Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Az egész Biblia Jézushoz vezet

2017. február 12. 03:00 - csmsdvd

És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve [Jézus] elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. (Lk 24:27 RÚF)

Egyedül Isten állíthatta össze a Bibliát. 66 könyvet tartalmaz, 1600 éven keresztül írta 40 szerző és egyetlen témája van.

Az egységesen egy témája lévén tudhatjuk, hogy a Biblia Isten szava. A Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig a Biblia az Isten megtartó emberszeretetéről szól. Jézus a főszereplője.

Az hogy a Bibliának csak egy témája van tulajdonképpen egy csoda. Egy témája lenne, ha csak egy ember írta volna. A Koránt egy ember írta, Mohammed. Konfucius beszélgetései és mondásai is Konfuciustól származnak. Buddha tanításai is Buddhától valók. Ezért természetes az elvárás, hogy ezek egységesek.

Ezekkel ellentétben a Bibliát 40 különböző ember írta, három kontinensen, különböző időszakokban és különböző életszakaszokban. Ők mind ugyanazt a történetet írták: Jézus történetét. Proféták és költők, uralkodók és királyok, hajósok és katonák ugyanazt a történetet írták. Bizonyosakat lakásokban, másokat börtönökben és megint másokat hajókon. Nem is lehetett volna sokszínűbb alkotói csapatot összehozni.

A történet mindig ugyanarról szól.

Képzeljétek el, hogy adok 50 embernek egy-egy papírlapot és azt mondom nekik, hogy tépjék, szakítsák különböző formákra, de azt nem mondom meg, mire fogom használni. Mi az esélye annak, hogy úgy rakjam össze, hogy az Egyesült Államok térképe jöjjön ki belőlük. Ennek valószínűsége parányi lenne. Ha ezt meg tudnám tenni, mindenki azt gondolná, hogy valami csalás van benne.

Ez a Biblia összeállításának a csodája.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Újszövetség Jézusról szól az Ószövetség pedig Izráelről. De ez nem igaz. A Bibliában olvassuk Lk 24:27 szerint: “És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve [Jézus] elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” Az Újszövetséget akkor még meg sem írták!

A leírások, a metaforák, az analógiák és a látomások – az elejétől a végéig – minden Isten embermentő tervéről szól és az örökkévaló testvéri közösségépítéséről. Minden Jézussal kezdődik. Minden könyvben őt láthatod.

Ez egy csoda.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan látod viszont az egység tiszteletét, csodálatát az egységes Bibliában?
 • Ha a Bibliát egy mondatban kéne összefoglalnod, mit mondanál?
 • Milyen módon tudnád a Bibliát számodra még személyesebbé tenni?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.02.05.)

Szólj hozzá!
Címkék: Biblia Jézus

Több mint 300 bibliai prófécia szól Jézusról

2017. február 11. 03:00 - Szíj Melinda

„Soha nem származott prófécia emberektől. Ehelyett a Szentlélek adománya volt, minthogy az emberek Isten irányítása alatt beszéltek” (2 Péter 1:21 GW fordítás).

bible-sunset-2_fulfilled_prophecies.jpg

A Biblia a történelem legolvasottabb könyve. Emellett a legkeresettebb és a legtöbb nyelvre lefordított írás is a világtörténelemben.

…és még annál is több: Isten szava is egyben – Isten valóságos ihletése. Ahogyan 2 Timóteus 3:16 fogalmaz: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (NIV fordítás).

Mindez azt jelenti, hogy a Biblia nem pusztán csak szép eszmék tárháza, hanem Isten hozzánk intézett Igéje. Az egyik ok, amiből tudhatom, hogy a Biblia igaz és hiteles, hogy ezer és ezer olyan prófécia található meg benne, amely a történelem során már beigazolódott; illetve még ezután fog valóra válni. A Biblia minden egyes jövendölése már vagy pontosan úgy vált valóra, ahogyan azt Isten előre kijelentette, vagy majd valamikor a jövőben fog bekövetkezni.  

A Biblia több mint 300 próféciát említ csak magáról Jézusról – és valamennyit évezredekkel a születése előtt jegyezték fel. A Biblia megjövendölte, mikor, hol és miként fog világra jönni. Nem manipulálhatta saját születését előre, csak hogy beteljesítse e próféciákat.

A Biblia azt is megírta előre, hogyan fog Jézus meghalni. Évezredekkel Jézus halála előtt Dávid az egyik zsoltárban körvonalazta Jézus halálát a kereszten. Nem használta a „keresztre feszítés” szót, mivel akkoriban még nem volt ismert ez a kifejezés. Hosszú idővel azelőtt, hogy a rómaiaknak egyáltalán eszébe jutott volna embereket keresztre feszíteni, Dávid már írásba foglalta azt.

Egyedül csak Isten lehetett mindennek tudója.

Mi a valószínűsége annak, hogy ha én 300 jóslatot fogalmazok meg rólad, azok mindegyike be is teljesül? Annyira mérhetetlenül nagy, hogy nem tudnád számszerűsítve kifejezni. Könnyebb abban a hitben élni, hogy a Biblia próféciái véletlenek voltak, mintsem hinni, hogy Isten maga tervezte el azokat.

A Biblia ezt mondja: „Soha nem származott prófécia emberektől. Ehelyett a Szentlélek adománya volt, minthogy az emberek Isten irányítása alatt beszéltek” (2Péter 1:21 GW fordítás). 

A bibliai időkben senki nem akart próféta lenni. Az volt a  törvény Izraelben, hogy Isten prófétája minden időben 100%-osan igazat kellett hogy szóljon. Ha csak egyszer is tévedtél, hamis prófétaként tekintettek rád, és halállal lakoltál volna. Jobb tehát, ha beigazolódik, amit a próféta mond!

Márpedig a bibliai próféciák – egytől egyig – beigazolódtak. Bízhatsz a Bibliában, mert amit a Biblia jövendöl, az valóra válik.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A bibliai próféciák mellékesnek illetve jelentéktelennek tűnhetnek az életedben. Mit gondolsz, Isten miért várja tőled mégis, hogy tanulmányozd, értelmezd őket és foglalkozz velük?
 • Hiszel benne, hogy a Biblia igaz? Hogyan tart fogva a kétség attól, hogy meghalld, amit Isten akar mondani neked?
 • Hogyan hasznosítod a Bibliát a mindennapjaidban? Csak arra használod, hogy bátorságot meríts belőle, vagy eszközöd is a magad feddésére, megjobbítására és az önnevelésre?

* (Daily Hope by Rick Warren - 2017.02.04)

Szólj hozzá!

A tudomány visszavezet minket Istenhez

2017. február 10. 03:00 - Lilla:)

"Dicsérjétek őt, ti magas mennyek és vizek az ég felett. Dícsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára jöttek létre. Ő általa kerültek a helyükre mindörökre. Olyan törvényt adott, melyet senki sem törhet meg." (Zsoltárok 148:4-6, GW fordítás)

universe-1044107_1280.jpg

Talán neked is mondták már, hogy a Biblia tudományosan nem igazán pontos. Aki ezt mondja, téved. Sosem tanulmányozta a Bibliát és tudományt sem tanult.

Isten alkotta meg a tudomány törvényeit; bebiztosította, hogy a világ ne törhesse meg ezeket a szabályokat.

Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász egyszer azt mondta: "Az tudományok művelése: olvasás Isten gondolataiban." Más szóval, Isten fektette le a fizika alapjait, mi pedig utána felfedeztük.

A Bibliát nem tudományos tankönyvnek szánták. Ne a Bibliát tanulmányozd, ha rakétát kell építened. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet sem, viszont sosem téved a tudománnyal kapcsolatban. Egyszer sem az elmúlt 1600 év alatt, mióta megírták a Bibliát. Sőt, mindig a tudomány előtt halad.

Például:

 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a Föld lapos. Isten azonban 2600 évvel ezelőtt azt mondta az Ézsaiás 40:22-ben, hogy Isten a földgolyó felett lakozik.
 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy valami tartja a földet. A hinduk úgy hitték egy óriási elefánt. A görögök azt hitték Atlasz. Az egyiptomiak azt tartották, hogy öt oszlop. A Biblia sosem említette, hogy bármi is tartaná a földet.
 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a csillagok száma véges. A Jeremiás 33:22. viszont azt mondja, hogy a csillagokat nem lehet megszámolni.

1861-ben megjelent egy nagyon híres könyv "51 vitathatatlan bizonyíték, hogy a Biblia tudományosan pontatlan" címmel. Ma már egyetlen tudóst sem találnál, aki egyetértene ezekkel a "megdönthetetlen bizonyítékokkal". Azóta mindegyiket tudományosan megcáfolták.

A Biblia azt mondja: "Dicsérjétek őt, ti magas mennyek és vizek az ég felett. Dícsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára jöttek létre. Ő általa kerültek a helyükre mindörökre. Olyan törvényt adott, melyet senki sem törhet meg." (Zsoltárok 148:4-6, GW fordítás)

Nem mondhatod, hogy a termodinamika második törvénye ma működik, de holnap már nem fog. Mindig is működni fog, mert Isten alkotta.

Az igazság nem változik.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • A Biblia mely igazsága erősíti meg azt, amit magad körül látsz a természetben? Szánj ma rá időt, hogy megkeresd ezeket az igazságokat!
 • Hogyan reagálsz arra, ha valaki kétségbe vonja a Biblia tudományos pontosságát? Mit gondolsz Isten milyen reakciót vár el tőled?
 • Mit gondolsz miért fontos, hogy érvelni tudj a Biblia tudományos pontossága mellett?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017. 02.03.)

Szólj hozzá!

Miért kell kívülről megtanulj igeszövegeket?

2017. február 09. 03:00 - Benjoe70

„Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz.” (Jakab 1:25)

Ha komolyan veszed azt, hogy lelkileg erős és érett légy, a legjobb szokás, amit kifejleszthetsz, hogy kívülről megtanulsz igeszövegeket. A Biblia azt mondja a Jakab 1:25-ben, hogy ez a négy oszlop egyike, ami egy áldott élethez vezet: „Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz.” (Jakab 1:25 SZIT)

 • Olvasd a Bibliádat: „Aki figyelmesen tanulmányozza…”
 • Elmélkedj a Biblián: „…ki is tart mellette…”
 • Emlékezz a Bibliára: „…nem feledékeny hallgatója…”
 • Tettekkel felelj a Bibliára: „…hanem tettekre váltója…”

Nem kell, hogy továbbra is lelki értelemben csecsemő legyél. Ideje felnőni és azt az áldott életet élni, amit élned kell. Fontos azzal kezdeni, hogy Isten Igéjét a szívedbe rejted.

Talán azt hiszed, hogy nem túl jó a memóriád, de arra emlékszel, ami fontos neked. Azokra a telefonszámokra és dátumokra, amik fontosak számodra, azokra emlékszel. Hallottam olyan emberekről, akik szinte semmit nem voltak képesek megjegyezni, de könnyen felidéztek 60-as évekbeli dalokat és a kedvenc baseball játékosaik statisztikáit is fejből sorolták.

A memória egy olyan képesség, ami fejleszthető. Egy izom, ami erősíthető. Valójában a Szentírás memorizálása az elmédet arra készteti, hogy más területeken is jobb legyen a memóriád. Ezt garantálom! Tanulmányok sora bizonyította már.

Miért fontos hogy kívülről megtanulj igeszövegeket?

 • Isten Igéje mindig veled lesz. Amikor kísértésbe esel, nem kell, hogy legyen melletted egy nyitott Biblia. Amikor találkozol valakivel, aki nem ismeri Jézust, vagy épp stresszes, megnyugtatásra szorul vagy krízishelyzetben van, általában nincs a közelben Biblia. Az elmédbe kell vésned Isten Igéjét, hogy emlékezz rá és felidézd, amikor szükség van rá.
 • Bárhová mégy, elmélkedhetsz a Szentíráson. Nem idézheted fel Isten Igéjét, hacsak nem emlékszel rá. Ha megtanulsz kívülről igeszövegeket, akkor gondolkodhatsz rajta, miközben aludni készülsz éjszaka vagy éppen egy találkozóra utazol. Gondolkodhatsz a Bibliáról, mert memorizáltad. Ezt hívják elmélkedésnek. Az egyetlen ígéret amit a Bibliában Isten a boldogulásról és a sikerről ad, azt mondja, hogy mindehhez az Ő Igéjén való elmélkedés a kulcs. (Józs 1.8)


Kezdd el kívülről megtanulni igeszövegeket. Válassz hetente egy verset. Egy év alatt 52 verset fogsz megtanulni! Két év alatt már több mint 100-at fogsz ismerni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen változtatásokat kell tenned, hogy rendszeresen olvasd és tanulmányozd a Bibliát?
 • Már tudod, hogyan tudsz a legjobban tanulni és megjegyezni dolgokat. Milyen eszközökre, taktikára vagy éppen milyen emberek segítségére van szükséged, ami segít kívülről megtanulni igeszövegeket?
 • Hogy reagálsz, amikor Isten bizonyos élethelyzetekben a Szentírást juttatja eszedbe? És hogyan kellene reagálnod?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.02.02.)

Szólj hozzá!

Készítsd fel a szíved Isten szavára

2017. február 08. 03:00 - magyarosijulia

„Minden ember legyen gyors a másokra való odafigyelésre és mások meghallgatására, lassú a megszólalásra, és lassú a haragra, mert az ember haragja miatt nem jön létre az a megigazultság, amit Isten szeretne. Ezért tehát szabaduljatok meg minden erkölcsi szennytől és a gonoszságtól, ami annyira elterjedt, és alázatosan fogadjátok el az Igét, ami belétek van ültetve, és ami meg tud menteni benneteket." (Jakab 1:19b-21, NIV fordítás)

Tegyük fel, hogy kertész vagy. Akkor tudhatod, hogy ha veszed ugyanazt a magot és három különböző helyre szórod el, három különböző  eredményre számíthatsz. Az egyik helyen óriási paradicsomjaid lesznek, a másik helyen csak apró paradicsomok teremnek majd, és a harmadik helyen semmi sem fog teremni. Mi a különbség? Nem a mag, hanem a talaj! A talajt elő kell készíteni a mag számára.

Ugyanígy van ez akkor is, amikor Isten szavának meghallásáról van szó. A szívednek késznek kell lennie Isten szavára. Ha későn kelsz fel, nehezen találsz parkolóhelyet és zaklatottan loholsz be az istentiszteletre, valószínűleg nem fogod meghallani Isten hangját! Mert nem vagy fogékony és befogadó!

Ezért történhet meg az, hogy elhívsz két embert istentiszteletre, egymás mellé ülteted őket, és az egyik úgy fog hazamenni, hogy azt gondolja, Isten valóságosan szólt hozzá, a másik pedig azt gondolja, hogy nem kapott semmit az igehirdetésből. Az egyik ember szíve befogadó volt, a másiké viszont nem.

A Biblia ezt írja: „Minden ember legyen gyors a másokra való odafigyelésre és mások meghallgatására, lassú a megszólalásra, és lassú a haragra, mert az ember haragja miatt nem jön létre az a megigazultság, amit Isten szeretne. Ezért tehát szabaduljatok meg minden erkölcsi szennytől és a gonoszságtól, ami annyira elterjedt, és alázatosan fogadjátok el az Igét, ami belétek van ültetve, és ami meg tud menteni benneteket." (Jakab 1:19b-21, NIV fordítás).

Ahhoz, hogy befogadóak legyünk, a fenti igeszakasz alapján négy dolog kell:

 • Légy csendben! Nem tudod meghallani Istent, ha te beszélsz!
 • Légy nyugodt! Nem siettetheted Istent! Ha eszeveszettül rohansz, nem fogod meghallani Őt. A Biblia azt mondja, „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!"  Az én fordításomban ez így szól: Ülj le és fogd be a szád!
 • Légy tiszta! Mielőtt találkozhatnál Istennel, néhány érzelmi és szellemi szemetet ki kell dobnod. Meg kell szabadulnod az életedben lévő bűzlő dolgoktól. Úgy tudsz megszabadulni a szeméttől, ha megvallod a bűneidet Istennek és Vele egyetértésben te is úgy gondolod, hogy amit tettél, rossz volt.
 • Légy alázatos! Légy készen, hogy megtegyél bármit, amit Isten mond az Ő Igéjéből. A büszkeség nem fog működni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan nehéz dolog a csendet és az aktív hallgatást gyakorolni? Mit tehetsz annak érdekében, hogy lecsökkentsd a figyelmedet elvonó tényezőket, hogy képes legyél jól figyelni?
 • Milyen érzelmi vagy szellemi szemét tart távol, hogy meghalld Isten hangját ma?
 • Milyen új szokásokat alakíthatsz ki, hogy segíts a családodnak meghallani Isten szavát az istentiszteleten, a családi vagy egyéni csendességben, illetve bármikor máskor?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.02.01.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása