Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Vesd le a régit, öltsd fel az újat

2022. május 16. 03:00 - csmsdvd

metamorfozis.jpg

„Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Ef 4, 22-24)

Ha hosszantartó változást szeretnél az életedben, akkor a testeddel kell kezdened és az elméddel, ami a tested része. Ahhoz, hogy megváltoztasd életedet, gondolkozásod kell megváltoztatnod.

Rómaikhoz írt levél 12. fejezetének 2. verse szerint: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával.” A megváltozás szó görögül „metamorphosis”. Ezt a metamorfózis szót használjuk, amikor a hernyó átalakul pillangóvá.

Miután a hernyó begubózik önmaga bábjává, azután nyílik ki. Nem egy jobbfajta hernyóvá alakul, hanem egy teljesen más teremtmény lesz. Ez nem egy fejlődés. Ez egy radikális átalakulás! Ezt csak Isten tudja megtenni.

Isten neked is radikális változást szeretne adni. Te magad egy új lapot tudsz nyitni, de csak Isten tud egy új életet adni. Ezt az által teszi, hogy megújítja értelmed, gondolkodásod.

Az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetének 22-24 verseiben az áll: „Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” 

Lássátok meg van egy „vessétek le” és „vegyétek fel”. Az elméd megújulása lényegében valami olyannak a megállításával kezdődik, aminek le kell állnia, és elkezdése annak, amivel majd foglalkoznod kell. Megtalálsz valamit, amit felpróbálsz. Ahhoz viszont, hogy egy új kabátot felvegyél, a régit előbb le kell venned.

Ez igaz szellemileg, érzelmileg és lelki állapotilag is. Nézzétek meg újra az Efezusi levél 4. fejezetének 22. versét: „Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott.” A régi, ódon mivoltunk jelenti azokat az indítékokat, hatásokat és kényszereket, amik rossz irányba húznak.

Azután „újuljatok meg lelketekben és elmétekben”.  A lelki magatartás olyan, mint a pelenka. Időnként újra kell cserélni, mert különben szaga lesz.

Csak ha leveted a régi önmagadat, és lecseréled a régi lelki magatartásod, tudod felölteni „az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”

Szeretnéd manapság megváltoztatni az életed? Ne feledkezz meg arról, hogy a változás a gondolataidban kezdődik.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Tapasztaltad-e már, hogy a megváltozott gondolkodásod életed változásához is vezetett? Jó vagy rossz értelemben?
 • Az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezete szerint az ó részed elméjéből milyen dolgokat kell kivetned?
 • Milyen új dolgokkal kell elmédet feltölteni? Milyen szokásokat kell ezekhez bevezetned?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.09.)

Szólj hozzá!

Isten a zűrzavarokat mesterművekké változtatja

2022. február 17. 03:00 - I. K.

„Istenem, tégy bennem egy új kezdetet, formálj egy Teremtés hetét az életem káoszából!” (Zsolt 51,10 The Message)

Egy napon Isten üzenetet küldött egy Jeremiás nevű prófétának. Azt mondta neki, hogy menjen el egy fazekas házába, és nézze meg, amint a fazekas agyagedényeket készít. Miközben Jeremiás nézte, ahogy a fazekas formálja és rögzíti az agyagot, észrevett valamit: „Amikor az edény, amelyen a fazekas dolgozott, rosszul alakult, ahogyan az agyaggal való munkánál néha megtörténik, a fazekas egyszerűen újrakezdte, és ugyanazt az agyagot használta.” (Jer 18,4 The Message) Miután Jeremiás látta ezt a tárgyi leckét, Isten üzenetet adott neki Izraellel kapcsolatban: „Vizsgáld meg ezt a fazekast! Ahogyan ez a fazekas megmunkálja agyagát, én is úgy munkálkodom rajtad.” (Jer 18,6 The Message)

Lehet, hogy tényleg összezavartad az életedet. Az „edényed” sebhelyes a rossz döntéseidtől, amelyeket meghoztál, és a dolgoktól, amiket tettek veled. Ennek eredményeként az életed nem úgy alakult, ahogy szeretted volna.

De te az agyag vagy; nem a fazekas. Isten a fazekas, és nem dobja el a körülmények által rosszul formált agyagot. Nem pazarolja el a fájdalmat, amin keresztülmentél.

Isten nem dobja ki a személyiséget és a lényegét annak, akivé teremtett. Ehelyett minden részedet elveszi – a jót, a rosszat és a csúnyát. Mindezt gyengéd, de erős kezébe teszi. Aztán elölről kezdi az életed újjáalakításával, és a megfelelő helyeken gyakorol nyomást, hogy formáljon, és gyönyörű, felbecsülhetetlen értékű műalkotást készítsen.

Ez történik, ha teljesen átadod magad Isten szerető kezének.

Isten az újrakezdésre specializálódott. Ma újra kezdheted, egyszerűen azzal, hogy Dávid király imájával indítasz az 51. zsoltárok 10. versével: „Istenem, tégy bennem egy új kezdetet, formálj egy Teremtés hetét az életem káoszából!” (The Message)

Soha nem késő újrakezdeni. Bármilyen káosz is van az életedben, vidd Istenhez, a Nagy Fazekashoz. Bízd rá, hogy új munkát végezzen az életedben!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, az életedben lévő milyen hibákat és zűrzavarokat nem tud Isten megváltani és jóra fordítani? Szerinted mit mondana róluk?
 • Mit láttál, hogyan teremtett Isten jót a zűrzavarból, akár a saját életedben, akár valaki máséban?
 • Mit jelent az, hogy Isten a káoszodból egy Teremtés hetét formál, ahogy az 51. zsoltár 10. versében (The Message) olvashatjuk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.10.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten felkészített téged az újrakezdésre

2022. február 14. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mindened megvan, ha Krisztus a tiéd, és a Krisztussal való egységed által beteljesedsz Istennel. Ő a legfőbb Uralkodó, aki minden más hatalom felett hatalommal rendelkezik.” (Kol 2,10 TLB)

Ha készen állsz az újrakezdésre, akkor szükséges egy személyes leltárt készítened. Ez azt jelenti, hogy számba veszed és értékeled, hogy milyen képességeidre építhetsz az újrakezdésnél. Amikor személyes leltárt készítesz, tedd fel magadnak ezt a három kérdést:

Mik az értékeid?

Vedd számba a testi, a tanulmányi és a pénzügyi értékeidet, és mint Isten gyermeke ne feledkezz meg a lelki értékeidről sem! Pál levele a kolosséiakhoz 2. fejezetének 10. verse szerint: „Mindened megvan, ha Krisztus a tiéd, és a Krisztussal való egységed által beteljesedsz Istennel. Ő a legfőbb Uralkodó, aki minden más hatalom felett hatalommal rendelkezik.” (TLB)

Mit tanultál eddig?

Szánj időt arra, hogy leírod azt, amit az életről, önmagadról, a családról, Istenről vagy bármi egyébről, ami eszedbe jut, tanultál. Pál levele a galataiaknak 3. fejezetének 4. verse azt mondja: „Egyáltalán nem jelentett semmit az összes tapasztalatod?” (GNT) Nem fogod elpazarolni a tapasztalataidat, ha tanulsz belőlük.

Különösen figyelj a fájdalmat okozó élményeidre, mert Isten soha nem pazarolja el a fájdalmat. Ahelyett, hogy szánalomra adnád a fejed, tanulj a saját fájdalmadból! Írd össze a tanulságokat! Hagyd abba a sajnálkozást, a hibáid ismétlését, és kezdj el tanulni belőlük! Miért? Mert a fejlődés mindig kudarcra épül. Így ismered fel azt, ami nem működik.

Azt is gondold végig, hogy mit tanított neked a Biblia! A Biblia azt mondja Pál második levele Timóteusnak 3. fejezetének 14. versében: „Hűségesnek kell maradnod azokhoz a dolgokhoz, amit tanítottak neked. Tudod, hogy igazak, mert tudod, hogy megbízhatsz azokban, akik tanítottak téged.” (NLT)

Ki segíthet neked az újrakezdésben?

A példabeszédek könyve 15. fejezetének 22. versében ez áll: „Szerezz be minden tanácsot, amit csak tudsz, és sikerülni fog, anélkül pedig kudarcot vallasz.” (GNT)

A büszkeség gyakran megakadályozza az embereket álmaik és céljaik elérésében. Ahelyett, hogy tanácsot kérnének, ragaszkodnak ahhoz, hogy maguk találják ki a dolgokat.

A Biblia szerint a büszkeség pusztuláshoz vezet. Azt is mondja, hogy Isten kegyelmet ad az alázatosoknak. Miért? Mert az alázatosak taníthatóak. Soha nem fogsz tudni újrakezdeni, ha úgy viselkedsz, mintha már megérkeztél volna. Szükséged van másokra, akik kimondják az igazságot, rámutatnak a vakfoltjaidra, bátorítanak és segítenek emlékezni Isten ígéreteire.

Ha alapos, őszinte leltárt készítesz az életedről, látni fogod, hogy Isten hogyan készített fel téged az újrakezdésre.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért gondolhatod, hogy gyakran többet tanulsz a kudarcokból, mint a győzelmekből?
 • Tanulékony embernek neveznéd magad? Miért igen, vagy miért nem?
 • Mik a lelki értékeid? Mi teszi őket értékké?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

Az egyetlen módja az újrakezdésnek

2021. december 27. 03:00 - ReveSz

„A múltban tele voltatok sötétséggel, de most tele vagytok világossággal az Úrban. Úgy éljetek tehát, mint a világossághoz tartozó gyermekek! A világosság mindenféle jóságot, helyes életet és igazságot hoz.” (Ef 5,8–9 NCV)

Néhány évvel ezelőtt New York város tisztviselői ultraibolya fényt használó vízfertőtlenítő létesítményt építettek, hogy elpusztítsák a baktériumokat és fertőtlenítsék a város ivóvizét, amelyet mintegy 160 km-ről vezetnek be. A klór helyett a rendszer a nap erejét és fénysugarait használja fel a víz fertőtlenítésére és higiénikussá tételére. Naponta több mint 4 millió köbméter vizet fertőtlenítenek.

A fény nagyszerű fertőtlenítőszer. Tisztít, fertőtlenít és átszűr.

Isten fénye hasonló módon működik a te életedben is. A káros szavak, gondolatok és cselekedetek lelkileg, érzelmileg és néha fizikailag is megbetegítenek. Amikor megvallod bűneidet Istennek, az ő megbocsátása betölt, átmos és megtisztít téged.

A Biblia ekképpen mondja: „Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem élünk az igazság szerint. Ha azonban a világosságban járunk, ahogy ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1,6–7 NIV)

Manapság nagyon sok ember azért él át sötét napokat, mert bűntudat, szégyen és megbánás terhét cipelik. Lehet, hogy kívülről sikeresnek tűnnek, de belülről a titkaik gyötrik őket.

Van rá mód, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba? Van-e mód az újrakezdésre? Igen, ezt úgy hívják, hogy újjászületés. Ez nem azt jelenti, hogy új életet kezdesz, és keményebben próbálkozol. Azt jelenti, hogy egy vadonatúj életet kapsz, ahol minden meg van bocsátva. Mindent megtisztít Krisztus fénye, a megbánás és a szégyen sötétsége pedig megszűnik.

„A múltban tele voltatok sötétséggel, de most tele vagytok világossággal az Úrban. Úgy éljetek tehát, mint a világossághoz tartozó gyermekek! A világosság mindenféle jóságot, helyes életet és igazságot hoz.” (Ef 5,8–9 NCV)

Milyen titkolt megbánást, bűntudatot vagy szégyent kell megtisztítani és fertőtleníteni az életedben? Csak tedd ki Krisztus fényének! Ezután tovább léphetsz, tele reménnyel Jézusban, a világ világosságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tudja néha a karácsonyi időszak a felszínre hozni azt a bűntudatot vagy megbánást, amit az év többi részében sikerült elfojtanod?
 • Milyen módon tudsz úgy élni, „mint a világossághoz tartozó gyermekek”? (Ef 5,8 NCV)
 • Ha belegondolsz, hogy milyen sok ember hordozza a bűntudat és a szégyen titkos terhét, hogyan változtatja meg ez azt, ahogyan viselkedsz vagy reagálsz az emberekkel szemben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.20.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
Címkék: újrakezdés

Hogyan élesszük újra a szeretetet?

2021. június 17. 03:00 - daniella_89

180426-holding-hands-mn-0955-2412016.jpeg

„A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le! Változtasd meg a szíved, és tedd azt, amit kezdetben tettél!” (Jel 2,4–5 NCV).

Első pillantásra nem gondolnánk, hogy a Jelenések könyvének – vadállatokkal, bárányokkal és angyalokkal teli képeivel – bármi köze is lehetne a romantikához és ahhoz a gyengédséghez, ami egy házasság fenntartásához szükséges.

Pedig van.

A Jelenések könyvében Jézus egy szerelmes pár képével jellemzi a tévútra tért gyülekezetet. Így szól az efezusi gyülekezethez: „A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le! Változtasd meg a szíved, és tedd azt, amit kezdetben tettél!” (NCV).

Nem csak gyülekezetek sodródnak el az első szeretettől. Házasságok és más fontos kapcsolatok ugyanúgy elveszíthetik azt az első szeretetet, ami kezdetben egymáshoz vonzotta a feleket.

Az a négy dolog, amit Jézus az efezusiaknak tanácsol, segíthet újra kezedbe venned a házassági kapcsolatodat: emlékezz, térj vissza, bánd meg, és tedd azt újra, amit kezdetben tettél! Ha nem vagy házas, ugyanúgy alkalmazhatod ezeket az alapelveket más kapcsolataidban is: családodban vagy a közeli barátságaidban.

1. Emlékezz! Gondolj vissza, miket csináltatok együtt az első napokban, amikor egymásba szerettetek! Gondolj vissza a boldog napokra! Ne a mostani problémákra gondolj, hanem emlékezz vissza, hogyan kezdődött a szerelmetek!

2. Térj vissza! Összpontosíts újra Istenre! Valószínűleg sok minden másra koncentrálsz, és nem Istenre: a problémáidra, a nyomásra, a stresszre, a karrieredre. De ha vissza akarsz térni az első szerelemhez, újra Istenre kell irányítanod a figyelmedet.

3. Bánd meg! Változtasd meg azt, ahogy gondolkodsz és ahogy cselekszel! A szeretet nem egy érzés, de érzéseket kelt életre - néha hatalmas érzéseket. A szeretet döntés: egy elkötelezettség, hogy másvalaki érdekeit a sajátod elébe helyezed. Bármi, ami ennél kevesebb, az nem szeretet. Isten nem parancsolná a szeretetet, ha érzés lenne. Mégis Isten újra és újra arra utasít az Igében, hogy szeressük a másikat (beleértve a házastársunkat is). Hogyha eddig nem így szerettük házastársunkat, ahogy Jézus szereti, de úgy döntünk, hogy ezután úgy fogjuk szeretni, az a megbánás.

4. Tedd azt, amit kezdetben tettél! Tedd azt, amit tettél, amikor szerelmes lettél! Az érzések mindig a tetteket követik. Könnyebb felkelteni tettekkel egy érzést, mint egy érzéssel idézni elő tetteket. Ha arra vársz, hogy gyengédséget és romantikát érezz, az ördög tesz róla, hogy soha ne érezz így. Tehát dönts úgy, hogy szeretetből fogsz cselekedni, és az érzés is visszatér.

Az a vonzalom, ami a tartós kapcsolatokhoz vezet, hajlamos kialudni a házasságokban. Egy bizonyos ponton túl szinte elkerülhetetlen. De hogyan fogod kezelni, ha bekövetkezik?

Ne sodródj távolabb attól, akit szeretsz! Inkább éleszd újra a szereteted emlékezéssel, visszatéréssel, megbánással és a kezdetben tett dolgok visszahozásával!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az első napokban mi volt az, ami miatt beleszerettél a házastársadba? Mi az, amit az első hónapokból most szívesen visszahoznál a kapcsolatotokba?
 • Mi az, ami eltérít téged és házastársadat attól, hogy Istenre összpontosítsatok? Mit tudsz megváltoztatni ezen a héten azért, hogy újra Istenre figyelhessetek?
 • Milyen gyakran használod kifogásként, hogy „Nincs kedvem hozzá”? Amikor arra csábulsz, hogy így keress kifogást, mit kellene tenned helyette?
 • Van valami, amit meg kellene bánnod a kapcsolatodban (házastársi- vagy baráti kapcsolatodban)? Tölts egy kis időt Istennel, kérd az ő megbocsátását, és aztán menj oda a társadhoz, és kérj tőle is bocsánatot!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.12. Ford.:zsófi68, daniella_89)

(NCV: A bibliaidézet szövege az angol New Century Version fordításból származik.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása