Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Miért nézhetsz szembe a jövővel félelem nélkül?

2023. február 19. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Bizony, a te jóságod és kitartó szereteted kísér életem minden napján, és örökké az Úr házában fogok lakni.” Zsolt 23,6 (NLT)

egyedul-istennel-hogyan-lepjunk-be-az-o-jelenletebe-1-1404x833.jpeg

Egy napon véget ér a földi életed, de nem ez lesz a vég számodra. Örökké két hely egyikén fogsz élni: a mennyországban vagy a pokolban. A tested meg fog halni, de te nem fogsz meghalni, mert örökkévalóságra teremtettek.

Meddig tart az örökkévalóság? Örökké!

A Biblia elmondja nekünk, miért kell a keresztényeknek a legbizakodóbbnak lenniük a jövőt illetően: „Ezért mindig bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg otthon vagyunk a testben, távol vagyunk az Úrtól...Magabiztosak vagyunk, azt mondom, hogy szívesebben lennék távol a testtől, és otthon lennék az Úrnál” (2Kor 5:6,8 NIV).

Soha nem fogod tudni, hogyan kell igazán élni, amíg készen nem állsz a halálra. Csak egy bolond éli le az életet teljesen felkészületlenül valamire, amiről mindenki tudja, hogy elkerülhetetlen. 

Egyszer meg fogsz halni. Ha elfogadtad Krisztust, akkor a mennybe kerülsz, hogy „ örökké az ÚR házában élj ” (Zsolt 23,6 NLT). A mennyben megszabadulsz a fájdalomtól, bánattól, szenvedéstől, depressziótól és félelemtől. – Minden könnyet letöröl a szemükről. A halál végleg elmúlt – a könnyek eltűntek, a sírás, a fájdalom elmúlt – a dolgok első rendje elmúlt” (Jel 21,4 The Message).

A keresztények számára a halál áthelyezés, előléptetés. A jobb dolgok felé haladás, ahol nincs több probléma.

Ezek az igazságok mindent megváltoztatnak a számodra! Ez nem jelenti azt, hogy az élet könnyű lesz. És azt sem, hogy mindig boldog leszel, vagy mindig tudod, mit kell tenned, vagy hogy soha többé nem fogsz vétkezni.

De ez azt jelenti, hogy félelem nélkül nézhetsz szembe a jövővel. Isten gondoskodott a legnagyobb problémádról, az üdvösségedről. Soha nem fog elhagyni téged, és örökké vele fogsz élni!

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan tükröződik a jövőbe vetett bizalmad az életedben?
 • Amikor Jézus egyik követője meghal, miért lehet reményünk a gyászunkban?
 • Szerinted milyen lesz a mennyország? A Biblia szerint milyen lesz a mennyország?

 Hol töltöd az örökkévalóságot?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha Istenben bízol az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem a saját érdemeid miatt jutsz a mennybe: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Ef 2,8-9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy életed Jézusnak szenteld, kezdd ezzel az imával:

Drága Istenem! Megígérted, hogy ha hiszek Fiadban, Jézus Krisztusban, minden bűnt és rosszat, amit valaha tettem, megbocsátod, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Bevallom, hogy vétkeztem, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hogy Te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom Őt. Irányítsd életemet és segíts teljesíteni akaratodat! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.12)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten szeretete kitart melletted

2023. február 18. 03:00 - Anika Enikő

 

„Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek.” (Zsol 23,6 NLT fordítás)

Tegnap megnéztük, hogyan van jelen Isten jósága az életedben. Ugyanebben a versben Dávid király azt mondja, hogy Isten el nem múló, meg nem szűnő szeretetével vesz körül téged.

Képzelj el egy szülőt, aki követ egy kisgyereket, majd felkapja őt. Amikor sérelmekkel, megrögzöttségekkel és függőségekkel küszködsz, Isten azonnal melléd szegődik. Ilyenkor segít javítani a hibáidon, és megerősít abban, hogy az Ő meg nem szűnő szeretete mindig körülvegyen téged.

Ez azt jelenti, hogy a kérdőjelek helyett felkiáltójellel nézz a jövőbe! Isten veled lesz, bármi történjék is veled. Ő segíteni fog neked: „Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek, és az Úr házában lakozom egész életemben.” (Zsol 23,6 NLT)

Mit jelent Isten jósága, és az Ő el nem múló szeretete? Isten jósága abban rejlik, hogy olyan jó dolgokat ad nekünk az életben, amiket nem érdemlünk meg. Kifogyhatatlan szeretete – irgalma – azt jelenti, hogy Isten nem kárhoztat bennünket, bár azt érdemelnénk.

Emlékezz ezekre:

 • Isten jósága gondoskodni fog rólad, és megvéd.
 • Isten irgalma (el nem múló szeretete) megkegyelmez és megbocsát.
 • Isten jósága minden szükségletedet kielégíti.
 • Isten irgalma megnyugtat.
 • Isten jósága segíteni fog.
 • Isten irgalma és szeretete meggyógyít.

Számíthatsz Isten ígéreteire; köztük arra az ígéretére is, hogy „örökké az ÚR házában fogsz lakni”. Tehát miután Isten megad neked mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy kövesd őt itt ebben a földi életben, örökké vár rád egy tökéletes helyen, amelyet már elkészített neked.

Isten szeretetével körbevesz téged egész életedben, és élvezni fogod, hogy az ő jelenlétében lehetsz egy örökkévalóságban.

Ez a legjobb hír!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez 

 • Milyen nagy álmaid vannak? Az, hogy hiszel abban, hogy Isten jósága és szeretete körülvesz téged, hogyan segít téged abban, hogy mindennap munkálkodj a céljaidért?
 • Mit jelent számodra az, hogy kérdőjelek helyett felkiáltójellel nézz a jövődre?
 • Hogyan oszthatod meg másokkal Isten hozzád való jóságát, és azt, hogy ugyanezt kínálja nekik is?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.11.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten a javadra munkálkodik

2023. február 17. 03:00 - Anika Enikő

„Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek.” (Zsol 23,6 NLT)


 

 

Isten még az elakadásaidban, a sérelmeidben, és a szokásaid közepette is vigyáz rád.

 

Dávid király ezt mondja a Zsoltárok könyvének 23.fejezetének a 6.versében: „Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek.” (NLT)

Amikor Dávid azt mondja: „Jóságod körülvesz”, akkor  nem azt mondja, hogy: „csak jó dolgok fognak történni velem.” Dávid ugyanolyan jól tudta, mint bárki közülünk, hogy a jó emberekkel is történnek rossz dolgok. Őt is bántalmazták és igazságtalanul bántak vele, de mégis Isten szíve szerint való ember volt. Vétkezett olyan emberek ellen is, akik semmi rosszat nem tettek vele.

Dávid arra mutat rá itt, hogy, bármennyire is rossznak, gonosznak vagy nehéznek tűnik valami az életükben, és bármennyire is elszúrjuk a dolgokat, Isten a javunkra tudja fordítani mindazokat. Az Ő jósága körülvesz bennünket, bármilyen irányt vegyen is az életünk.

Ez Isten egyik nagy ígérete, amelyet a hívőknek tett: „Tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javát szolgálja, akik szeretik őt, és akiket az ő szándéka szerint hívott el” (Róm 8,28 NIV).

Ha szeretjük Istent, és követjük a terveit, ő mindenben a javunkat akarja. Ez a vers nem azt mondja, hogy minden jó. És ha hívő vagy, akkor tudod, hogy minden Isten tervei és céljai szerint történik, és az ő tervei és céljai mindig jók.

Ez azt jelenti, hogy egy hívő életében nincs olyan nehézség, dilemma, vereség vagy katasztrófa, amelyet Isten végül ne tudna úgy megfordítani, hogy a célja teljesüljön.

Ha hiszed ezt, akkor ez megváltoztatja azt, ahogyan szemléled az életben zajló eseményeket; az Istennel és más emberekkel való kapcsolatodat, a múltadat, a jövődet és bármit, amivel ma szembesülsz.

Ha bízol Isten jó munkájában, akkor képes leszel magabiztosan szembenézni a legnehezebb kihívásokkal is az életben.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen lehetetlennek tűnő nehézséggel, dilemmával, vagy vereséggel kellett szembenézned?
 • Pál Rómaiakhoz írott levelének 8. rész 28. versének tükrében mit gondolsz, Isten mit szeretne, hogy reagálj erre a helyzetre?
 • Gondolj egy olyan alkalomra, amikor Isten valami rosszat jóra fordított az életedben. Miért fontos visszaemlékezni arra, hogy Isten hűséges volt hozzád?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.10.)

Szólj hozzá!

Az irgalom hét vonása

2023. február 16. 03:00 - Mapetso

bethlehem-gd62995ab4_640.jpg"A fentről jövő bölcsesség mindenekelőtt tiszta. Emellett békeszerető, mindenkor szelíd, és hajlandó engedni másoknak. Tele van irgalommal." (Jak 3,17 NLT)

 

Az irgalom olyan, mint a gyémánt: sokoldalú. Ma ennek az irgalmasságnak a hét arcát fogjuk megvizsgálni. És garantálhatom, hogy ha megtanulod, hogyan legyél az irgalmasság képviselője, az át fogja formálni a kapcsolataidat.

1. Az irgalmasság türelmet jelent az emberek furcsaságaival szemben.
A Biblia azt mondja a Jakab 3:17-ben: "A fentről jövő bölcsesség mindenekelőtt tiszta. Emellett békeszerető, mindenkor szelíd, és hajlandó engedni másoknak. Tele van irgalommal" (NLT). Minél bölcsebbé válsz, annál türelmesebb és irgalmasabb leszel.

2. Az irgalmasság a segítségnyújtást jelent a körülötted lévőknek, akik szenvednek.
Nem szeretheted felebarátodat úgy, mint önmagadat, ha nem vagy irgalmas. A Példabeszédek 3:27 szerint: "Amikor csak tudsz, tégy jót azokkal, akiknek szükségük van rá" (GNT).

3. Az irgalmasság egy második esély megadását jelenti mások részére.
Amikor valaki megbánt téged, általában bosszút akarsz állni, vagy ignorálni azt az embert. De a Biblia azt mondja: "Ne legyetek keserűek, dühösek és haragtartóak mások felé. Ehelyett legyetek kedvesek és irgalmasok, és bocsássatok meg másoknak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztus miatt" (Efe 4,31-32 CEV).

4. Az irgalmasság az jó cselekedetet jelent azok irányába, akik fájdalmat okoznak neked.
Az irgalom azt jelenti, hogy azt adjuk meg az embereknek, amire szükségük van, nem pedig azt, amit megérdemelnek. Miért is kellene ezt tenned? Mert Isten is ezt teszi veled: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. ... Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Luk 6,35-36).

5. Az irgalmasság kedvességet jelent azok irányába, akik megbántanak téged.
Jobban kell érdekeljen, hogy megnyerd az embereket Krisztusnak, mint hogy megnyerj egy vitát. A Júdás 1,23 szerint: "Mutass irgalmasságot mások iránt, még akkor is, ha félsz, hogy bűnös életük bemocskolhat téged" (GW).

6. Az irgalmasság a szeretet-hidak építését jelenti a nem közkedvelt emberek felé.
Ezt én úgy hívom, hogy előre megfontolt irgalmasság, mert szándékosan építünk barátságot olyan emberekkel, akiknek nincsenek barátaik, vagy akiket nem fogadnak el a munkahelyen vagy a társadalomban.

Amikor a farizeusok megkérdőjelezték, hogy Jézus miért eszik együtt a vámszedőkkel és más népszerűtlen emberekkel, Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy irgalmasságot mutassatok, ne pedig áldozatot hozzatok. Mert nem azért jöttem, hogy elhívjam azokat, akik igaznak hiszik magukat, hanem azokat, akik tudják, hogy bűnösök" (Mát 9,13 NLT).

7. Az irgalom a kapcsolatok értékelését jelenti a szabályokkal szemben.
A Rómaiakhoz írt levél szerint (13,10): "A szeretet teljesíti Isten törvényének követelményeit" (NLT). Ha irgalmasságot akarsz mutatni, helyezd az embereket a szabályok elé! Tedd az igényeiket az eljárások elé! Helyezd a kapcsolatokat az előírások elé! Válaszd a szeretetet a törvények helyett!

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Miért könnyebb jobban érdeklődni a viták megnyerése iránt, mint az emberek Krisztusnak való megnyerése iránt?
 • Ha az irgalmasság azt jelenti, hogy a kapcsolatokat a szabályok elé helyezzük, mit kell megváltoztatnod a munkatársaiddal való érintkezésben? És mi a helyzet a családtagjaiddal?
 • Ezen a héten hogyan tudsz szándékosan irgalmasságot mutatni a környezetedben élő, szenvedő embereknek?

 *(Daily Hope by Rick Warren 2023.02.09.)

Szólj hozzá!

A jóság és az irgalom mindig a nyomodban lesz

2023. február 15. 03:00 - Mapetso

hand.jpg"Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik." Zsolt 145,20 (NIV).

 Ha Jézusba veted a bizalmadat, soha nem kell félned a jövőtől. Jósága és irgalma minden nap veled van.

A Jó Pásztort követed, és ő ott van előtted botjával és vesszőjével. A nyáj hátsó részében pedig egy pár juhászkutya - jóság és irgalom - csipkedi a sarkadat, vigyázva, hogy ne szaladj bele egy szakadékba. Ez a két juhászkutya tart az úton, miközben a Jó Pásztort követed.

Isten jósága vigyáz rád. Tudtad, hogy nem telt el olyan másodperc az életedben, amikor Isten ne figyelt volna rád? Isten mindig figyel rád, mert azért teremtett, hogy szeressen téged. Ő ismeri életed minden részletét.

A Zsoltárok 145,20 szerint: "Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik" (NIV).

Nemcsak figyel rád, hanem meg is véd téged. A Biblia azt mondja: "Isten megparancsolja angyalainak, hogy megvédjenek téged, bárhová is menj" (Zsoltárok 91,11 CEV).

Isten védelme nem azt jelenti, hogy csak jó dolgok történnek veled. Szenvedés és csalódás továbbra is ér majd téged. De Isten gondoskodik arról, hogy mindabból, ami veled történik, jó származzon - függetlenül attól, hogy ebben az életedben képes vagy-e látni, hogyan munkálkodik.

Isten irgalma és kegyelme munkálkodik benned. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 60,10-ben: "Kegyelmem által kegyelmezek neked" (TLB).

A kegyelem az, amikor Isten megadja neked azt, amit nem érdemelsz meg. Az irgalom az, amikor Isten nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Az összes módon, ahogyan vétkeztél, kudarcot vallottál és hibáztál, büntetést érdemelsz, Isten mégis megbocsát és feloldoz Krisztus által. Ez az irgalmasság.

Isten lényege, hogy irgalmas legyen. Szereti megmutatni az irgalmasságát! Nem tud beleunni. Nem fárad bele. Nem frusztrálja, hogy mindig visszajössz még többért. Isten nem azt mondja: "Oké, hétfőn, szerdán, pénteken jóságot adok, kedden és csütörtökön kegyelmet, szombaton és vasárnap pedig magadra maradsz". Ez egyszerűen nem igaz!

Az igazság az, hogy Isten minden nap minden pillanatában veled van, és mindig felajánlja jóságát és irgalmát.

Senki sem tudja, mi fog történni a jövő héten, nemhogy jövőre vagy a következő 10 évben. De amikor szembenézel a jövővel, ezt tudhatod: Isten csordultig fogja tölteni az életedet, és az ő jósága és irgalma veled lesz. Nem kell félned.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Olvasd el a Zsoltárok 103,2-13-at, és írd le vagy szedd össze, hogy Isten milyen módon mutatja ki irgalmasságát!
 • Hogyan befolyásolja Isten irgalmasságának helyes megítélése azt, hogy mennyire vagy elégedett az életben?
 • Ha valóban hinnéd, hogy Isten mindig a te javadra munkálkodik, mit mernél megtenni érte?

 

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.02.08)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása