Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A hálaadó ima békét hoz

2020. augusztus 02. 03:00 - gabormel

maxresdefault-1080x608.jpg

„Ne aggódjatok semmi miatt; hanem imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, hogy mire van szükségetek, és köszönjétek meg mindazt, amit értetek tett. Akkor majd megtapasztaljátok Isten békéjét” (Fil 4,6–7 NLT fordítás).

Nem könnyű feladni az aggodalmunkat életünk mindennapi, gyakran félelmetes részei miatt, azonban Isten megmondja, hogyan csináljuk: „Imádkozzatok mindenért… mondjatok köszönetet mindenért, amit tett” (Fil 4,6 NLT fordítás). A hálaadó ima békét hoz. Isten azt mondja, hogy akkor kezdj el aggódni, ha felhagysz az imádkozással.

A szülők értik a hála erejét. A legtöbb szülő nem értékelné, ha gyermekeik mindig csak kérnének anélkül, hogy megköszönnék azt, amit már megkaptak. Istennél ugyanez a helyzet. Azt akarja, hogy kérjünk tőle, amire szükségünk van. Az Újszövetségben több mint húsz esetben említi, hogy „kérjünk”. Azonban azt akarja, hogy ezt hálával tegyük.

A Biblia arra buzdít bennünket, hogy kéréseinkben és dicséreteinkben legyünk konkrétak. Egy egyszerű „köszönök mindent” helyett azt akarja inkább, hogy mondjuk el neki, miért vagyunk hálásak. Amikor azt mondom a feleségemnek: „Annyira hálás vagyok érted”, ő erre azt feleli, hogy legyek konkrétabb, mivel szereti hallani, hogy mit értékelek benne, és mi miatt vagyok hálás érte.

Isten ugyanezeket a dolgokat akarja hallani. Tehát amikor imádkozol, mondd el Istennek, hogy miért vagy hálás. Az ima az egyik legfontosabb módja annak, hogy Istennek köszönetet mondjunk.

Előre köszönetet mondani Istennek, nagy lépés a hitben. A Biblia azt mondja, hogy ha előre hálát adunk Istennek még azelőtt, hogy válaszolt volna, akkor csodák történnek. Minél hálásabbak vagyunk, annál inkább működik Isten az életünkben.

A Biblia azt mondja, hogy Isten az emberek dicséreteiben lakozik. Hálaadásunkat mint a hatalom eszközét használja az életünkben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan fontos a hála a lelki életünkben?
 • Legyél a lehető legkonkrétabb! Mi miatt vagy hálás Istennek? Tölts el egy kis időt imádságban köszönetet mondva Istennek!
 • Milyen módon lehet hinni abban, hogy Isten megáld téged a jövőben? Mondj köszönetet Istennek még azelőtt, hogy megtörténnének azok!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.29.)

Szólj hozzá!

Ne csak reménykedj, hogy a mennybe jutsz

2020. augusztus 01. 03:00 - FodorImi

ker.jpg

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5,11–12 NIV fordítás).

Ha megkérdezed az embereket, vajon a mennybe jutnak-e, sokan valami hasonló választ adnak: „Remélem, hogy a mennybe jutok.”

Csupán a reménység azonban nem elég. Imádkozom, hogy a te válaszod ne ez legyen. Az örök sorsod túl fontos ahhoz, hogy ne biztosra menj.

Bolondság lenne felkészületlenül várni azt, amelyről mindannyian tudjuk, hogy elkerülhetetlen: a halált. A legfrissebb statisztikák is azt mutatják, hogy a világon továbbra is maradt a 100 %-os halálozási arány!

Ezen a bolygón nincs garantálva számodra a következő perc, még kevésbé a következő óra. Ne halogasd hát a legfontosabb döntésed!

János első levele 5. fejezetének 11–12. verseiben ezt mondja a Biblia: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (NIV fordítás).

Ez a legvilágosabb, amit csak elérhetsz. Ha tied Jézus, akkor tied az élet. Ha Jézus nem a tied, akkor az élet sem a tied. Választanod kell.

Nem mehetsz a mennybe valaki más hite alapján. És ugyanígy a pokolra sem jutsz más választása miatt.

Ez a te választásod. Te döntöd el, hol fogod tölteni az örökkévalóságot.

Ezért olyan fontos a karácsony és a húsvét. Ha Jézus nem jött volna el karácsonykor, ha nem halt volna meg és nem támadt volna fel húsvétkor, akkor reménytelen lenne a helyzetünk. Bármit tennénk, semmi nem számítana. Nem lenne választásunk.

A kereszt a válasz a legnagyobb problémánkra, az Istentől való elválasztottságunkra.

Pál levele a kolossébeliekhez 2. fejezetének 13–14. verseiben azt mondja a Biblia: „Halottak voltatok vétkeitek miatt és bűnös természetetek miatt. Isten azonban Krisztussal együtt életre keltett titeket, mert megbocsátotta minden vétkünket. Eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet, eltávolította azt, odaszegezve a keresztfára” (NLT fordítás),

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Egyikünknek sincs garantálva a következő perc a földön. Mennyire sürgeti ez a Jézus követéséről szóló döntésedet? Mit jelent ez a családod és barátaid számára?
 • Amikor egy meg nem tért ember üdvösségéért imádkozol, Istennek tetsző dolgot teszel. Imádságaid nem találnak süket fülekre. Tarts ki az imádkozásban, ne fáradj bele! Isten hatalma korlátlan, megbocsátása végtelen.

Isten szélesre tárt karokkal hív.

Bizonytalan időkben élünk, te azonban biztos lehetsz abban, hogy a mennybe jutsz. Nem számít, mit tettél vagy hol voltál, Isten hív téged.

Készen állsz? Itt van egy imádság, amivel kezdheted: „Drága Istenem! Tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni az életemről közvetlenül neked. Tudom, hogy eddig figyelmen kívül hagytalak. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és nem a te terved, hanem a saját elgondolásom szerint éltem. Mostantól kezdve változtatni akarok ezen. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni az én elrontott dolgaimért, ezért nem nekem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatot. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem leszek képes elég jónak lenni, hogy egy tökéletes helyre jussak.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden vétkem magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a menny számára. Alázatosan kérlek, ments meg engem! Kérlek, ments meg a bűneimből, és azokból a rossz szokásaimból, amelyek most tönkre teszik az életem. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy megtartod az ígéreted, megmentesz engem azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre. Jézus nevében, ámen!”

(Ha elmondtad ezt az imádságot, kérlek, írd meg nekem angolul a rick@pastorrick.com e-mail címre. Szeretnék küldeni néhány anyagot, melyek segítenek a Jézussal való közös utazásod kezdetén.)

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.25.)

Szólj hozzá!

Isten milyen valójában?

2020. július 31. 03:00 - Erika1832

„Mert az Úr mindig jó. Ő mindig szeret és kedves, és az ő hűsége nemzedékről nemzedékre tart” (Zsolt 100,5 TLB fordítás).

Ha az az ismeret, hogy kicsoda Isten, meghatározza az imádságainkat, akkor Isten milyen is valójában?

Nos, Istennek sok tulajdonsága van. Ő mindentudó, mindenre képes, és egyszerre jelen tud lenni mindenhol. A Biblia azt mondja, hogy Isten szent, igazságos, kedves, szerető és hűséges.

És Isten jó. Valójában az ő jóságába vetett bizalom az alapja minden imádságnak. Ha Isten nem lenne jó Isten, akkor miért várnánk el tőle, hogy válaszoljon az imáinkra? Akkor egyáltalán semmi sem késztetne minket arra, hogy imádkozzunk.

Az egyetlen ok, hogy bármi jó van ebben a világban, hogy Isten a világ teremtője, és ő egy jó Isten. Az ő jósága benne van az világegyetemben. Nem mondhatsz „jó”-t „Isten” nélkül. Ha nem lenne Isten, nem létezne helyes és helytelen, sem jó és rossz.

Az emberek gyakran kérdezik: „Miért van gonoszság a világban?” A válasz erre nagyon egyszerű: Isten nem kényszerít minket a jóra. A gonoszság azért létezik, mert Isten szabad akaratot adott nekünk, és mi nagyon gyakran úgy döntünk, hogy nem a jót fogjuk megtenni. A gonoszságot nagyon könnyű megmagyarázni. Igazán nehéz dolog azonban arra rájönni, hogy egyáltalán hogyan létezik a a világban. Egy olyan világban, ahol ember embernek farkasa, az egyetlen ok, hogy létezik benne jó, hogy Isten egy jó Isten.

Mivel Isten mindig jó, néhány dologban biztosak lehetünk az imádkozással kapcsolatban. Amikor megérted ezeket a dolgokat, mivel megérted, hogy Isten valójában milyen jó, élvezni fogod az imádkozást. Már nem egy teljesítendő kötelességből fogod végezni, hiszen örömöt találsz benne!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten jósága miért kulcsfontosságú ösztönzés arra, hogy imádkozzunk?
 • Számodra kötelesség vagy öröm az imádkozás? Miért?
 • Isten jósága hogyan befolyásol abban, hogy hogyan imádkozol hozzá?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.24.)

Szólj hozzá!

Biztos lehetek abban, hogy a mennybe kerülök?

2020. július 30. 03:00 - ReveSz

man on grass field looking at sky

„Azok, akik hallják az én szavaimat, és hisznek abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Őket nem fogják megítélni” (Jn 5,24 GNT fordítás).

Jézus halála és feltámadása mentesít minket az ítélet alól.

Lehet elképzelted már az ítélet napját, mikor állsz a menny kapuja előtt egy nagyon hosszú sorban, és csak nagyon lassan haladsz előre lépésről lépésre. Amint közelítesz elkezdesz izzadni. „Vajon be fogok jutni? Sikerülni fog? Használni fog Isten egy hatalmas tévét, hogy megmutasson minden buta és rossz dolgot, amit valaha is tettem? Minden bűnömet meg fogja mutatni?”

Jó hírem van számodra! Jézus Krisztusnak van egy ígérete. A Biblia azt mondja János evangéliuma 3. fejezetének 18. versében, hogy akik hisznek Jézusban – a halálában és a feltámadásában –, azokat nem fogják megítélni.

Valójában ezt kell elképzelned: vársz a sorodra, hogy megítéltess. Jézus meglát téged, és azt mondja: „Én ismerlek téged, évek óta barátok vagyunk. Egyik húsvétkor döntöttél mellettem. Gyere velem! Állj be egy másik sorba, oda, ahol elmehetsz az ítélet mellett.” Ez jó hír? Hát persze!

Van egy Bob nevű barátom, aki azt mondta, hogy mikor kicsi gyermek volt, a vasárnapi iskolai tanára azt tanította neki, hogy Isten ott ül fenn a mennyben, és leír minden rossz dolgot amit Bob valaha tett. Még egy dalt is énekeltetett velük minden héten, ami így hangzott: „Isten csak ír, folyton folyvást csak ír, ír és ír.” Bob azt mondta: „Ez megijesztett engem. Azt gondoltam, hogy soha nem fogok a mennybe menni. A listám egyre csak hízott.”

Ez lenne a módja annak, ahogy Isten bánik velünk, mikor a hitünket Krisztusba vetjük? Nem! Valójában Isten folyton folyvást csak töröl, töröl és töröl. Folyton folyvást megbocsát, megbocsát és megbocsát. A mennyben ülve a „delete” gombot nyomogatja.

Hogy miért? Mert a Biblia azt mondja: „Isten a szeretet” (1Jn 4,8 NIV fordítás), és a szeretet „nem vezet nyilvántartást a rosszról” (1Kor 13,5 NIV fordítás). Ha Jézus Krisztusba veted a hitedet, bűneidet kitörlik.

„Nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak” (Róm 8,1 NLT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mire gondolsz, amikor hallasz embereket beszélgetni az „ítélet napjáról”?
 • Hogyan alakítja a napi cselekedeteidet és döntéseidet a mennyországba vetett bizalom?
 • Hogy ha Isten nem rója fel a rosszat, akkor miért fontos mégis, hogy megpróbáljuk a jót tenni?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.23.)

Szólj hozzá!

Isten többre tervezett minket, mint ami ezen a földön várhat ránk

2020. július 29. 03:00 - daniella_89

canim-lake-50095_1280.jpg 

„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4,18).

Isten arra teremtett, hogy örökké vele éljünk a mennyországban. A mi otthonunk nem a föld, hanem a menny. Ezért van az, hogy az életünk során néha elégedetlenséget és hiányt tapasztalunk. Nem vagyunk itt teljesen boldogok, mert nem is lehetünk! Máskülönben azt gondolhatnánk, hogy tudunk élni Isten nélkül. De ő úgy alkotott meg, hogy valami jobb után vágyakozzunk: vele együtt a mennybéli otthonra.

Egy hal sosem lesz boldog, ha a szárazföldön kell élnie, mert természeténél fogva vízi állat. Egy sas sosem lesz elégedett, ha nem engedik repülni. Te sosem leszel teljesen elégedett a földön, mert többre lettél teremtve. Lesznek itt boldog pillanataid, de semmi olyan, ami ahhoz hasonlítható, amit Isten tervezett számodra.

Ezért tűnik Isten néhány ígérete beteljesületlennek, néhány ima megválaszolatlannak, néhány körülmény igazságtalannak. De ez nem minden!

Annak a felismerése, hogy a földi élet csupán átmeneti, radikálisan hatnia kellene az értékrendedre. Az örökkévaló értékeknek kellene  döntési tényezőkké válniuk, nem pedig az átmenetieknek. C. S. Lewis így nyilatkozott: „Minden, ami nem örök, az örökkévalóan haszontalan.”

A Biblia azt mondja: „Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4,18).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mik azok a dolgok az életedben, amik maradandóak?
 • Milyen változást hoz egy örökkévaló perspektíva a mindennapi szemléletedben? Például céljaidban és terveidben, napirendedben és kapcsolataidban.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.22.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása