Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Szilárd házasságok építenek erős társadalmat

2016. május 14. 03:00 - Szíj Melinda

“Az Istennel helyreállított kapcsolat felvirágoztat egy nemzetet, ám a bűn szégyenére van minden társadalomnak.” (Példabeszédek 14:34, GW-fordítás)

family.jpg

Isten a házasságot azért teremtette, hogy arra épüljön fel a társadalom.

A házasság minden emberi közösségnek, felekezetnek, államszervezetnek, nemzetnek, társadalomnak és kultúrának alapvető építőköve.  Ha kicsit is ismered a történelmet, tudod, hogy ahol a házasságok szilárdak, ott a társadalmak, a nemzetek és a birodalmak is erősek. Tudhatod, hogy ahol a házasságok és a családok gyengék, ott a társadalom és a nemzet is hanyatlásnak indul. Tudjuk azt is, hogy ha egy társadalom nem értékeli sokra a házasságot, akkor az a nemzet széthullik.  

Teljesen nyilvánvaló, hogy milyen irányba halad most a nemzetünk. Amerika nem lesz jobb, és nem lesz erősebb. Más irányba halad. Miért? Mert már nem értékeljük a házasságot és a családot. Minden az „én“-ről szól. Rászoktattuk magunkat, hogy azt tegyük, ami nekünk a legjobb. Az individualizmust bálványozzuk.

Pedig Isten ezt nem így tervezte! Amikor kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a házasságnak, akkor ezzel építjük a társadalmat és erősítjük is egyben. Szükségünk van egymásra, és szükségünk van erős házasságokra.

“Az Istennel helyreállított kapcsolat felvirágoztat egy nemzetet, ám a bűn szégyenére van minden társadalomnak.” (Példabeszédek 14:34, GW-fordítás)

Beszéljünk róla:

 • Milyen példákon keresztül láttad az amerikai kultúra, illetve a te saját kultúrád hanyatlását, ahogy a házasság és a család értékét veszti abban?
 • Mit gondolsz, miért tűnik könnyebbnek többre értékelni magunkat, mint másokat?
 • Egészében véve hogyan járulnak hozzá az erős házasságok egy erősebb társadalom kialakulásához?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 05. 07.)

 

Szólj hozzá!

Isten arra használja a házastársad, hogy építse a jellemed

2016. május 13. 03:00 - Lilla:)

"Őszintén szeressetek... Tartsátok meg,  ami jó. Legyetek elkötelezettek egymás iránt, mint egy szerető család. Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában." (Róma 12:9-10, GW fordítás)

Isten azért alkotta a házasságot, hogy tökéletesítse a jellemünket. A kapcsolatokban tanulhatjuk meg az önzetlenséget és a szeretetet. Ha már házas vagy, semmilyen más  kapcsolat nincs nagyobb hatással rád, mint a házasság.

Az élet célja az, hogy felnőj és rájöjj, hogy nem minden csak rólad szól. Sőt, az igazi boldogság az, amikor saját magadat feladod és önzetlen, szolgáló és szerető szívű emberré válsz. Ezt hívjuk érettségnek. Az élet egy laboratórium, ahol azt tanuljunk, hogyan kell szeretni. Ez a legfontosabb dolog az életben, mert Isten maga a szeretet, ő pedig azt szeretné, ha hozzá hasonlóvá válnánk. Olyanná akar tenni téged, mint amilyen Jézus Krisztus. Azt akarja, hogy építsd a jellemed.

Ha házas vagy, az első számú eszköz, amit Isten a krisztusi jellemed építésére használ, az a házastársad. Hiszen minden nap több száz lehetőséged adódik így arra, hogy ne magadra gondolj, hanem inkább a másikra.

A Biblia azt mondja: "Őszintén szeressetek... Tartsátok meg, ami jó. Legyetek elkötelezettek egymás iránt, mint egy szerető család. Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában." (Róma 12:9-10, GW fordítás)

Ezt teszed a házasságodban? Részt veszel a versenyben, hogy ki mutat több tiszteletet? Mielőtt megházasodtam sok-sok évvel ezelőtt, én tényleg azt gondoltam, hogy tudom, hogy kell szeretni egy nőt. Valójában viszont semmit nem tudtam a szeretetről! Most, 40 év házasság után tudom, hogy a szeretet elmosogatja az edényeket. Tudom, hogy a szeretet kiviszi a szemetet. Tudom, hogy a szeretet a másik embert helyezi az első helyre.

Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában, hogy még inkább olyanná válhassatok, mint Krisztus.

Beszéljetek róla:

 • Gondolj a legsikeresebb házasságra, amit ismersz. Hogyan írnád le a házaspár kapcsolatát? Hogy bánnak egymással?
 • Ha nem vagy házas, melyik kapcsolatodat használja Isten a jellemed építésére? Mit tanulsz általa a szeretetről és a tisztelet kimutatásáról?
 • Próbálj meg ma túltenni a házastársadon a szeretet és a tisztelet kimutatásában! Mi az eredménye?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 05. 06.)

Szólj hozzá!

A házasság a kapcsolatért van

2016. május 10. 03:00 - FodorImi

„Isten tervében a férfinak és a nőnek szüksége van egymásra” (1Kor 11,11 – TLB fordítás)

Nem a házasság oldja meg a problémáidat. Nem is a házasság hozza létre a problémáidat. A házasság csupán feltárja a problémákat. Egyszerűen felnagyítja azt, ami már akkor is probléma volt, amikor egyedül éltél.

Sok dolog van, amit a házasság nem képes megtenni, de az Isten által tervezett szerepét be tudja tölteni. Miért tervezte tehát Isten a házasságot?

A házasságot a férfi és a nő kapcsolatáért teremtette.

Az 1Korinthus 11,11-ben azt mondja a Biblia: „Isten tervében a férfinak és a nőnek szüksége van egymásra.”

Akár házas vagy, akár nem, ha nő vagy, szükséged van férfire az életedben, ha pedig férfi vagy, szükséged van nőre az életedben. Miért? Mert senki sem hordozza Isten képének teljességét. A nő csak egy részével rendelkezik, a férfi is csak egy részével rendelkezik, és szükségünk van egymásra. Isten így alkotott meg. A nemeket Isten gondolta ki. A szexet Isten gondolta ki. A házasságot is Isten gondolta ki. Milyen Istenünk van!

Rácsodálkoztál már valaha, hogy Isten miért teremtette előbb a férfit, aztán kicsit később a nőt? Miért nem egyidőben teremtette őket?

Azt gondolom, Ádám javára cselekedett így. Azt akarta, hogy Ádám ismerje fel, mennyire szüksége van egy nőre az életében.

Az 1Mózes 2,18 azt mondja: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”

Életed legkülönbözőbb területein szükséged van társakra. Azonban semmi sem hasonlítható a házastársi kapcsolathoz. Egyedül magában foglalja a kapcsolati csoportok mindegyikét.

Jézus ezt mondja róla: „A teremtés kezdetétől fogva Isten férfivá és nővé teremtette őket. Ez magyarázza, miért hagyja el a férfi az apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten eggyé lesznek. Mivel többé ők nem kettő, hanem egy test, senki ne válassza szét, amit Isten összekapcsolt.” (Márk 10,6-9 NLT fordítás, második kiadás).

Ez a szakasz három fő pontot állít a házasságról:

 1. A házasság Isten terve. Nem egy hagyomány, amit kidobhatunk.
 2. A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Testrészeik egy célért illenek össze – egy másik élet megalkotásáért.
 3. A házasság végleges, életreszóló.

Felismered, milyen radikális ez a három állítás? Úgy tűnik, a legtöbb ember nem hisz többé ezekben az állításokban. Azonban ettől még igazak maradnak! Ettől még ez az Isten által tervezett házasság útja. Azért mert a valóságban élünk és ez nem feltétlenül ideális, nem azt jelenti, hogy az ideális nem létezik.

Beszéljetek róla:

 • Miért fontos egy egyedülálló személynek megérteni a házasság célját?
 • Hogyan próbálták a keresztyének eltorzítani a házasság Márk 10,6-9 szerinti három pontját?
 • Miért gondolod, hogy a házasság felszínre hozza saját problémáinkat? Mit szándékozunk tenni ezekkel a hibákkal a házastársi kapcsolatban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.03.)

2 komment

Boldog akarsz lenni? Adj hálát minden élethelyzetben!

2016. február 26. 03:00 - Molyhoslepke

"Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban." (1Thessz. 5:18, NIV fordítás)

Az USA-ban minden évben egyszer megünnepeljük a hálaadást. Isten azonban azt szeretné, ha minden nap tudatosan hálásak lennénk Neki. Szeretné, ha ez szokásszerűen és rendszeresen része lenne a szellemi életünknek. Az igazság az, hogy minél inkább megérted Isten szeretetét, annál hálásabb leszel Neki.

Mit jelent az, hogy szívünk mélyéből érzünk hálát Isten felé?

A Biblia ezt írja a Thesszalonikaiakhoz írt első levélben: „Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.”  (1Thessz. 5:18) Ez a szívünk mélyéből érzett hála. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, hálát adunk, mert ez Isten akarata.

Minden helyzetben és minden körülmények között hálát adhatsz Istennek, mert Ő kézben tartja a dolgokat. Ő a rosszat is jóra tudja fordítani. Ő az ostoba hibáinkat is helyre tudja hozni. És történjék bármi is, Isten akkor is szeretni fog. Bármilyen élethelyzetben is vagy, nagyon sok olyan dolog van, amiért hálát adhatsz Istennek - még akkor is, ha az az élethelyzet rossz vagy nehéz.

Isten azért akarja, hogy hálásak legyünk neki minden körülmények között, mert ez a hála megteremti és megerősíti a vele való közösségünket.

Mit értek ezen? Azt, hogy a hála mindig elmélyíti a kapcsolatot két személy között, így Isten és a közötted lévő kapcsolatot is.

Ha valakihez közelebb akarsz kerülni, fejezd ki neki a háládat. Ha például a házastársaddal eltávolodtatok egymástól, csináljátok azt, amit annak idején, amikor randevúztatok: fejezzétek ki, hogy mennyire hálásak vagytok egymásért. Hagyjatok egymásnak kedves üzeneteket, bátorítást, telefonáljatok, vagy küldjetek sms-t egymásnak napközben, és hozzátok a házastársatok tudomására, hogy mennyire hálásak vagytok érte. Úgy, mint régen. Valószínűleg azért nem éreztek már olyan intenzív és szép érzelmeket egymás iránt, mert már nem teszitek azt, ami régebben felkeltette bennetek ezeket az érzelmeket, és ma már biztosnak, szinte "készpénznek" veszitek egymást. 

Szeretnéd, ha többen járnának a házi csoportodba? Ne csak eljárj az alkalmakra, hanem hét közben is írj a csoporttagoknak sms-t, e-mailt, vagy hívd fel őket, és mondd el, mennyire  hálás vagy értük, aztán még tedd hozzá azt is, hogy miért.  Észre fogod venni, hogy minél hálásabb vagy a házi csoportod tagjaiért, annál erősebben kötődnek majd a tagok is egymáshoz.

A Biblia arra buzdít, hogy bátorítsuk és építsük egymást (1Thessz. 5:11). Amikor másokra építően hatsz, Isten is építi a te életedet a vele és másokkal való kapcsolatodon keresztül.

Beszéljetek róla

 • Kit kellene bátorítanod, vagy kivel kellene felvenned a kapcsolatot ezen a héten? És kinek kellene kifejezned a háládat?
 • Mondj néhány egyszerű példát arra, hogyan tudnád kifejezni a háládat a házastársad, a barátod vagy a házi csoportod tagjai felé.
 • Ha szokássá válik a hálaadás az életedben, mit gondolsz, az milyen változásokat okoz majd benned és a kapcsolataidban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 02. 19.)

Szólj hozzá!

A szexuális tisztaság elkötelezettséggel kezdődik

2015. december 19. 03:00 - Lilla:)

"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsoltárok 119:9)


Lehetséges szexuálisan tiszta életet élni a 21-ik században? Tartózkodni a szextől a házasság előtt és hűségesnek maradni a házasságban?

Igen! Ezt azonban elkötelezettséggel kell kezdeni.

A Biblia azt mondja, "Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsoltárok 119:9) Ahhoz, hogy a 21. században (vagy akármelyik másik században) szexuálisan tiszta életet tudj élni, iránymutatásra van szükséged. Kialakíthatod te, hogy mi lesz számodra az irányadó, vagy Isten útmutatását választod. Döntened kell azzal kapcsolatban, vajon Isten, vagy te tudsz többet az életedről.

Isten igéjében több olyan dologról esik szó, amely nem igazán népszerű - főleg ami a szexet illeti. Miért beszél Isten ezekről a dolgokról? Ő többet tud a szexről, mint te. Sokkal jobban érti azt is, mit von ez maga után. Döntened kell: "Istenem, ha nem is értem, ha nem is tetszik, ha nem is népszerű, akkor is a Te Igédet fogom követni, attól függetlenül, hogy én vagy a barátaim mit gondolnak róla."

Mindaddig, amíg nem tudod magad elkötelezni, jobb, ha a Bibliádat becsukod és elmész aludni. Enélkül az elkötelezettség nélkül nem leszel képes tisztán megmaradni ebben a tisztátalan világban. Csak Isten iránymutatásait követve tudsz tiszta maradni.

Isten gondolta ki a szexet. Az ő ötlete volt, de néhány feltételt szabott hozzá. Az ő irányelve sosem változott, nagyon tisztán érthető, függetlenül a szavazók véleményétől vagy bármi mástól.

A szex sokkal több, mint egy fizikai szükséglet. Ez egy szellemi cselekedet, fizikai, társadalmi, jogi és érzelmi következményekkel. Ha a szex csak fizikai dolog lenne, akkor olyan lenne, mint egy kézfogás. Nem számítana, hogy kivel fekszel le. A szex azonban több, mint egy fizikai dolog.

A Biblia tisztán kijelenti, hogy a szex kizárólag a férjnek és a feleségének van fenntartva, akik elkötelezettek egymás iránt a házasságban. Minden másnak, ami ezen kívül esik - szex a házasság előtt, szex a házasságon kívül - mély hatással lesz az érzelmeidre, a lelki életedre, sőt fizikai sérüléseket is okozhat.

Isten iránymutatásai mindig a te érdekeidet tartják szem előtt. Ha ezek szerint akarsz élni - elkerülve minden negatív következményt, ami a nélkülük való élettel járna - el kell köteleznek magad.

Beszéljetek róla:

 • Szerinted miért fontos, hogy elkötelezd magad Isten útmutatása mellett még mielőtt kísértésbe esnél?
 • Mik azok a dolgok a világban, amik megnehezítik azt, hogy ellenálljunk a szexuális kísértésnek?
 • Mik lehetnek a szexuális bűn következményei?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.12.)

Szólj hozzá!