Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Ha növekedni akarsz, szükséged van más hívőkre

2015. július 19. 03:00 - Robin85

„Ahogy minden tag a saját munkáját végzi, ezzel segít a többinek növekedni; így az egész test egészséges, növekszik és tele van szeretettel.”

(Efézus 4:16, NLT fordítás)

A 'gyülekezeti családodban' fejlesztheted a szellemi-lelki izomzatodat. Soha nem fogsz éretté válni, ha csak dicsőítéseken veszel részt és csupán külső szemlélőként figyeled az eseményeket. Csak a gyülekezeti életbe való teljes bekapcsolódással tudsz igazán megerősödni lelkileg és szellemileg.

A Biblia azt mondja: „Ahogy minden tag a saját munkáját végzi, ezzel segít a többinek növekedni; így az egész test egészséges, növekszik és tele van szeretettel.” (Efézus 4:16, NLT ford.)

Az "egymás" kifejezést az Újszövetség több mint 50 alkalommal használja, pl. parancsba kaptuk, hogy szeressük egymást, imádkozzunk egymásért, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, üdvözöljük egymást, szolgáljuk egymást, tanítsuk egymást, fogadjuk el egymást, tiszteljük egymást, hordozzuk egymás terheit, bocsássunk meg egymásnak, engedjünk egymásnak, legyünk egymás iránt odaszántak, stb. Ez a bibliai egyháztagság!

Ez a te 'gyülekezeti családod' iránti „felelősséged”, és Isten azt várja tőled, hogy ezt tedd a helyi gyülekezetedben. Kik azok, akik felé most ezt gyakorlod?

Könnyű szentnek lenni, amikor senki sincs a közelben, de ez egy hamis, nem kipróbált szentség. Az elszigeteltség önmegtévesztést szülhet: könnyen becsaphatjuk magunkat és azt gondolhatjuk, hogy érettek vagyunk, ugyanakkor nem álltunk még ki próbákat az emberi kapcsolatainkban.

Az igazi szellemi-lelki érettség a kapcsolatainkban mutatkozik meg.

A növekedéshez a Bibliánál többre van szükségünk - kellenek más hívők is az életünkbe. Gyorsabban és erőteljesebben növekszünk, ha tudunk egymástól tanulni és felelősséget tudunk vállalni egymás iránt. Amikor mások elmondják, hogy mit mutat és tanít nekik Isten, abból te is tanulsz, és azáltal te is növekszel.

 

Beszéljetek róla

 • Hogyan mutatkozik meg a 'gyülekezeti családod' iránti felelősséged a más hívőkkel való kapcsolataidban?
 • Miként segít a felelősségvállalás abban, hogy még érettebbé válj szellemileg és lelkileg?
 • Mit kell tenned, hogy megtudd, mit tanít Isten másoknak, és hogy tudj segíteni nekik felelősséget vállalni?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 07.12.)

Szólj hozzá!

Miért szeret Isten még a rossz napjaidon is?

2015. július 18. 03:00 - FodorImi

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Jézust a szeretet üzenetével egy 'szeretet küldetésre'. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten tud szeretni, hanem hogy Isten maga a szeretet.

Isten teremtette az egész világegyetemet. Ő teremtette a bolygónkat, Ő teremtette az emberi fajt, és Ő teremtett téged - azért, mert szeret.

Mondhatjuk úgy is, hogy azért élsz, mert Isten az Ő szeretete tárgyaként megteremtett. Azért teremtett, hogy szerethessen, és hogy te is szerethesd Őt. Isten irántad való szeretete az oka annak, hogy most ver a szíved és lélegzel.

A jó hír az, hogy Isten épp úgy szeret téged a jó napjaidon, mint a rossz napjaidon. Isten szeret téged akkor is, amikor érzed, és akkor is, amikor nem érzed a szeretetét. Ő szeret téged, függetlenül attól, hogy te úgy gondolod, hogy kiérdemled az Ő szeretetét vagy sem.

Bárhogyan is próbálnád, semmit sem tehetsz, amivel meg tudnád akadályozni, hogy Isten szeressen téged. Mert Isten szeretete az Ő jellemén alapul, és nem azon, amit teszel, mondasz vagy érzel.

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte az egyetlen fiát, Jézust ebbe a világba „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Amikor Jézus kitárta karját olyan szélesre, amilyen széles a kereszt volt, ezzel azt mondta: „Ennyire szeretlek téged! Annyira szeretlek, hogy az már fáj nekem. Annyira szeretlek, hogy meghalok érted, hogy ne kelljen nélküled élnem.”

Isten szeretete emberi értelemmel felfoghatatlan, ezért nehéz megértenünk a 'szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét' Isten irántunk való szeretetének. (Efézus 3:17-19)

Beszéljetek róla

 • Mivel Isten a szeretet, milyen mértékben van jelen az ő szeretete a kapcsolataidban? Hogyan fejezed ki az Ő szeretetét a kapcsolataidban?
 • Mi az a dolog, amit korábban tettél és amivel összefüggésben nehéz elhinned, hogy Isten annak ellenére is szeret?
 • Mennyire tartod fontosnak, hogy érezd Isten szeretetét, különösen a rossz vagy nehéz napokon?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.07.11.)

Szólj hozzá!

Miért fontos, hogy tartozz egy gyülekezethez?

2015. július 17. 03:00 - noemiblogol

 „Először az Úrnak adták önmagukat, és aztán nekünk, az Isten akaratából.” (2Kor 8:5b, TEV fordítás)

Amikor megszületik egy gyermek, az emberek népes családjának tagjává válik. Ugyanebben a pillanatban egy szűkebb körbe is bekerül – egy jóval kisebb család fogja gondját viselni, hogy egészséges és erős felnőtt válhasson belőle. A szellemi életünkben ugyanez igaz. Amikor újjászülettél, bekerültél Isten családjába – ugyanakkor részt kell venned ennek a családnak a helyi kifejeződésében is.

A gyülekezetbe járó ember és a gyülekezet tagjai közötti különbség az elköteleződésben áll. A látogatók a partvonalról figyelnek, míg a tagok részt vesznek a gyülekezeti életben. A látogató a fogyasztó, a tag a terjesztő. A látogatók anélkül akarnak szert tenni a gyülekezeti élet előnyeire, hogy igazán osztoznának az ezzel járó felelősségben. Hasonlóak azokhoz a párokhoz, akik anélkül az elköteleződés nélkül szeretnének együtt élni, amit a házasság jelent.

Miért fontos tehát, hogy csatlakozz egy gyülekezethez? Mert ez bizonyítja az elkötelezettségedet a testvéreid iránt. Isten azt várja tőled, hogy valóságában mutasd ki a szereteted, ne csak elméletben. Az egész életed felteheted arra, hogy megtaláld a tökéletes gyülekezetet, de ez soha nem fog megtörténni. Arra vagy elhívva, hogy tökéletlen bűnösöket szeress – csak úgy, mint Isten.

Az Apostolok Cselekedeteiben említett keresztyének igazán különlegesek voltak az elkötelezettségük tekintetében. A közösségnek szentelték önmagukat. Ahogyan a Biblia írja: „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2:42, MSG fordítás).

Isten ugyanezt az elköteleződést várja el tőled ma is.

A gyülekezethez tartozás a lehető legtermészetesebb lépés, amit megtehetsz, ha Isten gyermekévé váltál. Keresztyénné válsz, amint elkötelezed magad Krisztus iránt, de egyháztaggá csak akkor válhatsz, ha elkötelezed magad a keresztyének egy adott csoportja felé is. Az első döntésed megváltást, a második testvéri közösséget hoz magával.

 „„Először az Úrnak adták önmagukat, és aztán nekünk, az Isten akaratából.” (2Kor 8:5b, TEV fordítás)

Beszéljetek róla:

 • Milyen félelmek tartanak vissza arról, hogy gyülekezeti taggá válj?
 • Milyen tanúbizonyságot hordoz a Krisztus testén kívül élők számára a gyülekezeti tagság?
 • Hogyan kötelezheted el magad azok mellett a dolgok mellett a saját gyülekezetedben, amelyeket az Apostolok Cselekedetei 2:42 említ?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 07.10)

Szólj hozzá!

Nem állíthatod meg, hogy Isten szeressen téged!

2015. július 16. 03:00 - Á. Bözse

“Azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (1Jn 4,19)

Isten képmására lettünk teremtve, hogy két dolgot tegyünk a Földön: megtanuljuk szeretni Istent és megtanuljuk szeretni az embereket. Az élet minden tekintetben a szeretetről szól.

De a szeretet Istennel kezdődött. Ő szeretett minket előbb, és ez ruházott fel minket azzal a képességgel, hogy másokat szeretni tudjunk. A Biblia azt mondja az 1Jn 4,19-ben: “Azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.”

Az egyetlen ok, hogy tudod Istent vagy bárki mást szeretni, hogy Isten előbb szeretett téged. Meg is mutatta ezt a szeretetet azzal, hogy elküldte Jézus Krisztust a földre, hogy meghaljon érted. Megmutatta ezt a szeretetet azzal, hogy megalkotott téged. Megmutatta ezt a szeretetet azzal, hogy mindent, amid van az életben, Ő adta neked, mert minden Isten szeretetének ajándéka.

Ahhoz, hogy másokat szeretni tudjunk, és hogy nagyszerűen tudjunk szeretni, először meg kell értenünk és éreznünk, hogy Isten mennyire szeret minket. Nem csak beszélni akarunk a szeretetről, olvasni vagy vitatkozni róla, hanem szükségünk van Isten szeretetének megtapasztalására.

El kell jutnunk ahhoz a naphoz, amikor végre tökéletesen megértjük, hogy Isten milyen teljességgel és feltétel nélkül szeret minket. Biztosnak kell lennünk abban az igazságban, hogy nem tudjuk meggátolni, hogy Isten szeressen minket.

Ha egyszer biztosak vagyunk Isten feltétlen szeretetében, rengeteg negatív dolgot elfelejthetünk, amit emberekről gondoltunk. Nem leszünk olyan mérgesek, amilyenek voltunk, és képesek leszünk úgy szeretni másokat, ahogyan Isten szeret minket.

Beszéljetek róla:

 • Gondoljátok végig:
  • Kinek van szüksége arra, hogy türelmesebb legyél hozzá?
  • Kinek van szüksége több időre tőled?
  • Kinek kell megbocsátanod?
  • Kinek van szüksége az irgalmasságodra és a kegyességedre?
 • Mit tehetsz azért, hogy jobban megértsd Isten irántad való szeretetét?
 • Hogyan fejezte ki Isten a szeretetét irányodban?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2015.07.09.)

Szólj hozzá!
Címkék: szeretet

Mi a magányosság ellenszere?

2015. július 15. 03:00 - Szíj Melinda

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:38-39)

 

lonely-old-woman.jpg

Bármerre is jársz, nincs olyan hely, ahol ne lenne ott Isten szeretete. Soha semmi nem választhat el Isten szeretetétől.

Semmi – semmilyen körülmény, semmilyen helyzet – nem választhat el, mert Isten szeretete mindenütt körülvesz: „...sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:39).

Ha a magányosság ellenszerét keresed, azt ebben találod: soha semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Az igazság az, hogy egyszer elveszítjük szeretteinket. Ha házas vagy, eljön az idő, amikor egyikőtöknek távoznia kell, a másik pedig szenvedni fog emiatt.

Ám ha keresztyén vagy, sosem leszel magányos, mert ráhangolódhatsz Isten szeretetére. Nem a vallásosságról, hanem a Jézus Krisztussal való kapcsolattartásról beszélek. Az Ő szeretete örökké tart, és mindenhová elkísér.

„Hová is menekülhetnék színed elől? Hová is szökhetnék, hol nem vagy jelen? Ha a mennybe szállnék, ott lennél; ha alászállnék a halottak világába, ott is ott lennél. Ha napkeleten túl szárnyalnék vagy napnyugatnak legtávolabbi helyén lakoznék, ott volnál hogy vezess engem, ott lennél, hogy segíts nekem. Megkérhetném a sötétséget, rejtsen el, vagy a fényt körülem, hogy boruljon éjszakába, de még a sötétség sem sötét neked, s az éjszaka oly világos, mint a nappal. Sötétség és napvilág egyek teneked.” (Zsolt 139:7-12, TEV fordítás).

Beszéljetek róla:

 • Említs néhány példát, hogy miként hangolódhatsz Isten szeretetére?
 • Mit gondolsz, miért tűnik úgy néha, hogy Isten elhagyott, amikor magányos vagy?
 • Mi a különbség a vallásosság és a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat között?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2015.07.08)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása