Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten kegyelmének trófeája vagy

2014. szeptember 21. 03:00 - Lilla:)

"Tudjuk, hogy Isten által minden a javára lesz azoknak, akik Istent szeretik." (Róma 8:28. NLT fordítás)

Amikor olvasod a Bibliát, talán a legunalmasabb részek a leszármazotti listák. Elolvastad már valaha is őket? A legjobb orvosság álmatlanság ellen.

Azonban igenis van jelentősége ezeknek a listáknak, ugyanis az egyik bizonyítéka annak, hogy Jézus a Messiás az, hogy Dávid király leszármazotti ágához tartozik.

Jézus leszármazotti listájában az az érdekes, hogy ez az egyetlen, amely nőket is felsorol. A nőket régen szinte sosem említették, de Jézus nemzedékrendje megemlít négyet. Amikor megnézzük ennek a négy nőnek a történetét, láthatjuk, hogy  nagyon szomorú.

Támárnak zűrzavaros volt az élete. Elcsábította egy rokona és két rossz férje volt. Az élete tele volt  botránnyal, és eléggé rossz híre volt.

Ráháb tulajdonképpen egy prostituált volt, ugyanakkor jót is tett, amikor segített néhány istenfélő embernek.

Ruth még csak zsidó sem volt. Moábita volt, aki megszegte a törvényt azzal, hogy egy zsidó férfihoz ment feleségül, mert a zsidó törvények tiltották, hogy zsidó emberek nem zsidó emberrel házasodjanak.

Betsabénak viszonya volt Dávid királlyal, aki megölte a férjét, hogy ne derüljön fény a viszonyukra. Tehát Betsabé története sem mondható olyan nagyszerűnek.

Isten viszont kiválasztotta ezt a négy asszonyt, hogy a világ Megváltójának nemzedékrendjébe bekerüljenek. Ez bizonyíték arra, hogy Isten a hibáinkat, csalódásainkat, sérelmeinket és bűneinket is mind beleszövi az Ő tervébe.

Szeretném, ha most életed legnagyobb hibájára gondolnál. Aztán gondolj életed legnagyobb csalódására. Majd gondolj arra a bűnre, amit legjobban bánsz. És gondolj életed legnagyobb sérelmére.

Aztán értsd meg a következőt: még mielőtt megszülettél volna, Isten már tudta, hogy ezek meg fognak veled történni, és kitalált egy tervet arra, hogy ezekből jót hozzon ki.

Milyen fantasztikus Isten! És ez az Isten az, akit mi imádunk. Jézus Krisztus követőiként sem tagadjuk le a hibáinkat. Nem rejtegetjük azokat, és nem teszünk úgy, hogy sohasem rontottunk el semmit. Nem teszünk úgy, hogy mások sohasem tudnak megbántani minket. Őszinték vagyunk az érzéseinkkel, a hibáinkkal, a bukásainkkal, a csalódásainkkal és a félelmeinkkel kapcsolatban. Isten kegyelmének bizonyságai - az Ő trófeái - vagyunk.

Beszéljetek róla:

 • * Az, hogy megérted és elhiszed a Róma 8:28-at, hogyan segít neked abban, hogy egyszerre realista és optimista is legyél?
 • * Hogyan láttad vagy tapasztaltad már, hogy Isten valami jóra használta fel a félelmet, az elkövetett hibát vagy a bukást a te életedben, illetve mások életében?
 • * Milyen további példákat tudsz említeni a Bibliából arra, hogy Isten használt embereket a bukásaik vagy reménytelennek tűnő helyzetük ellenére is?

  (Daily Hope by Rick Warren, 2014. 09. 14.)

Szólj hozzá!

Isten fel tudja használni összetört életedet, hogy jót hozzon ki belőle!

2014. szeptember 20. 03:00 - rorsy

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál..." (Róm 8,28)

Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában a Róma 8,28: "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál...". Ez az egyik legismertebb vers a Bibliában. És ez egyik azok a versek közül, amelyeket a legtöbben félreértenek.

Mit ígér ez a vers számunkra a megújulásról és a növekedésről?

Először is azt mondja: tudjuk. Más szóval, nem találgatunk, nem reménykedünk, nem kívánjuk, nem vágyunk rá, hanem biztosan tudjuk. Ebben 100%-osan biztosak lehetünk, az életünkben is fogadhatunk rá.

De mit is tudunk? Isten mindent a javunkra fordít. Ez azt jelenti, hogy az élet nem a véletlen műve, véletlenek nincsenek. Nincs olyan, hogy rossz vagy vak szerencse. Nem a sors kezében vagyunk. Óriási rendezőelv működik minden mögött.

Tudjuk, hogy Isten irányít mindent - ha itt megállnánk, az Istent a gonoszság alkotójának mutatná be, de Isten nem a gonosz szerzője. Semmi gonosz nincs a világban, amit Isten alkotott volna. Tehát miről is van szó?

Tudjuk, hogy Isten irányít mindent, hogy a jóért együttműködjenek... Figyeld meg, hogy ez a vers nem azt mondja, hogy minden dolog jó. Nem, nem minden jó! Nagyon sok gonosz dolog van a világban. Amikor gyermekeket lopnak el a szüleiktől és szexrabszolgának adják el őket, az nagyon gonosz dolog. Amikor a világ vezetői pénzt lopnak és svájci bankszámlán tárolják őket, mialatt embereik az éhhalál szélén állnak, az nagyon gonosz dolog. Amikor az emberek megcsalják egymást, az nagyon gonosz dolog. Amikor emberek kínozzák egymást, az nagyon gonosz dolog. Számtalan gonosz dolog van a világon.

De vajon Isten tényleg tud jót kihozni a rosszból? Oh, igen, Ő tud. Mi a helyzet a keresztrefeszítéssel? Az Ő Fiának halála nagyon fájdalmas dolog volt számára. Megkínozták, leköpték, megverték és aztán keresztre feszítették Jézust. Tudott Isten ebből a helyzetből jót kihozni? Igen: Jézus lett a világ megváltója! Isten specialitása a rosszból jót kihozni.

Ez az ígéret viszont nem mindenkinek szól. "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál..." Ez az ígéret csak azoknak szól, akik készek átadni Istennek összetört életük darabjait és azt mondani: "Istenem, szeretlek és hiszem, hogy Te az én összetört életemből valami jót tudsz kihozni. Kélek vedd át életem darabjait és rakd újra össze!"

Beszéljünk róla:

 • Életednek vagy múltadnak melyik része tart vissza attól, hogy elhidd, hogy Isten tud használni téged és a tapasztalataidat, hogy abból valami jót hozzon ki?
 • Hogyan szeretnéd, hogy használjon téged Isten? Mit szeretnél ha benned, illetve általad megvalósítana Isten?
 • Miben láttad már, hogy Isten a megtörtségedet valaki másnak a javára fordította?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.09.13)

Szólj hozzá!

Ne vesztegesd el a fájdalmadat!

2014. szeptember 19. 03:00 - mintyovanviki

„…aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” (2Kor 1,4-5)

A legnagyobb szolgálatod a fájdalmaidból származik – nem az erősségeidből, nem a képességeidből, annál inkább az életed fájdalmas tapasztalataiból. A gyengeségeid segítenek más embereknek az ő szükségeikben, nem az erősségeid.

A legjobb példa erre Pál apostol. A 2Kor 1-ben Pál azt mondja, hogy életének volt egy pillanata, amikor annyira csüggedt volt, hogy képes lett volna feladni mindent. Lemondott az életéről. Kész volt feladni az életet. Kész volt elvánszorogni egy sarokba és meghalni. És valószínűleg Pál a legnagyobb keresztény volt, aki valaha élt Jézuson kívül.

De Pál képes volt azt mondani, ami a 2Kor 1,2-5 szerint így hangzik: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.”

Ki lehetne együtt érzőbb, mint az az ember, aki már keresztül ment azon, amin a másik ember éppen keresztülmegy? Ki tudna jobban segíteni egy speciális igényekkel született gyermek szüleinek, mint az, aki már felnevelt egy speciális igényű gyermeket? Ki tudna jobban segíteni annak, aki éppen csődben van, mintsem az, aki már keresztülment rajta? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki a válás szívfájdalmát tapasztalja, mint az, aki emlékszik, hogy milyen borzalmas érzés ez? Ki tudna jobban segíteni valakinek, akit bántalmaztak vagy molesztáltak, mint az, aki maga is elszenvedője volt a bántalmazásnak vagy a molesztálásnak?

Ne vesztegesd el a fájdalmadat! Ha elrejted és hátrahagyod, nem vezet semmi jóra. De ha őszinte vagy Istennel és másokkal, Isten fel tudja használni az általad leginkább gyűlölt dolgot, amely csalódottá tett és azt kívántad, bárcsak meg sem történt volna. Isten azt mondja: „Nem választhatod meg, ami megtörtént veled. De Én felhasználhatom ezt a hasznodra és az én céljaimra. Ha hajlandó vagy megosztani a sebzettségedet, fel tudom használni, hogy másokat megsegítsek vele.”

Beszéljünk róla:

 • Életed melyik fájdalmas tapasztalatát tudná Isten felhasználni mások életében?
 • Kinek szükséges megbocsátanod, hogy el tudd engedni a fájdalmadat és át tudd engedni Istennek, hogy felhasználja a szolgálatra?
 • Kivel tudnád megosztani a tapasztalataidat, aki általad megértené Isten vigasztalását?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.09.12)

Szólj hozzá!

Ne harcolj a kísértéssel, menekülj el!

2014. szeptember 18. 03:00 - magyarosijulia

Legyetek éberek. Legyetek továbbra is erősek a hitben. Legyetek bátrak és erősek!” (1Kor 16,13 NCV fordítás).

Sok ember megijed, amikor kísértéssel kell szembenéznie. Megijed attól, hogy belekerült egy ilyen helyzetbe, és úgy gondolja, hogy elég erősnek kellene lennie ahhoz, hogy meg is tudjon birkózni a helyzettel. De nem kell, hogy bűntudatod legyen a kísértés miatt. A kísértés nem bűn. Akkor bűn, ha engedsz a kísértésnek. A Biblia azt írja, hogy Jézus minden emberi kísértést megtapasztalt, mégsem vétkezett. A kísértés nem bűn. Az a lényeg, ahogy a kísértésre reagálsz.

A Biblia arra tanít, hogy meneküljünk el a kísértésektől: „Legyetek éberek. Legyetek továbbra is erősek a hitben. Legyetek bátrak és erősek!” (1Kor 16,13 NCV fordítás) Ébernek lenni azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, hogy mi jelent számomra kísértést, hogy távol tudjak maradni attól.

Két dologtól kell távol tartanod magad: a számodra kísértést okozó helyzetektől (körülményektől), és a számodra kísértést jelentő társaságtól (azoktól az emberektől, akik kísértést okoznak neked). A Saddleback Church egyik lelkésze, John Baker mondta, hogy ha túl sok időt töltünk el egy fodrászüzlet körül, előbb-utóbb le fogjuk vágatni a hajunkat. És ez igaz! Ha gondod van az alkohollal, ne egy bárba menj szendvicset enni. Menj máshová! Tudnod kell, hogy mi okoz számodra kísértést, hogy mikor, hol és ki által eshetsz kísértésbe, és utána kerülnöd kell azokat a helyzeteket és embereket.

Ha kísértésbe eshetsz a repülőtéri könyvesboltokban, ne menj be! Ha bizonyos tévécsatornák okoznak kísértést számodra, töröld ki azokat! Nálunk otthon bizonyos csatornákon kód van, és bár a legfiatalabb családtag jelenleg a feleségem, Kay - a gyerekeink ugyanis már nem laknak velünk - még véletlenül sem akarom megkockáztatni, hogy olyan adóra kapcsoljak és olyat nézzek, amire nincs szükségem.

Ugyancsak nagyon fontos elkerülni a számunkra kísértést jelentő társaságot! Az 1Kor 15,33-ban ezt írja az Ige: „Ne legyetek ostobák! A rossz társaság megrontja a jó jellemet!” (TEV fordítás). Van néhány ember, akikkel meg kell, hogy szüntesd a kapcsolatot. Lehet, hogy olyan barátaid vannak, akikkel nem kellene barátkoznod, mert általában ők húznak le téged, és nem te emeled fel őket. Hogyha eltávolítanak Krisztustól, akkor nem a barátaid! A rossz társaság megrontja a jó jellemet!

De mit tegyél, ha megpróbálod elkerülni a kísértést jelentő körülményeket vagy embereket, és mégis kényes helyzetben találod magad? Menekülj! Ne csak sétálj el, hanem rohanj! Ne próbálj harcolni, hanem menekülj el! És foglalkozz inkább az életben levő jó dolgokkal!

Beszéljetek róla:

 • Melyek azok a körülmények vagy helyzetek, amelyekben tudod, hogy kísértés érhet? Milyen terved van arra, hogy elkerüld ezeket?
 • Kik azok a barátok, akik segíteni tudnak a Krisztussal való utadon és a kísértés elleni harcaidban? Miért fontos, hogy tőlük biztatást, bátorítást kapj?
 • Melyek azok az Isten tiszteletére és dicsőségére szolgáló dolgok vagy gondolatok, amelyekkel elmenekülhetsz a kísértésekből?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.09.11.)

Szólj hozzá!

Javítsd ki azzal, hogy azonnal megvallod

2014. szeptember 17. 03:00 - angie.keyr

Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével. Zsolt 103,3-4 (EFO)

Lesznek bukások az életedben. Ez tény! De az ezek felett való győzelem kulcsa, hogy ne áltassuk magunkat a hibátlan élettel. A titok, hogy szembesüljünk a bűneinkkel, és hamar elengedjük a kudarcainkat. Ne rejtsük el, ne hibáztassunk másokat, és ne keressünk mentségeket. Vállaljuk fel őket.

Íme egy újabb műhelytitok: egyszerű egy 5 évvel ezelőtti bűnt megvallani és elhagyni, de annál nehezebb azokat, amelyeket éppen most követtünk el. Ha épp veszekszel, abban a pillanatban nem akarod megvallani a bűnödet. Bezavar a büszkeséged! A lelki növekedés titka viszont éppen az, hogy azonnal megvalljuk a bűneinket. Engedd el! Ne hagyd, hogy a bűnök felhalmozódjanak az életedben. Naponta vidd ki a szemetet!

Hogy tudod ezt megtenni? Az egyik út az önvizsgálat. A biblia azt mondja az 1 Kor 11,31-ben: "Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk.” (EFO). Isten azt mondja, hogy megítélheted magad, vagy Ő ítél meg. Melyiket szeretnéd? A növekedési folyamat része a bűneink felvállalása és ennek kimondása: “Istenem, elbuktam megint. Nem akartam ezeket a dolgokat mondani a gyerekeimnek, de kimondtam. Nem akartam ezt a csatornát nézni, de megtörtént. Nem akartam mindent az én kezemben tartani, de így tettem...”, és így tovább. Bevallod Istennek, és elengeded.

Ne ostorozd magad; ne engedd hogy beleszakadj. Mondd ki: “Uram, köszönöm. Nem olyan vagyok, mint amilyen eddig voltam. Igen, eleresztettem magam, de újra összeszedem magam. És igyekszem jobban csinálni legközelebb. A jövőre fogok fókuszálni, és nem a múltba révedni."

Mit mond Isten amikor a visszaeséseiddel elé mész? Azt mondja talán: “Oh, ne már! Megint ez a bűn? Nem tudsz valami újat kitalálni? Ezzel a bűnnel már 9900-szor jöttél hozzám, én pedig már 9900 alkalommal megbocsátottam!"

Nem. Egyáltalán nem ezt mondja. Isten szeretet. Nem fárad bele a megbocsátásba. Vár rád!

A Zsolt 103,3-4 ezt mondja: “Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével.” Isten nem ítélettel és megvetéssel fogad, hanem szeretettel és kegyelemmel áld meg. Isten azt adja neked amire szükséged van, nem azt, amit megérdemelsz.

Ha bizonyos területeken elbuktál, rögtön oda kell menned Istenhez és meg kell mondanod neki: “Újra megtörtént, Uram. Szükségem van a megbocsátásodra.” Ez nem a vég; van mód rá, hogy túljussunk ezeken. De a bűnvallás a kezdő lépés.

Beszéljünk róla:

 • Melyik az a területe az életednek, ahol kifejezetten küzdened kell a bűneiddel? Szánj rá időt most, hogy megvalld a bűnödet Istennek; és kérd hogy segítsen legyőzni a kísértést.
 • Mik a céljaid a lelki növekedésben? A bűnvallás után, milyen lépéseket tudnál megtenni, hogy azzá a férfivé, nővé válj, akit Isten szeretne hogy legyél?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.09.10)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása