Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A Biblia értelmezésének hat megbízható elve

2023. július 03. 03:00 - csmsdvd

gyj_str1.png

Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke” (1 Kor 2,11).

A Szentírásnak vannak jó és rossz értelmezési formái. Vannak olyan értelmezési módok, amelyek mindig a Biblia helytelen magyarázatára jutnak. Vannak viszont olyanok, amelyek nagy valószínűséggel a jó irányba vezetnek.

Az alábbi hat elvre építhetsz a Biblia értelmezése során:  

Szentlélekre és hitre van szükséged, hogy értelmezd a Szentírást. A Biblia értelmetlen a hitetlenek számára. Ez Isten szerelmes levele a hívők számára. A Biblia egy lelki könyv, amit csak lelkileg lehet értelmezni. A Biblia az mondja Pál korinthusiakhoz írt első levele 2. fejezetének 11. versében: Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.

A Biblia saját magát magyarázza legjobban. Az Szentírás értelmezi a Szentírást. Gyakorold ezt, kereszthivatkozásokat téve a szélekre. Ha a kereszthivatkozásokat is nézed, akkor világosabban látod, mit mondott Isten az ő Igéjében, és nem csak egyféle összefüggésben.

Olvasd az Ó-szövetséget az Új-szövetséggel a fejedben és az Új-szövetséget az Ó-szövetséggel. Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve. Az Ó-szövetséget az Új-szövetségben lehet felfedezni.

A nehezen értelmezhető igeszakaszokat a már értelmezett kijelentett szakaszokon keresztül értelmezd.  Isten teljes Szentírásra vonatkozó tanácsaira figyelj, amikor olyan igeszakaszokkal szembesülsz, ami ellentmondásos vagy zavaró. Például amikor homályos igerészletet olvasol a keresztelésről, akkor hagyd, hogy a már világos igeszakasz vezessen a szabadításról és keresztelésről és ne fordítva.

Ne gyárts elmélet kizárólag egy történelmi eseményből. A Biblia történelmi igerészeit hagyd meg annak ami: hasznos tanulságnak. Ne gyárts elméletet hozzá. Márk evangéliumának első fejezetében Jézus hajnalban, szürkületkor felkelt, elment egy lakatlan helyre, hogy imádkozzon, de ez nem jelenti azt, hogy neked is ezt kell tenned. Amikor tantételt tanulmányozol, ezeket az igerészeket keresd. Leíró igeszakaszokat pedig, tanulságképpen olvasd.

A Szentírást sohase értelmezd saját tapasztalataid alapján. A Biblia tanulmányozását ne azért tedd, hogy a Szentírást saját szubjektív véleményed és tapasztalataid igazolására használd. Az érzések megcsalnak. Az érzelmek hazudnak. Ehelyett inkább fedezd fel Isten örökkévaló igazságát, és hagyd hogy ez határozza meg az életed. Tanulmányozd nyitott szívvel a Bibliát, vond be Istent, hogy igazítson téged az Ő akaratához.

Isten nem akar téged a sötétségben tartani a Szentírás tanulmányozása során. Ha ezeket az alapelveket követed a Biblia tanulmányozása során, akkor tudod az Igét Isten szemszögéből olvasni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz mit jelent ez: „Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve”?
 • Nyitott vagy arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben? Nyitott a szíved, hogy a Szentlélek vezetni tudjon, amikor a Szentírást olvasod?
 • A hat elv közül, melyik a legfontosabb neked a mai napi Biblia tanulmányozásodban? Miért?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.26.)

Szólj hozzá!

Itt az ideje, a talajgondozásnak

2023. június 08. 03:00 - Erika1832

"szantas01.jpgLegyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket."
(Jakab 1,19-21)

Minden kertészkedő tisztában van vele, hogy ha ugyanazt a magot három különböző helyre ülteti, ennek három különböző eredménye lesz. Az egyik helyen óriási paradicsomot kaphat. A másik helyen kis paradicsomot kaphat. És lehet, hogy a harmadik helyen ki se kel az elültetett mag. Mi okozza ezt az eltérést? Nem a mag felelős ezért, hanem a talaj, amibe került. A talajt elő kell készíteni az ültetéshez.

Ugyanez a helyzet akkor is, amikor Isten Igéjét hallod. A szívednek fel kell készülnie az Igére.

Az istentisztelet nagyszerű példa erre. Ha későn kelsz, nehezen találsz parkolóhelyet, és emiatt ingerülten rohansz be az összejövetelre, és valószínűleg nem fogod meghallani Isten hangját! A szíved nincs felkészülve Isten Igéjének befogadására.

Ezért fordulhat elő, hogy két személy elmehet ugyanarra az istentiszteletre, ülhet egymás mellett, és hallhatja ugyanazt a Szentírást felolvasva és ugyanazt a prédikációt hirdetve. Az egyikük úgy fog kisétálni az összejövetelről, hogy azt gondolja, Isten valóban szólt hozzá, a másik pedig egyáltalán nem fog semmit sem kapni az istentiszteleten. Az egyik ember szíve fel volt készítve, a másiké pedig nem.

A Biblia azt mondja: "legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket." (Jakab 1,19-21).

A Szentírás azt tanítja, hogy ahhoz, hogy a szíved felkészült legyen Isten Igéjének befogadására, négy hozzáállásra van szükséged:

Maradj csendben. Ha beszélsz nem hallod meg Istent.

Nyugodj meg. Istent nem lehet siettetni. Ha ideges vagy, nem fogod meghallani őt. A Biblia azt mondja: "Légy nyugodt, és tudd, hogy én vagyok az Isten". Az én fordításomban ez így hangzik: "Ülj le, és légy csendben".

 Légy tiszta. Mielőtt találkozhatnál Istennel, meg kell vallanod neki a bűneidet, és kérned kell, hogy bocsásson meg neked.

Légy alázatos! Állj készen arra, hogy bármit megtegyél, amit Isten az Igéből mond neked. A gőgös hozzáállás nem fog működni.

Legközelebb, amikor Isten Igéjével fogsz időt tölteni - akár a gyülekezetben, akár az otthoni csendes idődben -, előbb készítsd elő a szívedet. Meg fogsz lepődni, mekkora különbséget fog ez jelenteni!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért olyan nehéz elég nyugodtnak és csendesnek lenni ahhoz, hogy meghalljuk Istent? Mit tehetsz azért, hogy minimalizáld a zavaró tényezőket, hogy jól tudj figyelni?
 • Milyen bűn tart vissza attól, hogy meghalld Isten hangját ma?
 • Milyen új szokások segíthetnek felkészíteni téged és a családodat arra, hogy az istentiszteleten vagy bármikor meghalljátok Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.06.01.)

1 komment

Töltsd az életed az örökkévalóságra való felkészüléssel!

2023. február 28. 03:00 - daniella_89

mountain-landscape-ponta-delgada-island-azores-royalty-free-image-1595414688.jpeg

"Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ... Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1:4-5)


Ahhoz, hogy Isten használhasson, az első dolog amit meg kell tenned, hogy megérted életed célját.

A Biblia nagyon világossá teszi számodra Isten célját: "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ... Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1:4-5)

Isten arra alkotott, hogy a családja tagja legyél. Megteremtett, hogy kapcsolata lehessen veled - hogy szerethessen, és te viszontszeresd. De csak egy mód van arra, hogy részese legyél Isten családjának: hinned kell Jézus Krisztusban.

Isten nem csak azt szeretné, hogy a családja tagja legyél, hanem azt is, hogy az örökkévalóságot vele töltsd. Az Efezus 1:10. ezt mondja: "Ez volt a célja: amikor az idő beteljesedik, összegyűjt mindannyiunkat... hogy vele legyünk Krisztusban örökre." (TLB fordítás) Isten célja először is, hogy a családja része legyél és hogy ismerd meg Őt. Ezen felül azt akarja, hogy az örökkévalóságot vele töltsd.

A történelem a tetőpontja felé halad. Egy nap Isten összegyűjt mindenkit, aki hisz Benne, és ők vele fognak élni a Mennyben.

Az itteni földi életünk az örökkévalóságra való felkészülés. A Biblia arról beszél, hogy Isten "az örökkévalóságot az emberi szívbe helyezte" (Prédikátor 3:11 NIV fordítás). Ez azt jelenti, hogy úgy vagy megalkotva, hogy örökké élj. Az örökkévalóságra vagy teremtve. Minden ember örökké fog élni. Istennel a Mennyországban, vagy Istentől elszakítva a pokolban.

Isten nem csak erre 80-90 évre teremtett, vagy ahány éved lesz ezen a bolygón. Hosszútávú tervei vannak veled. Tehát miről szól a földi élet? Az örökkévalóságra való felkészülésről. Más szavakkal, Istent sokkal jobban érdekli, hogy felkészítsen az örökkévalóságra, mint, hogy itt és most tegyen boldoggá. Természetesen Ő azt akarja, hogy boldog legyél, mert szeret téged - de nem az örökkévalóságra való felkészítésed kárára.

Az élet egy ruhapróba; egy bemelegítés a nagy esemény előtt. Felkészült kell legyél: ismerned kell Istent, Jézushoz hasonlóvá kell válnod, és engedned Istennek, hogy használjon célja beteljesítésében itt a Földön.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Megtetted már azt a lépést, amellyel Isten családjának részévé válhatsz? Ha nem, mi az, ami visszatart? Ha igen, mit értettél meg a célodról mióta hívő lettél?
 • Milyen módokon tapasztaltad azt, hogy Isten használja a Földön töltött idődet arra, hogy felkészítsen az örökkévalóságra?
 • Jobban értékeled a jellemedet a boldogságodnál? Hogyan reagálsz, mikor Isten úgy dönt, a karakteredet egy nehéz helyzeten keresztül formálja inkább, mint hogy a boldogságodat helyezze előtérbe?
   

Készen állsz arra, hogy tagja legyél Isten családjának?

Isten arra alkotott, hogy kapcsolatban legyen veled - és ez a kapcsolat akkor kezdődik el, mikor a hitedet Jézusba veted. A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efezus 2:8-9)

Ha készen állsz arra, hogy rábízd az életedet, imádkozz így:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit eddig elrontottam, megbocsátod, megismerem az életem célját, és egy nap majd befogadsz engem az örökkévaló otthonodba, a Mennyországba.
Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te feltámasztottad. Szeretnék bízni Jézusban, mint személyes Megváltómban és követni Őt, mint Uramat a mai naptól kezdve. Vezesd az életemet, és segíts megtennem akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

(*Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása