Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Istennek még mindig van egy álma számodra

2022. május 02. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miéinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” (1Jn 2,2)

A saját bűnöd miatt talán a helyzetedet kétségbeejtőnek látod, viszont ez nem jelenti azt, hogy Istennek már nincs álma az éltedre vonatkozóan. Miért?

Mert Jézus már minden bűnödért megfizetett.

Már azelőtt kifizette a bűneid árát, mielőtt tudtad volna, hogy Istennek van egy álma az életeddel kapcsolatban. A Biblia ezt mondja Jézusról: mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miéinkért, hanem az egész világ bűneiért is. (1Jn 2,2).

Amikor Jézus meghalt a kereszten, minden bűnödért fizetett – a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetett bűneidért is. Ha nem hiszed, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, minden bűnödért megfizetett, akkor azt mondod, hogy Jézus áldozata nem volt elég. Jézus  kereszthalála miatt minden bűnt és rosszat, amit valaha tettél, Isten eltörölt, megbocsátott, megtisztított és elfelejtett. Ha ezt megérted, akkor szabadon élhetsz, és követheted Isten életeddel kapcsolatos álmát.

Mert Isten jósága nem a te teljesítményeden alapul.

Isten jósága veled szemben nem azon alapul, hogy megérdemled-e azt, hanem azon, hogy Ő egy jó Isten.

„Nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket.” (Tit 3,5). Ezt hívják kegyelemnek! Ez minden, amire szükséged van ahhoz, hogy elfogadd azokat a jó dolgokat, amelyeket Isten tenni akar az életedben.

Mert Isten az elhívását és az ajándékait feltétel nélkül adja.

Istennek minden ember életére vonatkozóan van egy elhívása, egy álma és egy célja. Ajándékokat adott neked, hogy beteljesítsd ezt az elhívást, és ezeket feltétel nélkül adta. Ha meg kellene dolgoznod értük, akkor nem neveznénk őket ajándékoknak.

Isten álma az életedre vonatkozóan még mindig teljes erővel él. Nem számít, hogy évek óta dolgozol azt beteljesíteni, vagy csak most kezded el egy kicsit később az életedben.

Soha nem késő Isten életedre vonatkozó álmát megtudnod.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Isten kegyelme nem a te jóságodon, hanem az Ő jóságán alapul. Mit árul el ez Isten jelleméről?
 • Miből tudod megmondani, hogy valaki Isten kegyelmében él?
 • Hogyan mutathatod meg Istennek, hogy készen állsz arra, hogy megkapd az életedre vonatkozó álmát?

Szeretnéd elfogadni Isten bocsánatát és új életet kezdeni Krisztussal?

Isten megígérte, hogy azok számára, akik hisznek Jézusban, nincs kárhoztató ítélet. Ő elküldte Jézust, hogy megmentsen téged a bűneidtől. Ő a kereszthalála által megfizetett minden bűnért és rosszért, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz. Azzal pedig, hogy Ő feláldozta magát a bűneidért, és átadta neked az ő megigazultságát, Jézus lehetővé tette, hogy kapcsolatod legyen Istennel, az Atyával.

És a jó hírnek ezzel még nincs vége! Isten feltámasztotta Jézust a halálból, bizonyítva ezzel azt, hogy neki hatalma van a bűn és a halál felett is. Ez pedig lehetővé teszi számodra, hogy vele töltsd az örökkévalóságot a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy Ő meghalt a bűneimért, és hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék benne bízni mint Megváltómban, és mint Urat követni Őt ettől a naptól kezdve. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében, Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.25.)

 

Szólj hozzá!

Nem vagy egyedül; egy család része vagy

2021. december 16. 03:00 - Tomes Lívia

gyulekezet.jpg

„Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Róm 12,5 GW fordítás)

A gyülekezet nemcsak abban segít, hogy Isten legyen életed középpontja, hanem segít kapcsolatot találni más hívőkkel is.

Isten nem azért helyezett a földre, hogy elszigetelt életet élj. Isten azt akarja, hogy amíg ezen a földön élsz, tanuld meg szeretni az embereket. És azt is akarja, hogy szeresd azokat, akik az ő családjába tartoznak. A Biblia azt mondja: „Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai” (Róm 12,5 GW).

Amikor Isten gyermeke leszel, akkor testvérként, fivérként vagy nővérként kapcsolódsz a többi hívőhöz. A Biblia azt mondja, hogy egyetlen test részei vagytok. Mi is ez a test?

Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 5. verse ezt írja: „A test, amelyről beszélünk, Krisztus teste választott népe számára. Mindannyian az ő testének részeként találjuk meg életünk értelmét és elhívatásunkat. De levágott ujjként vagy levágott lábujjként nem érnénk túl sokat” (The Message).

A lelki életed nem ér semmit, ha nincs kapcsolatban Isten családjával. Ha levágom az ujjam, nem csak a növekedése áll le, hanem el is fog halni. Ahhoz, hogy az ujjam éljen, a testemhez kell tartoznia. Ugyanígy Krisztus testéhez kell tartoznod, ha lélekben fejlődni, növekedni szeretnél, és teljesíteni akarod Isten életedre vonatkozó célját.

Egy mentális egészséggel foglalkozó tanulmány feltárta, hogy ha elszigeteled magad másoktól, és nem alakítasz ki szoros barátságokat, például egy kis csoportban, akkor háromszor nagyobb valószínűséggel halsz meg korai halállal. Négyszer nagyobb valószínűséggel szenvedsz érzelmi kiégéstől. Ötször nagyobb valószínűséggel leszel depressziós. És 10-szer nagyobb valószínűséggel kerülsz kórházba érzelmi vagy mentális rendellenesség miatt.

Az elmúlt néhány évben, amikor néha szükséges volt fizikailag elkülönülni, az embereknek meg kellett tanulniuk kapcsolatot tartani mindenféle kreatív módon.

Bármilyen helyzetben is vagy ma, találd meg a módját, hogy kapcsolatban légy más hívőkkel! Légy része Isten családjának! Csatlakozz egy kis csoporthoz! Csatlakozz! Ahogy Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezetének 19. verse mondja: „Te Isten családjának tagja vagy... és minden keresztyénnel együtt Isten házához tartozol” (TLB).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért szeretné Isten, hogy szeresd a többi hívőt itt a földön? Mire jó ez?
 • Hogyan változik meg életed értelme, ha megérted, hogy része vagy Krisztus testének?
 • Hogyan fejlődtél lelkileg, amióta csatlakoztál Krisztus testéhez?

Isten azt akarja, hogy a családjába tartozz.

Isten azért teremtett, hogy szeressen, és az egyik hely, ahol ezt a legegyértelműbben megláthatod, a kereszt. Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy az ő családjához tartozz – örökké. Nem számít, mit tettél vagy hol voltál eddig, helyed van Isten örökkévaló családjában, amely készen áll, és vár rád. A meghívó érvényes számodra. Csak higgy, és fogadd el!

Kész vagy? Ezzel az imával el is kezdheted: „Kedves Istenem, tudom, ha meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon, most azonnal. El akarok fordulni a bűneimtől és hozzád tartozni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki meghalt mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne nekem kelljen kifizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem lennék elég jó ahhoz, hogy bekerüljek a te tökéletes otthonodba.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy minden bűnömet magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a menny számára, és alázatosan kérlek, ments meg. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy megtartod ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren – 2021.12.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Soha nem késő Isten hívását követni

2021. november 29. 03:00 - gerbeaud

„Most itt vagyok, nyolcvanöt esztendős. Még mindig olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor Mózes kiküldött engem, és most is ugyanolyan készen állok a harcra, mint akkor. Add hát nekem azt a hegyvidéket, amelyet régen megígért nekem az ÚR azon a napon!” (Józs 14,10–12 NCV)

Soha nem késő követni Isten hívását az életedben.

Miután Mózes tizenkét kémet küldött az Ígéret Földjére, visszatértek, és jelentették, hogy a föld túl kemény hely ahhoz, hogy Isten népe letelepedjen. És hitetlenségük miatt az izraeliták további 40 évig vándoroltak a sivatagban. Egy egész nemzedék halt meg, mert nem hitt Isten ígéreteiben. De Káléb és Józsué hitt, ezért élniük kellett.

Amikor az izraeliták 40 évvel később visszatértek az ígéret földjére, Káléb ezt mondta: „Most itt vagyok, nyolcvanöt esztendős. Még mindig olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor Mózes kiküldött engem, és most is ugyanolyan készen állok a harcra, mint akkor. Add hát nekem azt a hegyvidéket, amelyet régen megígért nekem az ÚR azon a napon!” (Józs 14,10–12 NCV)

„Add nekem a hegyvidéket!” – ez nagyon jó! A föld, amelyet Káléb akart, tele volt óriásokkal és hatalmas falakkal megerősített városokkal. Azt mondta Istennek: „Add nekem a legnagyobb feladatot! Add nekem a legkeményebb várost! Add nekem azt a helyet, ahol a legnagyobb óriások vannak! Add ide a hegyvidékeket! Nem akarok valami könnyű helyet. Tudom, hogy 85 éves vagyok, de még mindig megvan bennem az erő, hogy nagyszerű dolgokat tegyek érted.”

Amikor vettem egy születésnapi képeslapot az unokámnak, észrevettem valamit, amit még soha nem láttam a képeslaprészlegeken. Most már egy teljes részlegük van, amely születésnapi képeslapokat kínál a 80., 85., 90., 95., sőt még a 100. születésnapra is. Amikor felnőttem, nem láttam ilyen képeslapokat, mert a legtöbb ember nem élt olyan sokáig. Most azonban a várható élettartam sokkal magasabb.

Ha idősebb vagy, úgy gondolhatod, ideje letenni a lantot. Azt mondom, ideje leakasztani és leporolni! Gondolod, hogy Isten megengedi, hogy még 30 évet élj csak azért, hogy golfozz?

Íme egy szó, ami nem szerepel a Bibliában: nyugdíj. Lehet, hogy abbahagyod a munkát, de továbbra is az Urat szolgálod. Most több bölcsességed és tapasztalatod van, mint fiatalabb korodban, és Isten ezt nem fogja elpazarolni.

Káléb 85 évesen megkezdte élete legnagyobb küldetését. Mózes 80 éves volt, amikor Isten elhívta, hogy szabadítsa fel Isten népét. Ábrahám 79 éves volt, amikor Istentől megkapta a hivatását.

Ha a Káléb generációhoz tartozol, kérlek, hidd el, hogy soha nem késő belevágni az életedre szóló hivatásodba! A java még hátra van!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Ha a Káléb nemzedékhez tartozol, hogyan szeretnéd, hogy „nyugdíjas éveidet” figyelembe vegyék Isten királyságában? Hogyan fogod folytatni a hivatásodat a következő 10, 20 vagy 30 évben?
 • Hogyan tükrözi a nyugdíjra való takarékoskodásod azt, amit Istenért szeretnél elérni?
 • Függetlenül az életszakasztól, amiben vagy, mit teszel annak érdekében, amire úgy hiszed, Isten elhívott?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.11.22.)

Szólj hozzá!

Kövesd Isten hívását a negatív emberek befolyása ellenére!

2021. november 28. 03:00 - gabormel

pexels-jens-johnsson-66100-1_article_image.jpg

„Miért visz el minket az ÚR abba az országba? Csak azért, hogy meghaljunk a csatában? Asszonyaink és kisgyermekeink rablók prédájává válnak! Nem lenne jobb visszatérni Egyiptomba?” (4Móz 14,3 NLT)

1979-ben a texasi Fort Worth-ben fejeztem be a tanulmányaimat, amikor úgy éreztem, hogy Isten elhív Dél-Kaliforniába, hogy elindítsam a Saddleback gyülekezetet. Elmondtam egy barátomnak, akit tiszteltem, hogy szerintem Isten mit akar tőlem.

Ő azt mondta: „Rick, ez a legostobább ötlet, amit valaha hallottam. Elmész Kaliforniába, és soha többet nem hallunk majd felőled. Ez nem fog megvalósulni.” Hideg vízzel öntötte le minden álmomat.

Valahányszor, amikor komolyan úgy kezded el használni az életedet, ahogy Isten akarja, néhány ember ellenezni fogja. A Sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy ne teljesítsd az elhívásod.

Az egyik oka annak, hogy olyan kevesen engedelmeskednek ténylegesen Isten elhívásának az az, hogy nem hajlandók szembe menni a közvéleménnyel. Ha követni szeretnéd Isten hívását az életedben, hajlandónak kell lenned arra, hogy elutasítsd a negatív tanácsokat – függetlenül attól, hogy kiktől kapod.

A Biblia azt mondja Mózes negyedik könyve 14. fejezetének 2–3. verseiben: „A hangjuk nagy kórusban felemelkedett Mózes és Áron ellen. »Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy akár itt a pusztában! – így siránkoztak. Miért visz el minket az ÚR abba az országba? Csak azért, hogy meghaljunk a csatában? Asszonyaink és kisgyermekeink rablók prédájává válnak! Nem lenne jobb visszatérni Egyiptomba?«” (NLT)

Amikor nehéz körülményekkel találták szembe magukat, az izraeliták úgy döntöttek, hogy jobban szeretnék az egyiptomi fogságot, mint a szabadságot az ígéret földjén. Ahelyett, hogy azt tették volna, amire Isten hívta őket, inkább vissza akartak térni régi életmódjukhoz.

Azonban az egyik vezetőjük, Káléb szokatlanul bátor volt. Úgy döntött, hogy Isten segítségével szembenéz a zúgolódókkal, még ha félt is. Hajlandó volt elutasítani a negatív tanácsokat, hogy kövesse Isten hívását.

Valójában Káléb nem csak negatív tanácsokat kapott, fizikailag is megfenyegették. Mózes negyedik könyve 14. fejezetének 10. versében ezt olvashatjuk: „Az egész közösség Józsué és Káléb megkövezéséről kezdett el beszélni. Ekkor megjelent az ÚR dicsőséges jelenléte minden izraelitának a sátornál.” (NLT)

Isten jelenléte megmentette Kálébet és Józsuét. Ez a te életedben is meg fog történni.

Amikor Isten hívását követed az életedben, mindig találkozni fogsz olyanokkal, akik ezt ellenzik. Tehát dönts most úgy, hogy elutasítod a negatív tanácsokat, és számíts Isten jelenlétére, hogy tisztán láss!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen régi életmódhoz vagy hajlandó visszatérni, ahelyett hogy előrelépnél és kockáztatnál?
 • Ha értékeled azokat a tanácsokat, amiket mostanában kaptál olyan emberektől, akiket szeretsz és akikben megbízol, azok mennyiben segítenek elmozdulni az elhívásod irányába? Mennyi negatív tanács van köztük?
 • Miért olyan nehéz néha szembe menni a közvéleménnyel vagy a barátaid tanácsaival?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.11.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan éljünk jelentős életet?

2021. szeptember 20. 03:00 - Anika Enikő

„Jabéc becsületesebb volt, mint a testvérei... Jabéc Izráel Istenéhez kiáltott: »Bárcsak megáldanál engem, és kiterjesztenéd területemet! A te kezed legyen velem, és tarts távol a kártól, így szabad leszek a fájdalomtól.« És Isten teljesítette a kérését” (1Krón 4,9–10 NIV).

Minden embert kiválóságra terveztek. Lehet, hogy hétköznapinak érzed magad, de Isten arra teremtett, hogy jelentős életet élj.

A Biblia tele van hétköznapi emberekkel, akik rendkívüli életet éltek, mert hitték, hogy Isten munkálkodni fog bennük és rajtuk keresztül. Hitték, hogy Isten valamilyen céllal teremtette őket, és hogy szándéka szerint sikeresen fogják teljesíteni küldetésüket.

Egy példa erre Jabéc. Isten megtisztelő módon említést tett róla A krónikák első könyvében, ahol kilenc fejezet a családfákról szól. A hosszú felsorolás kellős közepéről Isten kiemeli Jabécot – egy hétköznapi embert – 2 vers erejéig. „Jabéc becsületesebb volt, mint a testvérei... Jabéc Izráel Istenéhez kiáltott: »Bárcsak megáldanál engem, és kiterjesztenéd területemet! A kezed legyen velem, és tartsd távol tőlem a kárt, így szabad leszek a fájdalomtól.« És Isten teljesítette a kérését” (1Krón 4,9–10 NIV).

Ebben a két versben megtalálható minden információ, ami tudunk Jabécról; ám ezekből kitűnik, hogy olyan életet élt, ami nem volt átlagos.

Jábéc kiemelkedik sikerének három titka miatt. Ma megnézzük az első kettőt.

Nagy ambíciói voltak. Bár sokan elégedettek azzal, hogy átlagosak, Jábéc azt akarta, hogy Isten tegyen valami jelentőset általa. Nem akart lagymatagon élni, hanem teljes és tartalmas életet akart.

Jabéc ambiciózus volt, de ugyanolyan fontos számára, hogy a megfelelő dolgok motiválják. Honnan tudjuk, hogy Jabéc szándékai valódiak és nem önzőek voltak? Onnan, hogy ezt olvassuk: „És Isten teljesítette a kérését.” Isten soha nem teljesít értéktelen kérést.

Sokan csak sodródnak az életben. Nincsenek céljaik, nincsenek terveik és nincsenek mindent átfogó szándékaik. Ennek eredményeként soha nem jutnak sehova. Ha átlagon felül akarsz élni, akkor álmodj nagyot! Nem azért létezel, hogy azon tűnődj, hogy: „Mit csináljak? Merre menjek?” Isten azt akarja, hogy nagy ambícióid legyenek, és hogy az ő szolgálatának vágya tápláljon.

Növekvő hite volt. Jabéc mélyen bízott és hitt Istenben. Szó sincs róla, hogy bármilyen különleges képessége vagy tehetsége lett volna. A Biblia nem mondja, hogy gazdag vagy művelt volt. Csak egy egyszerű, mindennapi ember volt, de nem mindennapi hittel.

Van valami az életben, ami fontosabb, mint a képesség és a tehetség. Ez a hit. Sok szupertehetséges embert ismerek, akik a pálya szélén ülnek, miközben a hittel bíró emberek lövik a gólokat. A hit az, amikor hiszed, hogy Isten munkálkodni fog rajtad keresztül.

Hogyan törj ki a középszerűségből? Jabéchoz hasonlóan legyenek nagy ambícióid, valamint növekvő és erősödő hited! Függj és támaszkodj Istenre, hogy tegye meg a lehetetlent! William Carey misszionárius egyszer azt mondta: „Próbálj meg nagy dolgokat tenni Istenért, majd várj nagy dolgokat Istentől!”

Holnap megvizsgáljuk a harmadik titkot, ami miatt igazán kitűnik Jabéc: az őszinte imaéletét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen nagy álmot vagy célt akarsz kérni Istentől, hogy megvalósítsa?
 • Miért számítanak annyira a célok vagy az álmok indítékai?
 • Mire támaszkodsz jobban: képességeidre és tehetségedre, hogy elérd céljaidat – vagy Istenre? Milyen lépést tehetsz meg ma, hogy jobban hagyatkozz Istenre?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.09.13.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagy betűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása