Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hogyan fektess be gyülekezetedbe

2015. február 22. 03:00 - Lilla:)

"Amikor Isten emberei szükséget szenvednek, állj készen segíteni nekik. Mindig buzgón gyakorold a vendéglátást." (Róma 12:13, NLT fordítás)

o-church-giving-facebook.jpg

 

Isten azt várja tőlünk, hogy pénzünk egy részével a közösségünket támogassuk, hogy szeretet tanúsítsunk más hívők felé és hogy kapcsolatokat építsünk.

Amikor a pénzemet Istennek adom, az közelebb visz engem Őhozzá. Amikor a pénzemet odaadom egy testvéremnek, az közelebb visz engem hozzá. Amikor pénzt adok a kiscsoportom tagjainak, befektetek a kiscsoportomba,  akkor közelebb kerülök a csoport tagjaihoz.

Ha elmegyek venni egy kedves kártyát és írok egy bátorító üzenetet, ezzel befektetek Isten Közös Alapjába. Ha egy hívő társam elcsüggedt és én elhívom ebédre, mert szüksége van valakire, akivel elbeszélgethet, ezzel Isten Közös Alapjába fektetek be.

A Bibliában azt olvassuk, hogy "Amikor vendégül látod testvéreidet a Krisztusban, még ha idegenek is, láthatóvá teszed a hitet." (3 János 1:5, MSG fordítás) Amikor egy gyülekezeti kapcsolat fejlődésébe fektetjük a pénzünket, ez a többieknek megmutatja Istent. Más szavakkal, amikor befektetsz a gyülekezetbe, az segít embereket Krisztushoz terelni.

Légy kreatív! Újulj meg! Elmélkedj. "Lássuk, mennyire tudunk találékonyak lenni a szeretetre való ösztönzésben és a segítségnyújtásban." (Zsidókhoz írt levél 10:24)

Amikor más hívőknek adsz, azzal hozzájuk közelebb kerülsz!

Beszéljetek róla

 • Hol látsz szükséget a kis csoportodban vagy egy családnál a gyülekezetedben?
 • Milyen félelmeid vannak azzal kapcsolatban, hogy elérj idegeneket, akiknek az életébe befektethetsz?
  Kérd Istent, hogy segítsen túljutni a félelmeiden és bízzál benne a szolgálatoddal kapcsolatban.
 • Hogyan segíthetnek az erős gyülekezeti kapcsolatok megmutatni másoknak Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.15.)

Szólj hozzá!

Használd a pénzed a személyiséged fejlesztésére

2015. február 21. 03:01 - rorsy

"Igazság, bölcsesség, tanulás és jó érzék, ezekért megéri imádkozni, de túl értékesek ahhoz, hogy eladd őket." (Péld 23:23, TEV fordítás)

small_business_investment-1024x631.jpg

Szeretünk pénzt áldozni a kényelmünkre, de a Biblia arra tanít minket, hogy bölcsebb dolog a személyiségünk fejlesztésébe befektetni.

Isten azt szeretné, hogy a pénzünk egy részét saját magunkba fektessük be - személyiségünk és lelkünk fejlesztésébe. A Bibliában azt olvassuk, hogy "Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" (2 Péter 3:18a)

A Bibliában arról is ír, hogy "Szerezzetek igazságot - ne adjátok szerelemért vagy pénzért, szerezzetek bölcsességet, tanuljatok, legyetek értelmesek." (Példabeszédek 23:23, MSG fordítás) Isten azt szeretné, ha a képességeinket fejlesztenénk és tanulnánk, hogy olyanokká váljunk, amilyenekké Ő alkotott minket.

Amikor keresztyén könyveket, CD-ket vásárolunk, amelyek segítenek a növekedésben, Isten Növekedési Alapjába fektettünk be. Amikor a pénzünket egy kurzusra költjük, hogy valami újat tanuljunk, amely még közelebb visz minket az Isten rólunk alkotott képéhez, akkor a saját növekedési alapunkba fektetünk be. És ilyenkor Isten mosolyog ránk, mert helyesen használjuk a pénzünket.

Beszéljetek róla

 • Mi tart távol attól, hogy a személyiséged növekedésébe való befektetéstől?
 • Hogyan szeretnél ebben az évben szellemileg növekedni? A kiadásaid mennyire tükrözik azt, hogy a Jézusban való növekedés az elsődleges célod?
 • Milyen lépést teszel ma meg annak érdekében, hogy be tudj fektetni a Krisztushoz hasonló karaktered növekedésébe?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.14.)

Szólj hozzá!

Bőkezűen vess, hogy bőkezűen is arathass

2015. február 20. 03:00 - mintyovanviki

"Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten"." (2 Korinthus 9:6-7)

02-13-15-financial-fitness-sow-generously-to-reap-generosity_mini.jpg


Ha egy farmer egy rakomány babot kivisz és elültet a puszta földbe, vajon milyen gyümölcsöt várhat ennek eredményeképp? Görögdinnyét? Uborkát? Nem! Bab fog kinőni. Semmi kétsége nincs efelől. Nem kérdőjelezi ezt meg. Mert amit vetsz, pontosan azt fogod aratni.

Ez az termelés törvénye és ez az életed minden területére érvényes – különösen a pénzügyidre.

A Biblia a 2 Korinthus 9:6-7-ben a következőket írja: "Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten"."

Ez pozitívan és negatívan is működhet az életedben. Ha a kedvesség magjait veted, tudod, hogy mi fog történni? Az emberek kedvesek lesznek veled. Ha megbocsátasz másoknak, ők is megbocsátanak neked. Ha nagylelkű vagy, az emberek is nagylelkűek lesznek veled.

De ha állandóan ideges vagy, az emberek türelmetlenül fognak viszonyulni hozzád. Ha becsapsz másokat, ők is be fognak csapni téged. Ha más emberekről pletykálsz, tudod, hogy mi fog történni? Az emberek rólad fognak pletykálni.

Az termelés törvénye azt mondja: amit vetsz, azt aratod. De a sokszorozódás alapelve még azt is hozzáteszi, hogy mindig többet fogsz aratni, mint amennyit vetsz.

Ha elültetsz egy szem kukoricát a földbe, sosem egy szem kukoricát kapsz vissza. Egy egész kukoricaszárat kapsz nagyon sok kukoricacsővel és magok százaival. Ez az a sokszorozó erő, melyhez Isten az univerzumot teremtette. Mindig többet kapsz, mint amennyit hozzáadsz.

Ez az, amiért soha nem bántom azokat, akik engem bántanak. Miért? Mert nem akarok belekerülni ebbe a mókuskerékbe. Nem számít, hogy mit mondott nekem bárki is, nem akarok semmi rosszat visszaszólni neki, mert ha megteszem, akkor többet fogok aratni, mint amennyit vetettem. Amit teszek ehelyett, az az ellenkezője. Meg akarom áldani őket, imádkozni akarok értük. Miért? Mert pontosan ezt szeretném én is visszakapni és én mindig többet aratok, mint vetek.

A Példabeszédek 11:24-ben azt olvassuk, hogy "Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut."

Beszéljetek róla

 • Hogyan mutatkozik meg az életedben a sokszorozódás elve?
 • Mit vársz a befektetéseidtől? Milyen módon vetsz, hogy visszakaphasd azokat a javakat, amelyeket vársz?
 • Hogyan szeretnéd, hogy Isten bőkezűvé tegye az életedet (Példabeszédek 11:24)? Mit kell a pénzügyeiddel kapcsolatban megváltoztatnod, hogy Isten befolyása és az adakozás növekedhessen az életedben?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.13.)

Szólj hozzá!

A megfelelő időben fogod learatni a termést

2015. február 19. 03:00 - magyarosijulia

„Ne fáradjunk el a jótevésben, mert a megfelelő időben learatjuk majd az áldás terméseit, hogyha nem adjuk fel.” (Gal 6,9 NLT fordítás)

arat.jpg

A Biblia arról beszél, hogy az életünkben különböző időszakok követik egymást . A Préd 3:1-ben azt olvassuk: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.”

Az akkor és a most vagy a most és a elkövetkezendő között mindig van várakozás. A legtöbb ember számára bosszantó, amikor a megtakarítás, vagy befektetés, vagy terv nem hoz azonnali gyümölcsöt.

A gyümölcs lassan érik. Inkább ennél éretlen paradicsomot, vagy olyat, amelyet zölden szedtek le és mesterségesen érlelték, hogy megpirosodjon? Össze sem lehet hasonlítani egy éretlen zöldséget egy olyannal, amely lassan, de magától érett meg. Ha túl korán szeded le, lemaradsz az igazi ízekről.

A pénzügyekben mindig másik évszakban aratsz, mint ahogy vetsz, és ráadásul nem minden gyümölcs egyszerre érik. Ha megfigyeled a barackfát, nem minden barack egy időben érik meg, hanem apránként, naponta csak párat tudsz leszedni. Amikor ültetni kezdesz és követed az isteni alapelveket a pénzügyekben, nem fog egyből másnap az öledbe pottyanni a szerencse. Időbe telik, mire jön a gyümölcs. Várnod kell egy következő időszakig, hogy learathasd a termést.

Amíg azonban várakozol, Isten munkálkodik. Amikor várakozol, hogy megkapd a befektetett munka, pénz vagy energia megtérülését, esetleg azt hiheted, hogy közben semmi sem történik.

Pedig nagyon is történik! Amíg a mag el van rejtve a földbe, elkezd kicsírázni. Miközben Isten bő áldásai áradnak rá, folyamatosan nő, növekszik. Egyszer csak egy kis hajtás fog felbukkanni a földből, és akkor meglátod majd, hogy tényleg működik.

De egészen addig bíznod kell Istenben, hogy Ő munkálkodik, még akkor is, amikor semmi eredményét nem látod a munkádnak.

Idő kell, amíg egy növény megnő. Nem létezik azonnali érettség. Egyetlen gazda sem megy ki a mezőre vetni, hogy aztán egy óra múlva visszatérve, kiássa és megnézze, növekedett-e. Engedned kell, hogy magától történjen, te csak hagyd betakarva és Isten megadja a növekedést a maga idejében.

A Gal 6,9-ben ezt olvassuk: „Ne fáradjunk el a jótevésben, mert a megfelelő időben learatjuk majd az áldás terméseit, hogyha nem adjuk fel” (NLT fordítás).

Beszéljetek róla:

 • Melyek azok a dolgok, amelyekre régóta vársz, hogy Isten gyümölcsöztesse az életedben?
 • Hogyan növekedtél szellemiekben annak az eredményeként, hogy várnod kellett a termésre? Mire tanított meg Isten, amíg Rá vártál?
 • Szerinted miért várat Isten minket, hogy learathassuk, amit vetettünk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.12)

Szólj hozzá!

Isten arra vár, hogy ültess egy magot

2015. február 18. 03:00 - angie.keyr

"Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz." (János 12:24b)

Mit csinál a földműves, amikor van egy terméketlen földje, ami nem hoz hasznot neki? Nem fog panaszkodni miatta. Még csak nem is imádkozik! Egyszerűen kimegy, és elkezd vetni, hiszen semmi sem fog történni, ha ezt nem teszi meg. Imádkozhat amennyit csak akar, de nem fog gyümölcsöt hozni. Magokat kell elvetnie.

Vannak közületek akik azt hiszik, hogy Istenre várnak. Azt hiszed, Istenre vársz egy munka miatt. Azt hiszed, Istenre vársz a férjed miatt. Azt hiszed, Istenre vársz, hogy az öledbe hulljon a szerencse. Isten azt mondja: "Azt hiszed, rám vársz? Én várok rád! Arra várok, hogy elültesd a magot!"

Minden ebben az életben magként kezdődik - egy kapcsolat, egy házasság, egy üzlet, egy gyülekezet. És semmi sem történik, amíg a mag nincs elvetve.

Miért várja el Isten, hogy ültessünk magot? Mert az ültetés egy hitbeli lépés. Fogod amid van, és továbbadod. Ez hitből fakad! És ez dicsőséget hoz Istennek.

Jézus akkor mondta el az alapvető törvényszerűséget a vetésről és aratásról, amikor azt próbálta elmagyarázni, hogy miért jött a földre és miért fog meghalni a kereszten. A János 12:24-ben Jézus azt mondja: "ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz." Jézus ezzel ezt mondta: "Emberek millióit mentem meg, és kerülnek majd a mennybe a halálom és Feltámadásom által. Elültetek egy magot, és ez a mag lesz az életem".

Tehát itt van a vetés és aratás alapszabálya: amikor szükségben vagy, vess el egy magot. Bármi is az amire szükséged van - több idő, több energia, több pénz, több segítség, több kapcsolat, több bölcsesség - csak ültess egy magot. Ha több időre van szükséged, tölts több időt a gyerekeiddel. Ha pénzre van szükséged, adj valakinek, akinek szüksége van rá. Ha bölcsességre van szükséged, oszd meg másokkal azt a bölcsességet, ami már a tiéd. Add oda magad!

Talán nem tűnik logikusnak, hogy olyat adj, amiből neked is többre lenne szükséged, de pont ez az a fajta hozzáállás, amit Isten meg akar áldani, és ami gyümölcsöt fog hozni az életedben. Amikor szükséged van valamire, ne zúgolódj miatta, ne kívánkozz utána, még csak nem is feltétlenül kell imádkoznod érte - csak ültess egy magot!

Beszéljetek róla:

 • Melyek azok a szükségek, amelyekben Istenre vársz, hogy betöltse őket?
 • Mit gondolsz, lehet hogy Isten vár rád, hogy tegyél valamit ezzel kapcsolatban? Milyen magot tudsz ültetni ma?
 • Milyen következményei vannak rád és másokra, ha ültetsz egy magot, és adsz magadból? Mit gondolsz, milyen személyiséget akar Isten építeni benned?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.11)

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása