Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A hálaadó imák ereje

2022. június 29. 03:00 - gerbeaud

„Ne aggódjatok semmiért; inkább imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, amire szükségetek van, és mondjatok neki köszönetet mindazért, amit tett. Ha ezt teszitek, megtapasztaljátok Isten békéjét.” (Fil 4,6–7 NLT)

Pál levele a filippiekhez 4. fejezetének 6–7. verseiben az egyik legnehezebben betartható tanítást találod az egész Bibliában: „Ne aggódjatok semmiért; inkább imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, amire szükségetek van, és mondjatok neki köszönetet mindazért, amit tett. Ha ezt teszitek, megtapasztaljátok Isten békéjét.” (NLT)

Nem könnyű abbahagyni az életed gyakran ijesztő, mindennapi részei miatti aggódást, de Isten megmondja, hogyan tedd. Azt mondja, hogy imádkoznod kellene mindenért, és meg kellene köszönnöd neki mindazt, amit tett. A hálaadó ima békét hoz. Isten azt mondja, hogy amikor elkezdesz aggódni, akkor imádkozz!

A szülők megértik a hálaadó imák erejét. A legtöbb szülő nem értékelné, ha a gyermekei mindig csak kérnének, és soha nem mondanának köszönetet azokért a dolgokért, amiket kaptak.

Isten ugyanígy látja ezt. Várja, hogy kérd tőle azt, amire szükséged van és amit akarsz. Az Újszövetségben több mint húszszor mondja neked, hogy „kérdd” tőle. De azt akarja, hogy hálával kérj.

A Biblia arra buzdít, hogy kéréseidben – és dicséreteidben – legyél konkrét. Az egyszerű „köszönök mindent” helyett Isten azt akarja, hogy mondd el neki, miért vagy hálás.

Amikor azt mondom a feleségemnek: „Annyira hálás vagyok neked”, azt mondja, hogy legyek konkrét. Szereti hallani, hogy mit értékelek benne, és miért vagyok hálás neki. Isten is így van ezzel. Tehát amikor imádkozol, mondd el Istennek, hogy miért vagy hálás!

Ami még nagyobb hitbeli lépést igényelhet, az az, amikor előre megköszönöd Istennek. Amikor megvan a hited, hogy idő előtt megköszönd Istennek – mielőtt láthatnád, hogyan munkálkodik –, csodák történnek.

Minél hálásabb vagy, annál többet fog Isten munkálkodni az életedben. A Biblia azt mondja, hogy Isten népének dicséretében lakik. A hálaadásodat a hatalom eszközeként használja az életedben.

Szánj hát most egy pillanatot arra, hogy elmondd Istennek mindazt, amiért hálás vagy!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan visz közelebb a hála Jézushoz, és hogyan segít abban, hogy tükrözd az ő fontossági szempontjait?
 • Milyen konkrét okokból vagy hálás Istennek? Tölts el egy kis időt imádságban, és adj hálát Istennek ezekért a dolgokért!
 • Mi az a néhány mód, amiről hiszed, hogy Isten meg fog áldani téged a jövőben? Köszönd meg Istennek ezeket a dolgokat – még mielőtt megtörténnek!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.22.)

Szólj hozzá!

Zúgolódás helyett adj hálát!

2022. június 24. 03:00 - FodorImi

balcony-1834990_1920.jpg

"Adjatok hálát minden helyzetben, mert ez az Isten akarata számotokra Jézus Krisztusban."
(1 Thess 5,18, NIV fordítás)

Ha kis dolgok miatt elégedetlenkedsz, zúgolódsz és bosszankodsz, nem leszel boldog! Ezt a szokást nehéz megváltoztatni, mert az ember természeténél fogva negatív, és a mai kultúránk is erre kondicionál minket. Ádám és Éva óta mentegetőzünk és vádoljuk a másikat. Próbálunk mentséget találni az általunk elkövetett hibákra, egyúttal mindenki mást hibáztatunk.

Ilyeneket mondunk: „Ha más lenne a társam, akkor boldog lennék. Ha soha nem házasodtam volna meg, akkor boldog lennék. Ha gyerekem születne, boldog lennék. Ha a gyerekem elköltözne otthonról, akkor boldog lennék.”

Ez a „ha..., akkor” gondolkodás. De olyan boldog vagy, amilyen boldog lenni akarsz. Nem okolhatsz mást a boldogtalanságodért, mert a boldogság döntés kérdése. Abba kell hagynod a mentegetőzést és mások hibáztatását, és abba kell hagynod a kis dolgok miatti zúgolódást és bosszankodást is.

A Biblia ezt mondja: „Tegyetek mindent zúgolódás és vitatkozás nélkül, hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek.” (Filippi 2,14-15 – NIV).

Ezek talán a Biblia egyik legnehezebb igeversei. Ami engem még ennél is nagyobb félelemmel tölt el, az a Máté 12. fejezetének 36. verse, ahol Jézus ezt mondja: „Mondom nektek, hogy az ítélet napján az embereknek számot kell adniuk minden meggondolatlan dologért, amit kimondtak.” (NCV).

Ettől ki kellene, hogy rázzon a hideg. Hányszor volt már, hogy panaszkodtál, zúgolódtál, vitatkoztál valami miatt, pedig egy jelentéktelen dologból nem kellett volna olyan nagy ügyet csinálni. Az élet első törvénye ez: Ne csinálj nagy ügyet jelentéktelen dologból. A második törvény pedig ez: majdnem minden dolog jelentéktelen.

A Biblia ezt mondja az első Thesszalonikai levél 5. fejezetének 18. versében: „Adjatok hálát minden helyzetben, mert ez az Isten akarata számotokra Jézus Krisztusban.” (NIV).

Egyik tanulmány a másik után mutatja ki, hogy a legegészségesebb hozzáállás az, amikor valaki hálás.

Miért kell hálásnak lenned? Ne felejtsd el, hogy bármi történik is most az életedben, Isten mindig veled van, Isten mindig benned van, és Ő mindig a te oldaladon áll.

Ez jó ok a hálára! Tehát légy hálás, és ne zúgolódj!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szerinted számot kell adnod Istennek, hogy kis dolgok miatt  panaszkodtál? Miért igen, vagy miért nem?
 • Az 1Thess. 5,18 szerint mi Isten akarata a számodra?
 • Hogyan tudod megvalósítani a gyakorlatban a nap folyamán, hogy hálás légy?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.17.)

 Készen állsz, hogy csatlakozz Isten családjához?

Isten arra teremtett, hogy szeressen téged, és az egyik hely, ahol a legvilágosabban láthatod ezt, az a kereszt. Jézus halála és feltámadása által Isten lehetővé tette számodra, hogy családjának örökre részévé válj. Nem számít, mit tettél vagy honnan jössz, Isten örök családjában van egy helyed, ami készen áll és vár rád. Az ajtó tárva nyitva áll. Csak higgy, és fogadd el a meghívást!

Készen állsz? Akkor mondd el ezt az imát: „Drága Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni neked életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened és, hogy az saját tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon mostantól kezdve. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalt mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne nekem kelljen megfizetni a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg, hogy megbocsáss nekem. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem lehetek elég jó ahhoz, hogy egy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szerettél engem, hogy minden bűnömet magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a mennyország számára. Alázatosan arra kérlek, hogy ments meg engem. Hiszek benned, Jézus, és hiszem, hogy megtartod az ígéretedet, hogy megmentesz engem és elvégzed a jó munkát bennem, miközben én igyekszem egész életemben követni és szolgálni téged. Jézus nevében imádkozom. Ámen.” 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Imádkozz mindenért!

2021. október 09. 03:00 - gerbeaud

„Imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, mire van szükségetek!” (Fil 4,6 NLT)

Bejártam a világ minden táját, és soha nem találkoztam olyan emberrel, akinek erős imaélete volt és rendszerint boldogtalan lett volna. Azok az emberek, akiknek erős az imaéletük, mindent az Úrhoz visznek – problémáikat, gondjaikat, szükségleteiket és vágyaikat –, és nála hagyják azokat.

Nehéz boldognak lenni ima nélkül – anélkül, hogy bíznánk abban, hogy Isten mindent kézben tart.

Isten boldogság receptjével foglalkoztunk. Tegnap megtanultuk az első részt: Ne aggódj semmi miatt! Ma a második részét nézzük meg: Imádkozzatok mindenért!

Pál levele a filippiekhez 4. fejezetének 6. verse azt mondja: „Imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, mire van szükségetek!” (NLT).

Figyeld meg, hogy ez az igeszakasz nem azt mondja: „Imádkozzatok csak a nagy dolgokért!” vagy „Imádkozzatok csak azokért a dolgokért, amiket szelleminek gondoltok!” Azt sem mondja: „Imádkozzatok mindenért, kivéve a karrieredet és a szórakoztató dolgokat!” Azt mondja, hogy mindenért imádkozzatok, ne csak néhány dologért.

Vannak, akiknek a logikája azt mondja: „Istennek olyan dolgok vannak a fejében, amelyek túl vannak az én kis problémáimon. Ő elfoglalt Isten. Odakint univerzumokat teremt. Akkor hogyan imádkozhatok a benőtt körmömért?” Még azt is gondolják, hogy Istent megsértik az apró kéréseik által.

Ha így gondolkozol, akkor nagyon tévedsz. Lehet, hogy túl elfoglalt vagy Isten számára, és túl elfoglalt vagy, hogy imádkozz, de Isten soha nem túl elfoglalt a gondjaid számára. Egy végtelen Istent végtelen sok dolog érdekelhet – minden egyszerre. Ez azt jelenti, hogy az életedben mindenről beszélhetsz vele: kapcsolatokról, iskoláról, egészségről, munkáról és játékról.

Azt mondják: „Nem tudsz elbotlani, ha térden állsz.” Ha boldog akarsz lenni, imádkozz mindenért!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Egytől tízig terjedő skálán hogyan értékelnéd az imaéletedet? Ha nem 10-es, mi az az egy, amit módosíthatsz, hogy növeld ezt a számot?
 • Milyen dolgokat vonakodsz Isten elé vinni az imáidban? Miért?
 • Milyen összefüggést látsz a boldogság és az ima között? Gondold át, hogyan érzed magad imádkozás után!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.10.02.)

(NLT: Az angol New Language Translation fordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!

Kezdd a napod hálával!

2021. augusztus 23. 03:00 - daniella_89

737a6a52-9951-4845-822e-51740b1cb895-shutterstock-1451195096.jpeg

„Minden jó és tökéletes ajándék felülről, a mennyei világosság Atyjától jön le, aki nem változik, mint az elmozduló árnyékok” (Jak 1,17 NIV).

A hozzáértők szerint a nap első nyolc percében eldől, hogy milyen lesz az aznapi viselkedésmódod. Elégedetlenkedni, zúgolódni, morogni akarsz majd egész nap, vagy hálával telve akarod tölteni a napodat?

A Biblia azt mondja: „Minden jó és tökéletes ajándék felülről, a mennyei világosság Atyjától jön le, aki nem változik, mint az elmozduló árnyékok” (Jak 1,17 NIV).

A hála segít arra a szerető Atyádra összpontosítani, aki betölti minden szükségedet.

Ne bűnvallással vagy kérésekkel indítsd a napot, hanem kezdd a napot hálaadással! Gondolj Istenre, és az ő jóságára! Mondd el neki, hogy ő egy jó Atya, megköszönve neki gondoskodását, azt, hogy közel van, és hogy következetes! Sorold fel, milyen módokon volt már jó hozzád! Mondd el neki amikért hálás vagy: folyóvízért, ágyért, takaróért és a meleg házért, amikor kint hideg, vagy a hűvös házért, amikor kint forróság van! Nem kell gondolkodnod a szép fogalmazáson, csak mondd el, hogyan érzel és, hogy mi van a fejedben!

Egy módszer arra, hogy hálával indítsd a napod az, hogy zenei lejátszólistát készítesz. Erre olyan – a háláról szóló – dalokat tegyél fel, amik emlékeztetnek arra, hogy ki Isten, és mit tett érted! Amint kinyitottad a szemed, kapcsold be a zenét azért, hogy az első gondolataid hálateltek legyenek! A dicsőítés a legjobb ébresztő.

Egy listát is készíthetsz azokról a dolgokról, amikért hálás vagy, és ott tarthatod az ágyadhoz közel, esetleg ott, ahol csendességet szoktál tartani. A hála lista segít abban, hogy Isten jóságára összpontosíts, és aztán kiöntsd neki hálával telt szívedet.

Minden reggel ahogy felkelsz, tégy róla, hogy az első tennivalód az Istennek való hálaadás legyen az ő következetes szeretetéért, és idézz fel mindent, amiben ő jó hozzád!

Kelj fel hálával! Ez mindenben megváltoztatja az egész napodat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen más gyakorlati módokon kezdheted el és gyakorolhatod napindító hálaadásod?
 • Hogyan befolyásolja napod többi részének hangulatát, ha hálásan kezded a napot?
 • Miért kellene békét adjon azokban a helyzetekben, amikkel naponta szembenézel az, hogy Isten múltbeli hűségére emlékezel?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.16.)

Szólj hozzá!

A hálaadó ima békét hoz

2020. augusztus 02. 03:00 - gabormel

maxresdefault-1080x608.jpg

„Ne aggódjatok semmi miatt; hanem imádkozzatok mindenért! Mondjátok el Istennek, hogy mire van szükségetek, és köszönjétek meg mindazt, amit értetek tett. Akkor majd megtapasztaljátok Isten békéjét” (Fil 4,6–7 NLT fordítás).

Nem könnyű feladni az aggodalmunkat életünk mindennapi, gyakran félelmetes részei miatt, azonban Isten megmondja, hogyan csináljuk: „Imádkozzatok mindenért… mondjatok köszönetet mindenért, amit tett” (Fil 4,6 NLT fordítás). A hálaadó ima békét hoz. Isten azt mondja, hogy akkor kezdj el aggódni, ha felhagysz az imádkozással.

A szülők értik a hála erejét. A legtöbb szülő nem értékelné, ha gyermekeik mindig csak kérnének anélkül, hogy megköszönnék azt, amit már megkaptak. Istennél ugyanez a helyzet. Azt akarja, hogy kérjünk tőle, amire szükségünk van. Az Újszövetségben több mint húsz esetben említi, hogy „kérjünk”. Azonban azt akarja, hogy ezt hálával tegyük.

A Biblia arra buzdít bennünket, hogy kéréseinkben és dicséreteinkben legyünk konkrétak. Egy egyszerű „köszönök mindent” helyett azt akarja inkább, hogy mondjuk el neki, miért vagyunk hálásak. Amikor azt mondom a feleségemnek: „Annyira hálás vagyok érted”, ő erre azt feleli, hogy legyek konkrétabb, mivel szereti hallani, hogy mit értékelek benne, és mi miatt vagyok hálás érte.

Isten ugyanezeket a dolgokat akarja hallani. Tehát amikor imádkozol, mondd el Istennek, hogy miért vagy hálás. Az ima az egyik legfontosabb módja annak, hogy Istennek köszönetet mondjunk.

Előre köszönetet mondani Istennek, nagy lépés a hitben. A Biblia azt mondja, hogy ha előre hálát adunk Istennek még azelőtt, hogy válaszolt volna, akkor csodák történnek. Minél hálásabbak vagyunk, annál inkább működik Isten az életünkben.

A Biblia azt mondja, hogy Isten az emberek dicséreteiben lakozik. Hálaadásunkat mint a hatalom eszközét használja az életünkben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan fontos a hála a lelki életünkben?
 • Legyél a lehető legkonkrétabb! Mi miatt vagy hálás Istennek? Tölts el egy kis időt imádságban köszönetet mondva Istennek!
 • Milyen módon lehet hinni abban, hogy Isten megáld téged a jövőben? Mondj köszönetet Istennek még azelőtt, hogy megtörténnének azok!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.29.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása