Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten már megírta életed utolsó fejezetét

2022. október 27. 03:00 - R.K.A.

„Nagy várakozásban éljük az életünket, és felbecsülhetetlen örökségünk van – egy olyan tiszta, szeplőtelen és romolhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra.”

1 Péter 1,3-4 (NLT fordítás)

Könnyű úgy élni ebben a világban, hogy nem találunk semmi okot a reménységre. De Isten Igéje egyértelműen fogalmaz: van okod reménykedni. Péter első levelének első fejezete öt ilyen okot sorol fel. Kettőről az elmúlt napokban már írtam a Napi Remény üzeneteiben:

 • Isten már azelőtt kiválasztott téged, mielőtt te döntöttél mellette.
 • Isten mindig kegyelemmel és irgalommal bánik veled.

A harmadik ok a következő:

Isten gondoskodik a jövődről. Nem számít, hogy mi történik az életed hátralévő részében, ha valódi kapcsolatod van Jézus Krisztussal, akkor Isten garantálja a jövődet. Soha nem fogod elveszíteni az üdvösségedet.

A Bibliában ezt olvassuk: „Nagy várakozásban éljük az életünket, és felbecsülhetetlen örökségünk van – egy olyan tiszta, szeplőtelen és romolhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra.” 1 Péter 1,3-4 (NLT fordítás)

Azért szoktunk örökségben részesülni, mert egy családhoz tartozunk. És általában valakinek a halála után kapjuk meg. Olyan ez, mint valami születési előjog.

Péter öt jelzővel írja le mennyei örökségünket:

Felbecsülhetetlen: Olyan nagy az értéke, hogy az nem is mérhető.

Fenntartott: A mennybe való bejutáshoz előre le kell foglalni a helyünket, és ezt a foglalást csak Jézuson keresztül kaphatjuk meg. Ha egyszer már lefoglaltad a a helyet, azt a foglalást soha többé nem lehet törölni.

Tiszta: Nem hamis. Valódi.

Szeplőtelen: Nem lehet megrontani. Soha nem veszítheted el.

Romolhatatlan: Nem hervad el, nem enyészik el, és nem veszíti el az értékét.

Isten már megírta életed utolsó fejezetét. Foglalt helyed van, amit nem veszíthetsz el! Ezt elhiheted, ebben bízhatsz, és ebbe vetheted a reménységedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan fontos, hogy hinni tudjunk abban, hogy az Istentől ajándékba kapott üdvösségünk biztos?
 • Küzdöttél már azzal, hogy higgy az üdvösséged bizonyosságában? Mi segített legyőzni az aggodalmadat?
 • Hogyan változtatja meg az életedet az a tudat, hogy biztos a jövőd?

Bizonyos lehetsz az üdvösségedben

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe juss: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9 NIV fordítás).

Ha készen állsz arra, hogy megvalld bűneidet és Jézusra bízd az életedet, kezdd ezzel az imával:

„Drága Istenem, azt ígérted, hogy ha hiszek Jézusban, akkor minden, amit valaha rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és elfogadom Jézust Megváltómként és Uramként. Jézus, követni és szolgálni akarlak Téged. Alázattal átadom Neked életemet, kérlek, ments meg engem, és fogadj be a családodba. A Te nevedben imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.20.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Honnan tudom, hogy elnyertem az üdvösséget?

2021. március 09. 03:00 - Anika Enikő

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2,8–9).

Az a bűnöző, aki a Jézus melletti kereszten függött a következőképpen imádkozott hozzá: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba!” (Lk 23,42).

Akkorra már Jézus híres volt a csodatételeiről. Ám figyeld csak meg, hogy ez a férfi nem azt kérte Jézustól, hogy vegye el a fájdalmát – bár gyötrelmes fájdalmai lehettek –, vagy nem is azt kérte Jézustól, hogy mentse őt meg a haláltól.

A következőt mondta: „Jézus, emlékezzél meg rólam!” Miért? Mert tudta, hogy leginkább bűneinek megbocsátására van szüksége és arra, hogy mennyei otthona legyen. Hitte, hogy Jézus ezeket meg tudja adni neki.

A Biblia ezt mondja Az apostolok cselekedetei 16. fejezetének 31. versében: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (NIV).

Nos, akkor honnan lehetsz biztos abban, hogy bűneid megbocsáttattak? Honnan tudhatod, hogy amikor meghalsz, akkor a mennybe kerülsz? Honnan veheted biztosra, hogy üdvözülsz, hogy elnyerted az üdvösséget? Hogyan szüntetheted meg kétségeidet?

Az üdvbizonyosságod nem abból származik, amit megcsinálsz vagy amit megteszel, mert nem érdemelheted ki az üdvösséged. Nem is az érzéseidből fakad, mert az érzések jönnek és mennek.

Akkor hogyan lehetsz biztos a megváltásodban? Az ígéret erre Isten Szava. Ha Isten mondja, akkor az bizonyosan úgy lesz, mert Isten nem tud hazudni. Bízhatsz Isten Igéjének ígéretében! Abban biztos lehetsz!

Jézus a következőt felelte a bűnözőnek a kereszten: „Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43).

A te üdvösséged biztosítéka ugyanaz: Isten megígéri, hogy egy nap vele leszel a mennyországban, ha hiszel ígéretében.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Honnan tudod, hogy megbízhatsz a Bibliában és Isten ígéreteiben?
 • Hogyan élsz másképpen, amikor tudod, hogy üdvösséged Krisztus már bebiztosította?

Bízol már abban, hogy Isten megígérte üdvösségedet?

Ha kész vagy Jézusnak átadni életedet, akkor mondd el ezt az imát:

„Kedves Jézus! Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha is elkövettem megbocsátódik, megtudom, hogy mi életem célja, és egy napon befogadsz örök otthonodba, a mennyországba.

Megvallom, hogy bűnös vagyok, hiszem, hogy Isten vagy, és te vagy az én Megváltóm. Befogadlak életembe mint Uramat, és életem minden területét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt tenni, amit te szeretnél, hogy cselekedjek.

Hálás vagyok neked, Jézus, szeretetedért és áldozatodért, ami lehetővé teszi számomra, hogy a mennyben veled lehessek. Köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem vagy ledolgoznom megváltásomat, üdvösségemet, mert tudom, hogy az lehetetlen számomra. Az életem további részét arra szeretném használni, hogy téged szolgáljalak és ne magamat. Alázattal kész vagyok átadni neked életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.02.)

Szólj hozzá!

Ne csak reménykedj, hogy a mennybe jutsz

2020. augusztus 01. 03:00 - FodorImi

ker.jpg

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5,11–12 NIV fordítás).

Ha megkérdezed az embereket, vajon a mennybe jutnak-e, sokan valami hasonló választ adnak: „Remélem, hogy a mennybe jutok.”

Csupán a reménység azonban nem elég. Imádkozom, hogy a te válaszod ne ez legyen. Az örök sorsod túl fontos ahhoz, hogy ne biztosra menj.

Bolondság lenne felkészületlenül várni azt, amelyről mindannyian tudjuk, hogy elkerülhetetlen: a halált. A legfrissebb statisztikák is azt mutatják, hogy a világon továbbra is maradt a 100 %-os halálozási arány!

Ezen a bolygón nincs garantálva számodra a következő perc, még kevésbé a következő óra. Ne halogasd hát a legfontosabb döntésed!

János első levele 5. fejezetének 11–12. verseiben ezt mondja a Biblia: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (NIV fordítás).

Ez a legvilágosabb, amit csak elérhetsz. Ha tied Jézus, akkor tied az élet. Ha Jézus nem a tied, akkor az élet sem a tied. Választanod kell.

Nem mehetsz a mennybe valaki más hite alapján. És ugyanígy a pokolra sem jutsz más választása miatt.

Ez a te választásod. Te döntöd el, hol fogod tölteni az örökkévalóságot.

Ezért olyan fontos a karácsony és a húsvét. Ha Jézus nem jött volna el karácsonykor, ha nem halt volna meg és nem támadt volna fel húsvétkor, akkor reménytelen lenne a helyzetünk. Bármit tennénk, semmi nem számítana. Nem lenne választásunk.

A kereszt a válasz a legnagyobb problémánkra, az Istentől való elválasztottságunkra.

Pál levele a kolossébeliekhez 2. fejezetének 13–14. verseiben azt mondja a Biblia: „Halottak voltatok vétkeitek miatt és bűnös természetetek miatt. Isten azonban Krisztussal együtt életre keltett titeket, mert megbocsátotta minden vétkünket. Eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet, eltávolította azt, odaszegezve a keresztfára” (NLT fordítás),

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Egyikünknek sincs garantálva a következő perc a földön. Mennyire sürgeti ez a Jézus követéséről szóló döntésedet? Mit jelent ez a családod és barátaid számára?
 • Amikor egy meg nem tért ember üdvösségéért imádkozol, Istennek tetsző dolgot teszel. Imádságaid nem találnak süket fülekre. Tarts ki az imádkozásban, ne fáradj bele! Isten hatalma korlátlan, megbocsátása végtelen.

Isten szélesre tárt karokkal hív.

Bizonytalan időkben élünk, te azonban biztos lehetsz abban, hogy a mennybe jutsz. Nem számít, mit tettél vagy hol voltál, Isten hív téged.

Készen állsz? Itt van egy imádság, amivel kezdheted: „Drága Istenem! Tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni az életemről közvetlenül neked. Tudom, hogy eddig figyelmen kívül hagytalak. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és nem a te terved, hanem a saját elgondolásom szerint éltem. Mostantól kezdve változtatni akarok ezen. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni az én elrontott dolgaimért, ezért nem nekem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatot. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem leszek képes elég jónak lenni, hogy egy tökéletes helyre jussak.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden vétkem magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a menny számára. Alázatosan kérlek, ments meg engem! Kérlek, ments meg a bűneimből, és azokból a rossz szokásaimból, amelyek most tönkre teszik az életem. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy megtartod az ígéreted, megmentesz engem azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre. Jézus nevében, ámen!”

(Ha elmondtad ezt az imádságot, kérlek, írd meg nekem angolul a rick@pastorrick.com e-mail címre. Szeretnék küldeni néhány anyagot, melyek segítenek a Jézussal való közös utazásod kezdetén.)

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.25.)

Szólj hozzá!

Ma van az üdvösség napja

2017. március 15. 03:00 - FodorImi

„Biztosítalak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43 – NLT 2.kiadás fordítása)

Amikor a lator Jézus mellett a kereszten függve kérte Jézust, hogy emlékezzen meg róla, Jézus így válaszolt: „Biztosítalak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43 – NLT 2.kiadás fordítása) Válaszával megadta Jézus számunkra az üdvösség jellemzőit is, amelyekben bízhatunk és hihetünk.

Először is azt mondta, hogy „még ma”. Ez azt jelenti, hogy az üdvösség azonnali. Abban a pillanatban, mikor kéred Jézust, hogy mentsen meg, ő már meg is tette. Amikor meghalsz, vagy egyenesen Isten jelenlétébe mégy, vagy egyenesen az Istentől való elválasztottságba.

Másodszor az üdvösség egészen bizonyos. Ő azt mondta, hogy „ma leszel…” Nem „Lehet”, nem „Remélem”, nem „Hadd gondoljam még át”. Mikor Isten azt mondja, hogy „leszel”, akkor az úgy lesz. Amikor elfogadod Krisztust, akkor bizonyos lehetsz az üdvösségedben.

Harmadszor, az üdvösség az személyes kapcsolat. Ő azt mondta: „…velem leszel” Az üdvösség nem egy vallás. Nem szabályok, előírások vagy rituálék. Az üdvösség egy kapcsolat. Ez a kapcsolat nem akkor kezdődik, mikor belépsz a mennybe. Már itt a Földön elkezdődik. Jézus Krisztus a te legjobb barátod akar lenni, mindig beszélni akar veled. Isten a vele való közösségre teremtett téged!

Negyedszer, Jézus azt mondta, „még ma velem leszel a paradicsomban”. A menny egy valóságos hely, és mindörökre az.

Jézus mindkét oldalán egy-egy gonosztevő volt keresztre feszítve. Jézus megadta nekik az üdvösség választásának a lehetőségét, és megadja neked is ugyanezt a választási lehetőséget. Nem erőszakolja rád a szeretetét. Nem kényszerít, hogy bízz benne, nem kényszerít, hogy elfogadd a mennyet. Két válasz lehet. Az egyik lator elutasította Jézust, a másik pedig hittel fordult hozzá. Te is ugyanezt a választást teheted.

Róma 10:13 azt mondja, „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül.” Ha kész vagy segítségül hívni az Úr nevét, és elismered ezeket az igazságokat az üdvösségről, akkor az örökkévaló sorsod kérdése egyszer s mindenkorra el van döntve.

„Ez az az óra, hogy megnyerd Isten kegyelmét, ma van a napja, hogy üdvözülj!” (2 Korinthus 6:2b – TEV fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a bizonyítéka az életedben, hogy az üdvösséged biztosítva van?
 • A menny és a pokol bizonyosságának hogyan kellene megváltoztatnia az evangélium másokkal történő megosztásának módját?
 • Kérd Istent, vezessen valakihez, aki segítségül hívja az Úr nevét, hogy segíthesd az üdvösségre vezetni, tanítvánnyá válni. Kiket hoz Isten a gondolataidba?

 

* (Daily Hope by Rick Warren - 2017.03.08)

Szólj hozzá!

Térj vissza az alapokhoz!

2015. április 01. 03:00 - magyarosijulia

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16, Károli Gáspár fordítás).

eternal-realities-get-back-to-the-basics.jpg

Isten nem akarja, hogy kételkedj az üdvösségedben. Nem szeretné, ha aggódnál, félnél emiatt. Nem szeretné, hogy azon töprengj, hogy vajon a Mennyországba kerülsz vagy sem.

Isten azt akarja, hogy megbizonyosodj ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, vissza kell menned az alapokhoz. Minden kitűnő edző az alapokra koncentrált. Sosem feltételezték, hogy játékosaik ismerték az alapokat. John Wooden mindig azzal kezdte az edző táborokat, hogy megtanította játékosoknak, hogy hogyan húzzák fel helyesen a zoknijukat. Vince Lombardi azzal a híressé vált kijelentésével kezdett minden edző tábort, hogy: Ez egy futball-labda!

Az alapok számítanak! Ha Jézussal kapcsolatosan is visszatérnénk az alapokhoz, akkor ezt János 3:16-ban leírtakon keresztül tennénk: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Károli Gáspár fordítás).

Az egész Bibliát össze lehet foglalni ezzel az egy igeverssel. Ez az örömhír egy versben.

Valójában, a vers egész felépítése az evangéliumra mutat. Az angol fordítás összesen 25 szóból áll. A középső, 13-ik szó a "Fiú". Ez Jézus. Az előtte levő 12 szó Istenről szól - "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött...". Az utolsó 12 szó pedig rólad és rólam szól: "...hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Ez egy evangéliumi kép. A Biblia azt mondta, hogy Isten van az egyik oldalon, az emberiség a másikon, Jézus Krisztus pedig azért jött a világra, hogy e kettőt összekösse. Ő a híd a zavaros vizek felett. Ő a közbenjáró Isten és ember között. Jézus azért jött, hogy összekössön minket Istennel.

Ez az evangélium alapja. Ez a legfontosabb üzenet a világ történetében. Isten elküldte az Ő Fiát, hogy áthidalja a közte és a világ között tátongó űrt.

Beszéljetek róla

 • Attól függetlenül, hogy követed-e jelenleg Jézust, vagy sem, az életed milyen időszakában vagy hajlamosabb kételkedni Isten téged megmentő hatalmában?
 • Miért ilyen nagy hír az evangélium?
 • Szerinted mit találnak az emberek nehezebbnek: hogy belássák, hogy nem tudják önmagukat megszabadítani, hogy felismerjék Isten tökéletességét, vagy, hogy tudatosítsák, hogy Jézus a híd Isten és az emberiség között?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.03.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása