Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan legyünk egy konfliktusban olyanok, mint Jézus?

2023. június 01. 03:00 - papk

 

sunset-g4bd5c3f0e_640.jpg

 

"Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt"

(Filippi 2,4-5)

Amikor valakivel konfliktusba kerülsz és meg szeretnéd azt oldani, először is be kell ismerd a te részedet a problémában. Aztán meg kell hallgatnod a másik fél sérelmeit és nézőpontját.

Minden konfliktusban - az emberi kapcsolatainktól kezdve a politikaiig - azt hisszük, hogy eszmékről vitatkozunk. Ám vitáink valójában érzelmi indíttatásúak. Bármikor, amikor konfliktus jön létre, akkor valakinek az érzései sérültek, vagy valaki úgy érezte, hogy megsértették, megbántották, esetleg megalázták. A konfliktust nem az eltérő nézetek, hanem az azok mögött meghúzódó érzelmek idézik elő.

Sérült emberek sértenek meg másokat. Minél inkább megbántva érzi magát valaki, annál indulatosabban lép fel mindenki mással szemben. Azok az emberek, akik nem hordoznak magukban sérelmeket, nem bántanak másokat. Azok az emberek, akiket szeretet tölt el, szeretetteljesek másokkal. Azok az emberek, akik tele vannak örömmel, örömmel fordulnak másokhoz. A békével teli emberek békében vannak mindenkivel. Ám akik sérültnek érzik magukat, azok sérteni, bántani fognak másokat. Ők szidalmaznak.

Ha jó kapcsolatot akarsz teremteni, akkor az emberek sérüléseiből, szükségleteiből és érdekeiből kell kiindulnod. Ha jó értékesítő akarsz lenni, nem a termékeddel, hanem az ügyfél fájdalmaival, szükségleteivel és érdeklődési körével kezded. Ha jó tanár, lelkész vagy bármilyen segítő szakmájú akarsz lenni, akkor az emberek szükségleteivel, fájdalmaival és érdekeivel kell kezdened.

A Filippi 2,4-5 azt mondja: "Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt".

Gyakran annyira lefoglal a konfliktusokban az, hogy a másikkal megértesd saját álláspontodat, hogy ezért nem figyelsz oda a másikra? Amikor mindenki csak beszél, és nem figyelnek a egymásra, akkor a felek egyre távolabb kerülnek érzelmileg egymástól.

Ezért aztán, szánt szándékkal át kell helyezned a fókuszt a saját igényeidről a másik igényeire! A konfliktus megoldása azzal kezdődik, hogy eldöntöd milyen módon tekintesz a helyzetre. A „nézni” szóra a Filippi 2,4, a görög „scopos” szót használja. Ebből a szóból származnak a mikroszkóp és teleszkóp szavaink.

A „scopos” jelentése: összpontosítani. A igeszakasz következő része javasolja, hogy a hozzáállásod legyen ugyanolyan, mint Jézus Krisztusé. Akkor hasonlítasz leginkább Jézusra, amikor a másik fájdalmaira összpontosítasz és nem a magadéra.

Van egy régi mondás, amely így szól: „Keresd a mások megértését, mielőtt azt keresnéd, hogy megértsenek!”.

Amikor a másik ember szükségleteire összpontosítasz, és nem a sajátjaidra, akkor jobban megérted a helyzetet, és hozzákezdhetsz a konfliktus megoldásához.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Hogyan mutatja Jézus élete azt hogy, hogyan kell mások érdekeit szem előtt tartani?
 • Milyen módon gyakorolhatod a másik szükségleteivel való törődést, még akkor is, ha nem vagy konfliktusban vele?
 • Mielőtt belekezdenél egy konfliktus megoldásába, mire kell ráhangolnod magad, hogy készen állj a másik felet is meghallgatni, és rá összpontosítani?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki az utat a mennybe: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2. 8-9).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

„Kedves Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Fiadban, Jézus Krisztusban, mindent, amit valaha hibáztam, megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz örök otthonodba a mennybe.

Megvallom, bűnös vagyok, és kérem a bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye bűneimet, és te életre-támasztottad őt halottaiból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva Uramként követem őt. Vezesd életemet, és segíts beteljesíteni akaratodat! Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha imádkoztál, hogy elfogad Jézust, kérlek, tudasd velem ezt és írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.25.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az első lépés a konfliktusok megoldásához

2023. május 31. 03:00 - BlaZsu

 

veszekedes.jpg

„Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből! – miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát."

(Máté 7,3-5)

Az egyik legfontosabb életvezetési készség, amit meg kell tanulnunk, a konfliktuskezelés. Ha nem tanuljuk meg, életünk nagy részében rosszul fogjuk érezni magunkat, hiszen tökéletlen emberek lévén, életünk szinte minden napján konfliktusba kerülünk.

A konfliktus megoldásához nekünk kell megtennünk az első lépést, és ehhez Isten segítségét kell kérjük.

Bátorság kell ahhoz, hogy odamenj valakihez, akivel konfliktusod van, és elmondd neki, hogy szeretnél vele leülni és megbeszélni a problémát. Ha erre sor kerül, ne azzal kezdd, hogy ő mit csinált rosszul, ne vádaskodj, ne sorold fel, hogyan bántott meg! Kezdd azzal, hogy te miben hibáztál!

Mindig van valami, amit te rontottál el. Még ha a konfliktus 99,99 százalékban a másik hibája, akkor is érdemes beismerned a saját részedet. Talán egy sértő választ, vagy a másikat megbántó viselkedésedet kell elismerned. Talán azt, hogy elfordultál tőle.

Vannak gyengeségeid és ezeket mások tisztán látják, de te talán sosem vetted észre őket. Ezek a te vakfoltjaid. Ezért kell alázatos szívvel hozzákezdened a konfliktus megoldásához, és először saját hibáidat elismerned.

Jézus azt mondta: „Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből! – miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát." (Máté 7,3-5).

Mi az a „gerenda” a szemedben, ami megakadályozza, hogy tisztán lásd a helyzetet? Addig ne kezd mindazzal, amivel a másik megbántott téged, amíg nem vallod be, hogy mi a te részed a konfliktusban.

Talán az érzéketlenséged okozta a viszályt? Vagy éppen a túlságos érzékenységed? Nem mutattál könyörületet az iránt, akit megbántottál? Túlságosan követelőző voltál? Mik a te vakfoltjaid?

Amint felfedezted és beismerted őket, készen állsz a konfliktuskezelés következő lépésére.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nem látjuk sokszor a saját bűneinket?
 • Mit gondolsz, milyen hatással van a másik félre, ha vádaskodás helyett beismeréssel kezded a konfliktusmegoldást?
 • Gondolj egy megoldatlan konfliktusra az életedben! Hogyan fogsz továbblépni a megoldása felé? Hogyan teszed meg az első lépést?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.24.)

Szólj hozzá!

Együttérző vagy?

2022. december 07. 03:00 - BlaZsu

egyutterzes.jpg

Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. Máté 7,12

Sokféle módon vívhatjuk ki mások tiszteletét konfliktus esetén. Tegnap megnéztünk ezek közül hármat: 1. Mielőtt megszólalsz, gondolkodj! 2. Diszkréten, négyszemközt kezeld a konfliktusokat! 3. Az embereket a jó és helyes cselekvésre buzdítsd!

Azonban a legelső dolog, amit tenned kell az, hogy légy másokkal együttérző! Ha azt akarod, hogy az emberek tiszteljenek, neked is tiszteletben kell tartanod mások érzéseit.  Ki mint vet, úgy arat. A Biblia azt mondja, „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük.” (Mt. 7,12).

Ez különösen igaz akkor, amikor az embereket valami fájdalom vagy bánat éri, amikor félnek, vagy amikor úgy érzik, igazságtalanság érte őket. Az emberek arra vágynak, hogy megértsd, min mennek keresztül. Addig nem érdeklik őket a tanácsaid, amíg az együttérzésedet meg nem tapasztalják.

Egyébként nem kell egyetértened valakivel ahhoz, hogy együtt tudj érezni vele. Ha például tüntetőket látsz, nem biztos, hogy egyetértesz azzal, amit tesznek, de ettől még megpróbálhatod megérteni, miért teszik azt.

Amikor Nehémiás konfliktushelyzetbe került, mindenekelőtt együttérzett a panaszuknak hangot adó emberekkel. Ezt mondta: „Amikor meghallottam a kiáltozásukat és ezeket a vádakat, nagyon megharagudtam.” (Neh. 5,6) Nem csak egyszerűen megharagudott, hanem azt mondja, nagyon megharagudott.

Mit tett? Ugyanaz az indulat jött fel benne is, mint a dühös emberekben. Együttérzett velük, ő is azt érezte, amit ők. Ahelyett, hogy elbagatellizálta volna az érzéseiket és próbálta volna megnyugtatni őket azzal, hogy "Ne legyetek dühösek!”, megértést mutatott és kifejezte, hogy ő is haragszik.

Most talán ezt gondolod: "Dehát, a harag bűn!” Nem, nem mindig az. Néha a harag a szeretet kifejezése. Ha megbántod a családom egyik tagját, és én ahelyett, hogy haragra gerjednék közömbös maradok, az azt mutatja, hogy nem szeretem a családom.  A Szentírásban Isten megkülönbözteti a jogos haragot a nem jogos haragtól, a jó haragot a rossz haragtól. Az Efezus 4,26-ban ez áll: „haragudjatok, de ne vétkezzetek.” (BSB fordítás).

Még Jézus is haragudott, amikor azt látta, hogy a közösség vezetői nem segítik a szükségben lévőket. A Márk evangéliuma 3. fejezetének 5. versében azt olvashatjuk, hogy Jézus haragosan nézett rájuk, „mélyen megütközve szívtelenségükön” (TLB fordítás). Te is „mélyen megütközöl”, amikor látod, hogy emberekkel rosszul bánnak? Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, legyél olyan, mint Nehémiás és Jézus. Legyél együttérző az emberekkel! Nem kell, hogy egyetérts velük, de ha együttérzően hallgatod őket, amikor az érzéseikről beszélnek, kivívod a tiszteletüket.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Emlékezz vissza egy olyan alkalomra, amikor valaki együttérzett veled. Hogyan éreztette, hogy törődik veled és fontos vagy neki?
 • Mi az első reakciód, amikor egy konfliktushelyzettel találkozol? Igyekszel megérteni minden érintett fél álláspontját? Ha nem, mit csinálhatnál másképp?
 • Milyen típusú igazságtalanság váltja ki belőled a legnagyobb együttérzést mások iránt? Mit tudnál tenni, hogy lehessen megoldást találni ezekre az igazságtalanságokra?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.30.)

 (A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan érdemeljük ki a tiszteletet egy konfliktusban?

2022. december 06. 03:00 - R.K.A.

2022_11_29_kep.jpg

„A jó hírnév és a tisztelet sokkal többet ér, mint az ezüst és az arany.” Példabeszédek 22:1 (CEV-fordítás)

Az életben az ember egyik legfontosabb szükséglete, hogy érezze, mások tisztelik. A Példabeszédek 22:1 szerint „A jó hírnév és a tisztelet sokkal többet ér, mint az ezüst és az arany” (CEV-fordítás).

De a tisztelet nem jön automatikusan – ki kell érdemelni. Kiérdemelhetjük például azzal, ahogyan a konfliktusokat kezeljük. Miért? Mert minden alkalommal, amikor valamilyen konfliktushelyzetbe kerülünk, az emberek figyelik, hogyan reagálunk.

Nehémiás nagyszerű példája az olyan embernek, aki kiérdemelte mások tiszteletét azzal, ahogyan a konfliktusokat kezelte. Nézzük meg, hogyan csinálta, és tanuljunk tőle:

Nehémiás gondolkodott, mielőtt megszólalt. Meghallgatta az izraeliták panaszait és vádjait azok ellen, akik az éhínség idején kizsákmányolták őket. És mielőtt válaszolt volna, „megfontolta a dolgot” (Nehémiás 5:7, NIV-fordítás). Ez azt jelenti, hogy alaposan átgondolta az adott helyzetet. Mérlegelt, mielőtt megszólalt volna, és használta a józan eszét, mielőtt kinyitotta volna a száját.

Manapság az emberek gyorsan, gondolkodás nélkül ontják magukból a gondolataikat az őket ért igazságtalanságokkal kapcsolatban. A Biblia azonban azt mondja, hogy minden ember legyen kész másokat meghallgatni, ne hamarkodja el a beszédet, ne lobbanjon haragra hirtelen, mert az ember haragja nem eredményezi azt a megigazultságot, amit Isten szeretne.” (Jakab 1:19-20, NIV-fordítás).

Nehémiás diszkréten, négyszemközt oldotta meg a konfliktusokat. Amikor látta az igazságtalanságot, nem tiltakozott hangosan mindenki előtt. Először megpróbált kapcsolatot teremteni azokkal, akik nem cselekedtek helyesen és a szegények kihasználásával saját vagyonukat gyarapították. A Bibliában azt olvassuk, hogy „összehívta őket, hogy tárgyaljon velük” (Nehémiás 5:7, NIV-fordítás).

Jézus is ugyanezt parancsolta a követőinek, hogy így kezeljék a gyülekezeti konfliktusokat. A Máté 18:15-ben ezt mondja: „Ha pedig vétkezik a testvéred, menj oda hozzá, mondd meg neki a hibáját négyszemközt” (NIV-fordítás). Nyilvánosságra hozni a dolgot csak a legvégső megoldás lehet. Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, kövesd Isten útmutatását.

Nehémiás a jó és helyes dologra próbálta rávenni az embereket. Azt mondta az érzéketlen vezetőknek: Nem helyes, amit tesztek! Nem kellene inkább istenfélő életet élnetek…?  ....hagyjátok abba a kamatszedést. Adjátok vissza nekik földjeiket, szőlőiket, olajfaligeteiket és házaikat” (Nehémiás 5:9-11, NLT-fordítás). És megtették, amit Nehemiás mondott, mert tisztelték őt.

Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, te is a jó és helyes dologra próbáld rávenni az embereket. Ne arra buzdítsd őket, hogy a legrosszabb ösztöneik, félelmeik vagy előítéleteik alapján cselekedjenek. A Példabeszédek 11:27 szerint „ha helyes a célod, akkor tisztelni fognak” (GNT-fordítás).

A tisztelet és a más emberekre gyakorolt befolyásunk között szoros kapcsolat van.  Amikor konfliktushelyzetbe kerülsz, kövesd Nehémiás példáját.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondold át az előtted álló hetet. Milyen lehetőséged lesz arra, hogy gyakorold, hogy "légy kész másokat meghallgatni és ne hamarkodd el a beszédet"?
 • Gondolj egy olyan alkalomra, amikor hálás voltál, hogy valaki négyszemközt keresett meg egy dologgal kapcsolatban. Több tiszteletet éreztél utána az adott személy iránt? Miért igen, vagy miért nem?
 • Mikor volt olyan eset, hogy valaki rávett, hogy a jó és helyes dolgot tedd? Milyen lehetőséged van arra most, hogy te is a jó és helyes dologra vegyél rá valakit?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szelídség lecsendesíti a konfliktust

2020. július 05. 03:00 - FodorImi

lake-2816802_1920.jpg

„A szelíd válasz elfordítja a haragot, de a bántó szavak felkavarják az indulatot” (Péld 15,1 NIV fordítás).

Íme egy általános forgatókönyv: valaki felemeli a hangját veled szemben, válaszul te is felemeled a hangod. Aztán a másik még inkább felemeli a hangját, erre te is még hangosabb leszel. A helyzet pedig egyre fokozódik.

Egyes tudósok szerint az agyunkban levő „tükör idegsejtek” miatt tesszük ezt. Ezek adják a másokkal való együttérzés képességét, és tükrözik mások érzéseit. Azonban ellenőrzés nélkül képesek vagyunk elkezdeni visszatükrözni a haragot és a szembenállást valakivel egy vitában.

Hadd adjak egy kis ötletet, amely sok szívfájdalomtól és konfliktustól ment meg az életedben: Amikor a másik ember felemeli a hangját, te vidd lejjebb a tiedét – a házasságodban, a gyermeknevelésedben, a barátságaidban és a munkában. Ezt kontroll alatt levő erőnek hívják.

A Biblia azt mondja: „A szelíd válasz elfordítja a haragot, de a bántó szavak felkavarják az indulatot” (Péld 15,1 NIV fordítás).

A szelídség hatástalanítja a konfliktust. Lecsendesíti a haragot.

Amikor valaki haragosan felemeli a hangját, a védekezés helyett, gyakorolj szelídséget. Hagyd, hogy a szelídséged lefegyverezze a másik személyt, és elsimítsa a helyzetet!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért gondolod, hogy a szelíd válasz jobban lefegyverez, mint a harag? Miért vonja ez magára az emberek figyelmét?
 • Hogyan válhatsz érzékennyé arra, hogy mikor fokozod a vitát?
 • Ezen a héten keresd a módját, hogy gyakorold a szelídséget. Figyeld meg, hogyan reagálnak az emberek, amikor te szelíden válaszolsz nekik. Fel is jegyezheted az erőfeszítéseidet és azok hatását, és megoszthatod a kiscsoportodban.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.06.28.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása