Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ha tudod, akkor tedd is meg!

2024. június 05. 03:00 - Mapetso

lightning-1056419_1280.jpg"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!” Jakab 1,22

 

Tegnap Márk evangéliuma 12. fejezetének 30. versét néztük meg: "Az Urat, a te Istenedet szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből" (NLT fordítás). Az egyik módja ennek a versnek, hogy arra koncentráljunk, hogy Istent szeressük minden beszédünkkel, minden érzésünkkel, minden gondolatunkkal és minden cselekedetünkkel. Isten úgy formált téged is, hogy elsősorban beszélő, érző, gondolkodó vagy cselekvő legyél.

A beszélők a szívükkel szeretik Istent. Az érző emberek a lelkükkel szeretik Istent. Tudtad, hogy Istent az értelmeddel is szeretheted? A gondolkodók az elméjükkel szeretik Istent. Amikor fejleszted és erősíted az elmédet, az az istenimádás megnyilvánulása.

A gondolkodók szeretik a Bibliát tanulmányozni. A 119. Zsoltár 97. versében ez áll: "Mennyire szeretem a Te törvényedet! Egész nap azon gondolkodom” (GNT fordítás).

A gondolkodó emberek beleszeretnek a Bibliába, amikor hívővé válnak. Nincs is még egy ilyen könyv a világon! Válaszokat tartalmaz az élet kérdéseire, olyanokra, mint például: Miért vagyok itt? Hová megyek? Mi az élet célja? Számít-e az életem? Mi a múlt? Mi a jövő? Honnan jöttem?

Gondolkodókra van szükségünk, mert a világnak szüksége van megfontoltságra. Valakinek végig kell gondolnia az összetett kérdéseket és annak következményeit is, amit a többiek tesznek. Olyan emberekre van szükségünk, akik átgondolják a nehéz problémákat, és megoldásokat tesznek le az asztalra. Ezért van szükségünk tudósokra, írókra, filozófusokra és újító szelleműekre.

A gondolkodóknak azonban ügyelniük kell az alázatosságra. A Biblia azt mondja: „Ne legyetek lenyűgözve a saját bölcsességetektől!” (Péld 3,7 NLT fordítás). Miért? Mert Isten az Isten, te pedig nem vagy az.

Az alázat egy választás. A Bibliában egyszer sem olvasható, hogy imádkozz, hogy Isten alázzon meg téged. Azt mondja, hogy „alázd meg magad az Úr előtt”. Ez egy döntés. Az alázat olyasvalami, amit te teszel magaddal. Senki más nem teheti ezt veled. Megalázhatnak téged, de nem tudnak alázatossá tenni. Az alázat lényegében az Istentől való teljes függés. Ez nem az erősségeid tagadása; ez az őszinteség a gyengeségeiddel kapcsolatban.

A gondolkodóknak arra is ügyelniük kell, hogy gyakorolják azt, amihez értenek. Ha tudod, akkor tedd is meg! Jakab könyvének 1. fejezete 22. verse szerint: "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!”.

Isten Igéje a mi életünk kézikönyve; azt akarja, hogy használjuk, hogy megtanuljuk, hogyan végezzük a dolgokat az Ő módszere szerint. Ő a Teremtőnk, és Ő tudja, hogyan kellene a legjobban élnünk. És erre számíthatunk is: Isten mindig ott van velünk, és segít nekünk, hogy kövessük az utasításait.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez

 • Vajon számodra nehéz-e megtagadni az erősségeidet, vagy őszintének lenni a gyengeségeiddel kapcsolatban? Miért?
 • Készíts egy listát azokról a dolgokról, amelyekben hiszel! Teszel-e ezekért a dolgokért?
 • Hogyan fejleszted és erősíted az elmédet az istentisztelet cselekedeteként? 

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

  

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.29)

Szólj hozzá!

Hogyan szeressétek Istent

2024. március 21. 03:00 - Besther

heart-1164739_1280.jpg

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!" (Márk 12,30)

 A mai ige megfigyelésének egyik módja, ha arra összpontosítasz, hogy szeresd Istent mind beszédeddel, mind érzéseiddel, mind gondolkodásoddal és viselkedéseddel. Isten elsősorban beszélővé, érzővé, gondolkodóvá, vagy cselekvővé formált téged. 

A Márk 12,30-ban ezt mondja a Biblia, "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!"

A beszélők a szívükből szeretik Istent. Az érzők a lelkükkel szeretik. A cselekvők erejükkel és testükkel szeretik Istent. 

Tudtad, hogy az intellektusoddal is szeretheted Istent? A gondolkodók az elméjükkel szeretik. Amikor fejleszted és erősíted elmédet, az egy imádság. 

A gondolkodók szeretik a bibliatanulmányozást. A Zsoltárok 119,97 ezt mondja, "Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem."

A gondolkodó emberek beleszeretnek a Bibliába, amikor hívőkké válnak. Nincs még egy ilyen könyv a világon! Megadja a válaszokat az élet kérdéseire, többek között: Miért vagyok itt? Merre tartok? Mi az élet célja? Számít-e az életem? Mi a múlt? Mi a jövő? Honnan jöttem?

Gondolkodókra szükségünk van, mert a világnak van szüksége megfontoltságra. Valakinek át kell gondolnia az összetett kérdéseket és a következményeit annak, amit mi, többiek csinálunk. Olyan emberekre van szükségünk, akik végiggondolják a nehéz kérdéseket és leteszik az asztalra a megoldásokat. Ezért van szükségünk tudósokra, írókra, filozófusokra és újítókra.

A gondolkodóknak viszont óvatosnak kell lenniük az alázat gyakorlásában. A Biblia azt mondja, "Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat!" (Péld 3,7.) Miért? Mert Isten az Isten, te pedig nem.

Az alázat egy választás. Egyszer sem mondja a Biblia, hogy imádkozz, hogy Isten megalázzon. Ehelyett azt mondja neked, hogy "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt" (Jak 4,10.) Ez egy választás. Az alázat olyasmi, amit magadért teszel. Senki más nem teheti meg veled. Más emberek megalázhatnak, de nem tudnak alázatossá tenni. Lényegében az alázat az Istentől való teljes függés. Ez nem tagadja meg az erősségeidet, ez inkább őszinteség a gyengeségeiddel. 

A gondolkodóknak is óvatosnak kell lenniük, hogy miként gyakorolják, azt amit tudnak. Ha tudod, akkor csináld! A Jakab 1,22 ezt mondja, "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." 

Akár beszélővé, érzővé, gondolkodóvá vagy cselekvővé teremtett Isten, Igéjére támaszkodhatsz, mint életed kézikönyvére. Ő teremtett téged és tudja, hogy miként élhetsz a legjobban. Ezért akarja, hogy a dolgokat az Ő módján csináld! Bízhatsz benne!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit gondolsz, mit jelent őszintének lenni a gyengeségeiddel kapcsolatban? Milyen gyengeséggel kapcsolatban kell ma őszintének lenned?
 • Készíts listát azokról a dolgokról, amikben hiszel. Ezeknek a hiedelmeknek megfelelően cselekszel?
 •  Miként fejleszted és erősíted az elmédet istentiszteletként?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.14.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Itt az ideje, hogy változtass gondolkodásodon

2024. február 28. 03:00 - csmsdvd

you_have_to_change_your_mind_photo.jpg

Ugyanolyan hozzáállással kell rendelkezned, mint amilyen Krisztus Jézusnak volt" (Fil 2,5 NLT fordítás).

Életed megváltoztatása új gondolkodásmódot igényel. A küzdelem, amit hibázásaid megszüntetéséért folytatsz, mindig mentális harc. Az elmédből indul ki, és az elmédben nyered meg, vagy veszíted el.

Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében a 4. fejezet 23. verse szerint: „Újuljatok meg elmétekben és lelketekben”.

Addig nem fogsz megváltozni, amíg a gondolataid és a hozzáállásod nem változik meg. Ezért fontos a napi elcsendesedés. Az az idő, amit tudatosan Isten Igéjének tanulmányozásával és a vele való - imádságon keresztül történő - beszélgetéssel töltesz lelki megújulást hoz.

Még a Szentlélek erejével együtt is, lelki fegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy legyen erőnk változtatást végrehajtani. Meg kell ismerned Istent, hogy megtudd, mit vár és mit kíván tőled.

Tudod, mi a teológiai kifejezés arra, hogy megváltoztatod a gondolataidat? Ez a megtérés. Megtérni azt jelenti, hogy megváltoztatod a gondolkodásmódodat.

A "megtérés" görög szava: metanoia. A metanoia azt jelenti, hogy megváltozik ahogyan vélekedsz: a haláltól az élethez, a bűntől a megbocsátáshoz, a bűntudatból a lelki békébe, a pokoltól a menny felé fordulsz. „Az én saját utam”-ról Isten útjára térsz. Életedben a legpozitívabb változás az lesz, amikor megbánod bűneidet, és a megbánástól eljutsz a megbocsátásig és a lelki békéig.

A hibázásaidról is meg kell tanulnod új módon gondolkodni. A hiányosságaid gyakran erősségek, amiket nem használsz megfelelően. Ilyen az újfajta gondolkozás! Valószínűleg soha nem gondoltál erre, de ez a megbánás. Ez a gondolkodásmód megváltoztatás. A hibázásaid gyakran Istentől kapott erősségek, amiket rosszul használsz.

Meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, hogy a legtöbbet hozhasd ki az erősségeidből. Ehhez "Ugyanolyan hozzáállással kell rendelkezned, mint amilyen Krisztus Jézusnak volt!" (Filippi 2,5 NLT fordítás).

Isten azt akarja, hogy megtanulj úgy gondolkodni, mint Jézus. Hogyan tudod ezt megtenni? Ismétlem, ez egy döntés. Döntened kell Jézus mellett, és azt kérdezned: "Istenem, Jézus hogyan gondolkodna erről?". Minél inkább megtöltöd elmédet Isten Igéjével, annál könnyebben tudsz erre a kérdésre válaszolni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan nehezítik vagy segítik a hibázásaid megváltoztatását azok a dolgok, amelyekkel gondolatban foglalkozol?
 • Milyen változtatásokat fogsz ma megtenni időbeosztásodban, kapcsolataidban vagy hozzáállásodban, amelyek hatással lesznek elméd lelki megújulásodra?
 • Mit gondolsz, miért nem akarjuk megtudni, hogy Jézus mit tett volna egy adott helyzetben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.02.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az örökkévalóságban való gondolkodás ereje

2024. február 26. 03:00 - Anika Enikő

 Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.Róma 8,17-18 (GNT fordítás)

Egyszer egy híres, Harvard egyetemi tanulmány közvetlen kapcsolatot mutatott ki a hosszú távú gondolkodás, és a siker között. Kiderült, hogy az emberek minél inkább összpontosítanak a rövid távú haszonra, annál valószínűbb, hogy kudarcot vallanak. Azok, akik az ‘itt és most’-ban való jó érzésre koncentrálnak, sikertelenségre vannak ítélve.

A keresztények számára ennek nyilvánvalónak kell lennie. A  hosszú távon való gondolkodást, örökkévalóságnak nevezzük, és nem csupán 40 vagy 50 évre gondolunk előre, hanem több billió évre előre gondolunk a jövőbe.

Ha az örökkévalóságot szem előtt tartva élsz, akkor a lehető legsikeresebb emberré válsz. Ha hosszútávban gondolkozol, és végiggondolod, hogy Isten mit tartogat számodra az örökkévalóságban, akkor tudod igazán kezelni a pillanatnyi problémákat, amelyek az utadba kerülnek.

Pál apostol Rómaiakhoz írott levele 8.fejezetének 17. és 18. verseiben ez áll: „Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (GNT fordítás)

Ha Krisztus követője vagy, egy napon jutalmat kapsz azért, amit azzal tettél, amit tőle kaptál. Használd a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira, és ezekért a döntésekért jutalomban fogsz részesülni. A fenti versek azt is mondják, hogy jutalmat kapunk a mennyben azért, amit Jézus tett: „Mi is birtokoljuk Krisztussal együtt azt, amit Isten megtartott neki."

Sokminden van, amit várhatsz örömmel a mennyországgal kapcsolatban. A jelenlegi fájdalmaid és problémáid fájhatnak egy ideig – de ez csak egy kis idő az örökkévalósághoz képest.

Nem könnyű hívőnek lenni. Nem könnyű azt tenni, ami helyes. Néha nem könnyű Jézusról beszélni másoknak. Nem könnyű tizedet fizetni. Ám Jézus követése, és a tanításaihoz való engedelmesség előnyei, messze túlmutatnak a fájdalmon, és a kényelmetlenségeken.

Ne csak az azonnali eredményekre, és a jelenlegi problémáidra koncentrálj. Túl sok jó dolog van, ami elé nézünk az örökkévalóságban ahhoz, hogy megelégedjünk és beérjük azzal, hogy csupán rövid távon gondolkodunk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az a konkrét küzdelem, amivel szembe kell nézned, és amely megváltozna, ha az örökkévalóság szemszögéből néznéd?
 • Hogyan használod a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira?
 • Mi lesz fontos számodra, ha az örökkévalóság perspektívájával nézel a világra?

 

Jézus követőjévé válsz-e ma?

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot általa, hanem hogy üdvözítse azt. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,16–18).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával:

„Drága Istenem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy te feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha az imént elmodott imán kersztül, most fogadtad be a szívedbe Jézust, kérlek, hogy írj nekem a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024. 02.19)

Szólj hozzá!

Krisztusi életfelfogással soha nem fogod egyedül érezni magad!

2024. január 23. 03:00 - Anika Enikő

 

"Nem vagyok igazán egyedül, mert az Atya velem van." János 16,32 (GNT fordítás)

A krisztusi gondolkodás, azt jelenti, hogy mindig tudatában vagy annak, hogy Isten veled van.

Látjuk ezt Jézus életében. Jézus, Isten jelenlétében élt, és kapcsolatban maradt Isten kegyelmével. Bármilyen elfoglalt is volt, összhangban maradt az Atyával. Jézus azt mondta: „Nem vagyok igazán egyedül, mert az Atya velem van” (János 16,32 GNT).

Éppen ezért a magány legnagyobb ellenszere a Jézushoz hasonló gondolkodás. Ha kialakult benned Krisztus elméje, akkor hozzá hasonlóan képes leszel azt mondani: „Nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy az Atya mindig velem van.” Amikor egyedül érezzük magunkat, az gyakran annak az eredménye, hogy nem élünk Krisztus elméje szerint – nem vagyunk tudatában Isten állandó gondoskodásának.

Hogyan lehetünk mindig tudatában Isten állandó gondoskodásának? Az egyik módja, hogy imádkozunk. Jézus mindennapi szokásává tette az imát: „Jézus gyakran elment valahová, ahol egyedül tudott imádkozni” (Lukács 5,16 CEV).

Figyeld csak meg, ez a vers azt mondja, hogy Jézus gyakran meglépett, hogy imádkozhasson. Ha Krisztusi elmére vágysz, ezt nem lehet csak úgy hébe-hóba megtenni. Jézus imaélete folyamatos volt. Kiemelten fontos volt számára, hogy az Atyjával legyen, és ez szokásává vált.

Van úgy, hogy a nap folyamán megállsz, és imádkozol? Mit gondolsz, jobban telne a napod, ha te is bevezetnéd ezt az életedben, és szokásoddá válna, hogy imádkozol napközben? Ha Jézus úgy érezte, hogy el kell mennie és imádkoznia kell, akkor gondolj csak arra, hogy mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk erre!

Ha nem szánsz időt arra, hogy beszélgess Istennel, akkor Isten ajándékai hiányozni fognak az életedből. Isten nem akarja, hogy túl elfoglalt legyél és mindig foglalatoskodj valamivel. Valójában életed minden területén többet fogsz elérni, ha időt szánsz arra, hogy megállj és imádkozz.

Nem úgy tűnik, mintha működne; hisz, ha mindig megállok és imádkozom, akkor hogyan fogok egyre több mindent megcsinálni? Amikor imádkozol, akkor hagysz időt arra, hogy Isten Szentlelke emlékeztessen arra, hogy mi is a célod; és ekkor képes leszel az elmédet és a szívedet arra irányítani, ami a leginkább számít.

Jézus Krisztus tudta, hogy ki is ő, és hogy mi volt a célja. Mindig tudatában volt Isten jelenlétének. Amikor magadévá teszed Krisztus gondolkodását, ezek is meglesznek neked, és mindig tudatában leszel annak, hogy Isten veled van.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
 • Előfordulhat, hogy némi tervezést igényel, hogy időt szánj az imára. Hogyan módosíthatod az időbeosztásodat és változtathatod meg a gondolkodásmódodat, hogy több időd maradjon az imára?
 • Ki segíthet abban, hogy elszámoltatható legyél imádkozási szokásaidban, miközben a Krisztusi elme fejlesztésén dolgozol magadban?
 • Időpont szerint kell imádkozni és fontos, hogy hosszú legyen és sokáig tartson?  Miért vagy miért nem?
 
*Daily Hope by Rick Warren, 2024.01.16

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása