Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten terve az, hogy a Mennybe kerülj

2022. október 08. 03:00 - Dalma.

 

"Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket –"nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy milyenek voltunk." Pál levele a rómaiakhoz 3:22 (TLB)

heaven-gb9a75cce9_640.jpg

Minden ember, aki valaha is élt, ugyanazzal a problémával szembesül: a bűnük elválasztja őket Istentől. A Biblia azonban egy egyszerű és világos megoldást kínál, "a legörömtelibb hírt, amit valaha is hirdettek, és ez mindenkinek szól." (Lukács 2:10 TLB)

A Biblia azt mondja, "Ez az örömhír elmondja nekünk, hogy Isten hogyan tesz minket az Ő szemében igazzá. Ez a kezdetektől a végig hit által valósul meg. Ahogy a Szentírás mondja: "Hit által van az, hogy a megigazult embernek élete van." (Pál levele a rómaiakhoz 1:17 NLT)

Isten Igéje azt is mondja, "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem általatok van, hanem Isten ajándéka –, és nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen." (Pál levele az efezusiakhoz 2:8-9 NIV)

Az örömhír az, hogy Jézus halála és feltámadása által kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Más szóval, csak úgy juthatsz a Mennybe, ha hiszel Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Hogyan fejezed ki a Krisztusba vetett hitedet? Íme egy egyszerű bibliai útmutató:

Ismerd be, hogy szükséged van Megváltóra

Egyedül nem juthatsz Istenhez. Bűnös vagy. Elrontottál dolgokat. A mennyország tökéletes, te pedig nem vagy az.

De a Biblia azt mondja, „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1 János 1:9 NIV)

Pál apostol pedig ezt írja: "Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket – "nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk." (Róma 3:22 TLB)

Higgy Jézusban

A Biblia világosan megmondja, hogyan kell hinni az üdvösség elnyeréséhez: "Higgyetek az Úr Jézusban, és üdvözültök." (ApCsel 16:31 NLT). Ez azt jelenti, hogy hiszed, hogy Jézus az, akinek a Biblia mondja, és a jövődre nézve mindennel kapcsolatban Őbenne bízol. Jézus azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak általam." (János 14:6 NIV)

És a hitünket konkrétan Krisztusba kell helyeznünk: "Ha megvallod, hogy Jézus az Úr, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert a hitünk által állt helyre a kapcsolatunk Istennel; a megvallásunk által üdvözülünk... Mindenki, aki segítségért kiált az Úrhoz, üdvözül." (Róma 10:9-10, 13 GNT)

Valld meg Jézus iránti elkötelezettségedet

Mondd Jézusnak, hogy rá bízod az életed. Valld meg, hogy hiszel Őbenne és az Ő ígéreteiben. Jézus ezt mondta: "Ha bízol bennem, nemcsak bennem bízol, hanem Istenben is, aki elküldött engem. Mert amikor engem láttok, azt látjátok, aki engem küldött. Világosságként jöttem, hogy világítsak ebben a sötét világban, hogy mindazok, akik bíznak bennem, többé ne maradjanak a sötétségben." (János 12:44-46 NLT)

Bízzunk Isten ígéreteiben

Bízhatsz Istennek a János 3:16-ban leírt ígéretében: "Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (NLT)

Nem számít, hogy mit tettél, vagy mennyi ideig tetted, Isten megígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben.

Elkötelezted már az életedet Jézusnak?

Ha még nem bízol Jézusban és még nem kötelezted el magad, hogy követed őt, miért vársz még? Mondd el ezt az imát:

"Jézus, Te megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, Te megbocsátod nekem, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba. Annyira hálás vagyok, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért. Ez ajándék Istentől, amit a te keresztáldozatod tett lehetővé.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Befogadlak téged az életembe mint Uramat. Életem minden részét átadom a te irányításodnak ma. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne magamat. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Ha még nem adtad át az életedet Jézusnak, mi tart vissza? Készen állsz arra, hogy most megtedd ezt a lépést?
  • Ha már Jézus követője vagy, hogyan bátorított téged a mai napi üzenet azáltal, hogy emlékeztetett arra, hogyan mentett meg téged Jézus? Kivel fogod megosztani az evangéliumot ezen a héten?
  • Isten azt ígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben. Milyen jelentősége van ennek az ígéretnek az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.01.)

Szólj hozzá!

Egy keresztyén „munkaköri leírása": menj, és hirdesd!

2017. szeptember 15. 03:00 - Szíj Melinda

„Menj a félreeső utcákba és a sövénykerítéseken túlra, és végy rá mindenkit, akit csak találsz, hogy jöjjön, hogy megteljék a ház. Mert senki azok közül, akiket elsőként hívtam, nem kap egy szemernyi falást sem abból, amit előre elkészítettem számukra” (Lukács 14:23b-24 TLB fordítás)

garden_party.jpg

Jézus elmesélt egy történetet, hogy szemléltesse azt az ünnepi vacsorát, melyre Isten hívott meg téged. „Egy ember nagy lakomát készített, és számos meghívót szétküldött. Amikor mindennel elkészült, elküldte szolgáját, járja végig a vendégeket, és tudassa velük, hogy elérkezett az idő, most már jöhetnek. Ám ők valamennyien elkezdtek kifogásokat keresni. Egyikük azt mondta, épp most vásárolt földet, és szeretné szemrevételezni, így felmentést kért. Egy másik arra hivatkozott, épp most vásárolt öt pár ökröt, és ki akarja őket próbálni. Egy másik épp most házasodott, és emiatt nem tudott menni.

A szolga visszatért, és jelentette urának, amit mondtak. Ura haragra gerjedt, és felszólította, hogy menjen hamarjában a város utcáira és sikátoraiba, és hívja meg a koldusokat, bénákat, sántákat és vakokat. Azonban még így is maradt hely.  

Nos, akkor – szólt az ura – menj a félreeső utcákba és a sövénykerítéseken túlra, és végy rá mindenkit, akit csak találsz, hogy jöjjön, hogy megteljék a ház. Mert senki azok közül, akiket elsőként hívtam, nem kap egy szemernyi falást sem abból, amit előre elkészítettem számukra.” (Lukács 14:16b-24 TLB-fordítás). 

Isten egy gáláns bankettet készített elő mindannyiunk számára. Ez az összejövetel a Mennyországban lesz, és örökké fog tartani! Isten azért tervezte el ezt a partit, mert ő könyörületes és nagylelkű. És ő teltházat akar!

A történetben a szolga küldetése, hogy összegyűjtsön minden vendéget. Ha te Isten szolgálója vagy, akkor a feladatod az, hogy betereld a vendégeket. 

Szeretném, ha felfigyelnél néhány kifejezésre, ami ebben az igeszakaszban található: „járja végig a vendégeket”, „menjen hamarjában”, „hívja meg”, „menj a félreeső utcákba”, és „végy rá mindenkit, akit csak találsz, hogy jöjjön”. 

Így várja tőled Isten, hogy ellásd a feladatod: menj sietve a világ minden szegletébe, beszélj az embereknek Isten meghívásáról az üdvözülésükre, hívd meg őket Isten családjába, és tedd ezt minden más egyéb elé helyezve. 

Ha Isten családjához tartozol, életed hátralevő részére, amíg itt vagy a földön, ez a „munkaköri leírásod”. Eredj, hívd a vendégeket! És menj hittel! 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

  • Szánj rá egy kis időt, és írd le, mit szándékoznál elmondani, ha Isten alkalmat kínál neked, hogy hirdesd az evangéliumot.
  • Mely pontokon esik egybe a Lukács 14 szerinti „munkaköri leírás” az általad előnyben részesített feladatkörökkel?
  • A bibliai történetre visszatérve gondolkodj el a vendégeken, akik bizonyos okokból elhárították a meghívást. Hogyan köszönnek vissza ezek az indokok mai világunkra vetítve, illetve a kifogások, melyekkel az emberek élnek, hogy elutasítsák Isten üdvözítő elhívását?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.09.08.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása