Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Teljes mértékben megbocsátást nyertél

2022. augusztus 28. 03:00 - Dalma.

„Nincsen már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.”

Pál levele a rómaiakhoz 8:1 (NIV)

woman-g52501b527_1920-min.jpg

Amikor átadod az életed Krisztusnak, Isten nemcsak meg nem történtté teszi a bűneidet, de el is engedi azokat, és teljesen megbocsát neked.

A Biblia ezt mondja: „Nincsen már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” (Pál levele a rómaiakhoz 8:1 - NIV).

Krisztus megbocsátása nélkül bűntudattal és szégyennel élünk. Péter apostol így fogalmaz: „Egykor nem ismertétek Isten irgalmasságát, de most elnyertétek az Ő kegyelmét.” (1 Péter 2:10, GNT) Mi történik, amikor elnyered Isten kegyelmét? Ő eltörli a bűneidet. Úgy képzeld el, mintha minden bűnöd fel lenne írva egy táblára, Isten pedig fog egy óriási szivacsot, és letörli mindet. 

Ezt hívják kegyelemnek.

Vannak olyan emberek, még keresztények is, akik elfogadták Krisztus szeretetét, de még mindig nem értik, mit jelent a kegyelem. Amikor valami rossz történik az életükben, azt gondolják, "Isten áll bosszút rajtuk". De vajon Isten tényleg így bánik a gyermekeivel? Bosszút állna a saját gyermekein? Nem! Ez nem lenne kegyelem!

Két ok van, amiért biztos lehetsz, hogy Isten teljesen és maradéktalanul megbocsátott neked:

Isten a természeténél fogva megbocsátó. Gondoltál már arra, hogy vajon Isten belefárad-e abba, hogy újra és újra visszatérsz hozzá és kéred az Ő bocsánatát? Isten erre a kérdésedre már válaszolt: „Én vagyok az Isten, aki megbocsátja a bűneidet, és ezt azért teszem, aki vagyok. Nem hozom fel ellened többé a bűneidet." (Ézsaiás 43:25 GNT).  Isten a saját természete miatt bocsátja meg a bűneinket – és ez fantasztikus!

Jézus már minden bűnödért kifizette az árat. Az Efézus 1:7 ezt mondja: "Mert Krisztus vére által lettünk szabadok" (GNT). Isten megbocsát neked – de nem azért, mert valamivel kiérdemelted a megbocsátását, hanem azért, mert Jézus már meghozta azt az áldozatot, ami által bocsánatot nyerhetsz. Jézus a kereszthalála által minden bűnért kifizette az árat, amit valaha is elkövettél vagy el fogsz követni.

Isten irgalmas és megbocsátó. Ő meg akar bocsátani neked. Elfogadod ma a kegyelmét?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a válaszod Istennek, amikor Ő ezt mondja: "Én vagyok az Isten, aki megbocsátja a bűneidet, és ezt azért teszem, aki vagyok. Nem hozom fel ellened többé a bűneidet." (Ézsaiás 43:25 GNT)?
 • Úgy érzed, hogy az életed jó példa arra, hogy valaki a bűntől "megszabadulva" éli az életét? Miért igen, vagy miért nem?
 • Az életed mely területein próbálod kiérdemelni Isten megbocsátását?

 

Készen állsz arra, hogy elfogadd Isten megbocsátását és új életet kezdj Krisztussal?

Isten megígérte, hogy azok számára, akik hisznek Jézusban, nincs kárhoztatás. Azért küldte el Jézust, hogy megmentsen a bűneidtől. Ő a kereszthalála által kifizette az árat minden rosszért, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz az életedben. És azzal, hogy feláldozta magát a bűneidért és átadta neked az ő megigazultságát, Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatod legyen az Atya Istennel.

De van még más jó hír is! Isten feltámasztotta Jézust a halálból, bizonyítva ezzel hatalmát a bűn és a halál felett. Ez pedig lehetővé teszi számodra, hogy Ővele együtt töltsd az örökkévalóságot a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életed Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: "Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy Ő meghalt a bűneimért és Te feltámasztottad Őt az életre. A mai naptól kezdve Őbenne akarok bízni mint Megváltómban és követni akarom Őt mint Uramat. Vezesd az életemet és segíts, hogy a Te akaratodat tegyem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.21.)

Szólj hozzá!

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Isten használjon téged

2021. december 22. 03:00 - Anika Enikő

„Ha tehát valaki megtisztítja magát a gyalázatostól, akkor olyan edénnyé lesz, ami tisztességes használatra szolgál; az az ember szent lesz, a ház urának hasznos, és minden jó cselekedetre kész.” (2Tim 2,21 ESV fordítás)

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Isten használjon téged; ám meg kell tisztítanod a szívedet.

Pál második levele Timóteusnak 2. fejezetének 21. versében ezt írja: „Ha tehát valaki megtisztítja magát a gyalázatostól, akkor olyan edénnyé lesz, ami tisztességes használatra szolgál; az az ember szent lesz, a ház urának hasznos, és minden jó cselekedetre kész. (2Tim 2,21 ESV)

Isten mindenféle embert tud használni. A félénkeket ugyanúgy, mint a társaságot kedvelőket. Embereket, korra és fajra való tekintet nélkül, akik különböző élethelyzetben vannak, és akik különböző háttérből valók. Férfiakat és nőket egyaránt. Isten használni fogja az egyszerű, és használni fogja a díszített edényeket is; valamint mind a nagy, mind a kis edényeket.

Ám van egy dolog, amit nem fog használni: a koszos edényeket. Belülről meg kell tisztulnod. És íme a jó hír: nem számít ki vagy, nem számít, hogy mit tettél, tisztává tudsz válni.

Hogy hogyan is lehetséges ez? Hogyan válhatsz tisztává? Egy egyszerű szó van erre: megbánás. Augusztinusz, a keresztény vezető, aki pár száz évvel élt Jézus után a következőket mondta: „A rossz cselekedetek megvallása a jó cselekedetek kezdete.” A Biblia pedig ezt mondja János első levele 1. fejezetének 9. versében: „Ha megvalljuk bűneinket Istennek, ő megtartja ígéretét, és azt teszi, ami helyes: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden vétkünktől. (GNT)

A ’megvallani’ szó a görögben a homologeo. A homo azt jelenti ’ugyanaz’, és a logeo pedig azt, hogy ’beszélni’, tehát a homologeo szó szerinti fordítása azt jelenti, hogy ’ugyanazt beszélni’, amit Isten tesz a bűneimmel kapcsolatban.

Azaz egyetérteni Istennel: Istenem, igazad van. Nem hiba volt. Bűn volt. Helytelen volt.

Ez nem jelenti azt, hogy alkudozol Istennel („Nem teszem meg újra”). És nem azt jelenti, hogy megvesztegeted Istent („Ígérem, hogy minden nap olvasni fogom a Bibliát, ha megbocsátasz nekem”). Csupán elismered a bűnödet.

Ez lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik a számodra. Lehet ezt kérdezed: „Minden amit tehetek az, hogy bevallom, elismerem a bűneimet, és Isten megbocsát nekem?” Igen! Ezt hívják kegyelemnek.

Íme ez az, amit tenned kell, ha valóban szeretnéd, hogy Isten használjon téged. Ezen a héten szánj időt arra, hogy leülsz egy jegyzetfüzettel vagy a naplóddal a kezedben, és megkérdezed Istentől: „Mi az ami helytelen az életemben? Fedd fel azt a számomra! Leírom, és bevallom ezt mind, és megvallom ezeket neked, Istenem.” Aztán, amikor Isten eszedbe juttat valamit, akkor írd azt le!

Amikor én ezt először csináltam, azt gondoltam, hogy könyvet fogok írni ezekből! És ezt azóta is sokszor megtettem. Készíts egy listát, majd írd rá az 1János 1,9-et, és mondd: „Istenem, bevallom ezeket a bűneimet neked. Ezek rosszak. Nem akarom ezeket az életembe.”

Kérd Istent, hogy tisztítsa meg az életedet! Isten meg fog bocsátani neked.

Ez a kezdő lépés ahhoz, hogy Isten elkezdjen használni téged. Meg kell tisztítanod a szívedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a különbség a hiba és a bűn között?
 • Mi a különbség a tökéletesség és a tisztaság között?
 • Mit változtathatsz az időbeosztásodban ahhoz, hogy napi szinten és rendszeresen leírd megbánásodat, bűnvallásodat? Milyen egészséges szokások segítenek ezt kialakítani?

Nincs kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak.

János evangéliuma 3. fejezetének 18. versében ez áll: „Azok, akik hisznek a Fiúban nem ítéltetnek meg. (GNT) Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 1. verse ezt mondja: „Nincs kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak.”

Ha kész vagy elfogadni ezt az ígéretet, ne félj Isten ítéletétől, és bízd életedet Jézusra, majd mondd el ezt az imát:

„Drága Jézus, megígérted, ha hiszek benned, minden, amit eddig tettem megbocsáttatik, és megismerem az életem célját. Ahelyett, hogy elítélnél, befogadsz engem, és egy napon befogadsz engem örök otthonodba a mennybe.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te Isten, és az én Megváltóm vagy. Befogadlak téged mint Uramat életembe. Köszönöm, hogy nem kell megdolgoznom és kiérdemelnem a megváltásodat, hanem mint a kegyelem ajándékát csak el kell fogadnom.

Átadom neked ma az életem minden területét, és az életem hátralévő részében nem magamat, hanem téged szeretnélek szolgálni. Alázattal neked szánom életemet, és arra kérlek, hogy válts meg engem, és fogadj be  családodba. Jézus nevében. Ámen.”

Ha ezen ima elmondásakor fogadtad be Jézust az életedbe, akkor írj nekem egy emailt a Rick@PastorRick.com e-mail címre, hadd tudjak erről, mert szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, ami segít megkezdened az utadat Jézussal.

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Megbocsáthatsz, mielőtt újra megbízol

2021. november 03. 03:00 - daniella_89

hands_original_size_toa-heftiba-fbcxl_weo5m-unsplash.jpeg

„Ne ragaszkodjatok a bosszúálláshoz; ezt nem nektek kell megtennetek. Én fogom megítélni” – mondja Isten. „Én fogok erről gondoskodni.” (Róm 12,19 The Message)

Mi tart vissza attól, hogy megbocsáss valakinek, aki megbántott? Ha mély fájdalmat okoztak neked, talán hezitálsz a megbocsátással, mert nem vagy még készen arra, hogy újra megbízz abban, aki megbántott. De van itt valami, amit meg kell értened: a megbocsátás és a bizalom nem szükségszerűen jár kéz a kézben.

A megbocsátás nem azt jelenti, hogy egyúttal a bizalomnak is vissza kell állnia. A megbocsátás azonnali, a bizalmat pedig idővel lehet visszaépíteni. A megbocsátás a kegyelmen alapul, a bizalom pedig a cselekedeteken. A bizalmat meg kell érdemelni, a megbocsátást nem.

Sok ember azért nem bocsát meg másoknak, mert azt gondolják, akkor újra meg kell bízniuk bennük. De ez nem igaz. A bizalom és a megbocsátás két külön dolog! Hadd mondjam el még egyszer: A megbocsátás nem azt jelenti, hogy azután újra meg kell bíznod abban, aki megbántott. A bizalmat újra ki kell érdemelni.

Azokban a kapcsolatokban, ahol az emberek függőségekkel vagy bántalmazással küszködnek, még ott is lehetséges megbocsátani. De ez nem mindig jelenti azt, hogy a dolgok visszazökkenhetnek az eddigi kerékvágásba.

A megbocsátás és a kapcsolat helyreállítása két külön dolog.

A megbocsátás az csak a te részed. Nem függ attól, hogy a másik személy kérte-e a bocsánatodat, reagált-e a megbocsátásodra, vagy felismerte-e, hogy szükség van erre. Saját magadért bocsátasz meg.

Egy kapcsolat helyreállítása sokkal többet jelent, mint megbocsátani. Bűnbánatot jelent, kárpótlást és a bizalom újjáépítését. Ehhez pedig sokszor idő kell.

Beragadtál abba, hogy nem bocsátasz meg? Kezdd el ma a megbocsátás folyamatát! Aztán engedj időt magadnak a bizalom újjáépüléséhez!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan származott előnyöd abból, hogy megbocsátottál valakinek, annak ellenére, hogy még nem bíztál benne?
 • Hogyan dolgoztál azon, hogy valakivel újraépülhessen az egymásba vetett bizalmatok?
 • Vonakodsz megbocsátani valakinek, mert nem bízol benne? Milyen lépéseket tehetsz ma a megbocsátás felé? Készen állsz arra, hogy elkezdd újjáépíteni a bizalmadat benne?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.10.27.)

Szólj hozzá!

A helyes gondolkodás boldogsághoz vezet

2021. október 11. 03:00 - Lencsés Tamás

„...Amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami kiváló és ha van valami dicséretes, ezekről gondolkodjatok!" (Fil 4,8 NKJV).

Isten boldogsághoz vezető receptje nem egy egyszer használatos recept. Inkább olyan, amit minden nap tenned kell: Ne aggódj semmiért, imádkozz mindenért, adj hálát Istennek – és végül, a jó dolgokra gondolj!

Ha boldog akarsz lenni, ne töltsd meg hazugságokkal az elmédet! Ne töltsd meg szeméttel! Inkább töltsd meg olyan dolgokkal, amelyek inspirálnak és jobb emberré tesznek. A Biblia ezt mondja: „Nem fogok semmi gonoszt a szemem elé tenni (Zsolt 101,3 GW). Ez vajon azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy jól érezd magad? Nem, dehogyis! Ezt a te érdekedben mondja, mert tudja, hogy mi az, ami valóban boldoggá tesz téged.

Te mire szoktál gondolni a legtöbbet? Az életed minőségét a gondolataid határozzák meg.

Egyik módja a gyakorlatban annak, hogy a helyes dolgokra koncentrálsz az, hogy nem vagy kritikus másokkal szemben. Ne bírálj és ne alázz meg embereket! Ehelyett inkább jó dolgokat gondolj másokról! Ha pedig nem tudsz jó dolgokra gondolni velük kapcsolatban, akkor egyszerűen ne gondolj rájuk!

A Biblia azt mondja, „amik jó hírűek... ezeken gondolkodjatok!” (Fil 4,8 NKJV). Szeretnék egy olyan gyülekezetet építeni, ahol az emberek mindig „jó hírt” osztanak meg egymásról. Amikor egy élelmiszerboltban valaki megkérdezi tőled, hogy ismered-e XY-t, és te azt mondod, igen, nagyszerű ember, akkor jó hírt osztasz meg róla.

Isten boldogság receptje a következő: ne aggódj semmiért, imádkozz mindenért, adj hálát Istennek, és jó dolgokkal töltsd meg a gondolataid! Ha ezt teszed, akkor a Biblia azt ígéri, hogy „Isten békessége, amely felülmúl minden megértést, meg fogja óvni szíveteket és elméteket Krisztus Jézus által.” (Fil 4,7 NKJV).

Ki a legfontosabb része a boldogság receptnek? Jézus Krisztus. Nélküle a boldogság recept egyszerűen nem működik. Az igazi boldogság a Jézussal való helyes kapcsolat eredménye.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Min szoktak járni a gondolataid nap közben?
 • Gondolj egy jelenlegi párkapcsolati problémádra! Hogyan változhatna meg ez a kapcsolat, ha olyan dolgokra összpontosítanál, amelyek igazak, nemesek, igazságosak, tiszták, kedvesek és jó hírűek?
 • Te kedvesen szoktál beszélni az emberekről a hátuk mögött? Milyen érzéssel tölt el, amikor tudod, hogy mások kedvesen beszélnek rólad!

Hogyan lehet helyes kapcsolatod Jézussal?

Ha még nem bízol Jézusban, és még nem kötelezted el magad, hogy követed őt, miért vársz tovább? A bűneid elválasztanak Istentől. Csak Isten kegyelme az, ami képes visszavezetni téged a vele való helyes kapcsolatba és ráállítani az igazi boldogság felé vezető útra.

A Biblia ezt mondja: „Kegyelemből vagytok megmentve, a hit által és ez nem ti magatoktól van, hanem Isten ajándéka –, és nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen.” (Ef 2,8–9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss Alkotóddal, akkor imádkozz így:

„Drága Jézus, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha elkövettem megbocsátasz, megtudom életem célját, és egy napon majd befogadsz a te örök otthonodba a mennyben.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom a bűnömet és bízom benned, megmenekülök. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem azáltal, amit én teszek. Befogadlak téged az életembe mint az én Uramat. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Azt az életet akarom élni, amire te megteremtettél engem. Meg akarom tapasztalni az igazi boldogságot, és arra akarom használni életem hátralévő részét, hogy téged szolgáljalak ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében, Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.10.04.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Négy lépés a megbocsájtás felé

2021. március 24. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-resize_5.jpg

„Szabaduljatok meg minden keserűségtől, haragtól, dühtől, civakodástól és rágalmazástól, valamint a rosszindulat minden formájától! Legyetek egymással kedvesek és könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef 4,31–32).

Ha te is a többséghez tartozol, akkor valószínűleg félreérted, mit jelent a megbocsátás. És mivel nem érted mi a megbocsátás, nehezedre esik, hogy megbocsáss.

Jézus követőjeként szükséges, hogy értsd, mi a megbocsátás. A Biblia egyértelműen arra hív minket, hogy bocsássunk meg egymásnak. Pál levele a galatákhoz 6. fejezetének 1. versében ezt olvassuk: „Testvéreim, ha közületek valaki bűnbe esik, ti, akik a Szentlélek által éltek, kedvesen igazítsátok helyre az ilyen embert!”

Ha tehát Isten azt várja tőlünk, hogy megbocsássunk, hogy is néz ki az egészséges, biblikus megbocsátás? A következő négy dolgot kell tenned, amikor meg kell valakinek bocsátanod:

1. Ismerd el, hogy senki sem tökéletes! Ha valakit utálunk, hajlamosak vagyunk őt rossz szemszögből nézni. Ha teli vagyunk haraggal, keserűséggel és fájdalommal, képesek vagyunk nem emberként kezelni a másikat, aki megbántott, és úgy bánunk vele, mint egy állattal. De mindannyian egy csónakban evezünk. A Biblia azt mondja: „Nincs ember, aki mindig csak jót cselekedne, és sohase vétkezne” (Préd 7,20 NLT). Mindannyian tökéletlenek vagyunk.

2. Mondj le az elégtételről! Ez a megbocsátás lényege. A Biblia azt mondja: „Soha ne álljatok bosszút magatokért! Hagyjátok ügyeteket Istenre, ő megfizet azoknak, akik azt megérdemlik”  (Róm 12,19 TLB). Ne végy elégtételt! Még ha úgy is érzed, hogy jogod lenne rá, akkor se tedd! Ha nagyon mélyen van benned egy sérelem, akkor lehet, hogy újra és újra el kell kötelezned magad, hogy lemondasz az elégtételről. Bármi legyen is a helyzet, bízd a dolgot Istenre!

3. Válaszolj jóval a rosszra! Emberileg szinte lehetetlen a rosszra jóval válaszolni. Ehhez szükséged van Isten segítségére. Arra, hogy Jézus szeretete teljesen betöltsön. MiértMert „[a szeretet] nem rója fel a rosszat” (1Kor 13,5). Amikor a rosszra jóval tudsz válaszolni, akkor tudni fogod, hogy már teljesen elengedted a rosszat, amit elkövettek ellened.

4. Összpontosíts újra Isten életedre vonatkozó tervére! Amíg arra az emberre koncentrálsz, aki megbántott, ő irányít téged. Sőt a helyzet rosszabbodhat: ha nem bocsátasz meg a másiknak, a viselkedésed elkezd az övéhez hasonlítani. Tehát ne a sérelmedre koncentrálj, és ne a személyre, aki azt okozta. Ehelyett figyelj inkább arra, hogy mi Istennek a célja a te életeddel, mert ez hatalmasabb minden problémánál vagy fájdalomnál, amivel most épp szembenézel.

Ne adj még egy napot a haragnak! Ha beleragadtál egy másik ember okozta fájdalomba, menj végig ezen a négy lépésen, mozdulj ki belőle, és kezdd el élni azt az életet, amire Isten teremtett téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A mai Napi Remény üzenetben Rick pásztor négy dolgot osztott meg, ami szükséges ahhoz, hogy másoknak megbocsássunk. Te melyik lépéssel birkózol meg legnehezebben? Melyikkel a legkönnyebben?
 • Mikor próbáltál te magad elégtételt szerezni ahelyett, hogy Istenre bíztad volna, hogy megfizessen? Mit tanultál ebből a helyzetből?
 • Fel tudsz idézni olyan esetet, amikor a rosszra jóval válaszoltál? Hogyan oldódott meg a helyzet? Mit tanultál belőle?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.17.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása