Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten veled van, még akkor is, amikor távolinak tűnik

2022. január 16. 03:00 - csmsdvd

tavcso.jpg

„Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Isten ígérete folyamatos: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsid 13,5 GNT)

Mindemellett Isten nem ígéri, hogy jelenlétét mindig fogod érezni. Sőt, tulajdonképpen Isten el is ismeri, hogy néha elrejti arcát (lásd Ézs 45,15).

Van olyan, amikor úgy tűnik Isten nincs jelen cselekedeteivel életedben.

Ezek az időszakok természetes velejárói az Istennel való baráti kapcsolatod vizsgálatának és érlelődésének. Minden keresztyén legalább egyszer életében átmegy ezen. Ez fájdalmas és elbizonytalanító, viszont létfontosságú a hited fejlődésében.

Ennek a tudásnak az ismerete adott Jóbnak reményt, amikor nem érezte Isten jelenlétét. „Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Amikor Isten távolinak tűnik, azt érezheted, hogy haragszik rád, esetleg bűneid miatt megfedd téged. A bűn valóban kiszakít az Istennel való bensőséges közösségből.

Istent Szentlelkét elszomorítja, és a vele való közösségedet leapasztja az engedetlenség, a másokkal való konfliktus, a túlterhelés, a világnak való megfelelés és más bűnök (lásd Zsolt 51, Ef 4,29-30; 1Thessz 5,19; Jer 2,32; 1Kor 8,12; Jak 4,4).

Azonban legtöbbször az elhagyatottság, vagy az eltávolodás érzése nem kapcsolódik bűnhöz. Ez a hitünk megmérettetése, amit minden hívőnek meg kell tapasztalnia. Akkor is szereted-e, bízol-e benne, engedelmeskedsz-e, dicsőíted-e Istent, amikor egyáltalán nem érzed jelenlétét, vagy látványos megnyilvánulását életedben?

A leggyakoribb hiba, amit a mai keresztyének a dicsőítésben elkövetnek, hogy tapasztalásra vágynak, és nem Istent keresik. Egy érzést keresnek, és ha azt az érzést megélik, akkor abból arra következtetnek, hogy megtörtént a dicsőítés.

Viszont Isten gyakran eltávolítja az érzéseket, hogy ne függj tőlük. E helyett, mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni veled.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, Isten miért teszteli hitedet? Mit akar ezzel elérni az életedben?
 • Amikor megéled, hogy nem érzed Isten jelenlétét, mit gondolsz, ezt Isten hogyan használja hited erősítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.09.)

Szólj hozzá!

Bízz Istenben, hogy megtartja az ígéreteit!

2022. január 15. 03:00 - Lencsés Tamás

„Nem tértem el ajkai parancsaitól, jobban becsültem szájának szavait, mint a mindennapi kenyeremet.” (Jób 23,12 NIV fordítás)

Tudod, hogy a reménytelenséged beismerése Istennek egy hitvallás is lehet? Istenben bízva, de ugyanakkor kétségbeesést is érezve Dávid ezt írta: „Hittem, ezért azt mondtam: »Teljesen tönkrementem.«” (Zsolt 116,10 NCV fordítás)

Ez valóban ellentmondásosan hangzik, hogy bízom Istenben, de elveszve érzem magam. Dávid őszintesége valójában mély hitről árulkodik. Először is hitt Istenben. Másodszor, hitt abban, hogy Isten meghallgatja imáját. Harmadsorban pedig hitt abban, hogy Isten eltűri, hogy kimondja azt, amit érez, és mégis szereti őt.

Függetlenül a körülményektől és attól, hogy mit érzel, támaszkodj Isten változatlan jellemére! Emlékeztesd magad arra, amit örökké igaznak ismersz Istenről: ő jó; szeret téged; veled van; tudja, min mész keresztül; törődik veled, és jó terve van az életedre! A néhai Raymond Edman, aki a Wheaton College elnöke volt, egyszer azt mondta: „Ha sötétben vagy, soha ne kételkedj abban, amit Isten a fényben mondott neked!”

Amikor Jób élete összeomlott, és Isten hallgatott, Jób mégis talált okot arra, hogy dicsérje Istent. Te is dicsérheted Istent ugyanezekért az okokért:

 • Ő jó és szerető. (Jób 10,12)
 • Ő mindenható. (Jób 42,2; 37,5.23)
 • Ő észreveszi életed minden részletét. (Jób 23,10; 31,4)
 • Ő irányít. (Jób 34,13)
 • Neki terve van az életeddel. (Jób 23,14)
 • Ő meg fog téged menteni. (Jób 19,25)

A lelki kiszáradás idején támaszkodj türelmesen Isten ígéreteire az érzelmeid helyett. Ismerd fel, hogy ő az érettség mélyebb szintjére visz, mert az érzelmeken alapuló baráti kapcsolat sekélyes.

Ne hagyjátok tehát, hogy problémák miatt aggódjatok! A te körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten jellemét. Isten kegyelme mindennek ellenére teljesen jelen van. Mindennek ellenére érted van, még akkor is, ha te azt nem érzed. Jóbnál, amikor hiányoztak a hitét megerősítő körülmények, ő akkor is kitartott Isten Igéje mellett. Azt mondta: „Nem tértem el ajkai parancsaitól, jobban becsültem szájának szavait, mint a mindennapi kenyeremet.” (Jób 23,12 NIV fordítás)

Ez, az Isten Igéjébe vetett bizalom késztette Jóbot arra, hogy hűséges maradjon, még akkor is, amikor életében semminek nem volt értelme. Hite erős maradt a fájdalom közepette is, Isten emiatt megbecsülte és meggyógyította Jóbot.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor volt olyan, hogy úgy döntöttél, bízol Istenben még akkor is, ha érzéseid vagy körülményeid azt mondták, hogy ne tedd? Milyen volt az a tapasztalat?
 • Nézd meg a mai áhítatban található listát, hogy miért döntött Jób úgy, hogy bízik Istenben! Ezek közül az okok közül melyikhez kell ma ragaszkodnod? Miért?
 • Akár a lelki kiszáradás, akár a bőség időszakában vagy, készíts egy listát mindazokról a dolgokról, amelyekről tudod, hogy igazak Istenről! Tartsd ott, ahol szem előtt van, és ahol többször is ki tudod egészíteni!

Bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által megváltást nyerhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életed Jézusnak, akkor imádkozd el ezt az imát:

„Uram, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és befogadlak téged életembe, mint Uramat és Megváltómat. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megváltasz. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből van hit által, és nem bármi által, amit én teszek. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretettedért. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy szeresselek és szolgáljalak téged, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked életemet, és arra kérlek, hogy válts meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében. Ámen.”

Ha most ezt végigimádkoztad, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ünnepeld, amit tett Isten az életedben!

2022. január 08. 03:00 - FodorImi

concert-2527495_1280.jpg

„Énekeljetek Istennek, dicsérjétek nevét, emeljétek fel hangotokat hozzá [...] az ÚR az ő neve.” (Zsolt 68,5 ESV)

Ahhoz, hogy megfelelő kapcsolatba kerülj Istennel, először elégedetlennek kell lenned azzal, ahogy élsz, aztán be kell vallanod a bűneidet, majd életed irányítását át kell adnod Istennek. Végül pedig ünnepeld azt, hogy mit tett Isten az életedben, és magasztald őt ezért!

Figyeljük meg, Jézus példázatában, amelyik a tékozló fiúról szól, mit válaszol az apa: „Mikor még messze volt, az apja meglátta, és megtelt irgalommal iránta [...] Az apa azt mondta a szolgáknak: »Gyorsan hozzátok a legjobb palástot, és adjátok rá! Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Örüljünk és ünnepeljünk!«” (Lk 15,20.22–23 NIV)

A tékozló fiú apja olyan, mint a te mennyei Atyád. Nem számít, mit tettél, amikor hazatérsz Istenhez, ő eláraszt a szeretetével. A legjobbat adja neked, és ezt mondja: „Minden meg van bocsátva. Hozzátok az ünnepi ruhát és cipőt! Ünnepeljünk, mert a gyermekem visszatért hozzám!”

Nem kárhoztatás, hanem ünneplés vár, amikor hazamész. És Isten azt akarja, hogy csatlakozz hozzá, és te is ünnepelj azáltal, hogy dicséred és magasztalod őt.

A szellemi átalakulásodat (a megtérésedet és a benned történő változást) úgy is ünnepelheted, hogy csak egyszerűen ezt mondod Istennek: „Köszönöm, Istenem! Köszönöm a kegyelmedet, a szeretetedet és a jóságodat! Dicsőítelek és magasztallak téged!”

A Biblia a 68. zsoltár 5. versében ezt mondja: „Énekeljetek Istennek, dicsérjétek nevét, emeljétek fel hangotokat hozzá [...] az ÚR az ő neve.” (ESV)

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy ünnepeld a szellemi átalakulásod az, hogy dicséretet énekelsz a gyülekezetben. Az Istent dicsőítő énekekkel ünnepelheted azt, amit Isten tett az életedben, és köszönetet mondhatsz neki azért.

Ha azt mondod: „De én nem tudok jól énekelni!”,  akkor van egy jó hírem: a Biblia nem mondja, hogy szépen kell énekelned. Azt mondja, hogy örömmel énekelj. Ezt meg tudod tenni. Bárki tud örömében énekelni.

Énekelj dicséretet Istennek – és ne csak azért dicsérd, aki ő, hanem azért a szellemi átalakulásért és változásért is, amit elvégzett az életedben. Kötelezd el megad, hogy az új évben magasztalni fogod Istent az ő feltétel nélküli szeretetéért és kegyelméért! Ő tárt karokkal vár téged.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az édesapáddal kapcsolatos tapasztalatod hogyan befolyásolja azt, hogy te mire számítasz Istentől, amikor elrontasz dolgokat?
 • Meglep téged az, hogy Isten ünnepel, amikor visszatérsz hozzá, és nem számít, hogy mit tettél vagy mennyire távolodtál el?
 • Mi tart vissza attól, hogy énekléssel fejezd ki a dicséretedet Isten felé?

Te hiszel már Isten ígéretében, hogy ő üdvösséget ad neked Jézus Krisztus által?

Ha kész vagy elkötelezni magad, és odaszánni az életedet Jézusnak, akkor mondd el ezt az imát:

„Drága Jézus! Megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden rossz dolog, amit valaha tettem, az meg lesz bocsátva. Megígérted, hogy meg fogom tudni az életem célját, és egy napon befogadsz majd örök otthonodba a mennyben.

Megvallom a bűneimet, és befogadlak az életembe mint Uramat és Megváltómat. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és bízom benned, te megmentesz. Elhiszem, amit mondasz, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, nem pedig az én cselekedeteim által. Ma az életem minden területét a te irányításod alá helyezem.

Hálás vagyok a te feltétel nélküli szeretetedért. Életem hátralevő részét arra akarom használni, hogy téged szeresselek és szolgáljalak, és ne magamat. Odaszánom neked az életemet, és kérlek, ments meg és fogadj be a te családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen!”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.01.)

Szólj hozzá!

Dicsőíts az adakozásoddal!

2021. december 19. 03:00 - gerbeaud

„Tiszteld az Urat azzal, hogy minden bevételed első részét neki adod!” (Péld 3,9 TLB fordítás)

Gyerekkoromban gyakran vásároltam vagy készítettem apró ajándékokat a szüleimnek. Valahányszor ajándékot adtam a szüleimnek, végtelenül boldogok voltak. Nem mintha bármire is szükségük lett volna tőlem – nem volt. Csak örültek, hogy gondoltam rájuk.

Nyolc éves voltam, amikor bementem egy használtruha-boltba, és vettem édesanyámnak egy ruhát 25 centért. Szerintem klassz ruha volt. Körülbelül négyes méretű volt, anyám pedig 12-es. Az eladó azt mondta: „Ricky, anyád még a nagylábujját sem tudná beletenni ebbe a ruhába.” Nagyon megsértődtem, és sírva mentem haza. Amikor odaadtam a ruhát anyukámnak, nagyon meghatódott. És amikor meghalt, megtaláltam ezt a ruhát az egyik fiókjában. Megőrizte hosszú évtizedeken át.

Semmit nem adhatsz Istennek, amire szüksége van. De amikor felajánlasz neki valamit, azt mondod: „Istenem, szeretlek. Épp rád gondolok. Az első helyre akarlak tenni az életemben.” 

A Biblia azt mondja: „Tiszteld az Urat azzal, hogy minden bevételed első részét neki adod!” (Péld 3,9 TLB) Ezt hívják tizednek. A Biblia azt mondja, hogy a tized a kereseted 10 %-a, és ezt kell odaadnod elsőként a jövedelmedből.

A tizeddel nem csak Isten iránti tiszteletünket fejezzük ki. Ez egyben a dicsőítés egy fajtája is. De a Biblia azt is mondja, hogy nem minden adakozás dicsőíti Istent. Tehát milyen adakozásunkkal dicsőítjük az Urat?

A Biblia azt mondja: „Minden hét első napján tegyétek félre megkeresett pénzetek egy részét!” (1Kor 16,2 NLT)

A dicsőítő adakozásnak nem te mondod meg a célját. Ez azt jelenti, hogy nem te irányítod a felhasználást, nem mondod meg Istennek, hogy mit kezdjen vele.

A dicsőítő adakozás ott történik, ahol imádkozol. Remek dolog jótékonysági szervezeteknek vagy rászoruló barátoknak adományozni, de ez nem a tizeden keresztüli dicsőítés. Az igazi dicsőítő adakozásod a helyi gyülekezetedhez megy.

A dicsőítő adakozás tervezett. Nem csak úgy spontán adsz. Imádkozol érte.

A dicsőítő adakozás arányos. Ha nem kerestél semmit azon a héten, ne adj semmit! Ha keveset keresel, keveset adsz. Ha sokat keresel, sokat adsz.

Végül Isten nem a pénzedet akarja. Azt akarja, amit a pénzed képvisel. A szívtől a pénztárcáig vezet a test legérzékenyebb idegszála. Isten a szívedet akarja, de azt mindennél jobban. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, milyen hozzáállást vár tőled Isten, amikor adakozol?
 • Hogy viszonyul ehhez a jelenlegi hozzáállásod?
 • Hogyan befolyásolja az adakozáshoz való hozzáállásodat annak a tudata, hogy Isten jobban akarja a szívedet, mint a pénzedet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.12.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Adj hálát előre Istennek az áttörésért!

2021. szeptember 18. 03:00 - I. K.

Dicsérd Istent, bármi is történjen - Napi remény

„A király énekeseket nevezett ki, hogy járjanak a sereg előtt, énekeljenek az Úrnak, és dicsérjék őt szent pompájáért. Ezt énekelték: »Adjatok hálát az Úrnak; hű szeretete örökké tart«” (2Krón 20,21 NLT).

Jósáfát király története tökéletesen illusztrálja azt, hogy előre köszönetet kell mondani Istennek, mielőtt megkapod a választ imáidra.

Amikor Jósáfát szembesült három ellenséges hadsereg támadásával, egy szokatlan harci stratégiát vetett be: „A király énekeseket nevezett ki, hogy járjanak a sereg előtt, énekeljenek az Úrnak, és dicsérjék őt szent pompájáért. Ezt énekelték: »Adjatok hálát az Úrnak; hű szeretete örökké tart«” (2Krón 20,21 NLT).

Egyetértesz azzal, hogy ez egy szokatlan módja a hadsereg megszervezésének? Képzeld el, mit gondolt az ellenség, amikor meglátták az izraeli hadsereget egy csomó hárfás és trombitáló vezetésével!

Biztos vagyok benne, hogy a kórus is kíváncsi volt, mi fog történni. De Jósáfát emlékeztette őket, hogy a csata Istené, és ha hisznek benne, akkor sikerrel járnak. Ezért tudták előre megköszönni Istennek a közelgő győzelmet, majd kinyilvánítani hitüket azzal, hogy az énekkart a hadsereg elé helyezték.

Az ima és a dicséret verbalizált hit. Amikor azt mondod: „Istenem, köszönöm, hogy gondoskodsz a bukásomról. Köszönöm, hogy gondoskodsz a fájdalmamról. Köszönöm, hogy megoldod ezt a konfliktust”, akkor ezért előre hálát adsz.

Nem sok hitre van szükség, hogy hálát adjunk Istennek, miután tett valamit értünk. Azzal, hogy előre köszönetet mondasz Istennek, megmutatod, hogy hiszel abban, hogy áttörést fog elérni az életedben.

Íme az erő, amikor hálát adsz Istennek, mielőtt meglátod áttörésedet: „Abban a pillanatban, amikor énekelni és dicsérni kezdték az Urat, Ammon, Moáb és Széír-hegy seregei egymás ellen kezdtek el harcolni(2Krón 20,22 NLT).

Jósáfát serege nem emelte fel az ujját (kivéve, hogy hangszeren játszott). Hogyan nyerték meg a csatát? Előre hálát adtak Istennek. Hitték, hogy vigyáz rájuk, és megmenti őket ellenségeiktől. Megmutatták ezt a hitet a csataformálásukban. És közben nézték, ahogy Isten megadta nekik az áttörést.

Mikor kezded el megköszönni Istennek az áttörést? Talán egész életedben akartál valamit, de csak könyörögtél. Talán megpróbáltál alkudozni, megvesztegetni vagy nyomást gyakorolni Istenre, hogy igent mondjon.

Isten igent akar mondani az áttörő imádra. Csak arra vár, hogy megmutasd a hitedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az az áttörés, amit Istentől vártál az életedben? Mióta vártál erre?
 • Hogyan lehet verbalizálni a hitedet, bízva abban, hogy Isten gondoskodni fog rólad, még akkor is, ha még nem láttad az áttörését?
 • Ha Isten ismeri minden gondolatodat, miért gondolod, hogy azt akarja, hogy verbalizáld a hitedet?

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.09.11.)

(NLT: Az angol New Living Version bibliafordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása