Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Légy őszinte Istennel, amikor szétesik az életed!

2023. július 17. 03:00 - gerbeaud

"[Isten] öreggé tette a bőröm és a testem. Összetörte a csontjaimat. Ostromolt, és gyötrelemmel és szorongással vett körül. Egy sötét helyre temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és segítségért kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT)

Mindannyian átélünk olyan időszakokat, amikor az életünk szétesni látszik. Elveszítjük a munkánkat, tönkremegy egy kapcsolatunk, valaki meghal, vagy rosszabbra fordul az egészségünk.

Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Isten elhagyott minket.

De nem hagyott el!

Jeremiás próféta ugyanebben a csónakban evezett, amikor megírta a Siralmak könyvét. Országa, Júdea, gazdasági válságot élt át, és egy idegen ellenség tartotta rettegésben. Hihetetlenül embertelen cselekedetek szemtanúja volt, amelyeket Júdea ellen követtek el. Az emberek munka nélkül maradtak és éhen haltak.

Mit tett először Jeremiás? Elmondta Istennek, hogy mit érez: "[Isten] öreggé tette a bőröm és a testem. Összetörte a csontjaimat. Ostromolt, és gyötrelemmel, szorongással vett körül. Egy sötét helyre temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és segítségért kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT)

Meglep, hogy ezek a szavak benne vannak a Bibliában? Jeremiás - ahogy többen is manapság - úgy érezte, hogy Isten megfeledkezett róla. De Jeremiás nem hagyta figyelmen kívül azt, amit érzett. Nem szépítette a helyzetet. Elmondta Istennek, ami a szívét nyomta. Sőt, Jeremiás öt fejezeten keresztül mondja el Istennek, hogy mit gondol a helyzetről. Azt mondta Istennek: "Itt valami nagyon nincs rendben!"

Miért tett Isten egy ilyen szöveget a Bibliába? Mert azt akarja, hogy tudd, hogy Ő tudja kezelni a haragodat, a szorongásodat és a bánatodat. A Bibliának egy egész könyvét teszi ki az, hogy Jeremiás "kiengedi a gőzt" és elmondja a fájdalmát és az érzéseit. Ha Isten elég nagy ahhoz, hogy kezelni tudja Jeremiás fájdalmát, akkor elég nagy ahhoz is, hogy a tiédet is tudja kezelni.

Ha lenyeled az érzéseidet, csak magadnak ártasz. A gyomrod majd számon tartja azokat!

Öntsd ki az érzéseidet inkább Istennek!

Amikor a gyerekeim kicsik voltak, gyakran hisztiztek. Emiatt nem szerettem őket kevésbé, nem vontam kétségbe a saját döntéseimet, és nem éreztem magam kevésbé jó apának sem. 

A hisztizésük egyszerűen csak tudatosította bennem, hogy a gyerekeim még éretlenek. Még nem tudták azt, amit én tudtam.

Isten nem szeret kevésbé, ha nyafogsz és panaszkodsz neki. Ő nem tartozik neked magyarázattal, de soha nem fél attól, amit mondani akarsz.

Szóval, mondj el neki bármit. Ez lesz a gyógyulás kezdete.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi olyan történik most az életedben, amiről eddig még nem mertél beszélni Istennel?
 • Miért nehéz néha őszintének lenni Istennel a küzdelmeiddel kapcsolatban?
 • Próbálj meg levelet írni Istennek a küzdelmeidről. Lehet, hogy könnyebbnek találod az érzéseidet írásban kifejezni, mint hangosan kimondani.

 

Döntsd el még ma, hogy követni akarod Jézust!

Isten az Ő fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be jóságát. A Biblia ezt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Készen állsz arra, hogy bízol Istenben, hogy Ő betölti az örök élettel kapcsolatos ígéretét? Ha a válaszod igen, kezdd ezzel az egyszerű imával: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a Te bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneim, és hiszem, hogy  Te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és Uramként akarom követni Őt a mai naptól kezdve. Vezesd az életem, és segíts megtenni a Te akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.10.) 

Szólj hozzá!

Isten mindig jelen van, függetlenül attól, hogy hogyan érzel

2023. május 18. 03:00 - daniella_89

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette. legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:21, NIV fordítás)

675162.jpeg

 Amíg újszülött keresztények vagyunk, Isten sok érzelmi megerősítést ad nekünk, és gyakran válaszol még az éretlen, énközpontú imáinkra is azért, hogy tudjuk, hogy Ő létezik. Ahogy azonban hitben növekszünk, úgy fog Isten elválasztani minket ezektől a függőségektől.

Isten mindenhatósága és az Ő jelenlétének megnyilvánulása két különböző dolog. Az egyik tény, a másik gyakran egy érzés. Isten mindenhol jelen van, ez egy tény; mindenhol ott van, még akkor is, ha ezt nem veszed észre. Amikor nem érzed a jelenlétét, mindig támaszkodhatsz arra a tényre, hogy Isten ott van. Az Ő jelenléte túl gazdag ahhoz, hogy azt pusztán érzésekkel lehetne mérni.

Igen, Ő azt akarja, hogy érzékeld a jelenlétét, viszont Őt jobban érdekli az, hogy bízz benne, mint az, hogy érezd Őt.  A hit határozza meg, ahogy élünk, nem pedig az, hogy mit látunk vagy mit érzünk.

Azok a helyzetek próbálják meg a hitedet a leginkább, amikor úgy érzed, hogy az életed darabjaira hullik, és Isten sehol sincs. Ez történt Jóbbal is. Egyetlen nap alatt mindent elvesztett – a családját, az üzletét, az egészségét és minden vagyonát.  És ezután 37 fejezeten keresztül a Jób könyvében Isten semmit sem szólt!

Hogyan dicsérd Istent, ha nem érted, hogy mi történik az életedben, Ő pedig hallgat? Hogyan maradsz Vele kapcsolatban egy válság idején minden kommunikáció nélkül? Hogyan tartsd szemed Jézuson, ha könnyekkel van tele? Tedd azt, amit Jób tett: „Azután földre borult, imádta Istent, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:20-21, NIV fordítás)

Mondd el pontosan Istennek, hogyan érzel! Öntsd ki Neki a szívedet! Adj ki magadból minden érzést, ami benned van! Jób is ezt tette, amikor ezt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Dühös vagyok és megkeseredett. Beszélnem kell!" (Jób 7:11, GNT fordítás)

Kiáltott, amikor úgy tűnt, hogy Isten távol van: „Ó, azok az idők, amikor még fénykoromban voltam, amikor Isten közeli barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29:4 NIV fordítás)

Akár érzed Isten jelenétét ma, akár nem, bízhatsz abban, hogy Ő ott van veled. Tele vagy kétségekkel, haraggal, félelemmel, gyásszal, összezavarodott érzésekkel, vagy kérdésekkel? Vidd őket Isten elé! Ő veled van, érted van, és Ő tudja a választ a kérdéseidre, és tudja kezelni minden aggodalmadat.

 A Biblia ezt mondja: "Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk?" (Róma 8:31 NIV fordítás)

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Gondolj egy olyan időszakra, amikor nem érezted Isten közelségét. Hogyan maradtál vele kapcsolatban ekkor?
 • Istent miért érdekli jobban a hited, mint az érzéseid?
 • Kihez fordulsz, amikor az életedben valami nehéz helyzet van? Mi olyat mondasz el neki, amit Istennek is el kell mondanod?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.11. )

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten bölcsességében bízz, ne az érzéseidben!

2023. május 02. 03:00 - gerbeaud

"Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat!" (Pél 3,5-7)

Volt már olyan érzésed, hogy valami nagyon-nagyon helyes, de aztán amikor megtetted, végül nagyon-nagyon rosszul sült el?

Az érzések hazudnak. Folyton hazudnak! Van egy régi country dal, ami így szól: "Hogy lehet rossz, ha olyan jónak érzed?" Viccelsz velem? Rengeteg dolog van, ami rossz, de abban a pillanatban olyan jónak tűnik.

Hat hónapnyi kapcsolat után elgondolkodsz azon, hogy "Mit is gondoltam?" Munkába állás után néhány héttel azt gondolod: "Hogy a fenébe keveredtem ide?" Egy gyors döntés, ami akkor ártalmatlannak tűnt, évekkel később összetörve és megsebezve hagy.

Ha kevesebb zsákutcát és kudarcot szeretnél megtapasztalni az életedben, akkor meg kell hallgatnod, amit a Példabeszédekben (3,5-7) mondanak: "Bízzál az Úrban teljes szívedből, ne hagyatkozz a saját értelmedre. Keressétek az ő akaratát mindenben, amit tesztek, és ő megmutatja nektek, hogy melyik utat válasszátok. Ne hagyd magad lenyűgözni a saját bölcsességeddel. Ehelyett féljétek az Urat, és forduljatok el a gonosztól".

Ha valóban Isten áldását akarod az életedre, akkor Isten bölcsességére kell hagyatkoznod és nem arra, amit az érzéseid vagy a megérzéseid mondanak. Más szóval, bízz az Úrban, és ne a saját értelmedben.

Hogyan szerezheted meg Isten bölcsességét?

Imádkozva. Istennel beszélve, és hagyva, hogy beszéljen hozzád, miközben olvasod a Bibliát. Így kapod meg az Ő bölcsességét.

A Biblia azt mondja Jakab levelében (1,5): "Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja".

Isten nem akarja, hogy ostoba hibákat kövess el. Azt akarja, hogy sikeres légy. Azt akarja, hogy bölcs döntéseket hozz az idődet, a pénzedet és a kapcsolataidat illetően.

Az igazság az, hogy nem te vársz Isten segítségére, hanem ő vár rád! Olyan, mintha azt mondaná: "Hé, itt vagyok. Bölcsességet adok neked, és bőkezűen adom. Bölccsé akarlak tenni téged. Csak kérned kell."

Ha áldott akarsz lenni, meg kell szerezned Isten bölcsességét. És ha Isten bölcsességét akarod, kérned kell - és aztán nyitottnak kell lenned, hogy megkapd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Gondolj egy olyan alkalomra az életedben, amikor az érzéseidre hagyatkoztál egy nagy döntés meghozatalakor. Mi lett az eredmény?
 • Hogyan szól hozzád Isten? Honnan tudod, hogy Ő beszél hozzád?
 • Miért olyan fontos, hogy minden nap időt tölts Istennel, ha meg akarod ismerni az életeddel kapcsolatos terveit?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.04.25.)

 

 

Szólj hozzá!

Hogyan kezeljük a vegyes érzéseinket

2022. november 07. 03:00 - gerbeaud

"Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal." (Róm 12,15)

Az igazság az, hogy az élet ritkán tér vissza a "normális kerékvágásba" egy nehéz időszak után. A nehéz idők megváltoztatják az embereket - és nemcsak az embereket, hanem a körülöttünk lévő világot is. Ahhoz, hogy egy nehéz időszak után sikeresen folytatódjon az életed, szükséged lesz néhány kiigazításra.

A Szentírásból vett négy alapelv segít abban, hogy egy nehéz időszak után jobb és erősebb életet építs. Az egyiket ma, a többit pedig a következő napokban nézzük meg. Az első a következő: számíts arra, hogy vegyes érzéseid lesznek.

Isten népe vegyes érzésekkel tért vissza Jeruzsálembe, miután 70 évig Babilonban raboskodtak. Városuk teljes romokban hevert, mégis az első dolog, amit tettek, hogy újjáépítették a templomukat. Amikor befejezték az alapozást, az emberek egy része hálát zengett Istennek, míg mások hangosan sírtak, amikor eszükbe jutott, milyen volt a másik templom.

Az Ezsdrás 3,13 leírja, hogyan keveredtek az érzéseik: "a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömujjongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan ujjongott, és messzire hallatszott a hangja".

Talán te is tapasztaltál már ellentmondásos érzéseket, amikor egy szenvedéssel, vagy veszteséggel - egy szeretett személy, egy munkahely, egy otthon vagy egy barátság elvesztésével - járó időszak után visszazökkentél az életbe. Az 100 százalékig normális, hogy örömöt vegyítő bánatot, és izgalommal vegyes szomorúságot érezhetsz.

Ezért az első dolog, amit tenned kell, hogy kegyelmet adsz magadnak a vegyes érzelmek miatt - és kegyelmet adsz másoknak is. Az olyan nehéz időszakokat, mint a COVID-19 világjárványt, gyakran mindenki megérzi. Ezért fontos, hogy empatikusan viszonyuljunk az ellentmondásos érzésekkel küzdő emberekhez is.

Pál a rómaiakhoz írt levelében (12,15) azt mondja: "Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal".

A változást nehéz megszokni. Isten gyakran új szokásokat és viselkedési formákat tanít, ahogy újjáépíti az életedet. Légy tehát kedves magadhoz - és mindenki máshoz is -, amikor vegyes érzéseket tapasztalsz.

Amikor egy válságos, veszteséggel vagy traumával teli időszakból jössz kifele, nehéz lehet elképzelni, hogy újra talpra állj. De Isten akarja, hogy újrakezdd, és segíteni akar abban, hogy egy olyan életet építs, amely jobb, mint azelőtt volt.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Írd le, milyen érzéseid voltak, miután átmentél egy krízisen, egy veszteségen vagy egy traumás időszakon. Milyen módon kerültek az érzéseid konfliktusba egymással?
 • Kivel tudsz ma "örülni"? Kivel tudsz együtt "sírni"?
 • Kik volt az életedben, akik kegyelmet mutatott neked egy érzelmekkel terhelt időszakban? Hogyan fejezték ki empátiájukat irántad?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.31.)

Szólj hozzá!

Hogy megváltozzon az életed, változtasd meg a gondolataidat!

2022. február 16. 03:00 - Tomes Lívia

gondolat_1.jpg

„Boldogok azok, akik... örömüket lelik abban, hogy engedelmeskednek az ÚR törvényének, és éjjel-nappal tanulmányozzák azt. Olyanok, mint a fák, amelyek patak mellett nőnek, amelyek a megfelelő időben hozzák gyümölcsüket, és amelyeknek levelei nem száradnak el. Mindenben sikeresek, amit tesznek.” (Zsolt 1,1–3 GNT)

Ha meg akarod változtatni az életedet, kezdd azzal, hogy a gondolkodásmódodon változtatsz!

Gondolataink megváltoztatása a kulcsa az újrakezdéshez életünk minden területén – hobbi, karrier, kapcsolat, házasságban vagy szülőkkel kapcsolatban. Az Efezus 4,23 ezt mondja: „újuljatok meg elmétek szellemében (friss, romlatlan mentális és szellemi hozzáállással).” (AMP)

Milyen a megújult elme? Ez azt jelenti, hogy új gondolataid és új hozzáállásod van. Ez azt jelenti, hogy elfogadod a helytelen hozzáállásaidat és gondolataidat, feladod őket, és hagyod, hogy „Isten átalakítson téged belsőleg az elméd teljes megváltoztatása által. Akkor képes leszel megismerni Isten akaratát – mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2 GNT)

Hogy megújítsd az elmédet, két dolgot tehetsz:

Először is hallgass jobban Isten Szavára, mint a világéra! A Biblia azt mondja: „Boldogok azok, akik... örömüket lelik abban, hogy engedelmeskednek az ÚR törvényének, és éjjel-nappal tanulmányozzák azt. Olyanok, mint a fák, amelyek patak mellett nőnek, amelyek a megfelelő időben hozzák gyümölcsüket, és amelyeknek levelei nem száradnak el. Mindenben sikeresek, amit tesznek.” (Zsolt 1,1–3 GNT) Szeretnéd, ha ezek a szavak igazak lennének az életedre? Ha igen, akkor minden nap elmélkedj Isten Igéjén!

Másodszor, gondold át, miről gondolkodsz! Ahelyett, hogy automatikusan elfogadnál minden gondolatot, kérdőjelezd meg a gondolataid! Amikor egy gondolatod támad, tegyél fel kérdéseket, mint például: Akarok ezen gondolkodni? Ez tényleg igaz? Ez hasznos? Milyen érzéseket vált ki belőlem – és akarok-e így érezni? A Biblia azt mondja nekünk: „ejtsetek foglyul minden gondolatot, és tegyétek engedelmessé Krisztusnak!” (2Kor 10,5 GNT)

Az érzéseid a gondolataidból származnak. Ha nem tetszik, ahogy érzel, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. Egyszerűen vesd el a rossz érzéseket okozó gondolatot, és cseréld le egy másik gondolattal!

A Biblia azt mondja: „Vigyázz, hogyan gondolkodsz; az életedet a gondolataid alakítják.” (Péld 4,23 GNT)

Ahelyett, hogy gondolatban újra és újra lejátszod a régi lemezt, nézz szembe ezekkel a gondolatokkal! Amit gondolsz, az a te döntésed, és nem kell minden gondolatodat elhinned. Amikor szembesülsz egy gondolattal, amelyről tudod, hogy nem igaz, dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod azt, amit gondolsz. Helyettesítheted Isten igazságával.

Egyetlen módja, hogy az igazságot megtudjuk az, ha Isten Igéjéhez fordulunk. Minél több időt töltesz Isten Szavával, annál jobban segít megváltoztatni a gondolataidat.

Kezdd el megváltoztatni a gondolkodásodat még ma! Ez egy új kezdetet ad, és végül megváltoztatja az életedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Érzed-e, hogy uralkodsz a gondolataidon? Miért igen, vagy miért nem?
 • Miért fontos a Szentírás memorizálása, amikor a gondolataid megváltoztatásáról van szó?
 • Milyen gondolatokkal és kihívásokkal kell szembenézned, amelyek folyamatosan motoszkálnak a fejedben? Hogyan tehetnéd ezeket a gondolatokat engedelmessé Krisztusnak?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása