Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Áldottak a békére törekvők

2013. augusztus 05. 03:00 - *Agota*

Áldottak azok, akik meg tudják mutatni másoknak, hogy hogyan működjenek együtt, ahelyett, hogy versenyezzenek vagy harcoljanak. Ilyenkor fedezik fel, hogy kik is igazából és hol a helyük Isten családjában. (Máté 5:9, MSG fordítás)

Ha mások nem értenek egyet veled, Isten azt akarja, hogy erre tisztességgel, alázattal és udvariasan válaszolj. 

Sajnos az udvariasság egy kultúrával ellentétes értékké vált a mai társadalomban. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy mennyire udvariatlanná vált a társadalmunk. Az emberek egyszerűen durvák manapság. Észrevetted te is? Durvák. Nem illedelmesek egymással. Nem udvariasak egymással. 

Ahogy nemzetünk egyre inkább többelvűvé válik - ez azt jelenti, hogy többen jönnek különböző nézőszöggel, különböző helyekről - úgy lesznek az emberek is egyre megosztóbbak.

Egyszer interjút készítettek velem, és a következőt kérdezték: "Sokszor hallunk a második ébredésről, megújulásról mostanában. Milyen változásokat szeretne látni Amerikában?" Erre azt válaszoltam, hogy három dolgot szeretnék látni: a gyülekezet hitelességének helyreállását, a felelősség helyreállását az egyéni életekben, és az udvariasság viszaállását a kultúránkban, hogy kifejezhessük ellenvéleményünket, anélkül, hogy ellenszenvesek lennénk. 

Miért akarom mindezt? Mert Jézus mondta, hogy "Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek." Nem azok, akik konfliktust és széthúzást teremtenek, hanem a békességre törekvők, a hídépítők. 

Jézus ezt mondja Máté 5:9-ben, "Áldottak azok, akik meg tudják mutatni másoknak, hogy hogyan működjenek együtt, ahelyett, hogy versenyezzenek vagy harcoljanak. (MSG fordítás) Szeretném ha Isten áldása nyugodna az életeden, szeretném, ha megtanulnád, hogy hogyan lehetsz udvarias az emberekkel. Isten szeretné, ha ezt tennéd. 

Az egyik leghíresebb idézet Jézustól a Máté 7:12-ben van: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük...". Ez az arany szabály. Úgy viselkedjetek másokkal, ahogy szeretnétek, hogy ők viselkedjenek veletek. Udvariasan. 

Az udvariasság az, hogy úgy bánsz az emberekkel, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled, még akkor is ha nem értesz velük egyet - akkor is, ha egyértelműen rosszul tesznek valamit. Akkor is, ha harcolnak ellened, akkor is kezeld őket úgy, mint ahogy te szeretnéd, hogy téged kezeljenek. Ez az udvariasság. 

Beszéljetek róla

  • Mit gondoltok, hogyan áll kapcsolatban az udvariasság viszaállítása a gyülekezet hitelességének helyreállásával?
  • Mi a tipikus reakciód, ha valaki nem ért egyet veled? Mit gondolsz, Isten hogyan szeretné, hogy reagálj?

 

Daily Hope by Rick Warren (2013.07.29.)

Szólj hozzá!

A Biblia történelmi hitelessége

2012. február 26. 03:00 - dlkyra

"...lehetetlen, hogy Isten hazudjon..." (Zsidókhoz írt levél 6:18b)


A Biblia megbízható, mert doktrinálisan és teológiailag is hibátlan. Továbbá erkölcs és etika kérdésében is pontos. Mindezeken felül a Biblia a történelmi hitelessége miatt is megbízható.


Miért fontos ez a szempont?
A Zsidókhoz írt levél 6:18-ban azt olvassuk, hogy "lehetetlen, hogy Isten hazudjon...". Tulajdonképpen az egész világmindenség csakis amiatt áll fenn, mert Isten mindenkor igaz.
Ha a Bibliában csak egyetlen hazguság is van, már nem lehet Isten szerinti könyv. Nem lehet Istentől való, mert lehetetlen, hogy Isten hazudjon. A Zsoltárok 33:4 szerint "az Úr igéje igaz". Ez azt jelenti, hogy a Biblia igazat szól mind a megváltásról, mind a történelemről.


Honnan tudjuk, hogy a Biblia történelmileg hiteles? A módszer ugyanaz, mint bármely más történeti esetben:


A Biblia első kézből származó beszámolókat tartalmaz. Minden történész utána járna, hogy a történetet az írta-e le, aki maga látta, vagy aki közvetett módon hallott róla, vagy netán egy többszáz évvel későbbi legenda. A Biblia elsősorban szemtanúk beszámolóinak sora. Mózes ott volt a Vörös tenger kettéválasztásánál. Józsué jelen volt, amikor leomlottak Jerikó kőfalai. Jézus tanítványai felső szobában tartózkodtak és megjelent előttük a feltámadt Jézus.
 

A bibliai történeteket kivételes odafigyeléssel rögzítették. Az Ószövetség másolói úgy másolták le az egyik tekercset a másikról, mintha csak egy fénymásolót használtak volna. Szabályok hosszú sora biztosította, hogy mindent teljes pontossággal másolnak át. Az egész Ószövetség szövegében a meghatározott számú hasáb mindig ugyanúgy nézett ki. Tudták, hogy egy adott könyv hány írásjelből áll. Például, lehet, hogy tudták, hogy 1653 A betű van a könyvben. Ha végül 1654 volt belőle, eldobták a tekercset és újra kezdték az egész munkát.
 

A régészet igazolja Biblia igazságát. Régészeknek sikerült feltárnia bibliai helyszíneket. Például megtalálták Siloám tavát, amely egy medence volt, ahol Jézus meggyógyított egy vakot, valamint Heródes templomának részleteit. A Hettita Birodalom is szép példája annak, hogy a régészet miként támasztja alá a Biblia történeti hitelességét. Generációkon keresztül a történészek semmilyen más forrásból nem értesültek a hettiták létezéséről. Aztán az 1900-as évek elején egy archeológus tízezer agyagtáblát fedezett fel a hettita fővárosban. Mostmár mindenki számára ismert, hogy valaha létezett a hettita nép.

Beszéljetek róla:

  • Bízol a Biblia igazában?
  • Mind mondanál annak, aki azt állítja, a Biblia nem bír történelmi hitellel?

 

Rick Warren, Daily Hope 2012. 02. 19

Szólj hozzá!

Honnan tudom, hogy a Biblia hiteles és igaz?

2011. december 10. 03:00 - *Agota*

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… 2 Tim 3:16

Isten igazságát Isten Igéjén keresztül ismerhetjük meg. Ha egy bibliai igazságot fedezek fel, honnan tudhatom, hogy az tényleg igaz?

Egyrészt, külső bizonyítékok igazolják a Biblia megbízhatóságát. Ha csak a Biblia megírása és az utána következő 70 év intervallumát vesszük figyelembe, a Bibliának 5366 példánya jött létre. Ez tehát megdönti azt a nézetet, hogy a Biblia változott a generációkon és a különböző nyelveken keresztül.

Külső bizonyítéknak számítanak a régészeti felfedezések is. Történészek régen azt állították, hogy Salamonnak nem lehetett annyi lova, amennyiről a Biblia ír, de később többezres istállót fedeztek fel egy régészeti ásatás során.

Másrészt, magában a Bibliában is van ún. belső bizonyíték arra, hogy teljesen megbízható és hiteles. Egy bírósági ügynél ha az ügyésznek egy vagy két szemtanúja van, elég nagy esélye van arra, hogy az ügyet megnyerje. A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival: Mózes jelen volt, amikor a vörös tenger szétvált, Józsué látta, ahogy Jerikó fala leomlott, a tanítványok pedig látták Jézust miután feltámadt.

A belső bizonyítékok közé tartozik az a tény is, hogy a Biblia egy történetet megegyező pontosággal mond el annak ellenére, hogy 1500 éven át 3 különböző kontinensen 40 különféle szerző által jött létre. Ez egy emberi lénynek lehetetlen lett volna. Azonban nagyszerűen példája annak, hogy Isten mire képes.

Daily Hope by Rick Warren, 2011. december 3.

Szólj hozzá!