Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A működő szeretet – találkozás a szükségben szenvedőkkel

2017. március 17. 03:00 - Benjoe70

„Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát, de nem találják. Azon a napon szomjúság gyötri majd a szép szüzeket és az ifjakat,” (Ámosz 8:11-13, SZIT fordítás)

a308441a-e197-490d-8109-c00e3b62fa0a.jpg

A Biblia azt mondja a János 19:28-29-ben: Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték.” (SZIT fordítás)

A „Szomjazom” kifejezés Teréz anya életigéje volt. Ő alapította a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrendet és az ún. Haldoklók Otthonát. Világszerte az ilyen otthonokban, ahová a legszegényebbeket fogadták be, volt egy kereszten függő Jézus kép, mely alá írva a szavak: „Szomjazom”. Teréz anya szerint ez a szolgálatunk – csillapítani Krisztus szomját az által, hogy segítő kezet nyújtunk a szükséget szenvedőknek.

Nem segíthetünk Jézusnak a kereszten. Az régen történt. El tudod képzelni, milyen lehetett annak a katonának, aki inni adott Jézusnak? Micsoda kiváltság! Mi ezt nem tehetjük meg. De segíthetünk a körülöttünk élőknek.

Létezésünk célja, hogy Jézus szomját oltsuk a kereszten minden lélekért és ezt működő szeretetünk által mutassuk meg.

A működő szeretet az, amikor a – testi, lelki vagy érzelmi – szomjúságban szükséget szenvedő emberekkel találkozunk, akik Krisztus szeretetére szomjaznak, aki pedig értünk szomjazott.

Körülötted is vannak olyan emberek, akik lelki szomjúságtól szenvednek, bár ezt a kifejezést senki sem használja. Van néhány szinonima a lelki szomjúságra: unatkozás, boldogtalanság, elégedetlenség, stressz és kétségbeesés.

Azok az emberek, akik lelkileg szomjaznak, az életük értelmét és célját keresik. Hallani akarják Isten szavát. Tudni akarják, mit kezdjenek az életükkel.

„Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát, de nem találják. Azon a napon szomjúság gyötri majd a szép szüzeket és az ifjakat,” (Ámos 8:11-13, SZIT fordítás)

Hát nem egy tökéletes mai társadalomkritika ez? Az emberek kívülről jól néznek ki, de belül üresek. Depressziósak, bátortalanok, legyőzöttek, kétségbeesettek, elégedetlenek, folyton változtatják elképzelésüket, keresnek valamit, ami elégedettséggel töltheti el őket, amitől elmúlik a szomjúságuk.

Mi a Te felelősséged ezek felé az emberek felé? A világ felé?

Csak úgy szolgálhatod Istent, hogy az embereket szolgálod és segítesz nekik az Ő nevében. Segíts nekik enyhíteni a szomjukat úgy, hogy megosztod velük, hogy Isten mit tett azért, hogy ők teljes életet élhessenek.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Kik azok az emberek a környezetedben, akik lelkileg szomjaznak?
  • Miért fontos, hogy észre vedd, ha valaki belül szenved, miközben a felszínen úgy tűnik, minden rendben van?
  • Hogy szolgálja Istent a mások felé való szolgálat?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.03.10.)

Szólj hozzá!

Az önzetlenséged a legjobbat hozza ki másokból

2016. május 23. 03:00 - hofgartekesnoemi

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.(Pál levele a Galatákhoz 6:7-8)

Az önzőség romba dönti a kapcsolatokat: első számú előidézője a konfliktusoknak, vitáknak, a válásoknak, sőt, még a háborúknak is. 

"Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?" (Jakab 4:1) Minden baj okozója az énközpontúságunk. 

Az önzés nagyon egyszerű úton tör be a kapcsolatainkba: kezdetben, a kapcsolataink épülésének időszakában mindent megteszünk azért, hogy önzetlenek legyünk. Ahogy azonban telik az idő, egyre több és több tör be az egóból. Úgy fest, több energiát fektetünk a kapcsolataink építésére, mint a fenntartásukra. 

Ha az önzőség rombolja a kapcsolatokat, az önzetlenségtől növekedni kezdenek. Mit is jelent az önzetlenség? Kevesebb belőlem, több belőled. Hogy hamarabb gondolsz másokra, mint magadra, és az ő szükségüket helyezed a sajátod elé. (Filippibeliekhez írott levél 2:4)

Az önzetlenség a legjobbat hozza ki belőlünk. Bizalmat épít a kapcsolatainkban. A te önzetlen viselkedésed másokat is változásra ösztönöz: te ugyanis nem vagy többé ugyanaz az ember, másként kell tehát hozzád fordulniuk. Sokszor láttam már ezt - a legkevésbé szeretetreméltó ember is képes változni, ha kedvesen és önzetlenül fordul felé valaki: amikor azt kapják, amire szükségük van, nem azt, amit érdemelnek. 

A Bibliában ez áll: "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.(Pál levele a Galatákhoz 6:7-8)

Ez a vetés és aratás bibliai példázata. Amit vetsz, azt fogod aratni. Isten az önzetlenséget az örökléttel jutalmazza. Úgy alkotta az univerzumot, hogy minél önzetlenebb vagy, annál jobban megáldhasson. Miért? Mert azt akarja, hogy hasonlatos légy hozzá, és ő önzetlen. Minden, amid van az életben, Isten ajándéka, az ő önzetlenségének jelképe. 

Akkor lehetsz a leggazdagabb ebben az életben, ha mindened elajándékozod. Ahogy Jézus mondja: "Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt." (Márk 8:35). 

Beszéljetek róla

  • Mit adsz a legnehezebben másoknak? 
  • Hogyan gyakorolhatod ezt a héten? 
  • Hogyan áld meg Isten, amikor önzetlen vagy?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.16.)

Szólj hozzá!

Honnan tudom, hogy a Biblia hiteles és igaz?

2011. december 10. 03:00 - *Agota*

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… 2 Tim 3:16

Isten igazságát Isten Igéjén keresztül ismerhetjük meg. Ha egy bibliai igazságot fedezek fel, honnan tudhatom, hogy az tényleg igaz?

Egyrészt, külső bizonyítékok igazolják a Biblia megbízhatóságát. Ha csak a Biblia megírása és az utána következő 70 év intervallumát vesszük figyelembe, a Bibliának 5366 példánya jött létre. Ez tehát megdönti azt a nézetet, hogy a Biblia változott a generációkon és a különböző nyelveken keresztül.

Külső bizonyítéknak számítanak a régészeti felfedezések is. Történészek régen azt állították, hogy Salamonnak nem lehetett annyi lova, amennyiről a Biblia ír, de később többezres istállót fedeztek fel egy régészeti ásatás során.

Másrészt, magában a Bibliában is van ún. belső bizonyíték arra, hogy teljesen megbízható és hiteles. Egy bírósági ügynél ha az ügyésznek egy vagy két szemtanúja van, elég nagy esélye van arra, hogy az ügyet megnyerje. A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival: Mózes jelen volt, amikor a vörös tenger szétvált, Józsué látta, ahogy Jerikó fala leomlott, a tanítványok pedig látták Jézust miután feltámadt.

A belső bizonyítékok közé tartozik az a tény is, hogy a Biblia egy történetet megegyező pontosággal mond el annak ellenére, hogy 1500 éven át 3 különböző kontinensen 40 különféle szerző által jött létre. Ez egy emberi lénynek lehetetlen lett volna. Azonban nagyszerűen példája annak, hogy Isten mire képes.

Daily Hope by Rick Warren, 2011. december 3.

Szólj hozzá!

Tegyél valamit érte!

2010. november 04. 03:00 - Lilla:)

„Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült…”

(Eszter 4:4)


A második kulcs ahhoz, hogy felfedezd a életed célját, azonosítani azokat a helyzeteket, amik beindítják szíved. Mi az ami kihoz a sodrodból? Mi miatt gondolod, hogy „Valakinek tennie kéne valamit ezzel?”


Bármi is az, ez a kulcs a életed céljához. A feleségem, Kay, úgy hívja ezt, hogy mélyen megrendülve lenni. Annyira zavar, hogy mozgásba hoz.


Az Eszter könyve 4. részben Eszter szolgálója elmeséli neki, hogy nagybátyja Mordokaj nyilvánosan gyászol, mert Hámán terve és a király döntése az, hogy megölik a zsidókat. Amikor meghallja mit tesz Mordokaj, mélyen megrendül. Bizonyára azt gondolta, hogy nagyon sok ember meg fog halni, hacsak nem tesz valamit.


Téged zavar valami, vagy az életed annyira elszigetelt, hogy semmi sem késztet arra, hogy azt mondd „Valakinek tennie kéne ezzel valamit”?


A Saddleback Gyülekezet vezető gyülekezetté vált Amerikában az AIDS elleni küzdelemben, mert Kay olvasott egy cikket a Newsweek-ben arról, hogy 14 millió gyerek lett árva az AIDS miatt és ez mélyen megrendítette őt.


És nincs ezzel egyedül. A gyülekezetünkben több mint 300 szolgálat indult el olyan emberekkel, akik láttak egy problémát, szükséget, fájdalmat vagy igazságtalanságot és úgy döntöttek, hogy tesznek valamit érte.


Az Ézsaiás 58:6-11 tíz csodálatos igéretet tesz azoknak, akik fellépnek az igazságtalansággal szemben. Szánj rá egy pillanatot, hogy elolvasd. Isten azt ígéri, hogy az ő jóindulata rád ragyog, a sebeid begyógyítja, mindig veled lesz és megvéd, válaszol az imáidra, a sötétséget világossággá változtatja, vezet téged, megelégít jó dolgokkal, és megtart téged erősnek.


Ezek az ígéretek mind arra épülnek, hogy legyünk nagylelkűek az emberekkel, mert is Isten  azt akarja, hogy megtanuljuk a nagylelkűséget.


Íme a házi feladatod mára: készíts egy listát azokról a dolgokról, amik megrendítenek, és imádkozz, kérd Istent, hogy mutassa meg neked, hogyan tudod használni az ajándékaid, hogy változást hozhass.

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. október 28.)

Szólj hozzá!

A késleltetés nem elutasítás Isten részéről

2010. június 20. 03:00 - husztin

 

 
"Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!"(Hab.2.3 Károli)
 
Isten ezt mondja: A dolgok, amiket elterveztem, nem azonnal fognak megtörténni. Lassan, kitartóan, biztosan érkezik el az idő, amikor e látomás beteljesedik. Ha lassúnak is tűnik, ne kétségeskedj, ezek a dolgok bizonyosan be fognak következni. Te csak légy türelemmel! Egy napot sem késem velük!
 
 A Bibliában számos példát találunk arra, ahogyan Isten egy hosszan tartó folyamat során fejlesztette, érlelte  egy ember jellemét, különösen, ha vezetőkről volt szó. Mózes felkészítése nyolcvan évig tartott, amiből negyvenet a pusztaságban kellett töltenie. Mózes pedig 14600 napon keresztül csak várt és tűnődött: "Itt van már az idő?", de Isten egyfolytában csak így válaszolt: "Még nem!". 
 
A népszerű könyvcímektől eltérően a hívő életben nincsen "Tíz könnyű lépés az érett hívőség felé" vagy "Hogyan váljunk gyorsan és könnyedén szentekké?". Amikor Isten egy hatalmas tölgyfát akar teremteni, elültet egy makkot és ad hozzá száz évet, ugyanakkor egy gombával máról holnapra elkészül.
 
 A Krisztusi jellem harcokban edződik, viharok tépázzák és a szenvedések útján  érik be teljesen. Maradj benne türelmesen ebben a folyamatban. Jakab tanácsa: Ne próbálj idő előtt kiszállni a próbákból. Engedd, hogy a próba hadd végezze a maga munkáját, hogy éretté válj és hited megerősödjék. "Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."(Jak.1.4)*
 
 Ne kedvetlenedj el! Amikor Habakuk elgyengült, ő is úgy gondolta, hogy Isten nem cselekszik elég gyorsan, ezért Isten így fordult hozzá:  "Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!"(Hab.2.3)
 
 Emlékezz arra is, honnan jössz, ne csak arra tekints, milyen hosszú út áll még előtted. Lehet, hogy még nem tartasz ott, ahol már szeretnél tartani, de ott sem állsz már, ahonnan elindultál. Évekkel ezelőtt sokan viseltek egy kitűzőt, amin az alábbi felirat volt olvasható: LTHIMNKEVT. A betűk jelentése ez volt:
              "Légy Türelmes Hozzám, Isten Még Nem Készült El Velem Teljesen!".
 
Isten veled sem készült még el teljesen, éppen ezért maradj te is mozgásban! Törekedj! Hiszen még egy csiga is bejuthatott Noé bárkájába, ha állhatatos maradt. 
 
A szellemi életed melyik területén van szükséged több türelemre és kitartásra?
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2010.június 13.)
 
*Javasolt: Jakab 1:2-4 (—a ford.)
Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása