Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Nem mindig azt kapod, amit megérdemelsz

2016. március 13. 03:00 - Anika Enikő

„Ami most vagyok, mind azért van, mert Isten kiárasztotta rám jóságát és kegyelmét." (1Kor 15,10a TLB fordítás)

Ha az USA-ban nőttél fel, akkor bizonyára már hallottad ezeket az állításokat:

 • Ha túl jónak hangzik, hogy igaz legyen, akkor az is.
 • Régimódi eszközökkel keresünk pénzt – megdolgozunk érte.
 • Ingyen ebéd – ilyen nem létezik.
 • Fájdalom nélkül nincs növekedés.
 • Segíts magadon és az Isten is megsegít.

Az amerikai életstílusban minden arról szól, hogy azt kapod az életben, amit megérdemeltél. Értéknek tekintik a munkát, izzadtságot, fáradtságot, a dolgokba belefektetett erőt és a teljesítményt. Ezt nevezik amerikai munkaetikának.

Általánosan tetszik az ilyen erős munkaerkölcs. Isten azt akarja, hogy úgy dolgozzunk, mint akik Neki tesszük. Viszont Isten soha nem a teljesítményünk alapján viszonyul hozzánk. A Biblia azt mondja, hogy minden, amit Isten tesz az életünkben – az összes áldás és minden ajándék – kegyelemből van.

Más szóval: azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.

Lehet, hogy most azt mondod: De álljon meg a menet! Mindenért megdolgoztam, amim van és fáradozással szereztem meg! De az igazság az, hogy ha Isten nem adta volna hozzá az erőt és az elméd, akkor semmid nem lenne. Minden lélegzeted Isten ajándéka. Nem tartozik neked a következő lélegzetvétellel. Pusztán ajándék a részéről.

Megváltásunk kegyelemből van. Isten megáld bennünket a kegyelmével. Kegyelme által tanít bennünket. Kegyelméből használ minket. Kegyelméből jutunk a Mennybe.

A Biblia világosan írja, hogy mindenünk, amink van, azt Isten kegyelméből kaptuk: „Ami most vagyok, mind azért van, mert Isten kiárasztotta rám jóságát és kegyelmét." (1Kor 15,10a TLB fordítás).

Szükséged van Isten erejére az életedben. Szükséged van Isten elveire, amelyek szerint éld az életed. Szükséged van az Isten tervére, ami szerint működni tudj. Szükséged van Isten céljára, amiért élj.

De ezeket nem tudod kiérdemelni. Habár te is és én is sokkal rosszabbat érdemlünk, mindezeket mégis kegyelemből kapjuk meg. Ajándékok ezek.

Beszéljetek róla

 • A hamis feltételezésre alapozva, hogyan torzult el az Istenről alkotott képed, miszerint ki kell érdemelned Isten jóindulatát?
 • Isten az áldásait saját kegyelmére alapozza, és nem arra, hogy mi mennyit érünk. Mi kell akkor, hogy ösztönözzön bennünket, hogy azt tegyünk, amit Ő szeretne?
 • Az a ráeszmélés, hogy az életben minden Isten kegyelméből van, hogyan változtatja meg az Istenhez és másokhoz való kapcsolódásodat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.06)

Szólj hozzá!

Egyedi küldetésed

2016. március 12. 03:00 - K. Juc

„Csak az a fontos, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám: hogy hirdessem Isten kegyelmének örömüzenetét.” (ApCsel 20:24b, EFO)

Isten rád bízott egy küldetést, amelyet csak te tudsz véghezvinni.

Ennél a küldetésnél nincs fontosabb.

Nem az a legfontosabb feladatod az életben, hogy megházasodj, bebiztosítsd a nyugdíjad, utazással töltsd az időd vagy jó sokat szórakozz. A legfontosabb feladat, amit valaha is elvégezhetsz, ha betöltöd Istentől kapott küldetésed az életedre vonatkozóan. Ha ezt nem teszed meg, akkor a Biblia szerint elpazaroltad az életed.

Az ApCsel 20,24-ben ez áll: „Csak az a fontos, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám: hogy hirdessem Isten kegyelmének örömüzenetét.” (EFO)

Jézus azért halt meg a kereszten, hogy kegyelmet és küldetést adjon neked. A küldetésednek része az is, hogy elmondd másoknak az Isten kegyelméről szóló jó hírt. Te is úgy jutottál hitre Krisztusban, hogy valaki beszélt neked Jézusról. Te kinek fogsz mesélni Róla?

Jézus a környezetedben élő összes emberért és a világon mindenkiért meghalt. Az emberek többsége úgy éli az életét, mintha egyáltalán nem lennének tudatában annak, hogy Jézus meghalt értük. Ha ezek az emberek úgy élik le az életüket és úgy halnak meg, hogy sosem tudtak arról, mit tett értük Jézus, akkor a halála az ő életükre nézve felesleges volt.

Mivel Isten a Föld minden lakójával törődik, ezért nekünk is törődnünk kell velük. Mivel Isten kegyelmet adott nekünk, amikor megmentett bennünket, ezért nekünk is beszélnünk kell másoknak Isten lenyűgöző kegyelméről. El kell mondanunk nekik, hogy kapcsolatba tudnak kerülni Istennel és örök otthonuk lehet a Mennyben.

Ez a mi küldetésünk!

Beszéljetek róla:

 • Miért olyan fontos a küldetés, amit Isten az életedre adott?
 • Mi tart vissza attól, hogy megoszd az Örömhírt másokkal?
 • Nem az az egyetlen küldetésed életed során, hogy másoknak Isten kegyelméről beszélj. Mit gondolsz, mi lehet a küldetésed többi része?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.05.)

Szólj hozzá!

Hálás vagy a kegyelemért? Akkor légy adakozó!

2016. március 11. 03:00 - *Agota*

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre." (2Korinthus 9,7-8)

Ideges leszel, amikor a lelkész az adakozásról beszél? Akkor nem igazán érted mi a kegyelem.

Ha szeretnéd felmérni, hogy mennyire vagy hálás Isten kegyelméért, akkor nézd meg mennyit adsz. Ameddig meg nem tanulod, hogy hogyan legyél adakozó az időddel, pénzeddel, saját kincseiddel, nem fogsz Krisztusra hasonlítani. Semmi sem bizonyítja jobban, hogy megértetted mi a kegyelem, mint amikor szeretetteljesen vagy irgalmas és nagylelkű másokhoz és az Istenhez.

A Biblia szerint: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre." (2Korinthus 9,7-8).

Ha jókedvűen, bőkezűen és gazdagon adakozol, akkor Isten mindenkor gondját viseli minden szükségednek.

A Róma 8,32-ben azt olvassuk, hogy "Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (CEV fordítás).

Valójában semmit sem birtokolsz. Isten mindenedet 60, 70 vagy 80 évre kölcsön adta.

Istennek nincs szüksége a pénzedre. Ellenben szeretné, hogy olyan legyél mint Ő. Ha pedig bőkezűen és jókedvűen adakozol, egyre jobban hasonlítasz Krisztusra.

Beszéljetek róla:

 • Mit adsz Istennek nehezebben: pénzt vagy időt? Miért?
 • Mint gondolsz, mit jelent a "jókedvű adakozó"?
 • Hogyan tudod kimutatni háládat Istennek az Ő kegyelmi ajándékáért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.04.)

Szólj hozzá!

Okkal vagy megmentett!

2016. március 10. 13:17 - magyarosijulia

„Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." (1Kor 6,20 MSG fordítás)

Egy csodálatos ellentmondás van Isten kegyelmében. Teljesen ingyen van azok számára, akik hitben Jézus elé járulnak, mégis Isten kegyelme a legdrágább ajándék, amit valaha kaphatunk.

Ez Isten fiának életébe került.

Tehát annak fényében, amit Jézus tett értünk, hogyan kellene reagálnunk? Hálásnak kell lennünk. Az egyik módja a hálánk kimutatásának Isten felé, hogy az életünket hasznosan töltjük.

Nem igazán értheted meg Isten kegyelmét, és az árát annak, amit érted tett, hogy ez számodra ez elérhető legyen, ha csak úgy élsz, ahogy akarsz, Jézus parancsait figyelmen kívül hagyva, az életedet olyan dolgokra pazarolva, amik nem számítanak. A Biblia így mondja: Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." (1Kor 6,20).

Emlékszem, mikor Ronald Reagan elnök egy ellene elkövetett sikertelen merénylet után ezt mondta: Egy új érzés van bennem, ami azt mondja, oka volt annak, hogy megmenekültem, és azután minden időm Istenhez tartozik.

Mindannyiunkban meg kellene legyen az elhivatottság érzése. Amit Jézus tett a kereszten, okkal szabadított meg minket: hogy változást idézzünk elő az életünkkel. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy csak éljünk, ahogyan akarunk. Okkal hozott minket létre – elhívott minket egy feladatra, és azt akarja, hogy azt teljesítsük.

A Biblia így szól az 1Péter 4,10-ben: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." (NIV fordítás). Okkal kaptatok szellemi ajándékokat, képességeket, oktatást és kapcsolatokat – hogy másoknak segítsetek, és beszéljetek nekik Jézusról.

Isten megváltott, hogy használhasson!

Beszéljetek róla:

 • Láttál másokat eltékozolni az ajándékaikat?
 • Gondolod, hogy te is eltékozolod az ajándékaid? Kérdezd meg Istent, hogy mit akar, hogy tegyél, hiszen céllal vagy megajándékozott!
 • Milyen szellemi ajándékokat és képességeket adott neked Isten mások megsegítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.03)

Szólj hozzá!

Hogyan nyerhetjük el Isten kegyelmét?

2016. március 09. 03:00 - Szíj Melinda

„Mert a törvény Mózes által adatott, de Isten kiapadhatatlan szeretete és hűsége Jézus Krisztus által öltött testet.” (János 1:17, NLT fordítás)

willow.jpg


A tegnapi áhítatban Isten kegyelmének életünkben megnyilvánuló 10 nagyszerű előnyét tekintettük át. Amint olvastad ezeket, talán magad is eltűnődtél, hogy hogyan nyerhetnéd el a kegyelmet. Tragikus lenne a felismerés, hogy mindazt, amit Isten kegyelméből az életedben meg kíván valósítani, te még soha nem fogadtad el.

De akkor hogyan részesülhetünk az Isteni kegyelemben?

Nem kell 23 tételes választ keresni a kérdésre. Szemináriumra sem kell járnod, hogy ráébredj.

A Biblia kézenfekvő, 3 szóból álló választ kínál arra, hogy miként nyerhetjük el Isten kegyelmét, ez pedig nem más, mint: a Krisztusban való hit.

A Biblia így fogalmaz a János 1:17-ben: „Mert a törvény Mózes által adatott, de Isten kiapadhatatlan szeretete és hűsége Jézus Krisztus által öltött testet.” (NLT fordítás) 

Isten kegyelme Jézus személyének teljes védelmet jelentő palástjába van foglalva. Nem érdemelheted ki vallásosság vagy rítus árán. Szabálykövető magatartással sem vívhatod ki magadnak.

Egyedül Jézus által lesz a tiéd.

Isten kegyelme ingyenes. Egyszerűen csak el kell fogadnod.

Hadd világítsam meg még érthetőbben: Isten kegyelme nem értéktelen, Jézus életébe került. A kegyelem a létező legdrágább áru, amiért Jézus kereszthalállal fizetett.

Jézus kereszthalála három dolgot vitt véghez az életünkben:

 • Megfizette a bűneinkért járó büntetést. Valakinek meg kellett fizetnie a bűneinkért. Ha kapcsolatot ápolsz Jézussal, ő elszenvedte büntetésedet.
 • Megtörte a bűn uralmát. Jézus kereszthalála megadja az erőt, hogy változtassunk szokásainkon, túllépjünk sérelmeinken és csalódásainkon, melyek megkeserítik életünket.
 • A bűn jelenvalósága elenyészik. Egy nap Jézus valamennyi követője a mennybe jut, ahol nem lesz többé semmiféle bűn.

Az Isten kínálta drága kegyelem mindent meg fog változtatni az életedben.

Csak el kell fogadnod!

Beszéljetek róla:

 • Mit tudsz ma mondani Istennek, amivel hálát adsz kegyelméért?
 • Ha viszonylag könnyű megérteni Isten kegyelmét és előnyei annyira sokatmondóak, mit gondolsz, miért nem fogadja el azt soha a legtöbb ember?
 • Hogyan oszthatnád meg Isten kegyelmének üzenetét egy baráttal vagy családtaggal ezen a héten?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.02.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása