Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Csak akkor hallod Istent, ha tényleg akarod

2014. december 14. 03:00 - angie.keyr

De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. 5Mózes 4:29 NLT fordítás

Nem fogod Istent hallani, csak ha nagyon, nagyon akarod. Nem azt mondom, hogy Isten hangját hallani választás kérdése, vagy jó lenne. Isten hangját hallani létfontosságú!

Isten nem fogja elmondani, hogy milyennek álmodta meg az életedet, ha vitatkozni akarsz róla, vagy meg akarod beszélni azt, ahogy ő látja hogy hogyan kellene élned. Isten nem fogja elmondani, hogy miért alkotott erre a világra, csak azért hogy te azt válaszolhasd: "Hmm, hadd gondolkozzam..."

Nem. Ennek létfontosságúnak kell lennie. Azt kell hogy mondd: "Tudnom kell, hogy miért vagyok itt. Tudnom kell, hogy mit akarsz tenni az életemmel. Hallanom kell a hangodat. Úgy akarom látni az életemet, ahogy te látod."

Dávid király azt írta a Zsoltárok könyvében "A te akaratod szerint akarok cselekedni Uram" (Zsoltárok 40:8 NCV fordítás) "Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor." (Zsolt 119:20 CEV fordítás)

Dávid szenvedélyesen megvallja, hogy mindenek fölött Istennek akar hódolni. Engedelmesnek lenni, és Istent követni nem választás kérdése volt számára, ez volt az egyetlen, amit tenni akart! Amikor arról ír, hogy mennyire kereste Istent, olyan kifejezéseket használ, mint "vágyódom utána", "sóvárgok utána", "éhezem rá" és "olyan vagyok, mint a szarvas, aki víz után szomjazik"

Amikor ennyire kétségbeesetten akarod, akkor fogod Isten hangját hallani.

Sok ember beszél Istenhez, de sosem hallják Isten hangját. Nekik az imádság egy monológ. De nem lehet kapcsolatod valakivel, ha csak egy irányú a beszélgetés. Mi lenne, ha elvettem volna a feleségemet, és csak én beszélnék hozzá, de ő sosem válaszolna? Az nem lenne kapcsolat. beszélgetésben kell hogy legyél Istennel. legalább annyira fontos istenre figyelni, és hagyni hogy beszéljen hozzád, mint imádkozni, és beszélni hozzá. Hogyan történik ez? Először is, mindennél jobban akard hallani Őt.

Az 5Mózes 4:29-ben ez áll: "De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed." (NLT fordítás) Ebben biztos lehetsz!

Beszéljetek róla:

 • Mi az, amit a leginkább akarsz az életben? Hogyan nyilvánul meg ez a vágyakozás az életedben?
 • Te szenvedélyesen követed Krisztust? Hogyan tudnád ezt még jobban elmélyíteni?
 • Milyen hozzáállással kérsz Istentől vezetést? Kész vagy rá, hogy engedelmesen lépj?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2014.12.07)

Szólj hozzá!

Engedelmesség - aggodalom nélkül

2014. december 13. 03:00 - gyanus

"Semmiért ne aggódjatok; helyette mindenért imádkozzatok. Mondjátok el Istennek, amire szükségetek van, és köszönjetek meg neki mindent, amit eddig tett. És meg fogjátok tapasztalni Isten békéjét, ami minden értelmünket meghaladja. Az Ő békessége őrizni fogja a szíveteket és elméteket, ahogy Krisztus Jézusban éltek."(Filippi 4:6-7 - NLT fordítás)

Ha úgy érzed, hogy leterhelt vagy összezavarodott vagy egy döntés miatt, amit próbálsz meghozni, akkor valószínűleg a saját hangodra hallgatsz, és nem Isten hangjára. A Biblia azt mondja: "Isten nem a rendezetlenség (összezavarodottság) Istene, hanem a békességé" (1 Kor 14:33 - NIV ford.). Nem Ő találta ki az összezavarodottságot. Tehát, ha ilyennek érzed magad, akkor nem Isten hangja az, ami szól az életedben.

Ha szülő vagy, szeretnéd, hogy a gyerekeidre nyomás nehezedjen vagy össze legyenek zavarodva, amikor megkéred őket valamire? Nem. Szeretnéd, ha megértenék, mit kell csinálni, és engedelmességgel válaszolnának. Isten, az Atya ugyanezt szeretné tőlünk is.

Az egyetlen helyzet, amikor jogosan érzel nyomást az, amikor Isten azt mondja, hogy tégy meg valamit, és te folyamatosan nem-et mondasz. És aztán egyre nagyobb nyomást érzel. De amikor igent mondasz arra, amit Isten kér tőled, újra békesség lesz benned.

Sátán kényszeríteni akar minket, Isten azonban a könyörületességével vonz magához. Sátán ki akarja használni azokat a kényszerítő erőket, amelyek bennünk vannak, és azt akarja, hogy ezek irányítsák az életünket. Isten, a Jó Pásztor azonban Önmaga felé és a békesség felé szeretne vonni minket.

Peter Lord ezt mondta: "Kilencven százaléka annak, amit Isten mondani szeretne neked, bátorítás." Ha mindig csak negatív üzeneteket hallasz Istentől, valami nincs rendben. Valahol zárlat van."

Ha érzed, hogy Isten mond neked valamit, de továbbra is aggodalom van benned, akkor valami nincs rendben.

A Biblia azt mondja nekünk: "Semmiért ne aggódjatok; helyette mindenért imádkozzatok. Mondjátok el Istennek, amire szükségetek van, és köszönjetek meg neki mindent, amit eddig tett. És meg fogjátok tapasztalni Isten békéjét, ami minden értelmünket meghaladja. Az Ő békessége őrizni fogja a szíveteket és elméteket, ahogy Krisztus Jézusban éltek." (Filippi 4:6-7, NLT ford.)

Beszéljetek róla

 • Mik azok a döntések, amik miatt zaklatottnak érzed magad vagy aggódsz? Úgy gondolod, hogy Isten mondott neked valamit, hogy tegyél meg?
 • A Filippi 4:6-7 szerint, mit kell tenned?
 • Mit mondott Isten neked, hogy tegyél meg, de te nem engedelmeskedtél? Mi lett a következménye?

 

*(Rick Warren, Daily Hope, 2014.12. 06.)

Szólj hozzá!

Alátámasztja a Biblia, amit gondolsz?

2014. december 12. 03:00 - Robin85

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21:33, NIV fordítás)


Sokszor elgondolkozunk azon, hogy az ötlet, ami eszünkbe jut, vajon Isten útmutatása, a Sátán megtévesztése, vagy csak egyszerűen valami, amit mi szeretnénk megtenni. Nagyon fontos tudni a különbséget és azt, hogy miként lehet felismerni Isten hangját, mert ez kihat az örökkévalóságban eltöltött életünkre.

Nagyon sok gonosz dolog miatt Istent hibáztatják, mert egyesek azt állítják, hogy Isten mondta nekik, hogy ezt vagy azt tegyék. A Biblia azt mondja az 1 János 4:1-ben: "Ne higgyetek el minden üzenetet, amit hallotok csak azért, mert valaki azt mondja, hogy Istentől való üzenet az. Először ellenőrizzétek, hogy tényleg az-e." (LB fordítás)

Az ötlet vagy gondolat, ami épp a fejedben van, összeegyeztethető a Bibliával? Ugyanis Isten akarata soha nem mond ellent Isten írott Igéjének. Isten nem olyan, hogy mond valamit, aztán meggondolja magát, és aztán mást mond. Ha valamit kimond, az igaz, és mindörökké igaz is marad.

Isten következetes. Nem a hangulatai irányítják, és nem gondolja meg magát. Nem fogja tőled azt kérni, hogy szegjél meg egy olyan alapelvet, amit Ő már lefektetett az Igéjében.

Tehát amikor valami gondolatod vagy ötleted támad, az első kérdés, amit fel kell tenned magadban, a következő: "Összecseng ez a gondolat azzal, amit Isten már korábban kimondott?" Ha a fejedben lévő gondolat ellentmondásban áll azzal, amit Isten mond a Bibliában, akkor tudhatod, hogy a gondolatod téves vagy rossz.

Jézus azt mondja a Lukács 21:33-ban: "Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” Isten beszéde örökké érvényes, mert az igazság sosem változik. Ami igaz volt 5000 évvel ezelőtt, az igaz volt 1000 évvel ezelőtt is, igaz ma is, és 5000 év múlva is igaz lesz.

Az emberek gyakran mondják: "Isten mondta, én elhiszem, és akkor az úgy van." De nem! Mert ha Isten mondta, akkor - ha elhiszed, ha nem - az úgy van!

Ha Isten azt mondja, tegyél meg valamit, akkor Ő soha nem fog ellentmondásba kerülni azzal, amit mondott.

Az első és legfontosabb kérdés, amit mindig fel kell tenned magadnak tehát az, hogy "Összhangban van-e Isten Igéjével ez a gondolatom?"

 

Beszéljetek róla

 • Mi az, amiről úgy gondolod, hogy Isten azt mondja neked, hogy tedd meg?
 • Ellentmondásban van-e annak bármilyen része a Bibliával? Honnan tudhatod ezt?
 • Miként tudnád mélyebbé tenni a kapcsolatodat Istennel, hogy még könnyebben megértsd és felismerd az Ő útmutatását?

 

*(Daily Hope by Rick Warren 2014.12. 05.)

Szólj hozzá!

Mielőtt Isten szól, határozd el, hogy igent mondasz

2014. december 11. 03:00 - FodorImi

 

„A magok, amelyek jó talajba hullottak, azokat képviselik, akik hallják az üzenetet, engedelmes, jó szívvel megtartják, és állhatatosak, míg megtermik a gyümölcsöt.” (Lukács 8:15 – TEV fordítás)

Isten azokhoz az emberekhez szól, akik elhatározzák, hogy meg fogják tenni, amit mond, már az előtt, hogy mondaná. Ezt mondják: „Istenem, ha azt akarod tőlem, hogy menjek, menni fogok. Ha azt kívánod tőlem, hogy megházasodjak, meg fogok házasodni. Ha azt akarod, hogy hagyjam ott a munkámat, akkor ott fogom hagyni. Mielőtt bármit mondanál, a válaszom igen. Bármit akarsz, hogy megtegyek, azt meg fogom tenni.”

A Lukács 8:15 ezt mondja: „A magok, amelyek jó talajba hullottak, azokat képviselik, akik hallják az üzenetet, engedelmes, jó szívvel megtartják, és állhatatosak, míg megtermik a gyümölcsöt.”

Korábban tanulmányoztam Jézusnak ezt a példázatát, és azt gondolom, hogy négyféle emberről beszél: azokról, akik ellenállnak, akik felszínesek, akik túl elfoglaltak, és azokról, akik jók.

Négyféle hozzáállást is bemutat ez a példázat. Sőt, egy napon belül is lehet mind a négyféle a hozzáállásod! Egyik percben hátat fordítasz, „Istenem, hallani sem akarom, amit mondasz, úgyis tudom, mit fogsz mondani.” A következő percben pedig azt mondod, „Uram, mondd gyorsan!” Aztán meghallgatod, úgy gondolod, hogy jó, aztán mégsem teszel semmit azzal kapcsolatban. Vagy lehet, hogy a gyümölcsök már kezdenek beérni az életedben, de lefoglal a munkád, az iskola, a gyerekeid, és a tövisek felnőnek. Megint máskor pedig azt mondod, „Istenem, bármit is akarsz, teljesen nyitott vagyok irántad.”

Isten engedelmes hozzáállást vár tőled, így tudsz gyümölcsöt teremni – ez a Bibliai kifejezés a sikerre. Isten azt akarja, hogy légy gyümölcsöző az anyagi ügyeidben, a vállalkozásodban, a családodban, az Istennel és emberekkel való kapcsolataidban és az egészségedben.

Tehát hogyan tudsz gyümölcsöt teremni, mikor Isten mond valamit? Ha továbbadod. Mikor Isten mond neked valamit, a leggyorsabb módja, hogy gyümölcsöt teremjen az életedben, ha elmondod másvalakinek, hogy éppen most mit tanultál.

A Lukács 8:15-nek egy másik fordítása így szól: „Ők figyelnek Isten szavaira, ragaszkodnak hozzá, és állhatatosan megosztják másokkal, akik szintén hamar hitre jutnak.” (LB fordítás) Isten azt akarja, hogy add tovább másoknak, amit tanulsz.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan tudod fejleszteni az „Igen, Uram!” hozzáállásodat, vagyis hogy lehetsz kész arra, hogy engedelmeskedsz, bármit mond is Isten?
 • Milyen bizonyítékai vannak az életedben annak, hogy gyümölcsöket teremsz?
 • Kivel tudod megosztani, hogy mit tanít neked Isten?


*(Daily Hope by Rick Warren – 2014.12. 04.)

Szólj hozzá!

Lassíts, légy csendben, és figyelj Jézusra!

2014. december 10. 03:00 - hofgartekesnoemi

 „A tövisek közé esett mag azokat jelképezi, akik hallották az igét, de akikben út közben az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják az ige magját, és az nem terem gyümölcsöt.” (Lukács 8:14, NIV fordítás)

Nem hallhatod meg Isten szavát, ha az elméd zsúfolásig van Istentől idegen gondolatokkal, aggodalmakkal, tervekkel vagy egyéb más dolgokkal. Ha állandóan a tévét nézed és a rádiót hallgatod, amikor Ő szólna hozzád, nem fog tudni elérni. El kell távolítanod a zavaró tényezőket, amelyek a figyelmed elvonják Istentől.

Jézus azt mondja a Lukács könyvében, hogy „Némelyik mag a tövisek közé esett, és amikor a mag növekedett, a tövisek megfojtották.” (Lukács 8:7, CEV ford.).

A gyommal teli föld is termőföld először. De miközben a termés növekszik, a gyom is nő körülötte, és megfojtja a növényt, amely így soha nem fog gyümölcsöt hozni.

Így kell tehát értelmeznünk Jézus szavait a Lukács 8:7-ben: „A tövisek közé esett mag azokat jelképezi, akik hallották az igét, de akikben út közben az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják az ige magját, és az nem terem gyümölcsöt.” (Lukács 8:14)

Három dolog tudja benned elfojtani Isten hangját:

 • Az aggodalmak, amelyek gyomként vesznek körül minket. Amikor lekötnek a gondjaid és a mindennapi élet nehézségei, nagyon nehéz az Úrra figyelni.
 • A pénzügyek. Olyan elfoglalttá tehet a számlák befizetése, a hitelektől való szabadulás, vagy az, hogy egyre nagyobb vagyonra tegyél szert, hogy eközben elfelejtesz élni.
 • Az élvezetek. Semmi baj nincs az élet élvezetével. De ha állandóan ezeket hajszolod, elmulasztod a lehetőséget arra, hogy figyelhess az ő szavára.

A gyomok maguktól nőnek, nem kell őket vetni, gondozni. A gyom lényegében az elhanyagoltság jele. Ha megjelennek a kertedben, azt jelenti, hogy nem gondoskodsz a kertedről. A lelki életedben is így működik ez – ha gyomok jelennek meg benne, minden bizonnyal nem töltesz elegendő időt az Úrral.

Amikor nagyon elfoglalt vagy és Isten számára "foglalt a vonalad", akkor nagyon fontos, hogy időt tölts Istennel!

Beszéljetek róla

 • Mi akadályoz meg a szellemi-lelki növekedésben?
 • Hogyan tudnád megszüntetni ezeket az akadályokat?
 • Mennyi időt szánsz egy nap arra, hogy lenyugszol és csendben vagy? Mi változhatna az életedben, ha nyugodtabbá és csendesebbé tennéd?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2014.12.03.)

1 komment
süti beállítások módosítása