Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A szeretet Istene, az igazság Istene

2020. december 16. 03:00 - Lencsés Tamás

„Soha ne állj bosszút magadért, hanem hagyd ezt Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszú, én törlesztek, mondja az ÚR«” (Róm 12,19 ESV).

Az élet nem igazságos. Isten soha nem mondta, hogy az lesz.

Az élet igazságtalan, hiszen bűnnel van tele a világ. Jézus azért jött le közénk, hogy helyrehozza a dolgokat, és egy napon ezek a helyükre is kerülnek. Azonban előfordul, hogy a rossz emberek boldogulnak, a jó emberek pedig szenvednek. Olykor pedig az ártatlan emberek sérülnek.

Ha már diszkrimináltak faji, kulturális, anyanyelvi hovatartozásod vagy nemi identitásod miatt, vagy bántalmaztak, zaklattak, rosszul bántak veled, tudnod kell, hogy megszakad a szívem érted, és együttérzek veled.

Mindent meg kell tennünk az igazságtalanság helyrehozása érdekében. De van valami, ami még annál is fontosabb, mint hogy mi hogyan érzünk ezzel kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy Isten miként érez eziránt. Isten életed minden sérelmét látta, és az igazságtalanság miatt ő is kesereg.

Amikor valaki azt kérdezi tőlem: „Hol volt Isten, amikor meghalt a fiad?”, azt mondom: „Ugyanott, ahol akkor volt, amikor az ő Fia halt meg – bánkódott az embereknek az emberiség felé mutatott embertelensége fölött.”

Akkor miért nem tett ellene?! Hisz Isten éppúgy megállíthatná a világ összes gonoszságát! De ez azt jelentené, hogy elvenné tőlünk a választás szabadságát.

Lehet, hogy Isten nem akadályozza meg a sérelem bekövetkezését, de számontartja őket. Nem csak számontartja, hanem „könnyeinket gyűjti egy palackban” (Zsolt 56,9). A Biblia azt is mondja: „Soha ne állj bosszút magadért, hanem hagyd ezt Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszú, én törlesztek, mondja az ÚR«” (Róm 12,19 ESV).

Mivel Isten szeret, ő az igazság Istene is. Engedni, hogy a gonosz bántsa a gyermekeit, és ne keressen igazságot, az szeretet nélküli lenne.

Mivel Isten az igazságot keresi, nem kell az életedet azzal töltened, hogy hordozod a fájdalmaidat. Valójában Isten nem akarja, hogy az életedből akár egy másodpercet is sértettségre, megtorlásra vagy bosszúra pazarolj. Ez csak a keserűség mérgével tölt meg. Ne pazarold keserűségre az életed!

Néhányan megengeditek azoknak az embereknek, akik 10 évvel ezelőtt bántottak titeket, hogy ma is bántsanak, mert ragaszkodtok a sérelem emlékéhez. Ez ostobaság! Csak akkor árthatnak neked, ha úgy döntesz, hogy ragaszkodsz a sérelemhez. El kell engedned.

A késleltetett igazságszolgáltatást nem azonos az igazságszolgáltatás megtagadásával. Isten nagyon is tisztában van azzal, hogy az emberek mit tettek veled, és eljön majd az elszámolás napja.

Bízol Istenben? Ha bízol benne, akkor elengeded a sérelmeket. Add át a sérelmeid Jézusnak, és hagyd, hogy ő számoljon le velük!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ki az, aki jobb az igazságszolgáltatásban: te vagy Isten? Miért?
 • Mit gondolsz, miért adja meg nekünk Isten azt a szabadságot, hogy őt válasszuk?
 • Milyen sérelemhez ragaszkodsz még most is, amit át kell adnod Istennek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.09.)

Szólj hozzá!

Elszigetelődve nem tudsz szellemileg növekedni

2017. január 30. 03:00 - torokaron

„Gondolkodjunk azon, hogyan tudunk másokat motiválni arra, hogy szeretetben munkálkodjanak és jó dolgokat tegyenek. Ne hanyagoljuk el a közösséget egymással, mint ahogyan azt némelyek teszik, hanem bátorítsuk egymást, különösen most, hogy a visszatérés napja egyre jobban közelít.” (Zsidók 10:24-25, NLT fordítás, második kiadás)

 birds-1714542_1280.jpg

Néhányunk visszakozik attól, hogy elköteleződjék olyan nemzetközi növekedési terv kidolgozásában, ami elszámoltathatóságot és másokkal való kapcsolatépítést feltételez, mert azt hisszük, hogy a szellemi növekedés egy személyes és privát dolog. Ehelyett inkább úgy gondoljuk, hogy minden egyes személy saját magának fejleszt ki egy ilyen dolgot.

Ez azonban távol áll az igazságtól. Az individualizmus erőltetése még a szellemi növekedéssel kapcsolatos gondolkozásmódunkat is befolyásolta. Nagyon sok szellemi fejlődésről szóló tanítás én-központú és önmagunkra fókuszáló, a többi keresztyénnel való kapcsolat témáját teljesen figyelmen kívül hagyva.

Ez egyáltalán nem biblikus és az Újszövetség nagy részét semmibe veszi. A keresztyéneknek szükségük van a kapcsolatokra a növekedéshez. Elszigetelődve nem tudunk növekedni, közösségen belül tudunk csak fejlődni.

Az Újszövetségben újra és újra találkozunk azzal az alapigazsággal, miszerint a hívőknek szükségük van az egymással való kapcsolatra annak érdekében, hogy növekedni tudjanak. A Zsidók 10:24-25-ben úgy olvassuk, hogy „Gondolkodjunk azon, hogyan tudunk másokat motiválni arra, hogy szeretetben munkálkodjanak és jó dolgokat tegyenek. Ne hanyagoljuk el a közösséget egymással, mint ahogyan azt némelyek teszik, hanem bátorítsuk egymást, különösen most, hogy a visszatérés napja egyre jobban közelít.” (NLT fordítás, második kiadás)   

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A Bibliában hol olvashatsz olyan emberekről, akik igazán biblikus közösséget formálnak?
 • Az elszámoltathatóság hogyan segít a szellemi növekedésedben?
 • Mire van szükséged a szellemi családodtól? Továbbá, neked mit szükséges nyújtani a szellemi családod számára?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.23.)

Szólj hozzá!

Ha növekedni akarsz, szükséged van más hívőkre

2015. július 19. 03:00 - Robin85

„Ahogy minden tag a saját munkáját végzi, ezzel segít a többinek növekedni; így az egész test egészséges, növekszik és tele van szeretettel.”

(Efézus 4:16, NLT fordítás)

A 'gyülekezeti családodban' fejlesztheted a szellemi-lelki izomzatodat. Soha nem fogsz éretté válni, ha csak dicsőítéseken veszel részt és csupán külső szemlélőként figyeled az eseményeket. Csak a gyülekezeti életbe való teljes bekapcsolódással tudsz igazán megerősödni lelkileg és szellemileg.

A Biblia azt mondja: „Ahogy minden tag a saját munkáját végzi, ezzel segít a többinek növekedni; így az egész test egészséges, növekszik és tele van szeretettel.” (Efézus 4:16, NLT ford.)

Az "egymás" kifejezést az Újszövetség több mint 50 alkalommal használja, pl. parancsba kaptuk, hogy szeressük egymást, imádkozzunk egymásért, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, üdvözöljük egymást, szolgáljuk egymást, tanítsuk egymást, fogadjuk el egymást, tiszteljük egymást, hordozzuk egymás terheit, bocsássunk meg egymásnak, engedjünk egymásnak, legyünk egymás iránt odaszántak, stb. Ez a bibliai egyháztagság!

Ez a te 'gyülekezeti családod' iránti „felelősséged”, és Isten azt várja tőled, hogy ezt tedd a helyi gyülekezetedben. Kik azok, akik felé most ezt gyakorlod?

Könnyű szentnek lenni, amikor senki sincs a közelben, de ez egy hamis, nem kipróbált szentség. Az elszigeteltség önmegtévesztést szülhet: könnyen becsaphatjuk magunkat és azt gondolhatjuk, hogy érettek vagyunk, ugyanakkor nem álltunk még ki próbákat az emberi kapcsolatainkban.

Az igazi szellemi-lelki érettség a kapcsolatainkban mutatkozik meg.

A növekedéshez a Bibliánál többre van szükségünk - kellenek más hívők is az életünkbe. Gyorsabban és erőteljesebben növekszünk, ha tudunk egymástól tanulni és felelősséget tudunk vállalni egymás iránt. Amikor mások elmondják, hogy mit mutat és tanít nekik Isten, abból te is tanulsz, és azáltal te is növekszel.

 

Beszéljetek róla

 • Hogyan mutatkozik meg a 'gyülekezeti családod' iránti felelősséged a más hívőkkel való kapcsolataidban?
 • Miként segít a felelősségvállalás abban, hogy még érettebbé válj szellemileg és lelkileg?
 • Mit kell tenned, hogy megtudd, mit tanít Isten másoknak, és hogy tudj segíteni nekik felelősséget vállalni?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 07.12.)

Szólj hozzá!

A sátán elszeparált hívőket akar

2013. február 19. 03:00 - husztin

…minden egyes napon bátorítsátok egymást…, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a vétek tévelyítő hatalma. (Zsid 3:13 Csia)

trustfall.jpg

A Gyülekezeti családod megóv téged a visszaesésektől.
Egyikünk sem immunis a kísértésekre. Adott a megfelelő szituáció, és te meg én máris kaphatóak vagyunk a bűnre. Isten tudja ezt, ezért felruházott minket a felelősséggel, hogy egymást a helyes úton tartsuk.

 ...buzdítsátok egymást minden egyes napon… hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. (Zsid.3:13 MBT)

Arra vagyunk elhívva és ez van parancsolatként is megadva nekünk, hogy vegyünk részt egymás életében. Ha tudomásod van róla, hogy valaki szellemileg hullámvölgyben van, vagy gyengélkedik, a te felelősséged, hogy utánamenj és visszavezesd őt a közösségbe.

Jakab mondja nekünk: "Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. "(Jak 5:19-20 MBT)

A helyi gyülekezetek velejáró előnyei közé tartozik az is, hogy szellemi védettséget nyújtanak az isten szerinti vezetőkön keresztül. Isten a gyülekezet pásztori vezetőjét ruházza fel a védelem, megóvás, és gondviselés feladatával a nyáj szellemi jólétének érdekében.

Megmondatott: "Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra."(Zsid.13:17 MBT)

A sátán szereti azokat az külön álló hívőket, akik a gyülekezeti élettől távol, Isten családjától pedig el vannak választva, akiket a lelki vezetők nem vonhatnak felelősségre – mert tudja, hogy ezek a hívők védtelenek és erőtlenek az ő gonosz taktikáival szemben.


Beszéljünk róla:

 •  A te környezetedben kinek van szüksége a te szeretet- és felelősségteljes közbenjárásodra?
 •  Milyen változást veszel észre az életedben, amikor eltávolodsz a gyülekezetedtől vagy a hívő társaidtól?
Szólj hozzá!

Használd ajándékaidat, hogy beteljesítsd rendeltetésed

2012. augusztus 07. 03:00 - zsófi68

Bejegyzés alcíme...

"Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai" (1Pt 4,10)  

Te tudod, hogy mit készített elő számodra Isten? Tudod, mi a rendeltetésed?

Az első dolog, amit tenned kell ahhoz, hogy megértsd sorsodat: felismerni azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptál. Ezek közé olyasmik tartoznak, amikre nem lehetsz hatással: a szüleid, a nemzetiséged, a faj, amihez tartozol, az anyanyelved. De ajándékaid közé tartoznak azok a dolgok is, amik a sajátos "formádat" alkotják: a lelki ajándékaid, a szíved, a képességeid, a személyiséged és élményeid. Ezek csakis kizárólag rád jellemzőek.

Azokért az ajándékokért nem tartozol elszámolással, amiket Isten nem adott neked. Azaz, ha nem vagy művészileg tehetséges, nem várja el tőled senki, hogy úgy fess, mint Rembrandt. De felelősséggel tartozol azokért az ajándékokért, amiket Isten neked adott.

A mennyben Isten nem valaki máshoz fog hasonlítani, hanem önmagaddal fog összevetni. Mihez kezdtél mindazzal, amit kaptál? Mit tehettél volna, ha kicsit jobban bíztál volna Istenben? Pál azt írja: "mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek" (Róm 14,12)

Isten egy cél érdekében látott el téged ajándékokkal és a te felelősséged, hogy jól sáfárkodj azokkal - nem önző célokra, hanem mások javára. Az ajándékaid nem a te hasznodra vannak. Isten azért adott neked ajándékokat, hogy azokat mások hasznára fordítsd. Tedd fel magadnak a kérdést: Milyen ajándékot kaptam Istentől, amit jóra használhatnék?

Beszéljetek róla

Ha eddig még nem tetted, szánj most időt saját "formád" tanulmányozására - a lelki ajándékaidra, szívedre, képességeidre, személyiségedre és élményeidre.

Milyen egyedi tehetséggel ajándékozott meg Isten?

Van olyan terület, amivel Isten nem ajándékozott meg, te mégis sok időt szántál a fejlesztésére?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.07.31)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása