Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A hatásos vezető szelíd

2023. május 14. 03:00 - R.K.A.

2023_05_07_kep.jpg

„A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.”

Példabeszédek 11:16 (MSG fordítás)

A szelídség a vezetővé válás előfeltétele. Mindegy, hol akarsz vezető lenni – a gyülekezetben, a kormányzatban, az üzleti életben, otthon, az iskolában vagy más közösségben –, először szelídnek kell lenned.

A Példabeszédek 11:16 azt mondja: A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.” (MSG fordítás) – és ez igaz a férfiakra is. A szelídség tiszteletet eredményez, és senki sem tud igazán vezetni anélkül, hogy ne tisztelnék.

Jézus „szelíd és alázatos szívű” volt (Máté 11:29). Minden tekintetben erős volt. Elnémította az arrogáns vezetőket és felborogatta az asztalokat a templomban. De soha nem veszítette el a türelmét. Kordában tartotta az erejét. Szelíd volt.

Jézuson kívül a Biblia csak egy embert nevez szelídnek: Mózest.

Mózest valószínűleg erős vezetőnek tartod. Szembeszállt a fáraóval, a világ akkori leghatalmasabb emberével, és követelte, hogy a fáraó engedje el Isten népét. Egyedül Isten állt Mózes mellett – és ez elég volt neki. De mielőtt Mózes vezető lett, már akkor is szelíd volt.

A Biblia a következőket mondja Mózesről: „Mózes pedig igen alázatos (szelíd, kedves, önelégültségtől mentes) ember volt, a földön élő minden embernél alázatosabb” (4Mózes 12:3, AMP fordítás).

De valószínű, hogy a szelídség nem volt Mózes veleszületett tulajdonsága. Visszatérő bűne volt a féktelen harag; heves vérmérsékletű volt, és nehezen tudott uralkodni magán.

Egyszer Mózes annyira feldühödött, hogy megölt egy egyiptomit. Amikor pedig a Tízparancsolat átvétele után Mózes lejött a hegyről, Izrael népét egy bálványt imádva találta. Mózes annyira dühös lett, hogy földhöz vágta a Tízparancsolat kőtábláit, és összetörte őket. És a haragja volt az, ami megakadályozta őt abban, hogy beléphessen az Ígéret Földjére.

Hogyan lehetséges tehát, hogy ez az ember, akinek egész életében gondja volt a haragjával, Jézuson kívül az egyetlen, akit szelídnek nevez a Biblia? Úgy, hogy Mózes tanítható volt. Amikor az emberek elmondták neki, hogy az életének melyik területén kellene változtatnia, ez nem dühítette fel. Inkább tanult belőle.

Szelíd volt. A szelídsége tiszteletet szerzett neki. És ez a tisztelet tette őt vezetővé.

Talán te is harcolsz a haraggal, mint Mózes. Vagy talán túl engedékeny vagy, vagy türelmetlen, vagy lusta. Bármivel is küzdesz, döntsd el, hogy szelíd és tanítható leszel. Meglátod, a szelídséged kivívja a körülötted lévő emberek tiszteletét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen szelíd vezetőket ismersz?
 • Mit gondolsz, miért olyan csodálatra méltó tulajdonság a szelídség?
 • Mit jelent az, hogy tanítható lelkülettel rendelkezünk? Milyen konkrét területen kérheted Istent, hogy fejlessze benned ezt a szellemet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szelídség vonzóvá tesz

2023. május 13. 03:00 - Dalma.

bird-g89d37483c_1920.jpg

"Törekedj arra, ami Istennek tetszik: istenfélő életre, hitre, szeretetre, kitartásra és szelídségre".

1 Timóteus 6:11 (GW)

Szeretnéd, ha az emberek felfigyelnének rád? Azt mondhatod, hogy nem érdekel, hogy jól nézz ki - de a vonzerő sokkal több a kinézetednél. Aki vonzó, az belülről is ugyanúgy vonzó mások számára, mint kívülről.

A Biblia azt mondja, hogy ha vonzóbbak akarunk lenni, meg kell tanulnunk szelídekké válni: "Törekedj arra, ami Istennek tetszik: istenfélő életre, hitre, szeretetre, kitartásra és szelídségre" (1Timóteus 6:11 GW).

A szelídség valójában az erő kontroll alatt tartása. Ez az egyik jele annak, aki Jézust követi. A szelídség pedig vonzóbbá tesz a körülötted lévő emberek számára.

A Biblia elmeséli Ruth és Boáz történetét, két szelíd emberét, akik vonzódtak egymáshoz, és végül együtt változtatták meg a világot.

Boáz sikeres fiatal földműves volt. Egy nap idegeneket látott a földjén, akik összeszedték, ami a munkásai aratása után megmaradt. Ez nem volt szokatlan; a szegények gyakorlata volt ez, így jutottak élelemhez.

De különösen felfigyelt egy Ruth nevű fiatal nőre. Szegény volt, mert a férje meghalt, és nagyon kevés maradt neki. Az anyósa is özvegy volt, és Ruth úgy döntött, hogy Naomival marad, hogy gondoskodjon róla. Miért tette ezt Ruth? Mert szelíd volt; az erejét kordában tartotta. Amikor Boáz meglátta Ruthot a földjén, követelhette volna, hogy távozzon. Ehelyett megengedte neki, hogy tovább szedjen a mezejéről, sőt meg is dicsérte, amiért gondoskodik az anyósáról.

Ruth így válaszolt: "Milyen jóindulatú vagy hozzám, uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem" (Ruth 2:13).

Végül Boáz meghívta Ruthot, hogy vacsorázzon vele. Addig evett, amíg jóllakott, majd a férfi még több ételt adott neki, hogy vigye haza. Kedves volt; szelíd volt. Erős ember volt, és úgy döntött, hogy ezt az erőt kordában tartja, és arra használja, hogy másokról gondoskodjon.

Boáz és Ruth összeházasodtak, és az ő dédunokájuk lett Dávid király. És Dávid király vonalán keresztül született végül Jézus.

Vonzó vagy mások számára? Van-e benned olyan szelídség, ami miatt mások szívesen vannak körülötted, mint Ruth és Boáz?

Ha nem, akkor ezen még ma változtathatsz azzal, hogy szándékosan törekszel azokra a dolgokra, amelyeket Isten helyesel - kezdve a szelídséggel!

Kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Általában a szelídséget az erővel szoktad társítani? Miért vagy miért nem?
 • Ki az, aki az életedben a szelídségével vált vonzóvá? Hogyan nyilvánul meg a szelídsége?
 • Mit jelent a szelídség "követése"?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.06.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A kedves, kellemes emberek meggyőzőek

2023. május 12. 03:00 - Antal Péter Dávid

empty-sea-beach-background.png

"A gyengéd beszéd legyőzi a merev ellenállást is." Péld 25,15 (MSG)

A gyengédség meggyőző.

Ha sikeres értékesítési karriered van, akkor ezt az igazságot már ismered! Volt idő, amikor rámenős eladási módszerrel – a leghangosabb reklámmal vagy a legerősebb eladási ajánlattal – meg lehetett kötni egy üzletet, de ma már a szelídség működik. A legtöbben manapság azért vásárolnak meg valamit, mert valaki, akiben megbíznak, azt ajánlotta. Egy megbízható barát vagy eladó szelíd ajánlása sokkal meggyőzőbb, mint egy hangzatos értékesítési beszéd.

Ez nem csak az értékesítésre, de az élet szinte minden területére igaz.

A Biblia is ezt mondja újra és újra. A Példabeszédek 25:15-ben azt olvassuk: „A szelíd beszéd megtöri a merev ellenállást is.” (MSG). Megpróbálod meggyőzni egy családtagodat vagy munkatársadat, hogy megtegyen valamit, aminek mereven ellenáll? Gyengéd szavakkal, és nem rámenős taktikával fogsz átjutni az ellenállásukon.

A saját szolgálatom során mindenkit rá akarok venni, aki hall engem, hogy éljen Jézusért, de ezt szelíd módon kell tennem. Ha úgy állnék oda az emberek elé, hogy kiabálok velük, végül nem hallgatnának rám. De a szelídség meggyőző.

A Példabeszédek 25,15 egy másik fordítása ezt így mondja: „A szelíd szó eljut a keményfejűekhez is.” (NCV). Mit jelent ez számodra? Ha szülő vagy, esetleg tanár az üvöltözés a gyerekkel soha nem működik. A harag és a frusztráció csak félelmet, haragot és ellenállást kelt. Mi működik? A gyengéden fegyelmező szeretet.

Ugyanennek a versnek egy másik fordítása: „Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri.” (Példabeszédek 25,15). Sokan nem élünk olyan kultúrákban, ahol fejedelem, vagy uralkodó van, de mindannyiunk életében van valamilyen főnök, vezető, vagy tekintély. Ez a fordítás arra emlékeztet bennünket, hogy szelídséggel még a felettünk hatalmat gyakorlókat is meg tudjuk győzni.

A Biblia ezt mondja a Példabeszédek 16,21-ben: „A bölcs, érett ember a megértő személyiségéről ismert. Minél kellemesebbek, kedvesebbek a szavai, annál meggyőzőbbek” (GNT).

Ebben a versben kapcsolat van a „kellemes, kedves” és a „meggyőző” szavak között. Ha meggyőző akarsz lenni, először kellemesnek, kedvesnek kell lenned.

Kedvesnek, kellemesnek lenni az érettség jele. A bolondok durvák és kellemetlenek. Minél bölcsebb és érettebb vagy, annál kellemesebb, kedvesebb és pozitívabb lesz a beszéded.

Ne feledd: Soha nem vagy meggyőző, ha durva vagy. A gyengédség meggyőző.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mikor voltál valakivel inkább durva, mint gyengéd? Mi lett az eredménye?
 • Hogyan vett rá valakinek a szelídsége arra, hogy megtegyél valamit?
 • Kit ismersz, aki gyengéd? Hogyan tudnál te is hasonlítani rá?

 

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.05.)

 (A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan csillapítja le a szelídség a konfliktust

2023. május 11. 03:00 - Olajfa

"Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő, kemény beszéd pedig felszítja." Példabeszédek 15,1 (EFO)

Észrevetted, hogy mi, emberek hajlamosak vagyunk mások érzelmeit átvenni, különösen, ha közvetlenül velük szemben ülünk vagy állunk? Ezt azért tesszük, mert az agyunkban tükörneuronok vannak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy együtt érezzünk és tükrözzük azt, amit mások éreznek.

Például, ha valaki mérges lesz rád, te is viszonzod a haragját. Ha valaki nagyon nyomorultan érzi magát és te sok időt töltesz vele, te is hasonlóan fogod érezni magad.

Ugyanígy, ha valaki hangosan kezd veled beszélni, te is megemeled a hangod. Erre ő még hangosabb lesz. Majd te is hangosabb leszel. A helyzet nagyon gyorsan túlfeszül és elveszítitek a kontrollt az érzelmeitek felett.

De a Biblia lehetőséget ad egy más fajta reakcióra: "Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő, kemény beszéd pedig felszítja." Példabeszédek 15,1 (EFO)

Hadd adjak egy tanácsot, ami sok szívfájdalomtól és konfliktustól kímélhet meg a házasságodban, a gyereknevelésedben, a barátságaidban és a munkahelyeden. Ha egy másik ember felemeli a hangját, te válaszolj higgadtan. Ha ezt teszed, azzal azt fejezed ki, hogy képes vagy kontrollálni a helyzetet.

A szelídség definiálható kontrollált erőként. A szelídség feloldja a konfliktust. Semlegesíti a haragot. A szelíd ember nem reagálja túl a helyzetet és nem az érzelmei vezérlik. A szelíd ember képes kontroll alatt tartani az erejét.

A Bibliában a görög "prautes" szó van használva a szelídségre. A Biblia néhány régebbi (angol) fordítása a "prautes" szót jámbornak fordítja. A jámbor kifejezést már nem nagyon használják, mert a gyengének lett a szinonimája. De a szelídség - vagy "prautes"- minden, csak nem gyenge. 

Valójában a "prautes" szót a megszelídített lóra használták. Gondold csak el: ha kimész a vadonba és ott szembe kerülsz egy vadlóval, ami féktelen és veszélyes, akár meg is ölhet téged. Ha megszelídíted ezt a lovat, az még ugyanolyan erős marad, de az ereje kontrolláltá válik. Az erő félre van téve a Mester használatára.

Amikor megtanulod a szelídséget, mint Isten gyermeke, az nem azt jelenti, hogy gyenge leszel. Add át az erődet Istennek és használd az Ő céljai szerint!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Általában hogyan reagálsz, amikor valaki felemeli a hangját, például ha a gyereked felesel, vagy ha nézeteltérésed van a pároddal, vagy a közeli barátaiddal?
 • Mit gondolsz, miért olyan lefegyverző, ha a harag helyett szelíden válaszolsz?
 • Próbáld meg a szelídséget gyakorolni ezen a héten! Hogyan reagálnak az emberek, amikor szelíden válaszolsz? Jegyezd fel ezeket a helyzeteket és oszd meg a házi csoportodban!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.04.)

Szólj hozzá!

Szeretetedet gyengédséggel mutasd ki!

2023. május 10. 03:00 - Ivanyina Krisztina

 13 bibliai vers Isten jóságáról | Katolikus.ma

 "A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. "

(Péld 15,1)

A gyengédség eloszlatja a konfliktust. Lefegyverzi a kritikusokat. Meggyőző és hiteles. A szelídség szeretetet közvetít.

Ha házas vagy, a leggyorsabb módja annak, hogy a házasságodon javíts, ha gyengédebben beszélsz a házastársaddal. Csodákat fog tenni! Hány házaspár húzhatna hasznot a Példabeszédek 15. versének 1 fejezetéből, amely azt mondja: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.” (Péld 15,1). Bárki, bolond ember lehet önző. Bármelyik bolond tud kemény lenni. Bármelyik bolond tud durván viselkedni. De egy gyengéd válasznak, hosszú idejű hatása van.  

Bármilyen házasságban az érzelmeitekben sokszor megsebzitek egymást - tehát nagyszerű lesz egy házasság egyszerűen csak attól, ha két nagyszerűen megbocsátó köti össze az életét. Több mint 40 éve vagyok házas Kay-vel. Nagyon sokszor megbántottam őt, és ő is sokszor megsebzett engem. De mindketten remekül tudunk megbocsátani. Ez a gyengédségünk része.

A gyengédség, a kedvesség nemcsak a hatékony házasság, hanem a hatásos szülői nevelés kulcsa. Szülőként soha ne dühből vagy csalódottságból fegyelmezz, hanem mindig gyengéden és szeretetből. A Biblia ezt mondja az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének 4. versében: „Apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket [gyengéden, szeretetteljesen] az Úr fegyelme és tanítása szerint.” (AMP fordítás)

Őszintén megmondhatom neked, hogy nem emlékszem, hogy apám valaha is felemelte volna szavát gyerekkoromban. Haragudott rám valaha? Természetesen. Felbosszantottam-e valaha, és minden okot megadtam arra, hogy dühös legyen? Rengetegszer – szinte naponta! De kedves ember volt. Uralkodott az erején, és nem akart kiabálni velem. Szeretetét szelíd természetén keresztül mutatta ki.

Engedd, hogy a te gyengéd válaszod ugyanezt tegye kapcsolataidban.

Akár házas vagy, akár gyermekeid vannak, az elv minden kapcsolat ugyanaz. Ne feledd: A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.” (Péld 15,1)

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Törekedj arra, hogy ma gyengéden válaszolj házastársadnak vagy gyermekeidnek, vagy más közeli kapcsolataidban. Milyen különbséget veszel észre, a másfajta válaszhoz képest?
 • Hogyan mutatja a szelídség a szeretetet? Ha úgy döntesz, hogy gyengéden válaszolsz, mit sugall az a másik személynek?
 • Fontos számodra, hogy szelíd emberként ismerjenek? Miért igen vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.05.03.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása