket fájdalmainkban. 
De a döntés rajtunk áll!
 
Szólj hozzá!

Felhatalmazva az életen át tartó szolgálatra

2011. szeptember 17. 03:00 - Kingdom

"Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."(Ef 2,10)

 

Három dolog van, amit tehetsz az életeddel: eltékozolhatod, eltöltheted vagy befektetheted. A legjobb módja életed kihasználásának, ha valami olyasmibe fekteted bele, ami a földön való életednél tovább tart.

A legrosszabb dolog, amit tehetsz, a mának élni és magadnak élni. Isten nem azért helyezett a földre, hogy magadnak élj. Ő azért alkotott, hogy Krisztushoz hasonló legyél.

A Márk 10,45 szerint tudjuk, hogy Jézus két dologért jött a földre:"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Amikor Jézust kezdjük követni, ő felhatalmaz az egy életen át tartó szolgálatra. Minél inkább Krisztushoz hasonlóvá válunk, annál inkább fogjuk szolgálni egymást.

Ma azt szeretném, ha elmélkednénk a következő igeverseken, melyek Isten szolgálatra való hívásai az életünkben. Imádkozd át őket és kérd Istent, tárjon fel új utakat, hogy miként tudod szolgálni a körülötted élőket.

"Adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek. (Róm 6,13b - SZIT)

"De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról."(Apcsel 20,24)

"Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt."(Mk 8,35)

 

 (Daily Hope by Rick Warren 2011.08.10)

 

Szólj hozzá!
Címkék: szolgálat

Istennek fontosak a gyerekek

2011. szeptember 16. 03:00 - janosh

 „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.” Mt 18:10

Istennek fontosak a gyerekek, ezért számodra is fontosak kellene, hogy legyenek. Máté evangéliumában Jézus arra emlékeztet minket, hogy „egyet se vessetek meg e kicsinyek közül” (Mt 18:10). Nekünk pedig engedelmeskednünk kell Jézus szavainak.

Amikor hozzáfogtam a Saddleback gyülekezet megalapításához, több mint 30 évvel ezelőtt, ajtóról-ajtóra jártam a közösségünket és közvélemény-kutatást végeztem. Azokra az emberekre koncentráltam, akik nem jártak templomba; valamint arra, hogy miért nem jártak. Sokan egész egyszerűen azért nem jártak gyülekezetbe, mert úgy gondolták, hogy ott semmit sem kapnak a gyerekeik. Azóta rengeteg energiát és erőforrást fordítottunk arra, hogy megfelelően kiépítsük a gyermek és ifjúsági missziónkat.

Felnőttként arra szoktunk koncentrálni, hogy mi az, amit mi taníthatunk meg a gyerekeknek. És mi van azzal, amit ők tanítanak neked? Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18:3). Szükséges, hogy gyerekek legyenek az életedben, mert segíthetnek a növekedésedben.

Gyerekek nélkül nem válhatsz olyanná, amilyennek Isten szeretne látni. Ez lehetetlen. A gyerekek megtanítanak arra, hogy hogyan légy önzetlen. Nehéz önzőnek lenni úgy, ha vannak gyerekeid, akik rád vannak utalva.

Nem szükséges azonban szülőnek lenned ahhoz, hogy gyerekek legyenek az életedben. A te közösségedben is lehetnek olyan gyerekek, akinek szüksége lehet egy gondoskodó felnőttre. Légy te is egy Báty vagy Nővér. Vegyél részt a gyülekezetedben folyó gyermek- vagy ifjúsági munkában. Ez segít abban, hogy mindig legyenek körülötted gyerekek.

Így formálhatod a gyerekek életét, és ők is formálhatják a tiédet.

Ha te is részese vagy valamilyen szolgálatnak, akkor szeretnélek segíteni ebben. Ha beszélsz angolul, akkor iratkozz fel az ingyenes email hírlevelemre

(Daily Hope by Rick Warren, 2011.09.09)

Szólj hozzá!

Használj minden lehetséges módszert, hogy elérd az embereket Jézusnak

2011. szeptember 15. 03:00 - Csaba.

 

Én mindenki szolgájává lettem, hogy megnyerhessem őket Krisztusnak… Akármilyen személlyel találkozom, próbálom megtalálni a közös nevezőt vele, s így lehetőségem van mesélni neki Krisztusról, Krisztusnak pedig megmentenie őt.
(1 Korinthus 9,19-23)

Vajon eléggé érdekelnek-e minket az emberek ahhoz, hogy bármit képesek legyünk megtenni, azért hogy Jézusról beszéljünk nekik?

Pált igen. Az 1 Korinthus 9-ben az írta magáról, hogy "magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek" Krisztusnak. Akármilyen személlyel találkozom, próbálom megtalálni a közös nevezőt vele, s így lehetőségem van mesélni neki Krisztusról, Krisztusnak pedig megmentenie őt.

Isten azt akarja, hogy ennyire szeressük az embereket - eléggé ahhoz, hogy elérjük őket az evangéliummal kreatív módokon. Minden szükséges módszert, minden szükséges időben használnunk kell, hogy elérjünk minden elérhető embert Jézus Krisztusnak.

A kreatív evangelizálás mostanra már megszokottá vált nálunk, a Saddleback Gyülekezetnél. Egy pár éve elkezdtünk Saddleback civil fórumokat szervezni a gyülekezetünkben különböző témákban, mint a HIV vírus, az elnökség és vezetőség. Világszínvonalú szakértők tartottak előadásokat ezekben a fontos témákban, beleértve korábbi elnököket és miniszterelnököket. Végül olyan emberek jöttek el ezekre az alkalmakra, akik amúgy nem jelentek volna meg egy szokásos gyülekezeti istentiszteleten. Miért csináltuk? Mert akármit hajlandóak vagyunk megtenni, hogy elérjük az embereket Krisztusnak.

Ahogy az új technológiák utat törnek maguknak (úgy mint a fax, az internet, iPod-ok vagy a közösségi médiák), nem késlekedünk használni őket a szolgálatunkban. Miért? Ahogy Pál, bármibe is kerül, meg akarunk tenni mindent hogy megnyerjük az embereket Jézusnak. Éppen előző héten merítettem be egy férfit és a családját akivel a Twitteren keresztül találkoztam.

Lehet, hogy halálra rémülsz, ha a hitedet kell megosztanod. Nem tudod elképzelni, hogy ajtóról ajtóra mész, és Jézusról mesélsz az embereknek.

De nem is kell.

Az interneten keresztül, te magad - otthon a pizsamádban ülve - érhetsz el embereket, akár mint Billy Graham vagy mint Pál apostol az ő idejükben. Írhatnál egy üzenetet a jó hírről, majd közöld egy blog-on vagy egy közösségi médián és küld el az egész világnak. Bárki képes erre. Csak használd az eszközöket, amik a rendelkezésedre állnak.

(Daily Hope by Rick Warren, 2011. 09. 08.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása