Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A hit legnagyobb haszna

2024. május 03. 03:00 - Anika Enikő

orok-elet-1.jpg

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, és újra életet adok nekik. Aki hisz bennem, még ha meghal is újra él. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha nem vész el.” (János 11,25-26 TLB fordítás)

Nagyon sok előnye van annak, ha hiszel Jézusban, és kapcsolatban vagy vele. De még ha Isten el is távolítaná az összes többi előnyt, akkor is, ez megmaradna, és ez elég nagy dolog: Ha hiszel Jézus Krisztusban, garantált az örök életed. Örökkévalóságod Jézus feltámadása miatt van megpecsételve.

Látod, az, hogy Jézus visszatért az életbe, mindent megváltoztatott. Szó szerint felosztotta a történelmet Kr. előtt és Kr. utáni időszakra. Ez a valaha volt legfontosabb esemény, és ez három dolgot bizonyít.

Az első, hogy Jézus az, akinek vallotta magát. Többször egymás után kinyilvánította, hogy Ő az Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a mi bűneinkért; és pontosan ezt tette.

Jézus feltámadása a történelem egyik legjobban dokumentált eseménye. Bármilyen bíróságon megállná a helyét; ahogy valójában meg is állta az évszázadok során.

A feltámadás is bizonyítja, hogy Jézus megtartja ígéreteit. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy hagyja, hogy az emberek megöljék őt, és hogy vissza fog térni az életbe. Ha betartotta ezt az ígéretét, akkor biztosan tudhatod, hogy bízhatsz abban az ezerféle ígéretében is, amelyeket Isten tesz az ő Igéjében.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, hogy van élet a halál után. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor nem lenne reményed a jövőre nézve. Ez az élet itt a földön lenne minden, és ebben nem érdemes reménykedni!

Jézus mondja a János evangéliuma 11.részének a 25. és 26. verseiben, hogy: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, és újra életet adok nekik. Aki hisz bennem, még ha meghal is újra él. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha nem vész el” (TLB fordítás).

Hol kapsz még ilyen ígéretet? Most, itt! Ki tud még ilyet adni neked? Senki! Ha nem kapod meg Jézustól az örök élet ígéretét, akkor sehonnan máshonnan nem kaphatod meg.

Ez egy elképesztő előny, és már ma a rendelkezésedre áll. Mi a feltétele? Csupán hinned kell.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy úgy dönts, hogy hiszel benne? Miért nem automatikus a megváltás?
 • Mit jelent számodra, hogy Isten megtartja ígéreteit?
 • Hogyan ad reményt a megváltásod?

 

Hogyan döntesz Jézussal kapcsolatban?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem lehet kiérdemelni azt, hogy a mennybe kerülj: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka az – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Efézus 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

„Kedves Istenem! Megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden rossz, amit valaha elkövettem, megbocsáttatik, és hogy egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz engem. Bevallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy te feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most, az elmondott ima által fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és jelezd nekem, mert szeretnék néhány ingyenes anyagot küldeni neked, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.26)

Szólj hozzá!

Minden hívőnek vannak lelki ajándékai

2024. március 18. 03:00 - papk

 tree-3095683_640.jpg

„Különböző lelki ajándékok vannak, de ugyanaz a Lélek adja őket. A szolgálatnak különböző módjai vannak, és mégis ugyanazt az Urat szolgálják. Különféle munkákat kell elvégezni, de ugyanaz az Isten teremt minden ajándékot minden emberben.” 1Korinthus 12,4-6 (GW fordítás)

Ha tudod, hogy Isten kinek formált téged, akkor tudod, hogy kinek kellene lenned, és elkezdhetsz arra összpontosítani, hogyan használhatnád ki jobban az életedet.

Abban a pillanatban, amikor átléped a határt lelkileg, és elkezded követni Jézust, azt mondod: "Isten útját fogom járni, nem a saját utamat. Hagyom, hogy ő irányítsa az életemet. Isten célját akarom követni, nem az én célomat. Azt fogom tenni, amire engem teremtettek és amire teremtettek".

Amikor megteszed ezt a lépést, Isten négy fő ajándékot is ad neked:

Megbocsátás - A Róma 5,5 szerint: "Mert ennek az egy embernek, Ádámnak a bűne sokakra halált hozott. De még ennél is nagyobb Isten csodálatos kegyelme és a megbocsátás ajándéka sokaknak e másik ember, Jézus Krisztus által" (NLT fordítás). Az első dolog, amit Jézus tesz, hogy eltöröl mindent, amit valaha is rosszul tettél. Minden megbocsátást nyer! Nincs semmi kárhoztatás.

Örök élet - Istennek hosszú távú tervei vannak veled. A Biblia azt mondja a Róma 6,23-ban: "A bűn zsoldja a halál, de Isten ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (NIV fordítás). Soha nem fogod megdolgozni vagy kiérdemelni a mennybe jutásodat. Az egyetlen módja annak, hogy valaha is a mennybe kerülj, az Isten ingyenes ajándéka, amelyet hit által fogadsz el.

A Szentlélek - A Róma 5,5 szerint Isten "adta nekünk a Szentlelket, hogy betöltse szívünket az ő szeretetével" (NLT). Honnan tudod, hogy mikor engeded, hogy Isten éljen az életedben? Amikor a Lélek gyümölcseit testesíted meg: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom.

Különleges képességek - A Bibliában ezeket a különleges képességeket lelki ajándékoknak nevezik, ami megkülönbözteti őket az anyagi vagy fizikai ajándékoktól. A legtöbb hívő ember nem is tudja, hogy vannak lelki ajándékai, nemhogy azt, hogy mik azok. De neked vannak!

A Biblia azt mondja az 1Korinthus 12,4-6-ban: "Különböző lelki ajándékok vannak, de ugyanaz a Lélek adja őket. A szolgálatnak különböző módjai vannak, mégis ugyanazt az Urat szolgálják. Különféle munkákat kell elvégezni, de ugyanaz az Isten teremt minden ajándékot minden emberben.”  (GW fordítás).

Mi a lelki ajándék? Istennek célja van az életeddel, és a lelki ajándékaid azok a felszerelések, amelyeket ő ad neked, hogy megtedd, amire kér téged. Isten soha nem fog olyasmit kérni tőled, amire nem ad neked képességet. Isten abban a pillanatban adja neked a lelki ajándékaidat, amikor elfogadod Krisztust. Nem választhatod meg az ajándékaidat, és nem érdemled ki az ajándékaidat.

Az ajándékaid sem a te hasznodra vannak. A lelki ajándékaid lehetővé teszik számodra, hogy segíts másokon. Más emberek pedig arra használhatják ajándékaikat, hogy segítsenek neked.

Amikor a tanítás szellemi ajándékát használom, akkor megáldalak benneteket. Amikor te használod a lelki ajándékodat, a gyülekezetedben élő emberek is áldást kapnak. Ez olyan, mint egy kirakós játék. Ha egy kirakós darab hiányzik, mi az első dolog, amit észreveszel? Az egyetlen hiányzó darabot. Amikor fejlesztjük és használjuk a lelki ajándékainkat, mindannyian áldottak leszünk.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változtatta meg az életedet az a négy fő ajándék, amelyet Isten minden kereszténynek ad (megbocsátás, örök élet, Szentlélek és különleges képességek)?
 • Tisztában vagy-e az összes lelki ajándékkal, amelyet Isten adott neked? Szánj néhány percet arra, hogy felsorolod azokat a tehetségeket, képességeket, szenvedélyeket és érdeklődési köröket, amelyeket Isten adott neked.
 • Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogyan szeretné, ha használnád az ajándékaidat a gyülekezetedben.

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.11.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

 

Szólj hozzá!

Töltsd az életed az örökkévalóságra való felkészüléssel!

2023. február 28. 03:00 - daniella_89

mountain-landscape-ponta-delgada-island-azores-royalty-free-image-1595414688.jpeg

"Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ... Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1:4-5)


Ahhoz, hogy Isten használhasson, az első dolog amit meg kell tenned, hogy megérted életed célját.

A Biblia nagyon világossá teszi számodra Isten célját: "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ... Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1:4-5)

Isten arra alkotott, hogy a családja tagja legyél. Megteremtett, hogy kapcsolata lehessen veled - hogy szerethessen, és te viszontszeresd. De csak egy mód van arra, hogy részese legyél Isten családjának: hinned kell Jézus Krisztusban.

Isten nem csak azt szeretné, hogy a családja tagja legyél, hanem azt is, hogy az örökkévalóságot vele töltsd. Az Efezus 1:10. ezt mondja: "Ez volt a célja: amikor az idő beteljesedik, összegyűjt mindannyiunkat... hogy vele legyünk Krisztusban örökre." (TLB fordítás) Isten célja először is, hogy a családja része legyél és hogy ismerd meg Őt. Ezen felül azt akarja, hogy az örökkévalóságot vele töltsd.

A történelem a tetőpontja felé halad. Egy nap Isten összegyűjt mindenkit, aki hisz Benne, és ők vele fognak élni a Mennyben.

Az itteni földi életünk az örökkévalóságra való felkészülés. A Biblia arról beszél, hogy Isten "az örökkévalóságot az emberi szívbe helyezte" (Prédikátor 3:11 NIV fordítás). Ez azt jelenti, hogy úgy vagy megalkotva, hogy örökké élj. Az örökkévalóságra vagy teremtve. Minden ember örökké fog élni. Istennel a Mennyországban, vagy Istentől elszakítva a pokolban.

Isten nem csak erre 80-90 évre teremtett, vagy ahány éved lesz ezen a bolygón. Hosszútávú tervei vannak veled. Tehát miről szól a földi élet? Az örökkévalóságra való felkészülésről. Más szavakkal, Istent sokkal jobban érdekli, hogy felkészítsen az örökkévalóságra, mint, hogy itt és most tegyen boldoggá. Természetesen Ő azt akarja, hogy boldog legyél, mert szeret téged - de nem az örökkévalóságra való felkészítésed kárára.

Az élet egy ruhapróba; egy bemelegítés a nagy esemény előtt. Felkészült kell legyél: ismerned kell Istent, Jézushoz hasonlóvá kell válnod, és engedned Istennek, hogy használjon célja beteljesítésében itt a Földön.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Megtetted már azt a lépést, amellyel Isten családjának részévé válhatsz? Ha nem, mi az, ami visszatart? Ha igen, mit értettél meg a célodról mióta hívő lettél?
 • Milyen módokon tapasztaltad azt, hogy Isten használja a Földön töltött idődet arra, hogy felkészítsen az örökkévalóságra?
 • Jobban értékeled a jellemedet a boldogságodnál? Hogyan reagálsz, mikor Isten úgy dönt, a karakteredet egy nehéz helyzeten keresztül formálja inkább, mint hogy a boldogságodat helyezze előtérbe?
   

Készen állsz arra, hogy tagja legyél Isten családjának?

Isten arra alkotott, hogy kapcsolatban legyen veled - és ez a kapcsolat akkor kezdődik el, mikor a hitedet Jézusba veted. A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efezus 2:8-9)

Ha készen állsz arra, hogy rábízd az életedet, imádkozz így:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit eddig elrontottam, megbocsátod, megismerem az életem célját, és egy nap majd befogadsz engem az örökkévaló otthonodba, a Mennyországba.
Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te feltámasztottad. Szeretnék bízni Jézusban, mint személyes Megváltómban és követni Őt, mint Uramat a mai naptól kezdve. Vezesd az életemet, és segíts megtennem akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

(*Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten már megírta életed utolsó fejezetét

2022. október 27. 03:00 - R.K.A.

„Nagy várakozásban éljük az életünket, és felbecsülhetetlen örökségünk van – egy olyan tiszta, szeplőtelen és romolhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra.”

1 Péter 1,3-4 (NLT fordítás)

Könnyű úgy élni ebben a világban, hogy nem találunk semmi okot a reménységre. De Isten Igéje egyértelműen fogalmaz: van okod reménykedni. Péter első levelének első fejezete öt ilyen okot sorol fel. Kettőről az elmúlt napokban már írtam a Napi Remény üzeneteiben:

 • Isten már azelőtt kiválasztott téged, mielőtt te döntöttél mellette.
 • Isten mindig kegyelemmel és irgalommal bánik veled.

A harmadik ok a következő:

Isten gondoskodik a jövődről. Nem számít, hogy mi történik az életed hátralévő részében, ha valódi kapcsolatod van Jézus Krisztussal, akkor Isten garantálja a jövődet. Soha nem fogod elveszíteni az üdvösségedet.

A Bibliában ezt olvassuk: „Nagy várakozásban éljük az életünket, és felbecsülhetetlen örökségünk van – egy olyan tiszta, szeplőtelen és romolhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra.” 1 Péter 1,3-4 (NLT fordítás)

Azért szoktunk örökségben részesülni, mert egy családhoz tartozunk. És általában valakinek a halála után kapjuk meg. Olyan ez, mint valami születési előjog.

Péter öt jelzővel írja le mennyei örökségünket:

Felbecsülhetetlen: Olyan nagy az értéke, hogy az nem is mérhető.

Fenntartott: A mennybe való bejutáshoz előre le kell foglalni a helyünket, és ezt a foglalást csak Jézuson keresztül kaphatjuk meg. Ha egyszer már lefoglaltad a a helyet, azt a foglalást soha többé nem lehet törölni.

Tiszta: Nem hamis. Valódi.

Szeplőtelen: Nem lehet megrontani. Soha nem veszítheted el.

Romolhatatlan: Nem hervad el, nem enyészik el, és nem veszíti el az értékét.

Isten már megírta életed utolsó fejezetét. Foglalt helyed van, amit nem veszíthetsz el! Ezt elhiheted, ebben bízhatsz, és ebbe vetheted a reménységedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan fontos, hogy hinni tudjunk abban, hogy az Istentől ajándékba kapott üdvösségünk biztos?
 • Küzdöttél már azzal, hogy higgy az üdvösséged bizonyosságában? Mi segített legyőzni az aggodalmadat?
 • Hogyan változtatja meg az életedet az a tudat, hogy biztos a jövőd?

Bizonyos lehetsz az üdvösségedben

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe juss: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9 NIV fordítás).

Ha készen állsz arra, hogy megvalld bűneidet és Jézusra bízd az életedet, kezdd ezzel az imával:

„Drága Istenem, azt ígérted, hogy ha hiszek Jézusban, akkor minden, amit valaha rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és elfogadom Jézust Megváltómként és Uramként. Jézus, követni és szolgálni akarlak Téged. Alázattal átadom Neked életemet, kérlek, ments meg engem, és fogadj be a családodba. A Te nevedben imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.20.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Öt dolog, amit nem fogsz a mennyben megtalálni

2022. október 01. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_7.jpg

 

„Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletességéhez? Magasabb az az égnél – mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál – mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél.” (Jób 11,7-9)

Mikor kisfiú voltam, a családdal egy alkalommal Disneylandbe (Disney tematikájú vidámpark) utaztunk vakációzni. Úton odafelé édesapám elmagyarázta nekem, hogy milyen is lesz az a hely. De bárhogyan is próbálta, nem sikerült megértenem, hogy egyszerűen milyen lenyűgöző is az a hely, egészen addig, míg először be nem sétáltam a parkba. Messze meghaladta minden elképzelésemet!

A Biblia Jób könyve 11. részének 7-től 9-ig terjedő verseiben ezt mondja: „Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletességéhez? Magasabb az az égnél – mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál – mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél.”

A Mennyország egy rejtély, amelyet csak akkor fogsz teljesen megérteni, mikor megérkezel oda. Azonban a Biblia fontos információkat oszt meg az örökkévalóságról, ezek között öt olyan dolgot is, amely nem lesz a Mennyországban.

 1. A Mennyországban nem lesz betegség. „Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (IKor 15, 42-43) Nem lesz betegség, mert egy új, tökéletes testet fogsz kapni.
 2. A Mennyországban nem lesz szomorúság. Isten „letöröl minden könnyet a szemükről” (Jel 21,4). Isten feljegyezte minden könnyedet és fájdalmadat, mert törődik veled. Amikor eljutsz a Mennybe, nem lesz többé sebzett szív, elutasítás, magány, gyász vagy szívfájdalom.
 3. A Mennyországban nem lesz szenvedés. A Biblia azt mondja: „Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket.” (Jel 7,16). Mindenki szükségletei ki lesznek elégítve a Mennyben.
 4. A Mennyországban nem lesz bűn. „… és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel.” (Júd 1, 24) Jézus Krisztus meghalt a kereszten és ezzel megfizetett az összes bűnödért, ennél fogva, mikor szemtől-szembe találod majd magad vele a személyiséged azonnal olyanra vált majd, mint az övé.
 5. A Mennyországban nem lesz halál. „… és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4) A Menny sokféleképpen pompás, de a legjobb az, hogy Isten jelenlétében lehetsz örökre.

A Biblia azt mondja: „Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. … Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” (1Kor 13,9;12)

Egy nap minden kitisztul majd előtted, minden értelmet nyer. Azt mondhatod majd: „Tehát ezért engedte meg azt Isten az életemben!” Addig azonban Isten azt akarja tőled, hogy bízz benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 1. Elég-e számodra Isten azon ígérete, hogy minden szenvedést, betegséget és szomorúságot elvesz majd a Mennyben? Miért igen vagy miért nem?
 2. Mit vársz a leginkább a Mennyországgal kapcsolatban?
 3. Milyen módokon tudsz már itt, e földi életben egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni? Miért fontos ez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.24.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása