Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A hit és nem az érzések tetszenek Istennek

2022. január 23. 03:00 - daniella_89

heart1.png

„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1,21 NIV)

Új keresztényként Isten gyakran ad megerősítő érzelmeket, így tudod, hogy jelen van, és törődik veled. De amikor lelkileg növekedni kezdesz, Isten elválaszt attól, hogy továbbra is az érzelmeidre támaszkodj, amik segítenek elhinni, hogy ő melletted van és munkálkodik az életedben.

Isten mindenütt jelenvalósága és a jelenlétének megnyilvánulása két külön dolog. Az egyik tény, a másik gyakran egy érzés. Isten mindig jelen van, akkor is, ha ennek nem vagy tudatában, és az ő jelenléte sokkal mélyebb annál, minthogy puszta érzésekkel lehessen lemérni.

Igen, Isten azt szeretné, ha érzékelnéd az ő jelenlétét, viszont sokkal inkább szeretné azt, hogy bízz a jelenlétében, minthogy érezd, hogy ő ott van. A hited és nem az érzéseid tetszenek igazán Istennek.

A hitedet azok az élethelyzetek fogják leginkább növelni, amikor úgy érzed, hogy az életed darabokra hullik és azt hiszed, hogy Isten sehol sincs ilyenkor. Ez történt Jóbbal is, egyetlen nap alatt mindent elveszített: a családját, a vállalkozását, az egészségét, mindenét, amije volt. Viszont a legelkeserítőbb mégis az volt, hogy 37 fejezeten keresztül Isten nem szólt Jóbhoz.

Hogyan dicsőíted Istent, amikor nem érted, hogy mi történik az életeddel és Isten is hallgat? Hogyan maradsz krízishelyzetben is kapcsolatban vele kommunikáció nélkül? Hogyan tudod a szemed akkor is Jézuson tartani, amikor könnyes? Tedd azt, amit Jób tett: „A földre esett és dicsérve mondta: »Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!«” (Jób 1,21 NIV)

Mondd el Istennek őszintén, hogy mit érzel! Öntsd ki neki a szívedet! Adj ki magadból minden érzést, ami benned van! Jób is ezt tette, amikor azt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Mérges és keserű vagyok! Beszélnem kell!” (Jób 7,11 GNT)

Felkiáltott, amikor Istent távolinak tűnt: „Ó, azokra a napokra, amikor fénykoromban voltam, amikor Isten bensőséges barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29,4 NIV)

Isten képes kezelni az aggodalmaid, a haragod, a félelmed, a szomorúságod, a zavartságod és a kérdéseid is. Mindent elé vihetsz imádságban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan mutathatod meg, hogy bízol Istenben, ha nem érzed az ő jelenlétét?
 • Mik azok a dolgok, amikért dicsőítheted Istent még akkor is, ha nem érted, mi történik az életedben?
 • Érezted már terhesnek azt, hogy átadd Istennek az aggodalmaid, a haragod, a félelmed, a szomorúságod, a zavartságod és a kérdéseid? Miért igen, vagy miért nem?

Bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által megváltást nyerhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életed Jézusnak, akkor imádkozd el ezt az imát:

„Uram, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és befogadlak téged életembe, mint Uramat és Megváltómat. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megváltasz. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből van hit által, és nem valami által, amit én teszek. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretetedért. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy szeresselek és szolgáljalak téged ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked életemet, és arra kérlek, hogy válts meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében. Ámen.”

Ha most ezt végigimádkoztad, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.16. ford.: BenedekDávid, daniella_89)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten valóságos, még ha nem is érzed

2022. január 22. 03:00 - Deltajulietttango

sea-1281780_1920.jpg

„Az ÚR elrejtette magát népe elől, de én bízom benne, és reménykedem benne.” (Ézs 8,17 GNT)

Könnyű imádni Istent, amikor az életedben nagyszerűen mennek a dolgok: amikor ő élelmet, barátokat, családot, egészséget és boldog élethelyzeteket biztosít neked. De a körülmények nem mindig kellemesek. Ilyenkor vajon hogyan imádod Istent? Mit csinálsz, amikor úgy tűnik, Isten egymillió mérföldre van tőled?

Isten tiszteletének legmélyebb szintje az, amikor a fájdalom ellenére dicsérjük Istent, hálát adunk neki egy megpróbáltatás során, bízunk benne, amikor kísértésbe esünk, átadjuk magunkat neki szenvedésünkben és szeretjük őt, amikor távolinak tűnik.

Philip Yancey író egyszer megjegyezte: „Minden kapcsolatban vannak egymáshoz közeledő és egymástól távolodó időszakok; Istennel való kapcsolatunkban – függetlenül attól, hogy mennyire bensőséges – az inga egyik oldalról a másikra leng ki.”

Ez az, amikor az imádkozás nehézzé válik.

Hogy barátságotokat éretté tegye, Isten próbára teszi azt látszólagos távollétével, amikor úgy tűnik, mintha elhagyott vagy elfelejtett volna téged. Isten egymillió mérföldre lévőnek tűnik számodra. Keresztes Szent János a lelki szárazság és az Isten iránti kétely ilyen napjait a „lélek sötét éjjelének” nevezte.

Dávid király megértette az ilyen napokat. Annak ellenére, hogy Isten Dávid királyt „szíve szerint való férfinak” hívta (lásd 1Sám 13,14 és ApCsel 13,22), Dávid néha panaszkodott Isten látszólagos hiánya miatt:

 • „Uram, miért vagy oly messze tőlem? Miért rejtőzöl el, mikor bajok érnek?” (Zsolt 10,1 TLB)
 • „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért vagy olyan távol, amikor segítségért nyöszörgök?” (Zsolt 22,1 NLT)
 • „Miért hagytál el engem?” (Zsolt 43,2 GNT; lásd még Zsolt 44,23; 74,11; 88,14 és 89,49 verseket is!)

Persze Isten valójában nem hagyta el Dávidot, és téged sem fog soha elhagyni. Isten többször is megígérte: „Sohasem hagylak el, sohasem hagylak cserben.” (Zsid 13,5 GNT)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen gyakorlati lépéseket tehetsz annak érdekében, hogy még akkor is imádd Istent, ha fájdalommal küzdesz, vagy nehéz időszakodat éled?
 • Szerinted mit akarhat Isten, hogy ezekben az időkben megtanulj?
 • Mi az a néhány ígérete Istennek, ami reményt és bátorítást nyújthat neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.15.)

Szólj hozzá!

Nem minden igaz, amit érzel

2022. január 21. 03:00 - Anika Enikő

„Ha az emberi természet irányít, az halálhoz vezet; ha a Lélek irányít, az élethez és békességhez vezet... Azok, akik emberi természetüknek engedelmeskednek, nem tudnak Istennek tetszeni.” (Róm 8,6.8 GNT)

Az érzelmek kezelésének megtanulása a nyugalom kulcsa. Más szóval, meg kell tanulnod kezelni azt, amit érzel!

Íme négy fontos ok, amiért kezelned kell az érzelmeidet:

Az érzelmek gyakran megbízhatatlanok. A zsigereid gyakran rossz irányba vezetnek. A benyomásaid gyakran hibásak. Az érzelmeid gyakran zsákutcába vezetnek. Nem támaszkodhatsz mindig mindenre, amit érzel.

A példabeszédek könyve 14,12 azt mondja: „Van út, amely helyesnek tűnik, de végül a halálba vezet.” (NIV) Nem kell mindent elfogadnod, amit érzel, mert nem minden, amit érzel, igaz vagy hiteles; illetve nem mutat és nem vezet a helyes irányba.

Nem akarod, hogy manipuláljanak. Ha nem te irányítod az érzelmeidet, akkor ők fognak irányítani téged, és a hangulataid fognak manipulálni. Ha pedig mindig az érzéseid vezérelnek, akkor mások kihasználnak téged. A legrosszabb az egészben az, hogy a negatív érzelmek a Sátán kedvenc eszközei. A félelmet, a haragot és az aggodalmat fogja használni, hogy pusztítást végezzen az életedben.

A Biblia azt mondja az 1Péter 5,8-ban: „Legyetek éberek és józanok! Ellenségetek, az ördög ordító oroszlánként járkál körbe-körbe keresve valakit, akit felfalhat.” (NIV)

Istennek akarsz tetszeni. Isten nem uralhatja az életedet, ha az érzelmek uralják azt. Ha az érzéseid alapján hozod meg a döntéseidet, akkor az érzéseidet tetted az isteneddé, és akkor Isten nem lehet Isten az életedben.

A Római levél 8. fejezete ezt mondja: „Ha az emberi természet irányít, az halálhoz vezet; ha a Lélek irányít, az élethez és békességhez vezet... Azok, akik emberi természetüknek engedelmeskednek, nem tudnak Istennek tetszeni.” (Róm 8,6.8 GNT)

Szeretnél sikeres lenni az életben. Tanulmányról tanulmányra kimutatták, hogy az érzelmi hányados sokkal fontosabb, mint az IQ, amikor a sikerről van szó. Hány embert ismersz, aki tönkretette a hírnevét azzal, hogy dühösen és dühből mondott valamit? Vagy az önkontroll hiánya miatt mulasztott el egy munkalehetőséget?

A Biblia azt mondja A példabeszédek könyve 5,23-ban: „[Az emberek] eltévednek és meghalnak ostobaságuk és önuralmuk hiánya miatt.” (CEV) Amikor úgy döntesz, hogy követed Jézust, ez a döntés az érzelmeidet is magában foglalja. Jézus az érzéseidnek az ura akar lenni, nem csak annak, amit gondolsz és teszel. Ura akar lenni az érzelmeidnek.

A Biblia azt mondja: „Mostantól kezdve tehát földi életetek hátralévő részét Isten akarata szerint kell élnetek, nem pedig emberi kívánságok szerint.” (1Pt 4,2 GNT)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mennyire alapozod döntéseidet az érzéseidre? Honnan tudod, hogy egy „érzés” helyes vagy helytelen?
 • Miért fontos, hogy megtanuljunk hallgatni a Szentlélekre? Hogyan tudod ezt megtenni?
 • Mit szükséges ma átadnod Istennek az érzéseiddel kapcsolatban?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.14.)

Szólj hozzá!

Érzelmeid célt szolgálnak

2022. január 20. 03:00 - Anika Enikő

„A legfontosabb parancsolat ez: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!«” (Mk 12,29–30 NLT)

Jézus azt mondja, hogy Isten nem akarja, hogy csak úgy szeresd őt. Azt akarja, hogy szenvedélyesen szeresd – „teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből” (Mk 12,29–30 NLT).

Hallod az érzelmeket Jézus szavaiban? Többet akar, mint hogy gondolatban szeresd őt. Érzelmi kapcsolatot akar veled.

Íme néhány dolog, amit meg kell értened az érzelmekkel kapcsolatban:

Istennek vannak érzései. Igen. Isten érzelmes. Érez örömöt, bánatot, haragot és fájdalmat. Még gyűlöletet is érez a bűn iránt. Neked is vannak érzelmeid, mert Isten képére lettél teremtve. Ha Isten nem érzelmes Isten lenne, akkor nem lennének érzelmeid.

Az érzelmi képességed Isten ajándéka. Az érzelmek emberré tesznek. Érzelmi képességed lehetővé teszi, hogy szeress és alkoss. Érzelmeid segítenek abban, hogy hűséges, lojális, kedves és nagylelkű legyél. Érzelmeid segítenek átélni mindazokat az érzéseket, amelyek az élet jó dolgaihoz kapcsolódnak. Érzelmeid nem mindig tűnnek ajándéknak, de még a negatív érzelmeknek is van célja.

Két érzelmi szélsőséget kell elkerülni. Az egyik véglet az érzelmesség. Az érzelmesség szerint az egyetlen dolog, ami számít az életben az az, hogy hogyan érzed magad – nem az, hogy mit gondolsz, vagy mi a helyes vagy helytelen. Az emocionalizmussal az életben minden az érzelmeiden alapul; az érzelmek irányítják az életedet.

A másik véglet a sztoicizmus. A sztoicizmus szerint az érzések egyáltalán nem fontosak, és csak az intellektusod és az akaratod számít. Azok a keresztények, akik ezt a megközelítést követik, alábecsülik érzelmeiket.

Az igazság az, hogy Isten okkal adta neked az érzelmeidet. Azt akarja, hogy teljes szíveddel, elméddel, lelkeddel és erőddel imádd őt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan imádod néha inkább jobban Istent a fejeddel, mint a szíveddel?
 • Inkább áradozó vagy nyomott vagy az érzelmeidtől? Hogyan látod ennek az eredményét az életedben?
 • Könnyűnek vagy nehéznek találod belevinni Istennel való kapcsolatodba az érzelmeidet? Miért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.13.)

Szólj hozzá!

Határozd el magad, hogy irányítod az elmédet!

2022. január 19. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Kép beszúrása...

„Elhatároztam magam, hogy örökké engedelmeskedem a törvényeidnek, történjék bármi.” (Zsolt 119,112 CEV)

Azok az emberek, akik megtanulják, hogyan vívják meg a harcot az elméjükben, eredményesebb életet élnek. 

Ha meg akarod tanulni kezelni az elmédet, meg kell szabadulnod a pusztító gondolatoktól. Ez nem könnyű, mert három ellenséggel vívsz csatát, amik megpróbálják irányítani a gondolataidat. 

Az első ellenség a régi természeted. Pál ezt mondja a Róma 7,23-ban: „Van bennem egy másik erő, amely háborúban áll az elmémmel. Ez az erő a még bennem lévő bűn rabszolgájává tesz.” (NLT)

Előfordult már, hogy olyan dolgokat csinálsz, amiket nem igazán szeretnél? Ez a harc az elmédben zajlik a régi, bűnös természeted és a jó céljaid között. 

A második ellenség a Sátán. A Sátán nem kényszeríthet semmire, de javaslatokat tehet. Ezek a javaslatok hihetetlenül erősek. Folyamatosan negatív gondolatokat plántál az elmédbe. Használni fog más embereket, vagy azt, amit a tévében nézel, vagy csak eszedbe juttat egy gondolatot. 

A harmadik ellenség a világ értékrendje. A modern társadalom ritkán ösztönöz önfegyelemre. A reklámok azt mondják: „Megérdemelsz egy kis pihenést ma. Tedd a magad módján! Mi mindent megteszünk érted.” 

A Biblia azt mondja az 1János 2,16-ban: „Mert a világban minden – a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet önteltsége – nem az Atyától származik, hanem a világtól.” (NIV)

Nem csoda, ha ilyen ellenségekkel az emberek csüggedéssel, kétségbeeséssel és kudarccal küzdenek.

Szóval, hogyan vívod meg ezt a csatát? Nézd meg, mit mond a 2Korinthus 10,3–5: „Bár a világban élünk, mi nem úgy háborúzunk, mint a világ. A fegyverek, amelyekkel harcolunk, nem a világ fegyverei. Éppen ellenkezőleg, isteni erővel rendelkeznek, hogy lerombolják az erődítményeket. Lerombolunk érveket és minden olyan állítást, ami Isten megismerése ellen támad, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmessé tegyük Krisztusnak” (NIV).

Van választásod. Az elmédnek hallgatnia kell rád. Isten nem csak elmét adott neked. Akaratot is adott.

A Biblia azt mondja: „Elhatároztam magam, hogy örökké engedelmeskedem a törvényeidnek, történjék bármi.” (Zsolt 119,112 CEV) A legjobb idő a kísértéssel vívott harc megnyerésére még az előtt van, hogy az elkezdődne. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Hiszel abban, hogy Isten szabályainak és utasításainak követése szabadságot ad, és segít abban, hogy élvezd az életed? Miért igen vagy miért nem?
 • Konkrétan mit használ a Sátán az életedben, hogy a pusztító gondolatokra és viselkedésekre összpontosíts?
 • Milyen lépéseket tehetsz a Szentírás memorizálása érdekében, hogy hatékonyabban küzdhess a kísértés ellen?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.12.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása