Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Olyan a külsőd, mint a belsőd?

2024. március 11. 03:00 - Erika1832

"Álljatok hát készenlétben, felövezve derekatokat igazsággal." (Ef. 6,14 GNT)

The Belt of Truth Buckled Up - Ephesians 6:14a - A Clay Jar

A tisztesség számít. A Biblia azt mondja, hogy háborút viselünk "uralkodók, hatalmasságok és e sötét világ erői ellen" (Efézus 6,12). Ha nem járunk tisztességben és igazságban, nem tudunk harcolni azokkal a szellemi erőkkel, amelyek életünket fenyegetik.

Lényegében arra törekszünk, hogy Isten Igéjének igazságát életünk minden területén alkalmazzuk, beleértve az erkölcsi és a pénzügyi területeket és az emberi kapcsolatainkat is.

Ezért mondja Pál, hogy fel kell öltenünk az igazság övét, mielőtt belekerülünk a körülöttünk zajló szellemi csatákba. Azt mondja, "Álljatok hát készenlétben, felövezve derekatokat igazsággal." (Efézus 6,14 GNT).

Az igazság öve az alapja mindennek. Az igazság nélkül az életed szétesik és a szellemi sötétség veszi át az uralmat.

Az igazság övét úgy ölthetjük magunkra, hogy minden területen tisztességesen élünk. Az integritás az "integer" szóból származik, aminek jelentése "egy egység". A tisztesség tehát nem csupán az életed egy kicsiny szeletére vonatkozik, hanem magára az egész életedre.

Ahhoz, hogy tisztességes életet élj, nem elég csupán ismerni az igazságot, de aszerint is kell élned. Mint az öved, az integritás, a tisztesség stabilitást ad neked. Összetartja az életed a nehéz időkben. Erőt ad.

Természetesen a tisztességes, becsületes élet nem jelenti azt, hogy mindig azt tesszük, ami helyes. Ha a tisztesség a tökéletességgel lenne egyenlő, akkor senki nem ütné meg a mércét, hiszen időnként mindannyian elbotlunk.

Ha tisztességesen, igaz módon akarsz élni, hagyd, hogy az emberek lássák, hogy mi van benned belül. Ez azt jelenti, hogy nincs semmi rejtegetnivalód.

A tisztesség nagy ellensége a képmutatás. Akkor vagyunk képmutatók, amikor tudjuk az igazságot, de nem aszerint cselekszünk. Amikor amit mondunk, nem egyezik azzal, amit teszünk.

És ez veszélyes. Ha életed bármely területén nem vagy becsületes és tisztességes, akkor sebezhető leszel Sátán támadásaival szemben. Valójában abban a pillanatban, amikor elkezded az életedet különböző részekre osztani, például elválasztod egymástól a gyülekezeti életed, a családi életed és a munkahelyi életedet, akkor elveszíted az integritásodat, hiszen nem ugyanúgy éled az életed minden területét.

Úgy tűnik, hogy összecsapnak a hullámok a fejed fölött? Úgy érzed, hogy az életedben a sötétség nyeri meg a csatát? Ez mindig így lesz, ha kettős életet élsz.

Nézz magadba és vizsgáld meg, hogy tisztességben, igazságban jársz-e az életed minden területén. Vedd fel az igazság övét, hogy életed minden területén azt tudd tenni, amit Isten Igéje tanít, és ne csak azon a területén az életednek, ahol neked jó, és ne csak akkor, amikor az neked kényelmes.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Az életed mely területein könnyebb, és mely területein nehezebb engedelmeskedned Isten Igéjének?
 • Miért vagy sebezhetőbb a Sátán támadásaival szemben, amikor elválasztod az életed különböző területeit?
 • Hogyan találhatsz nagyobb szabadságot abban, hogy tisztességesen élsz?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A bűneid elválasztanak téged Istentől. Csak Isten kegyelme az, ami lehetővé teszi, hogy újra helyes kapcsolatba kerülj vele.

A Biblia azt mondja: "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen" (Efézus,:8-9).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss a Teremtőddel, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, megtudom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem az által, amit én teszek. Befogadlak téged az életembe mint Uramat. Ma életem minden részét átadom neked és a te irányításod alá helyezem.

Olyan életet akarok élni, amilyen életre te teremtettél, és az életem további részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne önmagamat. Neked szánom oda az életemet, és kérlek, ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.04.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Legyünk őszinték egymáshoz!

2024. március 01. 03:00 - Olajfa

"Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk." (Efézus 4:23-25)

Ahhoz, hogy megváltoztasd életed szokásos hibázásait, olyan emberekre van szükséged, akik megmondják neked az igazat. Egyedül nem tudod rendbe hozni ezeket. Támogatásra lesz szükséged. Szükséged lesz egy kis csoportra!

Az igazi változáshoz egy őszinte közösség kell.

Életednek azok a dolgai, amiken képtelen vagy egyedül változtatni, általában életed legnagyobb nehézségei. És gyakran ezek dolgok, amikről nem is akarod, hogy bárki más tudjon.

De ezeken a dolgokon soha nem fogsz tudni túljutni, amíg megoldásukba nem vonsz be valakit. Nem kell mindenkinek elmondanod. Csak találnod kell legalább egy embert, akiben megbízol és aki szintúgy megbízik benned - valakit, aki tud titkot tartani, feltétel nélkül szeret, nem ítélkezik rólad, és imádkozik érted. Meglátod, hogy érzéseid feltárása a rendbejöveteled kezdete.

Nem olyan kis csoportról beszélek, ahol felszínesen összejöttök, és mindenki "jól van" vagy mindenkinek "jól megy" minden. El kell jutnotok a kiscsoportotoknak arra az érettségi szintjére, amikor már el mered mondani: "Nehéz hetem volt. Az élet most nagyon nehéz. Elmondom, mi történt."

Pál apostol az Efezusiakhoz írt levelében a 4. fejezet 25. versben azt mondja: "Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.".

Ha hívő vagy, akkor tag is vagy. Tagja vagy Isten családjának, ahová minden más hívő is beletartozik. Nem válhatsz azzá, amivé Isten akarja, hogy válj, amíg nem tartozol egy olyan csoportba, ahol zsigeri szintű, őszinte közösség van.

Tedd hát félre a hamisságot! Beszélj a felebarátoddal! Mondd el keresztény testvérednek őszintén az igazat, mert mi mind összetartozunk!

Ha komolyan gondolod, hogy meg akarod változtatni életed legmélyebb elakadásait és hibáit, akkor szembe kell nézned az őszinteségtől való félelemmel! Abba kell hagynod a színlelést! Őszintének kell lenned!

Kétféleképpen élheted le az életed: úgy teszel, mintha minden rendben lenne, vagy teszel azért, hogy minden rendben legyen.

De amíg úgy viselkedsz, mintha minden rendben lenne, addig soha nem lesz minden rendben.

Isten családjában egymáshoz tartozunk. Legyünk őszinték egymással, hogy segíthessünk egymásnak a rendbe hozó és helyreállító változásokban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mennyire nyíltok meg egymásnak a kiscsoportotokban? Igazán őszinték vagytok egymással?
 • Mi az eredménye annak, ha úgy tesztek, mintha minden rendben lenne? Hogy érzitek magatokat?
 • Gondoljatok bele, hányszor mondjátok egy nap, hogy "jól vagyok"! Melyik kapcsolataidban van szükséged arra, hogy őszintébb beszélj magadról és arról, amivel küzdesz?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.02.23.)

Szólj hozzá!

Hogyan tanulunk a fájdalomból

2024. január 18. 03:00 - gerbeaud

"Isten az embereket a szenvedésen keresztül tanítja, és a bajt arra használja, hogy felnyissa szemüket." (Jób könyve 36,15)

Vannak dolgok, amelyeket csak fájdalmon keresztül tanulhatunk meg – és ez néha más emberek fájdalmán keresztül történik.

Bölcs dolog a saját tapasztalatainkból tanulni, de még bölcsebb másokéból, és hagyni, hogy mások is tanuljanak a mi fájdalmunkból. Nincs időd arra, hogy minden hibát te magad kövess el! Ezért fontos, hogy tanuljunk egymás hibáiból – de csak akkor, ha őszinték vagyunk azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan használja fel a fájdalmat arra, hogy felhívja a figyelmünket és tanítson minket.

A Jób könyve (36,15) szerint: "Isten az embereket a szenvedésen keresztül tanítja, és a bajt arra használja, hogy felnyissa szemüket."

Mit akar Isten megértetni veled azzal a problémával kapcsolatban, amin most mész keresztül? Mit tanulsz belőle? Ha tanultál belőle, Isten azt akarja, hogy amit tanultál, add át másoknak.

Mindannyian átmegyünk nehézségeken. Függetlenül attól, hogy milyen konkrét problémád van most, Isten azt akarja, hogy ezt a három dolgot tanuld meg belőle:

Először is, a fájdalmadon keresztül megtanulhatod, hogy jobban függj Istentől. Isten önmagáról akar tanítani téged - az ő erejéről a te erőtlenségeden keresztül, az ő szeretetéről, amikor úgy érzed, hogy nem szeretnek, az ő kegyelméről, amikor úgy érzed, hogy nem bocsátottak meg neked, és az ő bölcsességéről, amikor nem tudod, merre tovább.

Másodszor, megtanulhatsz bízni és engedelmeskedni Isten Igéjének, amikor szenvedsz. Könnyű bízni Istenben, amikor jól mennek a dolgok, viszont ez nem könnyű, amikor problémákkal nézünk szemben.

Dávid király ezt mondta a Zsoltárokban (119,67): "Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet". A kudarcokon és a fájdalmas hibáinkon keresztül szerzett tanulságok arra ösztönöznek, hogy elvegyük Isten ígéreteit és higgyünk azokban. Az Ő Igéje reményt ad neked, hogy Ő veled van és továbbra is munkálkodik érted és benned. 

Harmadszor, a fájdalom által megtanulhatod, hogy szükséged van másokra. Ha soha nem lenne fájdalom az életedben, nem gondolnád, hogy szükséged van valakire. Csak a fájdalomban ismerik be egyesek, hogy szükségük van mások segítségére. A fájdalom az egyik legerősebb emlékeztető arra, hogy nem kell egyedül lenned az életben.

Ha most éppen fájdalmon mész keresztül, bízz abban, hogy amit Isten tanít neked, az másoknak is hasznára lesz, amikor majd átadod, amit megtanultál a barátaidnak, a családodnak vagy a következő generációnak.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi az egyik legnagyobb lecke, amit valaki más fájdalmas hibájából tanultál meg?
 • Miért kell alázat ahhoz, hogy nyíltan beszélj a fájdalmadról?
 • Eszedbe jut valaki, akinek hasznára válnának azok a leckék, amelyeket a fájdalmas tapasztalataidból tanultál? Mit fogsz tenni, hogy ezen a héten megoszd ezt vele?

Isten szeret téged, nem számít, hogy mit tettél.

Mivel emberek vagyunk, már számtalanszor megtörtént velünk, hogy a Sátán csapdájába és bűnbe estünk. De nem számít, hogy mit tettél vagy milyen a múltad, helyed van Isten örökkévaló családjában, amely készen áll és vár rád. Az ajtó tárva-nyitva áll. Csak higgy és fogadd el.

Készen állsz erre? Ha igen, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Istenem! Tudom, hogy ha meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni az életemről. Megvallom, hogy eddig figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy bűnöket követtem el ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a tiéd szerint. Ezen most változtatni akarok. El akarok fordulni a bűneimtől és rád akarok figyelni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon minden bűnért és rosszért, amit tettem, és köszönöm, hogy nem nekem kell megfizetni ezekért az árat. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy az összes bűnömet magadra vállaltad, és így elfogadhatóvá váltam a mennyország számára! Alázatosan kérlek, hogy ments meg! Kérlek, ments meg bűneimtől és azoktól a rossz szokásaimtól, amik összezavarják az életemet! Hiszek benned, Jézus! Hiszem, hogy megtartod az ígéretedet és engem most azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében, Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.01.11.)

Szólj hozzá!

A bűnvallás négy előnye

2023. augusztus 15. 03:00 - BlaZsu

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak 5,16, TLB fordítás)

kozossegbunvallas.jpgA közösségépítés leggyorsabb módja, ha megvalljuk egymás előtt hibáinkat. De miért vállalná bárki, hogy őszinte legyen? Mert megéri a kockázatot! Isten szava azt állítja, hogy ha őszinte vagy az érzéseiddel, a vétkeiddel és a félelmeiddel kapcsolatban, akkor az négy előnnyel is jár.

Érzelmi gyógyulást nyersz. A Biblia azt mondja Jakab levele 5. fejezetének 16. versében: " Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. " (TLB fordítás). Nagy különbség van a megbocsátás és az érzelmi gyógyulás között. Ha megbocsátásra van szükséged, csak annyit kell tenned, hogy megvallod Istennek. Az érzelmi gyógyulás akkor jön el, amikor elmondod valakinek, hogy mit követtél el.

Tiszta lappal indulhatsz újra. A Példabeszédek könyve 28. fejezetének 13. versében ezt olvashatjuk: „Aki takargatja vétkeit, soha nem lesz sikeres, aki pedig megvallja és elhagyja azokat, az irgalmat nyer.” (TLB fordítás) Nagy hasznára lehetsz közösséged tagjainak, ha segítesz az embereknek megbocsátani önmaguknak. Sok embernek van szüksége arra, hogy valaki segítsen neki ebben, és kijelentse - „Megvallottad Istennek? Ő megbocsátja! Engedd el."

Isten ereje segít megváltozni. „Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket." (Jak 4,10 NLT fordítás). Hogyan történik ez? A Biblia azt mondja, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Isten kegyelme a változás ereje. Ha megkapod Isten kegyelmét, akkor megváltoztathatod azokat a dolgokat az életedben, amiket mindig is meg akartál változtatni. De ez csak alázaton keresztül jön létre, és az alázat őszinteség útján keletkezik.

Mélyebb kapcsolataid lesznek. A Bibliában ezt olvashatjuk: „Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással.”  (1Ján 1,7 GNT fordítás)

Azt gondoljuk, hogy ha nyíltan beszélünk a félelmeinkről, gubancainkról, tökéletlenségeinkről és eltitkolt hibáinkról, akkor az emberek kevésbé fognak értékelni bennünket. Ez pont fordítva van! Minél őszintébb vagy, annál többen szeretnek és szeretnének veled lenni.

Sokan gondolkodnak így – „Elrontottam az életemet. Sok elakadásom, rossz szokásom, és rossz kapcsolatom van, sokszor rosszul reagálok. Kizárt, hogy  az összes rossz dolgot meg tudnám vallani."

Isten gyógyulássá akarja változtatni a sérüléseidet. Azután használni akar téged mások életében. Csak arra vár, hogy átadd magad!

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Más hívőknek nehezebb beismerni a hibáidat, mint nem hívőknek? Mit gondolsz, miért van ez így?
 • Mit kell megbocsájtanod magadnak ahhoz, hogy továbbléphess az érzelmi gyógyulás felé?
 • Mit jelent „a világosságban járni" (1Ján 1,7)?

Isten be akar fogadni téged a családjába!

Isten azért teremtett téged, hogy szeressen, s ez leginkább Jézus keresztáldozatából látszik. Jézus halála és feltámadása által Isten lehetővé tette, hogy örökre a családjához tartozz. Nem számít, mit tettél, hogyan éltél eddig, Isten örökkévaló családjában már készen áll és vár rád egy hely. Isten tárt karokkal vár téged! Csak higgy és fogadd el az áldozatot! Készen állsz? Ezzel az imával el is kezdheted: "Kedves Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját fejem után mentem, nem a te terved szerint éltem. Szeretném, ha ez mostantól kezdve másképp lenne! El akarok fordulni a bűneimtől, és feléd akarok fordulni. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne kelljen megfizetnem a bűneim árát. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem tudnék elég jó lenni ahhoz, hogy a mennyországba kerüljek. Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden bűnömet magadra vetted! Elfogadhatóvá tettél a mennyország számára. Kérlek ments meg, és formálj engem hozzád hasonlóbbá! Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.08.)

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Légy őszinte Istennel, amikor szétesik az életed!

2023. július 17. 03:00 - gerbeaud

"[Isten] öreggé tette a bőröm és a testem. Összetörte a csontjaimat. Ostromolt, és gyötrelemmel és szorongással vett körül. Egy sötét helyre temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és segítségért kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT)

Mindannyian átélünk olyan időszakokat, amikor az életünk szétesni látszik. Elveszítjük a munkánkat, tönkremegy egy kapcsolatunk, valaki meghal, vagy rosszabbra fordul az egészségünk.

Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Isten elhagyott minket.

De nem hagyott el!

Jeremiás próféta ugyanebben a csónakban evezett, amikor megírta a Siralmak könyvét. Országa, Júdea, gazdasági válságot élt át, és egy idegen ellenség tartotta rettegésben. Hihetetlenül embertelen cselekedetek szemtanúja volt, amelyeket Júdea ellen követtek el. Az emberek munka nélkül maradtak és éhen haltak.

Mit tett először Jeremiás? Elmondta Istennek, hogy mit érez: "[Isten] öreggé tette a bőröm és a testem. Összetörte a csontjaimat. Ostromolt, és gyötrelemmel, szorongással vett körül. Egy sötét helyre temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és segítségért kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT)

Meglep, hogy ezek a szavak benne vannak a Bibliában? Jeremiás - ahogy többen is manapság - úgy érezte, hogy Isten megfeledkezett róla. De Jeremiás nem hagyta figyelmen kívül azt, amit érzett. Nem szépítette a helyzetet. Elmondta Istennek, ami a szívét nyomta. Sőt, Jeremiás öt fejezeten keresztül mondja el Istennek, hogy mit gondol a helyzetről. Azt mondta Istennek: "Itt valami nagyon nincs rendben!"

Miért tett Isten egy ilyen szöveget a Bibliába? Mert azt akarja, hogy tudd, hogy Ő tudja kezelni a haragodat, a szorongásodat és a bánatodat. A Bibliának egy egész könyvét teszi ki az, hogy Jeremiás "kiengedi a gőzt" és elmondja a fájdalmát és az érzéseit. Ha Isten elég nagy ahhoz, hogy kezelni tudja Jeremiás fájdalmát, akkor elég nagy ahhoz is, hogy a tiédet is tudja kezelni.

Ha lenyeled az érzéseidet, csak magadnak ártasz. A gyomrod majd számon tartja azokat!

Öntsd ki az érzéseidet inkább Istennek!

Amikor a gyerekeim kicsik voltak, gyakran hisztiztek. Emiatt nem szerettem őket kevésbé, nem vontam kétségbe a saját döntéseimet, és nem éreztem magam kevésbé jó apának sem. 

A hisztizésük egyszerűen csak tudatosította bennem, hogy a gyerekeim még éretlenek. Még nem tudták azt, amit én tudtam.

Isten nem szeret kevésbé, ha nyafogsz és panaszkodsz neki. Ő nem tartozik neked magyarázattal, de soha nem fél attól, amit mondani akarsz.

Szóval, mondj el neki bármit. Ez lesz a gyógyulás kezdete.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi olyan történik most az életedben, amiről eddig még nem mertél beszélni Istennel?
 • Miért nehéz néha őszintének lenni Istennel a küzdelmeiddel kapcsolatban?
 • Próbálj meg levelet írni Istennek a küzdelmeidről. Lehet, hogy könnyebbnek találod az érzéseidet írásban kifejezni, mint hangosan kimondani.

 

Döntsd el még ma, hogy követni akarod Jézust!

Isten az Ő fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be jóságát. A Biblia ezt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Készen állsz arra, hogy bízol Istenben, hogy Ő betölti az örök élettel kapcsolatos ígéretét? Ha a válaszod igen, kezdd ezzel az egyszerű imával: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a Te bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneim, és hiszem, hogy  Te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és Uramként akarom követni Őt a mai naptól kezdve. Vezesd az életem, és segíts megtenni a Te akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.10.) 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása