Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A valaha volt legcsodálatosabb ajándék

2022. december 24. 03:00 - Anita.B

pexels-kim-stiver-842876.jpg

“Egyedüálló nagylelkűségből maga elé helyezett minket önmagával szemben. Valódi ajándék. Kiszabadított minket a zűrzavarból és visszahelyezett oda, ahol mindig is szerette volna, hogy legyünk. És ezt Jézus Krisztus által tette. Isten feláldozta Jézust a világ oltárán, hogy megtisztítsa ezt a világot a bűntől.” Róma 3,24-25 (The Message fordítás)

A legnagyobb ajándékot, amit valaha kaptál, nem egy boltban vásárolták. Nem került pénzbe. Még csak be sem volt csomagolva.

Mégis, aki adta, mindenét odaadta neked.

A Biblia azt mondja, hogy Isten elküldte a Fiát a Földre, hogy nekünk adja a valaha volt legnagyobb ajándékot. Azért jött a Földre, hogy meghaljon és ezzel te igazzá légy - Isten által. Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 3. fejezetében a:24.-25. vers azt mondja: “Egyedüálló nagylelkűségből maga elé helyezett minket önmagával szemben. Valódi ajándék. Kiszabadított minket a zűrzavarból és visszahelyezett oda, ahol mindig is szerette volna, hogy legyünk. És ezt Jézus Krisztus által tette. Isten feláldozta Jézust a világ oltárán, hogy megtisztítsa ezt a világot a bűntől” (The Message fordítás).

Tehát miért kellett Jézusnak meghalnia? Menjünk vissza az emberek alap-problémáihoz és Isten megoldásához!

 • Senki sem tökéletes. Soha egyetlen emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna magáról, hogy ő tökéletes. Én nem felelek meg saját elvárásaimnak sem, még kevésbé Isten tökéletes mércéjének. Talán te sem, ugye? Mindannyian így vagyunk. A Biblia azt mondja, “mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét” (Róma 3,23).
 • Isten igazságos. Isten igazságos akar lenni. Amikor valaki megszegi a törvényt, azért büntetés jár. Ha megszeged az emberek törvényeit, emberi büntetés jár érte. Ha megszeged Isten törvényeit, Isten büntetését fizeted meg. A Biblia azt mondja, “A bűn zsoldja a halál” (Róma 6,23).
 • Jézus már megfizette bűneid árát. A Biblia azt mondja, “Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor 5,21). Jézus magára vállalta az én bűnömet, a te bűnödet és az összes bűnt, ami valaha el követtek. Ez az Örömhír, az Evangélium! Jézus megfizette azt az árat, amit te soha nem tudnál megfizetni.
 • El kell döntened, hogy elfogadod-e Isten ajándékát? Isten a megváltás ingyen ajándékát adta neked, amikor Jézus magára vette bűneidet. De ezt az ajándékot át is kell venned. A Biblia azt mondja, Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében” (János 1,12).

Elfogadod Isten üdvözítő ajándékát? Egy dolog megérteni a Jézussal való kapcsolat alapjait. De egész más dolog az ajándék elfogadása.

Ha készen állsz meghozni azt a fontos döntést, hogy elfogadod Isten üdvözítő ajándékát, akkor imádkozd el ezt az imát: 
“Kedves Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok és bocsánatodat kérem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért és te feltámasztottad őt. Jézus, bízni akarok benned, mint Megváltómban, és Uramként követlek téged a mai naptól. Elfogadom az üdvösség ingyenes ajándékát. Irányítsd az életemet és segíts teljesíteni akaratodat! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem angolul a rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyet segítenek elindulni a Jézussal közös úton.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Megváltásodon kívül mi a legemlékezetesebb ajándék, amit valaha kaptál?
 • Miért nehéz elfogadni egy ingyenes, és nagyon különleges ajándékot?
 • Az életedben ki másnak kell még eldöntenie, hogy elfogadja-e Isten üdvözítő ajándékát? Tervezd meg, hogy meghívod egy karácsonyi Istentiszteletre az idén!

*(Daily Hope by Rick Warren 2022.12.17.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten megbocsát, mert ő jó

2021. augusztus 16. 03:00 - rigoi

„Nem büntet minket úgy, ahogy megérdemeljük, illetve nem fizet bűneink és hibáink szerint. Amennyire távol van kelet nyugattól, olyan messzire távolítja el tőlünk a bűneinket” (Zsolt 103,10.12 GNT).

Isten mindig azt adja neked, amire szükséged van, nem pedig azt, amit megérdemelsz.

„Nem büntet minket úgy, ahogy megérdemeljük, illetve nem fizet bűneink és hibáink szerint. Amennyire távol van kelet nyugattól, olyan messzire távolítja el tőlünk a bűneinket” (Zsolt 103,10.12 GNT).

Isten elveszi a bűneidet, és egészen eltörli azokat.

Amikor Dávid király a Bibliában házasságtörést követett el, majd azzal akarta elkendőzni, hogy megölette Betsabé férjét, akkor megérdemelte a megbocsátást? Nem. Megérdemelte Dávid a kegyelmet? Nem. De Dávid tudta, hogy Isten egy jó Isten, és ezért kegyelmet kért: „Légy kegyelmes hozzám, ó Isten, a te változatlan szereteted miatt! Nagy irgalmad miatt töröld el bűneimet! Mosd le minden gonoszságomat, és tisztíts meg bűnömtől!” (Zsolt 51,1–2 GNT).

Ha bűnt követsz el, te is ugyanígy imádkozhatsz. És bizalommal imádkozhatsz, mert az egész azon alapszik, hogy ki Isten, nem pedig azon, hogy ki vagy te és mit tettél.

Isten nem azért bocsát meg neked, mert jó vagy, hanem azért, mert ő jó. Nem kell ehhez elég jónak lenned. Ugyanis soha nem leszel elég jó! Ez az, ami annyira csodálatos Isten kegyelmében.

Ha Isten bocsánatát kéred, ő azonnal és teljesen megbocsát. Ez nagyon nagy dolog! Bármit is tettél, Isten nem utasít el a bűn miatt. Ő szerető, kitárt karokkal vár téged.

Ez elképesztő számunkra, mert ez pont az ellenkezője annak, amit az emberek csinálnak. Ha bűnt követsz el valakivel szemben, az elfogad téged? Dehogy! Inkább távolságtartó és elutasító veled szemben. Nem akar elfogadni, mert megbántottad őt.

Azonban Isten szeretet és csupa jóság. Ő azért szeret téged, mert a szeretet az ő természete. Az ő jósága és szeretete az oka annak, hogy azt kapod, amire szükséged van, és nem azt, amit megérdemelsz.

Nem érdemled meg a kegyelmet és a megbocsátást – egyikünk sem érdemli meg. Hála Istennek, ő mégis ezt adja nekünk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért akarja Isten, hogy hozzá menj, és kérd a megbocsátást, ha úgyis tudod, hogy ő megbocsát?
 • Mit jelent az, hogy Isten elfogad azután, hogy bűnt követtél el? Hogyan tapasztaltad ezt meg?
 • Tekintettel arra, hogy Jézus olyan nagy irgalmasságot tanúsított irántad, hogyan kellene neked is másoknak megbocsátanod?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.09.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

1 komment

Hogyan nyerhetjük el Isten kegyelmét?

2016. március 09. 03:00 - Szíj Melinda

„Mert a törvény Mózes által adatott, de Isten kiapadhatatlan szeretete és hűsége Jézus Krisztus által öltött testet.” (János 1:17, NLT fordítás)

willow.jpg


A tegnapi áhítatban Isten kegyelmének életünkben megnyilvánuló 10 nagyszerű előnyét tekintettük át. Amint olvastad ezeket, talán magad is eltűnődtél, hogy hogyan nyerhetnéd el a kegyelmet. Tragikus lenne a felismerés, hogy mindazt, amit Isten kegyelméből az életedben meg kíván valósítani, te még soha nem fogadtad el.

De akkor hogyan részesülhetünk az Isteni kegyelemben?

Nem kell 23 tételes választ keresni a kérdésre. Szemináriumra sem kell járnod, hogy ráébredj.

A Biblia kézenfekvő, 3 szóból álló választ kínál arra, hogy miként nyerhetjük el Isten kegyelmét, ez pedig nem más, mint: a Krisztusban való hit.

A Biblia így fogalmaz a János 1:17-ben: „Mert a törvény Mózes által adatott, de Isten kiapadhatatlan szeretete és hűsége Jézus Krisztus által öltött testet.” (NLT fordítás) 

Isten kegyelme Jézus személyének teljes védelmet jelentő palástjába van foglalva. Nem érdemelheted ki vallásosság vagy rítus árán. Szabálykövető magatartással sem vívhatod ki magadnak.

Egyedül Jézus által lesz a tiéd.

Isten kegyelme ingyenes. Egyszerűen csak el kell fogadnod.

Hadd világítsam meg még érthetőbben: Isten kegyelme nem értéktelen, Jézus életébe került. A kegyelem a létező legdrágább áru, amiért Jézus kereszthalállal fizetett.

Jézus kereszthalála három dolgot vitt véghez az életünkben:

 • Megfizette a bűneinkért járó büntetést. Valakinek meg kellett fizetnie a bűneinkért. Ha kapcsolatot ápolsz Jézussal, ő elszenvedte büntetésedet.
 • Megtörte a bűn uralmát. Jézus kereszthalála megadja az erőt, hogy változtassunk szokásainkon, túllépjünk sérelmeinken és csalódásainkon, melyek megkeserítik életünket.
 • A bűn jelenvalósága elenyészik. Egy nap Jézus valamennyi követője a mennybe jut, ahol nem lesz többé semmiféle bűn.

Az Isten kínálta drága kegyelem mindent meg fog változtatni az életedben.

Csak el kell fogadnod!

Beszéljetek róla:

 • Mit tudsz ma mondani Istennek, amivel hálát adsz kegyelméért?
 • Ha viszonylag könnyű megérteni Isten kegyelmét és előnyei annyira sokatmondóak, mit gondolsz, miért nem fogadja el azt soha a legtöbb ember?
 • Hogyan oszthatnád meg Isten kegyelmének üzenetét egy baráttal vagy családtaggal ezen a héten?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.02.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása