Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Imádság nélkül nincs felépülés

2021. július 31. 03:00 - gerbeaud

„A nép odajött Mózeshez, és ezt mondta: »Vétkeztünk... Imádkozz az ÚRhoz, hogy vegye el ezeket a kígyókat!« Úgyhogy Mózes imádkozott” (4Móz 21,7 GNT).

Mi történik, ha imával egészíted ki a felépülési folyamatodat? Elkezdesz gyógyulni a sérüléseidből, a szokásaidból és a függőségeidből.

De sok ember magától próbál felépülni a problémáiból – anélkül, hogy Istenhez fordulna imádságban. Ez soha nem működik, mert ima nélkül nincs tartós helyreállás.

A Bibliában számos példa található a felépüléshez vezető imára. Az egyik példa az Ószövetségben található. Miután Isten kiszabadította az izraelitákat Egyiptomból, 40 év késéssel jutottak el az ígéret földjére. Ez a késedelem a saját hibájukból eredt. Nem tetszett nekik, ahol voltak, és nem szerették az ételt, a mannát, amit Isten biztosított a számukra.

A Biblia azt mondja: „A nép nagyon csüggedt volt. Kezdtek zúgolódni Isten ellen és panaszkodni Mózesre” (4Móz 21,4–5 TLB). Istenhez vihették volna problémáikat imádságban. Ehelyett Isten ellen fordultak.

Ezután Isten mérgező kígyókat küldött, amelyek sok embert megmartak, és sokan megbetegedett. Az izraeliták tudták, hogy az egyetlen megoldás megkérni Mózest, hogy imádkozzon értük – és ő imádkozott. Akkor Isten adott egy tervet Mózesnek. Azt mondta Mózesnek: „Készíts kígyóképet, és szereld fel egy egy póznára! Ha bárki, akit megharap a kígyó, rátekint, felépül” (4Móz 21,8 CSB). És valóban felépültek!

Isten a felépülés Istene. Valójában Jézus teljes küldetése keresési és helyreállítási küldetés volt (és ma is az) – „hogy megkeresse és megmentse az embereket, akik elvesztek” (Lk 19,10 GW).

Talán ma elveszettnek és csüggedtnek érzed magad. Arra gondolsz: „Ez túl sokáig tart! Előrébb kellene lennem az úton! Túl idős vagyok ahhoz, hogy ne legyek ott, ahol azt hittem, hogy leszek az életem ezen szakaszában!”

Ez rendben van. Amikor nem tetszik az, ahol az életben vagy, ez gyakran arra késztet, hogy ott akarj lenni, ahol lenned kell. Ne hagyd, hogy csüggedésed távol tartson Istentől! Ehelyett hagyd, hogy imádságra vezessen!

Nem számít, hogy milyen késedelmek és nehézségek jönnek az életedben, a helyreállás úton van, amikor Istenhez fordulsz imádságban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Írd le azt az időt, amikor csüggedt voltál egy probléma miatt! Megpróbáltál magadtól felépülni? Vagy Istenhez fordultál imádságban? Mi volt az eredmény?
 • Mit gondolsz, miért próbálnak az emberek maguktól felépülni a sérüléseikből, szokásaikból és a függőségeikből – anélkül, hogy Istenhez fordulnának imádságban?
 • Jól érzed magad, ha panaszaidat Isten elé viszed? Miért igen, vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.24.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mit jelent elveszettnek lenni

2015. január 01. 03:00 - torokaron

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszett embereket, és megmentse őket. (Lukács 19:10)

Ha nem érted meg a karácsony igazi célját, akkor csak felejtsd el nyugodtan az idén a karácsonyi fényeket, a díszeket, az ajándékvásárlást vagy az ünnepi vacsorát.

Ha nem tudod, hogy miért ünnepeljük a karácsonyt, akkor az ünneplés teljesen értelmetlen.

Ahhoz, hogy megértsd a karácsony igazi üzenetét, túl kell lépned a jászol, a napkeleti bölcsek és a pásztorok részleteken. Jézus elmondta az okát annak, hogy miért jött el a Földre azon az első karácsonyon: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszett embereket, és megmentse őket.” (Lukács 19:10)

Jézus egész egyszerűen azért jött, mert az emberek elveszettek Isten nélkül. Szellemi és lelki értelemben elveszettnek lenni azt jelenti, hogy el vagyunk választva Istentől, nincs kapcsolatunk Vele, és az életünk nem működik rendesen. Jézus nélkül a világon mindenki elveszett, függetlenül attól, hogy mekkora hatalma, vagyona vagy hírneve van.

Az pedig, hogy elveszettek vagyunk, nagyon sokféle kihatással van az életünk minden területére. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miért jött el Jézus a Földre, először meg kell értenünk, hogy mit jelent elveszettnek lenni. A következőket:

Isten nélkül

 • nem tudjuk az irányt. Általában nem igazán tudjuk és értjük, hogy a földi életünk során milyen irányba menjünk vagy mit tegyünk.
 • nincs rajtunk Isten védelme. Amikor nem vagyunk az Úr védelme alatt, magunkra maradunk.  Ezért él olyan nagy stressz alatt sok ember. Megpróbálnak saját magukról gondoskodni és saját magukat megvédeni ahelyett, hogy Isten gondoskodását és védelmét élveznék.
 • nem ismerjük fel a bennünk rejlő ajándékokat és képességeket. Az ajándékainknak és talentumainknak még a felét sem ismerjük fel, ha nem vagyunk kapcsolatban Istennel.
 • nem vagyunk igazán boldogok. A világ összes pénze és hatalma a miénk lehet, de Isten nélkül soha nem lesz bennünk igazi öröm.
 • nincs otthonunk a mennyben. Isten megengedi nekünk, hogy lázadjunk, amíg itt vagyunk a Földön, de a Mennyországban nincs lázadás.

Az elveszett emberek semmivel sem értéktelenebbek Isten szemében. Ha még nincs kapcsolatod Vele, Isten számára akkor is rendkívül értékes vagy. Az elvesztés és az érték szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az mutatja meg az elveszett dolog értékét, hogy valaki mennyit áldoz arra, hogy azt megtalálja. A Biblia leghíresebb versében Jézus egyértelműen meghatározza, hogy mi mennyire vagyunk értékesek: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

A jó hír az, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy az első karácsony alkalmával a saját Fiát küldte a Földre, hogy megkeressen és megmentsen minket. Ez az igazi ok az ünneplésre!

Beszéljetek róla:

 • Hogyan tudnál ennek az idei karácsonynak igazi tartalmat adni, ami túlmutat az egyszerű karácsonyi hangulaton, és hogyan tudnál inkább arról megemlékezni, hogy Isten milyen ajándékot adott nekünk Jézus személyében?
 • Milyen változást jelenthet számodra az, ha megérted, hogy a karácsony igazából arról szól, hogy Isten megkeresi és megmenti az elveszetteket?
 • Hogyan tükrözi a karácsony valódi jelentését az, ahogyan te ünnepled?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2014.12. 25.)

 

Szólj hozzá!

A karácsony Isten hatalmas megmentési terve

2013. december 31. 03:00 - magyarosijulia

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszett embereket és megmentse őket. (Lk 19,10 NCV fordítás)

christmas-jesus-facebook-cover.jpg.jpg

Ha nem érted a karácsony célját, akkor az ünnepi fények és díszek sem kellenek. Akár még az ajándékozást vagy a karácsonyi vacsorát is elfelejtheted.

Ha nem tudod, hogy minek az ünnepe a karácsony, az egész ünnep értelmetlen.

Ahhoz, hogy megértsd a karácsony valódi értelmét, túl kell lépned a jászolon, a bölcseken és a pásztorokon. Jézus maga mondta el, hogy milyen céllal jött a Földre az első karácsonykor: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszett embereket és megmentse őket. (Lk 19,10 NCV fordítás)

Egyszerűbben fogalmazva, Jézus azért jött, mert az emberek Isten nélkül elveszettek. Szellemi értelemben elveszettnek lenni azt jelenti, hogy az ember el van választva Istentől, nincs Ővele élő kapcsolata, és az élete nem Isten akarata szerint működik. Jézus nélkül a világon minden ember el van veszve, függetlenül attól, hogy mekkora hatalma van, mennyire gazdag vagy híres.

Az, hogy az ember el van veszve, az élet minden területére kihat. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért jött Jézus a Földre, meg kell értenünk, hogy mit jelent elveszettnek lenni:

Isten nélkül

 • eltévesztjük az irányt.  Csak keveset tudunk arról, hogy merre kell haladnunk és mit kell tennünk ebben az életben.
 • nem támaszkodhatunk az Ő védelmére. Magunkra hagyottak vagyunk az Úr védelme nélkül. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy olyan sok ember stresszesen él. Isten helyett megpróbálnak saját magukról gondoskodni és saját magukat megvédeni.
 • nem ismerjük fel a bennünk rejlő lehetőségeket. Ha nem vagyunk kapcsolatban Istennel, ajándékaink és tehetségünk felét sem fogjuk felismerni és használni.
 • nem lehetünk igazán boldogok. Megszerezhetjük a világ összes vagyonát és hatalmát, de Isten nélkül soha nem leszünk igazán boldogak.
 • nincs mennyei otthonunk. Isten megengedi, hogy amíg a Földön vagyunk, lázadozzunk, de a Mennyben nincs lázadás.

Bármennyire is elveszett valaki, attól még nem értéktelenebb Isten szemében. Még ha nincs is kapcsolatod Istennel, számára nagyon értékes vagy. Elveszettség és érték között szoros kapcsolat van. Valaminek az értékét az mutatja meg, hogy mennyit képes valaki áldozni azért, hogy visszaszerezze, ami elveszett.

A Biblia legismertebb igeversében Jézus világosan rámutat arra, hogy mennyire vagyunk értékesek: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

A jó hír az, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy az első karácsonykor elküldte az Ő fiát, hogy megkeressen és megmentsen minket.

Ezért kell ünnepelnünk a karácsonyt.

Beszéljünk róla:

 • Hogyan tudnál ebben az évben az ünnepi díszeken és hangulaton túl arra is tekinteni, hogy Isten milyen ajándékot adott nekünk Jézusban?
 • Milyen változást idéz elő benned az, hogy megérted, hogy a karácsony arról szól, hogy Isten megkeresi és megmenti az elveszett embereket?
 • Hogyan tükrözte az ünnep igazi jelentését az, ahogy te ünnepelted a karácsonyt?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.12. 24.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása