Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Nézz fel és ne add fel!

2022. december 02. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_8.jpg

„Amikor már majdnem feladom, Ő tudja mit kell tennem” (Zsolt 142,3 GNT fordítás).

Isten nem szeretné, hogy elkeseredett légy, és, hogy feladd az életed közepénél. Azt szeretne, ha elérnél a célvonalig. Arra hívott el téged, hogy nézz felfele és ne add fel.

 A zsoltárok könyve 142. fejezetének 3. verse szerint, „Amikor már majdnem feladom, Ő tudja mit kell tennem” (GNT fordítás)

Tegnap a csüggedés két okáról beszéltünk, a fáradtságról és a frusztrációról. Nehémiás könyvének 4. fejezetét tovább olvasva, találunk még két további szokásos okot az elcsüggedésre.

A csüggedés harmadik oka a kudarc. Amikor a zsidók, Jeruzsálem falának újraépítése közben a munka felénél voltak, tudni szerették volna, hogy sikerül-e nekik. „Befejezzük mi egyáltalán ezt a falat?” (Neh 4,10 CEV fordítás). Mivel tovább tartott, mint ahogy azt várták, levertnek és elcsüggedtnek érezték magukat.

Az igazság az, hogy senkinek sem sikerül minden elsőre. Egyetlen módja, hogy az életben boldogulj, ha tanulsz abból a kudarcból, ami nem működik. A kudarc a sikerhez vezető lépcsőfok. A sikeres és sikertelen emberek között az a különbség, hogy a sikeres emberek a kudarcot egy átmeneti akadálynak látják. A sikertelen emberek  a kudarcot "magukra veszik", és saját maguk egyik jellemzőjének tekintik azt. A példabeszédek könyve 24. fejezetének 16. verse szerint: „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (NLT fordítás).

A csüggedés negyedik oka a félelem. A zsidók ellenségei nem csak gúnyolódtak az újjáépítés munkálatain, de fenyegetőztek is: ”Mielőtt megtudnák mi történik, lecsapunk rájuk és leöljük őket, és beszüntetjük a munkát” (NLT fordítás). Ha ellenségeidtől ezeket a szavakat hallod, minden okod megvan rá, hogy elcsüggedj.

Az előző idézetet következő versek szerint: [azok] „a zsidók, akik közel laktak az ellenséghez eljöttek hozzánk és elmondták újra és újra, hogy mindenfelől jönnek majd és megtámadnak minket! ” (NLT fordítás). Azok ijedtek meg a legjobban, akik a legközelebb voltak az ellenséghez. Miért is? Mert folyamatosan szélsőségesen elutasító környezet vette körül őket.

Ha a félelem elkeserít, vedd magad körül jó dolgokkal és támogató hangokkal! Ne figyelj az elutasító médiára! Kapcsold ki, különben csak még jobban megrémisztett, paranoid és aggodalmaskodó ember leszel!

Mi az, ami manapság legerősebben szegi a kedvedet? A fáradság, a frusztráció, a kudarc lehetősége vagy a félelem? Bármi legyen is az, add át Istennek és „állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” (Zsid 12,1 NLT fordítás)!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen elkedvetlenítő érzést tudnál Istennek átadni ma?
 • Gondolj egy olyan helyzetre, amikor kudarcot vallottál, amiről később kiderült a siker felé vezető lépcsőfok volt? A hozzáállásod, hogyan befolyásolta a továbblépésedet?
 • Milyen negatív befolyást kellene kikapcsolnod ezen a héten?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.25.)

Szólj hozzá!

A szembenállás és a lehetőség miért járnak együtt?

2022. november 28. 03:00 - sznezsa

nehemias.JPG„Mert széles és sokat ígérő kapu tárult fel előttem, de sok az ellenfelem is.”  (1Kor 16,9)

A jellem egyik legnagyobb próbája az, ahogyan kezeled az ellenállást. Valójában az ellenállás része Isten életedre vonatkozó akaratának; felkészít az előttünk álló lehetőségekre.

A Biblia azt mondja: „Mert széles és sokat ígérő kapu tárult fel előttem, de sok az ellenfelem is.”  (1Kor 16,9)

Nem fog mindenkinek tetszeni az, ha kezdeni akarsz valamit az életeddel. Mindig találni fogsz olyan embereket, akik feladatuknak érzik, hogy kritizáljanak minden álmot vagy tervet, amit Isten a szívedre helyez. Kedvenc szavuk a „nem”, kedvenc kifejezésük pedig: „Ezt nem teheted meg.”

Az egyik taktika, amellyel az emberek igyekeznek megakadályozni abban, hogy Isten akarata szerint cselekedj, az a kigúnyolás. Nehemiás könyvének 4. fejezete három olyan módszert mutat be, hogy az emberek hogyan használhatják a gúnyolást a veled való szembenállásban.

Az emberek a karakteredet és az identitásodat fogják támadni. Nehemiás könyve 4. fejezetének 1-2 verseiben Nehemiás egyik bírálója, Szanballat hallotta, hogy a falat újjáépítik. "Dühbe gurult, felháborodott és kigúnyolta a zsidókat… mondván: „Mit csinálnak ezek a szánalmas zsidók?” (Neh 4, 1-2 ISV)

Ha valaki támad téged, az általában az érzelmei alapján történik, nem pedig az ésszerűség keretein belül. Valójában, olyankor már nem is gondolkodnak tisztán. Amikor az emberek dühösek vagy félnek, szitkozódhatnak, sőt hazudhatnak is. Szavaik fájdalmat okozhatnak, de ezek a szavak nem változtatják meg az identitásodat vagy a célodat.

Az emberek azzal fognak vádolni, hogy rosszak az indítékaid. Nehemiás kritikusai megkérdőjelezték az indítékait. Az egyik kritikusa, Szanballat azt mondta: „Mit csinálnak ezek a gyarló zsidók? Helyreállítják maguknak?" (Neh 4,2 ESV). Szanballat azt sugalmazta, hogy saját dicsőségükre és önző céljaik érdekében állítják helyre a falat.

Az igazság az, hogy soha senki sem ismeri igazán a másik ember motivációját valami megtételére. Mindannyiunknak összetett a motivációja. Gyakran még a saját motivációnkat sem tudjuk kitalálni arra, hogy valamit megtegyünk! Egyedül Isten ismeri „az egész emberiség szívét” (1Kir 8,39 NASB)

Az emberek meg fogják jósolni a kudarcodat. Egyik ember a másik után megjósolta Nehemiás bukását. Az egyik még azt is mondta a Nehemiás által újjáépített falról: „Az a kőfal összeomlana, ha akár egy róka is végigmenne rajta!" (Neh 4,3 NLT).

Ha kitűzöl egy célt, felvázolsz egy jövőképet, vagy akár egy vállalkozásba kezdesz, sokan gyorsan megjósolják a kudarcodat. De mindig van választás, hogy istenfélő választ adj. Holnap ennek a három módszerét tanuljuk meg.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon van jelen az életedben a szembenállás és a lehetőség? Hogy néz ki a szembenállás?
 • Gondolj valakire, aki ellenkezéssel, veszekedéssel néz szembe. Mit tehetsz, hogy bátorítsd őt ezen a héten?
 • Valaki kudarcának megjósolása helyett hogyan lehet a sikerét megjósolni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.21.)

Szólj hozzá!

Pénzügyeidben válaszd a hitet a félelem helyett!

2022. július 13. 03:00 - Mapetso

bag-of-coins-g829972e41_640.jpg"Vegyétek el a pénzt ettől a szolgától, és adjátok oda annak, akinek tíz zsák ezüstje van! Akik jól használják fel, amit kapnak, azoknak még többet adnak, és bőségben lesznek. De azoktól, akik semmit sem tesznek, még azt a keveset is elveszik, amijük van." Máté 25,28-29 (NLT fordítás)

 

Mi tart vissza attól, hogy "befektesd az életedet"? Mi tart vissza attól, hogy a pénzügyi szabadság felé haladj? Megmondom, mi: a félelem.

A Bibliában olyan pénzügyi alapelveket találsz, amelyeket Isten szavatol. Isten azt ígéri, hogy ha betartod ezeket, áldott leszel. De ezekhez hitre van szükség, és ez sok embert elijeszt. Félnek attól, hogy Isten módszere szerint tegyék a dolgokat.

Sokféle félelem tarthat téged vissza. Az egyik fajta félelem az önbizalomhiány, ami azt mondja: "A múltban kudarcot vallottál, ezért soha többé nem próbálkozol". De attól, hogy kudarcot vallasz, még nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Mindenki vall kudarcot; csak így tanulhatjuk meg, mi az, ami működik! Isten olyan hétköznapi embereket használ, akik a kudarc után is folytatják, ahelyett, hogy feladnák.

Két tanítvány - Júdás és Péter - megtagadta Jézust a keresztre feszítése előtt. Ugyanazt a bűnt követték el, de a különbség az volt, ahogyan reagáltak a kudarcukra. Júdás a saját bűnére összpontosított, nem pedig Isten megbocsátására. A bűntudat elhatalmasodott rajta, és végül önkezével vetett véget életének.

Amikor azonban Péter felismerte a bűnét, imádkozott, megbánta bűneit, és bocsánatot kért Istentől. Ezután Jézus kiválasztotta Pétert, hogy pünkösdkor prédikáljon, és 3000 ember üdvözült az első napon. Jézus úgy döntött, hogy az egyházat a társaságban lévő legnagyobb csődre építi.

Micsoda egy Isten! Nem a szupersztárt választotta. Azt a fickót választotta, aki a legjobban elszúrta.
Lehet, hogy anyagilag vagy más módon nagyon elszúrtad. De nem számít, hogy hol voltál. Ami számít, az az irány, amerre most mész.

A Máté evangélium 25. fejezetében, a talentumokról szóló példázatban egy gazdag ember három szolgájára bízta a pénzét, mielőtt hosszú útra indult volna. Amikor visszatért, számon kérte a szolgáktól. Kettő közülük megduplázta az úr pénzét, de a harmadik félt, és elrejtette a részét ahelyett, hogy dolgozott volna és befektette volna. Félelme csalódást okozott és feldühítette a gazdáját, aki így szólt: "Vegyétek el a pénzt ettől a szolgától, és adjátok oda annak, akinek tíz zsák ezüstje van!" (Máté 25,28 NLT fordítás). A gazda mindent elvett, amit a szolga kapott.

Amikor megpróbálod a dolgokat Isten módján csinálni, gyakran előjön a félelem. A Sátán megpróbál rávenni arra, hogy figyelmen kívül hagyd Isten pénzkezelésre vonatkozó elveit azzal, hogy a kudarctól való félelmet kelti benned, vagy kétségbe vonja a képességedet, hogy Isten pénzének jó gazdája legyél.

De ha sikeres akarsz lenni az életben, akkor a félelmeid ellen kell fordulnod. Pontosan azt kell megtenned, amitől a legjobban félsz!

Ha hittel haladsz előre, és követed Isten útmutatásait a pénzügyi békéhez, megtapasztalod Isten áldását, és még több forrást és felelősséget kapsz.

Ahogy a Máté könyvében, a 25,29-ben olvasható: "Akik jól használják fel, amit kapnak, azoknak még többet adnak, és bőségben lesznek. De azoktól, akik semmit sem tesznek, még azt a keveset is elveszik, amijük van." (NLT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen pénzügyi kudarc akadályozott meg abban, hogy Isten pénzügyi elvei szerint haladj előre az életedben?
 • Imádkozol-e azért, hogy Isten nagyobb pénzügyi felelősséget adjon neked, mint az Ő pénze gondnokának? Miért vagy miért nem?
 • Mi az, ami miatt félsz engedelmeskedni Isten pénzkezelési módjának? Beszélj ma Istennel ezekről a félelmekről!

 

Bízhatsz Isten ígéreteiben

A bűneid elválasztanak téged Istentől, és semmit sem tehetsz azért, hogy helyrehozd a dolgokat. Ezért szükséged van valakire, aki megment a bűneidtől, és elfogadhatóvá tesz téged Isten számára.

Ezért küldte Isten Jézust. Jézus kereszthalála minden rosszért fizetett, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz. Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatod legyen az Atyaistennel. A Biblia azt mondja: "Jézus Krisztusba vetett hitünkkel rendbe jövünk Istennel. És ez igaz mindenkire, aki hisz, függetlenül attól, hogy kik vagyunk." (Róma 3,22 NLT fordítás).

Azzal kezdheted az utadat Jézussal, hogy hiszel benne és megvallod a bűneidet. Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd azzal, hogy ezt az egyszerű imát imádkozod:

"Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék benne mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve Uramként követni őt. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most épp imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.07.06)

Szólj hozzá!

A fájdalmad haszna

2022. május 01. 03:00 - Mapetso

pain.jpg„A bajban Isten megvigasztalt minket – azért, hogy segítsen nektek megmutatni a mi személyes tapasztalatunkból, hogy milyen gyengéden vigasztal meg Isten, amikor ugyanazokat a szenvedéseket élitek át. Ő erőt ad nektek a kitartáshoz." 2Kor 1,6-7 (TLB)

Isten azt várja tőled, hogy használd a fájdalmaidat mások megsegítésére. Bármilyen hiba, kudarc, baj, megpróbáltatás vagy rossz döntés volt is az életedben, Isten azt mondja: „Én akkor is jóra fogom használni ezt a te életedben. És azt szeretném, hogy te is arra használd, hogy másokon segíts."

Ezt hívják másokat üdvözítő szenvedésnek.

„A bajban Isten megvigasztalt minket – azért, hogy segítsen nektek megmutatni a mi személyes tapasztalatunkból, hogy milyen gyengéden vigasztal meg Isten, amikor ugyanazokat a szenvedéseket élitek át. Ő erőt ad nektek a kitartáshoz." 2Kor 1,6-7 (TLB)

Gondolj most a legnagyobb problémákra és a legmélyebb fájdalmakra, amelyeket fizikailag vagy érzelmileg el kellett viselned az életedben!

Isten nem akarja, hogy ez a fájdalom hiábavaló legyen, és Ő használni akarja a szenvedéseidet. Mindig többet tudsz segíteni az embereknek a gyengeségeid által, mint az erősségeid által. Ha elmondod valakinek mindazt, amiben sikeres vagy, az nem segít annak, aki fájdalommal küzd. De ha megosztod vele, hogy Isten hogyan volt melletted, amikor fájdalmat éltél át, az megváltoztathatja az életét.

Életem egyik legnagyobb fájdalmán akkor mentem keresztül, amikor  a legkisebb fiam 27 éven át tartó mentális betegséggel való küzdelem után eldobta az életét. Ma szinte minden nap felhív valaki a világ valamelyik tájáról, és segítséget kér mentális problémával kapcsolatban. Én nem kértem ezt a szolgálatot; sosem álmodtam ilyenről. De nem szeretném, hogy hiábavaló legyen a fájdalmam.

Azok az emberek, akik segítségért fordulnak hozzám, azt gondolják, hogy bátran fordulhatnak hozzám, mert én már keresztül mentem ezen – és mert hajlandó vagyok beszélni is róla.

Te az életed milyen fájdalmáról nem beszélsz, mert úgy gondolod, hogy az egy olyan teher, amit egyedül kell cipelned?

Isten most akar használni téged – és nem akkor, amikor már teljesen helyreállsz és túljutsz a fájdalmadon. Még azokon a területeken is használni akar téged, ahol esetleg szégyent érzel, vagy amelyek még mindig fájnak.

Isten életedre vonatkozó tervének része az is, hogy ne csak a tehetségeddel és erősségeiddel segíts az embereknek, hanem a fájdalmaiddal is. Jézus is ezt tette érted.

Ez az evangélium ereje. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen félelmek tartanak vissza attól, hogy megoszd másokkal a fájdalmad?
 • Mit gondolsz, miért hatékonyabb szolgálat néha megosztani a fájdalmas tapasztalataidat, mint a tehetségedet és a képességeid?
 • Hiszed azt, hogy Isten tud használni téged, amikor még nem múlt el teljesen a fájdalmad? Bármiféle fájdalmat  is élsz most át, képes vagy erre? Miért, vagy miért nem?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.24.)

Szólj hozzá!

A kudarc a legnagyobb sikeredhez vezethet

2022. április 04. 03:00 - Tomes Lívia

kudarc.jpg

„Amikor megtérsz, és újra hozzám fordulsz, erősítsd és építsd testvéreid hitét!” (Lk 22,32 TLB)

Amikor egy kudarc kellős közepén vagy, úgy tűnhet, semmi jó nem származik belőle. De Isten mindig tud jót kihozni kudarcaidból. Néha a legrosszabb kudarcból a legnagyobb siker is lehet. Ha megengeded, Isten a kudarcaidat felhasználja egyháza építésére.

Jézus ezt mondta Péternek a Lukács 22,32-ben: „Amikor megtérsz, és újra hozzám fordulsz, erősítsd és építsd testvéreid hitét!” (TLB) Péter kudarca előtt Jézus már látta, hogyan használhatja ezt Isten jóra.

Péter kudarca után (amikor háromszor megtagadta Jézust), Jézus meghalt és feltámadt. Amikor pedig ő és Péter újra találkoztak egy tengerparton, Jézus emlékeztette Pétert, milyen jó is származhat a kudarcból. Így beszélgettek:

„Jézus ezt kérdezte Simon Pétertől: »Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?« »Igen, Uram – mondta –, tudod, hogy szeretlek.« Jézus azt mondta: »Legeltesd bárányaimat!« Jézus ezt kérdezte: »Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?« Ő így válaszolt: »Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek.« Jézus azt mondta: »Vigyázz a juhaimra!« Harmadszor ezt kérdezte tőle: »Simon, Jóna fia, szeretsz-e?« Péter szomorú lett, mert Jézus harmadszor is megkérdezte tőle: »Szeretsz?« Azt mondta: »Uram, te mindent tudsz; tudod, hogy szeretlek.« Jézus azt mondta: »Legeltesd az én juhaimat!«” (Jn 21,15–17)

Jézus háromszor kérdezte Pétertől: „Szeretsz engem?” Miért kérdezte ezt háromszor? Lehetőséget adott Péternek, hogy jóvá tegye azt a három alkalmat, amikor megtagadta Jézust.

Jézus pedig minden alkalommal lehetőséget adott Péternek, hogy jóra fordíthassa kudarcát: „Legeltesd bárányaimat! – Vigyázz a juhaimra! – Legeltesd az én juhaimat!”

Ugyanazon az éjszakán, amikor Péter megtagadta Jézust, egy másik tanítvány, Júdás is cserbenhagyta Jézust. Végül Júdás azt választotta, hogy Jézus árulójává válik, míg Péter azt választotta, hogy tanító és Jézus egyházának vezetője lesz.

A Máté 16,18-ban Jézus mondja: „Én meg azt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (NLT)

Isten olyan emberekre építi egyházát, akik elbuktak. Valójában Isten csak elbukott embereket használ – mert nincsenek tökéletes emberek!

Mi leszel a kudarcodból? Ez a te döntésed.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan szeretnéd látni, hogy Isten jóra használja fel a kudarcodat? Elhiszed-e, hogy ő többre képes, mint amit te kérni vagy elképzelni tudsz?
 • Gondolj egy keresztény barátodra, akit csodálsz! Láttad-e, hogy Isten egy nagy kudarcát szolgálattá változtatta az életében?
 • Milyen nagy kudarcot éltél át mostanában? Készen állsz-e arra, hogy ma átadd Istennek, hogy megtapasztald, hogyan hozhat ki jót belőle?

Nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézuséi. Ha kész vagy elfogadni ezt az ígéretet, abbahagyni az Isten ítéletétől való félelmet, és az életedet Jézusra bízni, akkor mondd el ezt az imát:

„Drága Istenem, te megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, minden rosszat, amit elkövettem, megbocsátasz. Azt ígérted, hogy »nincs kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézuséi« (Róm 8,1 NLT). Nem ítélsz el, elfogadsz és egy nap majd az örök mennyországba fogadsz.

Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és kérlek, bocsáss meg nekem. Jézusom, neked szeretném átadni az életem. Légy te az életem Ura! Köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem a megváltást. Ez a kegyelmed ajándéka a kereszthalálod által.

Ma életem minden részét átadom neked. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szolgáljalak ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Az életemet neked ajánlom, és arra kérlek, fogadj a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádkoztál, és elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem a Rick@PastorRick.com e-mail címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az úton.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.28.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása