Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A mennyország három valósága

2022. október 02. 03:00 - Anika Enikő

persons left hand raising up“Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! “ (Kol,3,1 NLT)

Az embereknek sok tévhite van arról, hogy milyen a mennyország. Nem leszel angyal. Nem lesznek szárnyaid. Nem leszel egy kis duci kérub, nem viselsz majd fehér köntöst, és nem is úszol a felhőkön.

Szükséged van a helyes látásmódra a mennyországgal kapcsolatosan. A Biblia, Pál apostol Kolossébeliekhez írott könyve 3. fejezetének az 1. versében ezt mondja: Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! “ (NLT)

Mit mond tehát a Biblia a mennyország valóságáról?

A mennyország az, ahol Isten él és uralkodik. A Biblia a mennyet „Isten lakhelyének”, „Isten házának” és „Isten városának” nevezi. Ahogyan ezek a kifejezések sugallják, a mennyország az, ahol Isten él. De Jézus a mennyet „Isten országának” vagy „a mennyek országának” is nevezi,  31 alkalommal a Szentírásban. Tehát a mennyországban Isten nem csupán él, hanem él és uralkodik. A Zsoltárok könyve 123. fejezetének első verse ezt mondja: „Uram, felnézek rád, a mennyekbe, ahol uralkodsz”. (GNT)

A mennyország egy igazi és valódi hely. A mennyország nem lelkiállapot, és nem egy létállapot. Nem is egy olyan hely, ahol a lényeged szellemként lebeg; hanem a mennyország egy igazi hely. Tulajdonképpen a Biblia azt mondja, hogy a mennyben lesznek utcák, fák, víz és lesznek otthonok. A Szentírás sok része utal arra, hogy állatok is vannak. Meglesz a fizikai tested, amely megújul a feltámadásod által. És lesz egy igazi hely, ahol a valódi tested élhet: Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra.(János 14,2 CEV)

Jézus Máté evangéliuma 6. fejezetének 2. versében is mondja: Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem a moly, sem a rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!” (NLT) Nem tárolhatsz kincseket olyan helyen, amely nem valódi, vagy nem létezik.

A mennyországot neked és nekem tervezték. Isten a mennyországot nem magának, hanem a követőinek tervezte. A Biblia ezt mondja: „Jöjjetek, Atyámnak áldottjai; vegyétek örökségeteket, a számotokra elkészített országot”. (Máté 25,34 NIV)

Amikor Isten a Föld teremtéséről kezdett gondolkodni, akkor a mennyországot is tervezte. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az egész világegyetemet, mert szeretett volna egy családot, amellyel együtt töltheti az örökkévalóságot. A mennyország az a hely, amelyet a családja számára tervezett, és a mennyország csodálatos kifejezése szeretetének.

Az embereknek nem az a céljuk, hogy örökké itt a Földön éljenek. Te és én a mennyországra lettünk teremtve! A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verse ezt mondja: „Mert ez a világ nem a mi otthonunk; hanem várjuk örök otthonunkat a mennyben”. (TLB).

Ha egyszer Isten családjának tagja lettél, akkor sokkal többről szól az életed, mint az itt és mostról. Valójában, ez a világ nem az otthonod; csak átutazó vagy!

Ami a mennyországot illeti: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9 GW)

Nem számít, mit álmodtál vagy gondoltál a mennyországról; a valóság messze túlmutat azon!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változott meg a mennyországról alkotott elképzelésed, ezen áhítat elolvasása után?
 • Gondold át, hogyan befolyásolja a mai áhitat kijelentése az Istenről való gondolkodásodat: „Isten nem magának, hanem a gyerekeinek tervezte a mennyországot. Amikor Isten a Föld teremtéséről kezdett gondolkodni akkor a mennyországot is tervezte.”
 • Mi lepett meg legjobban a mennyország három valóságával kapcsolatban?

 Biztos lehetsz benne, hogy a mennybe jutsz!

Sokan félnek a haláltól és az ítélettől – de Jézus halála és feltámadása megszabadíthat ettől a félelemtől.

A Biblia azt mondja, hogy mindannyian vétkezünk, és a bűn büntetése a halál. De Isten annyira szeret bennünket, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy fizesse meg bűneitek büntetését, hogy bevezessen Isten családjába, és megmentsen az ítélettől.

Ha készen állsz arra, hogy csatlakozz Isten családjához, akkor íme egy ima, mellyel kezdheted is:

„Drága Istenem!

Tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni az életemről. Bevallom, figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját tervem és elképzeléseim szerint éltem, nem a tieid szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon, most azonnal. El akarok fordulni a bűneimtől és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni mindazért a rosszért amit valaha vétettem, hogy ítélet helyett örök életem legyen veled. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél engem  a mennyország számára, és alázatosan kérlek, hogy ments meg engem. Kérlek, ments meg bűneimből és az ítélettől. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy be fogod tartani ígéretedet, hogy azonnal és teljességgel bizonyos lehetek abban, hogy örökre megváltottál. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál, és most fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem a Rick@PastorRick.com email címre, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.25 )

Szólj hozzá!
Címkék: menny valódiság

Öt dolog, amit nem fogsz a mennyben megtalálni

2022. október 01. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_7.jpg

 

„Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletességéhez? Magasabb az az égnél – mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál – mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél.” (Jób 11,7-9)

Mikor kisfiú voltam, a családdal egy alkalommal Disneylandbe (Disney tematikájú vidámpark) utaztunk vakációzni. Úton odafelé édesapám elmagyarázta nekem, hogy milyen is lesz az a hely. De bárhogyan is próbálta, nem sikerült megértenem, hogy egyszerűen milyen lenyűgöző is az a hely, egészen addig, míg először be nem sétáltam a parkba. Messze meghaladta minden elképzelésemet!

A Biblia Jób könyve 11. részének 7-től 9-ig terjedő verseiben ezt mondja: „Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletességéhez? Magasabb az az égnél – mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál – mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél.”

A Mennyország egy rejtély, amelyet csak akkor fogsz teljesen megérteni, mikor megérkezel oda. Azonban a Biblia fontos információkat oszt meg az örökkévalóságról, ezek között öt olyan dolgot is, amely nem lesz a Mennyországban.

 1. A Mennyországban nem lesz betegség. „Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (IKor 15, 42-43) Nem lesz betegség, mert egy új, tökéletes testet fogsz kapni.
 2. A Mennyországban nem lesz szomorúság. Isten „letöröl minden könnyet a szemükről” (Jel 21,4). Isten feljegyezte minden könnyedet és fájdalmadat, mert törődik veled. Amikor eljutsz a Mennybe, nem lesz többé sebzett szív, elutasítás, magány, gyász vagy szívfájdalom.
 3. A Mennyországban nem lesz szenvedés. A Biblia azt mondja: „Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket.” (Jel 7,16). Mindenki szükségletei ki lesznek elégítve a Mennyben.
 4. A Mennyországban nem lesz bűn. „… és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel.” (Júd 1, 24) Jézus Krisztus meghalt a kereszten és ezzel megfizetett az összes bűnödért, ennél fogva, mikor szemtől-szembe találod majd magad vele a személyiséged azonnal olyanra vált majd, mint az övé.
 5. A Mennyországban nem lesz halál. „… és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4) A Menny sokféleképpen pompás, de a legjobb az, hogy Isten jelenlétében lehetsz örökre.

A Biblia azt mondja: „Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. … Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” (1Kor 13,9;12)

Egy nap minden kitisztul majd előtted, minden értelmet nyer. Azt mondhatod majd: „Tehát ezért engedte meg azt Isten az életemben!” Addig azonban Isten azt akarja tőled, hogy bízz benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 1. Elég-e számodra Isten azon ígérete, hogy minden szenvedést, betegséget és szomorúságot elvesz majd a Mennyben? Miért igen vagy miért nem?
 2. Mit vársz a leginkább a Mennyországgal kapcsolatban?
 3. Milyen módokon tudsz már itt, e földi életben egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni? Miért fontos ez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.24.)

Szólj hozzá!

Örökkévalóságra lettél teremtve

2022. szeptember 30. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_6.jpg

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14).

A menny az a hely, amit Isten készít elő az Ő családjának.

Amikor Isten elkezdte kigondolni a földet, már akkor elkezdett gondolkodni a mennyen. Miért is? Mert tudta, hogy nem az a dolgunk, hogy örökké itt éljünk. És ez még nem minden!

Ez egy nagyon jó dolog, mert nem akarunk egy tökéletlen világban örökké élni. Egy olyan tökéletes világban szeretnénk lakni, ami csak számunkra lett előkészítve, minekünk, akik Isten családjába tartozunk.

Isten örökkévalóságra vonatkozó terve egy olyan csodálatos kifejezése az ő szeretetének! A Biblia szerint Isten azért teremtette az egész világmindenséget, mert örökre együtt szeretett volna élni az ő családjával. Nem azért lett így, mert magányos volt, hiszen Ő önmagában teljes. Isten azzal akarta kimutatni az Ő szeretetét, hogy az embert a saját képmására teremtette, hogy ezáltal befogadhassa a családjába, és örökké együtt éljen vele.

Az efezusiakhoz írt levél 1. fejezetének 5. verse szerint „[Isten] elhatározott terve volt, hogy családjába fogad Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk. Azért tette ezt, mert Ő akarta” (TLB fordítás).

Isten családjának megnevezésére van egy szó: gyülekezet. Az egyetlen dolog a világban, ami fennmarad, az a gyülekezet, azoknak az embereknek a gyülekezete, akik Isten családjának tagjai hitben és engedelmességben.

A Biblia szerint:„Van egy felbecsülhetetlen örökség, egy olyan örökség, ami a mennyben van számodra fenntartva tiszta és szeplőtlen, túl minden változáson és hervadáson” (1Pt 1,4 NLT fordítás).

Mivel időtlennek lettél teremtve, ezért az örökkévalóságot két helyen töltheted: a mennyben vagy a pokolban.

Amikor Jézus válik életed Urává, akkor Isten gyermekeként elfogadod az örökséged és az örökkévaló mennyei otthont is. Ezt az örökséget senki sem veheti el tőled. Ez Isten nagyszerű ajándéka a számodra. Ez nem csak azt változtatja meg, hogy hol töltöd majd az örökkévalóságot, hanem azt is, hogyan éled most az életed.

A Biblia a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verse szerint:„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”

Amint az Isten családjához kezdessz tartozni, sokkal több lesz az élet, mint itt és most. Megtapasztalod, hogy ez a világ valójában nem a te otthonod. Csak átmenet!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Miként nézel másképp az életedre, ha tudod mennyire rövid az örökkévalósághoz képest, és mennyire messze kell nézned Jézus követőjeként?
 • Milyen módon tapasztaltad meg Istent, mint mennybéli Atyát? Mit jelent a gyerekének lenni?
 • A mennyországon gondolkodva érzed-e a sürgetést, hogy másoknak is beszélj róla? Miért igen vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.23.)

Szólj hozzá!

A gonosz elleni csatát már megnyertük

2022. szeptember 29. 03:00 - Lencsés Tamás

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” (Róm 12,21)

Ha gonosszal szembesülsz, ne viszonozd. Győzd le azt.

Ez ellentétes az emberi természettel és azzal, amivel szemben a világ elnéző. Ha valaki bánt téged, akkor vissza akarod adni neki, igaz? Amikor valaki megüt téged, vissza akarsz ütni. Amikor valaki rágalmaz téged, te is rágalmazni akarod őt.

Azonban Isten azt mondja, hogy nem így fogod megnyerni a gonosz elleni küzdelmet. Pál rómaiakhoz írt levele 12. fejezetének 21. versében azt mondja: Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.”. Ez Isten módszere arra, hogy megnyerjük a csatát.

Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy megmutassa, a gonoszt nem megtorlással tudod megsemmisíteni, hanem a jóval tudod legyőzni.

A Biblia azt mondja: „Isten Fia azért jött, hogy lerombolja az ördög cselekedeteit” (1Jn 3,8 NLT fordítás). Tehát, Jézus azért jött, hogy elpusztítsa a gonoszt. Azért jött, hogy eltörölje azt. A gonosznak egyszer vége lesz. Nem marad meg örökké. Egy napon Isten számot vet, és benyújtja a számlát. Eldönti a játszmát. Véget vet a történetnek, és Isten magával viszi a családját az örökkévalóságba.

Ha a győztes oldalon akarsz lenni, jobb, ha Isten oldalára állsz, mert a gonosz veszíteni fog. A gonosz megnyer itt-ott néhány csatát, de a háború kimenetele már eldölt.

A jó és a gonosz nem egyenrangú az erőben vagy a harcban. Úgy érezheted, hogy a gonosz erősebb, és győzni fog. De a szeretet sokkal erősebb a gonosznál. A kedvesség sokkal erősebb a gonosznál. A jó sokkal nagyobb, mint a gonosz. A jó százszorosan győzni fog a gonosz felett.

Végül Isten és hívei győzni fognak. A jó győzni fog a gonosz felett, mert Isten maga a szeretet, és az ő szeretete örökké tart.

Jézus azt mondta: „Én felépítem az én egyházamat, és a pokol minden hatalma nem győzi le azt” (Mt 16,18 NLT fordítás).

A jósággal harcolhatsz a gonosz ellen, mert Isten ígérete szerint, azzal a bizalommal harcolhatsz a gonosz ellen, hogy Isten már megnyerte a háborút. A gonosz veszíteni fog. A győzelem biztos!

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miben, miért érezhetjük úgy, hogy a gonosz győz a világban?
 • Hogyan tudod magadat emlékeztetni Isten ígéreteire, amikor megpróbálod a gonoszt jósággal legyőzni?
 • Mit jelent az, hogy Isten építi az ő egyházát? Hogyan bátorít ez téged a gonosz elleni küzdelemben?
   

Nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztushoz tartoznak.

"Atyám, te megígéred, hogy ha hiszek Jézusban, megbocsátást kapok. Ezt a bocsánatot kérem most. Tudom, hogy bűnös vagyok, és hogy csak te tudod eltörölni mindazt, amit rosszul tettem.

Jézus Krisztus, hiszem, hogy meghaltál, hogy megfizess a bűneimért. Hiszem, hogy feltámadtál és megtörted a halál hatalmát, hogy örök életem legyen veled a mennyben. Köszönöm, hogy megmentettél engem. Köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem, megszolgáljam, vagy megdolgoznom az üdvösségemért. Ez a te kegyelmi ajándékod. Nekem csak el kell fogadnom.

Ma elfordulok bűneimtől, és meghívlak téged, hogy jöjj be a szívembe és az életembe. Bízni akarok benned és követni téged, mint Uramat és Megváltómat.

Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak. Köszönöm, hogy szeretsz engem, megmentettél és befogadtál a családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A legrosszabb dolog a pokollal kapcsolatban

2022. szeptember 28. 03:00 - Mapetso

hell.png"Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy megtudjátok, örök életetek van." (1Ján 5,13, NLT)

 

Valószínűleg van egy kép a fejedben, amikor arra gondolsz, milyen is lehet a pokol. Ebben a képben talán vannak vörös meg fekete árnyalatok, sok tűz, és talán az egész fölé az ördög magasodik.

A pokol a Bibliában a kínok helyeként van leírva. Máté a 13. fejezet 42. versében azt írja, hogy ez egy "lángoló kemence, ahol az emberek sírni fognak és fogukat csikorgatják a fájdalomtól" (NCV).

Szörnyen hangzik ez a leírás, de tudod, mi a pokol legrosszabb része? A pokol az Istentől való teljes elszakadás, ami azt jelenti, hogy a pokol mindannak az ellentéte, ami Isten.

A Biblia azt mondja az 1Ján 4,18-ban: "A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet pedig kiűzi a félelmet" (NIV). A szeretet ellentéte a félelem. Szeretet nélkül élni azt jelenti, hogy állandóan halálra vagy rémülve. Ez a pokol.

Isten maga a szeretet, ezért a pokolban nincs szeretet.
Isten maga a világosság, ezért a pokol teljes sötétség.
Isten maga a jóság, tehát a pokolban abszolút semmi jó nincs.
Isten maga az élet, tehát a pokol az örök halál.
Isten kegyelmes, tehát ez azt jelenti, hogy a pokolban nincs kegyelem.

Gondoljunk csak bele, milyen lenne az örökkévalóság Isten megismerése és a szeretet öröme nélkül - egy örökkévalóság mindenféle öröm nélkül.

Szörnyű lenne - tényleg elképzelhetetlen. De ez maga a valóság mindazok számára, akik ebben az életben nem választják Jézus szeretetét és követését. A Biblia azt mondja: "Ha valaki nem szereti az Urat, az szakadjon el Istentől - örökre elveszve!". (1Kor 16,22 NCV).

Ha egész életedben azt mondogatod: "Nem akarom Istent az életemben", akkor az örökkévalóságot is Isten nélkül fogod tölteni. Bármit is választasz a Földön, az mindörökre a te választásod marad.

De van egy jó hírünk! Van mód arra, hogy teljesen biztos legyél abban, hogy a mennybe mész, és nem a pokolba. A Biblia elmondja, hogyan rendezheted a sorsodat: "Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok, örök életetek van" (1Ján 5,13 NLT).

Nem kell találgatásokba bocsátkoznod vagy töprengened valamiről, ami elkerülhetetlen és bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ma már biztosan tudhatod, hogy amikor meghalsz, az örökkévalóságot Isten jelenlétében fogod tölteni. Ne halogasd tovább!

Rendezd el a jövődet még ma!

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért halogatják oly sokan a döntést egy ilyen fontos dologról, amikor tudják, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet?
 • Mit mondanál annak, aki azt hiszi, hogy elég jó volt ahhoz, hogy a mennybe kerüljön? Hogyan élsz másképp, ha már biztosan tudod, hogy hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

 

Ha még nem bíztad magad Jézusra, és nem kötelezted el magad az Ő követésére, akkor mire vársz még?

A bűneid elválasztanak téged Istentől. És csak Isten kegyelme az, ami visszavezethet téged a vele való helyes kapcsolatra.

A Biblia azt mondja: "Kegyelemből vagytok üdvözülve, hit által - és ez nem magatoktól van, hanem Isten ajándéka -, nem pedig cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék" (Ef 2,8-9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss Teremtőddel, akkor imádkozd el ezt az imát:

"Drága Jézusom, nem akarom, hogy a bűneim továbbra is elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek Benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy Te vagy a Megváltóm és az egyetlen út az örök élethez. Bízom Benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség a kegyelemből, a hit által jön, és nem bármi olyasmi által, amit én teszek. Befogadlak Téged az életembe, mint az én Uramat. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Úgy akarok élni, ahogyan Te teremtettél engem, és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy Téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom Neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha épp most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.21)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása