Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Pénzügyeidben válaszd a hitet a félelem helyett!

2022. július 13. 03:00 - Mapetso

bag-of-coins-g829972e41_640.jpg"Vegyétek el a pénzt ettől a szolgától, és adjátok oda annak, akinek tíz zsák ezüstje van! Akik jól használják fel, amit kapnak, azoknak még többet adnak, és bőségben lesznek. De azoktól, akik semmit sem tesznek, még azt a keveset is elveszik, amijük van." Máté 25,28-29 (NLT fordítás)

 

Mi tart vissza attól, hogy "befektesd az életedet"? Mi tart vissza attól, hogy a pénzügyi szabadság felé haladj? Megmondom, mi: a félelem.

A Bibliában olyan pénzügyi alapelveket találsz, amelyeket Isten szavatol. Isten azt ígéri, hogy ha betartod ezeket, áldott leszel. De ezekhez hitre van szükség, és ez sok embert elijeszt. Félnek attól, hogy Isten módszere szerint tegyék a dolgokat.

Sokféle félelem tarthat téged vissza. Az egyik fajta félelem az önbizalomhiány, ami azt mondja: "A múltban kudarcot vallottál, ezért soha többé nem próbálkozol". De attól, hogy kudarcot vallasz, még nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Mindenki vall kudarcot; csak így tanulhatjuk meg, mi az, ami működik! Isten olyan hétköznapi embereket használ, akik a kudarc után is folytatják, ahelyett, hogy feladnák.

Két tanítvány - Júdás és Péter - megtagadta Jézust a keresztre feszítése előtt. Ugyanazt a bűnt követték el, de a különbség az volt, ahogyan reagáltak a kudarcukra. Júdás a saját bűnére összpontosított, nem pedig Isten megbocsátására. A bűntudat elhatalmasodott rajta, és végül önkezével vetett véget életének.

Amikor azonban Péter felismerte a bűnét, imádkozott, megbánta bűneit, és bocsánatot kért Istentől. Ezután Jézus kiválasztotta Pétert, hogy pünkösdkor prédikáljon, és 3000 ember üdvözült az első napon. Jézus úgy döntött, hogy az egyházat a társaságban lévő legnagyobb csődre építi.

Micsoda egy Isten! Nem a szupersztárt választotta. Azt a fickót választotta, aki a legjobban elszúrta.
Lehet, hogy anyagilag vagy más módon nagyon elszúrtad. De nem számít, hogy hol voltál. Ami számít, az az irány, amerre most mész.

A Máté evangélium 25. fejezetében, a talentumokról szóló példázatban egy gazdag ember három szolgájára bízta a pénzét, mielőtt hosszú útra indult volna. Amikor visszatért, számon kérte a szolgáktól. Kettő közülük megduplázta az úr pénzét, de a harmadik félt, és elrejtette a részét ahelyett, hogy dolgozott volna és befektette volna. Félelme csalódást okozott és feldühítette a gazdáját, aki így szólt: "Vegyétek el a pénzt ettől a szolgától, és adjátok oda annak, akinek tíz zsák ezüstje van!" (Máté 25,28 NLT fordítás). A gazda mindent elvett, amit a szolga kapott.

Amikor megpróbálod a dolgokat Isten módján csinálni, gyakran előjön a félelem. A Sátán megpróbál rávenni arra, hogy figyelmen kívül hagyd Isten pénzkezelésre vonatkozó elveit azzal, hogy a kudarctól való félelmet kelti benned, vagy kétségbe vonja a képességedet, hogy Isten pénzének jó gazdája legyél.

De ha sikeres akarsz lenni az életben, akkor a félelmeid ellen kell fordulnod. Pontosan azt kell megtenned, amitől a legjobban félsz!

Ha hittel haladsz előre, és követed Isten útmutatásait a pénzügyi békéhez, megtapasztalod Isten áldását, és még több forrást és felelősséget kapsz.

Ahogy a Máté könyvében, a 25,29-ben olvasható: "Akik jól használják fel, amit kapnak, azoknak még többet adnak, és bőségben lesznek. De azoktól, akik semmit sem tesznek, még azt a keveset is elveszik, amijük van." (NLT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Milyen pénzügyi kudarc akadályozott meg abban, hogy Isten pénzügyi elvei szerint haladj előre az életedben?
  • Imádkozol-e azért, hogy Isten nagyobb pénzügyi felelősséget adjon neked, mint az Ő pénze gondnokának? Miért vagy miért nem?
  • Mi az, ami miatt félsz engedelmeskedni Isten pénzkezelési módjának? Beszélj ma Istennel ezekről a félelmekről!

 

Bízhatsz Isten ígéreteiben

A bűneid elválasztanak téged Istentől, és semmit sem tehetsz azért, hogy helyrehozd a dolgokat. Ezért szükséged van valakire, aki megment a bűneidtől, és elfogadhatóvá tesz téged Isten számára.

Ezért küldte Isten Jézust. Jézus kereszthalála minden rosszért fizetett, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz. Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatod legyen az Atyaistennel. A Biblia azt mondja: "Jézus Krisztusba vetett hitünkkel rendbe jövünk Istennel. És ez igaz mindenkire, aki hisz, függetlenül attól, hogy kik vagyunk." (Róma 3,22 NLT fordítás).

Azzal kezdheted az utadat Jézussal, hogy hiszel benne és megvallod a bűneidet. Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd azzal, hogy ezt az egyszerű imát imádkozod:

"Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék benne mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve Uramként követni őt. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most épp imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.07.06)

Szólj hozzá!

Csak kezeled a pénzedet, nem tulajdonlod!

2022. július 12. 03:00 - gerbeaud

"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe." (Máté 25, 14-15)

Jézus a Máté evangéliumában (25,14-15) ezt mondja: "Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe."

Amikor ez a gazdag ember hosszú útra indult, ahelyett, hogy bankba tette volna, a szolgáira bízta a vagyonát. Amikor visszatért, mindegyiküktől számon kérte, hogy hogyan kezelték a pénzét.

Amit a gazdag ember keresett, az a jó sáfárkodás. A sáfárkodás szó a "menedzser" szó óangol megfelelőjének rokonértelmű szava. A sáfárkodásod - a gazdálkodásod - a pénzügyi szabadságod kulcsa. A pénzügyi szabadság első törvénye a birtoklás törvénye: minden, amid van, Istené. Te csak menedzser vagy!

Arra vagy hivatott, hogy az időd sáfárja légy. Arra vagy hivatott, hogy a befolyásod sáfárja legyél. Arra vagy hivatott, hogy az egészséged, a kapcsolataid és a lehetőségeid sáfárja légy. Isten arra hív, hogy sáfárja vagy menedzsere légy mindannak, amid van.

Talán azt mondod: "De várj egy percet! Megdolgoztam a pénzemért, és most azt akarod mondani nekem, hogy nem az enyém?" Mit gondolsz, honnan van a tested, hogy megdolgozz a pénzedért? Mit gondolsz, honnan kaptad az elmédet, hogy megdolgozz érte? Mit gondolsz, honnan van energiád, hogy megdolgozz érte? Mit gondolsz, honnan van az intelligenciád, hogy megdolgozz érte? Minden, amid van, Istentől származik.

Valójában semmi sem a tiéd az életben; mindent kölcsönbe kaptál. Csak addig használhatod Isten pénzét, amíg itt vagy a Földön. Ő adta kölcsön neked néhány évtizedre. Kölcsönadta valakinek előtted, és kölcsönadja majd valaki másnak, miután meghalsz. Nem a tiéd, a Mesteré mind. Neked csak gazdálkodnod kell vele.

Tudod, mi a jele annak, hogy elfelejtetted a birtoklás törvényét? Amikor azt hiszed, hogy a pénzed a tiéd, akkor aggódsz érte. Olyan nyomást és stresszt érzel, amit nem kellene.

A pénzzel való gazdálkodás lelki fegyelmet igényel. Isten megfigyeli, hogyan bánsz a pénzével, hogy lássa, milyen lelki gazdagságot bízhat rád a mennyben. Lehet, hogy emiatt nyomást érzel, de valójában a birtoklás törvényében nagy szabadság rejlik.

Ha nem felejted el, hogy Isten a tulajdonos, te pedig a menedzsere, sokkal kevesebbet fogsz aggódni, és inkább arra fogsz koncentrálni, hogy jól gazdálkodj Isten pénzével.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Ha te lennél egy vállalkozás vezetője, akkor is akkora nyomás nehezedne rád a siker érdekében, mint a tulajdonosra? Még mindig annyira akarnád, hogy az üzlet sikeres legyen, mint a tulajdonos? Miért, vagy miért nem?
  • Hogyan lehet tanulni a a pénzgazdálkodáshoz szükséges lelki fegyelmet?
  • Milyen szerepet játszik az ima a pénzügyi döntéseidben? Miért fontos az ima a pénzkezelésben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.07.05.)

Szólj hozzá!

Tegyél félre holnapra, mert nem csak a mai napért élsz!

2020. január 27. 03:00 - Anika Enikő

20200127.jpg

„A bölcs ember félre tesz a jövőre, de az ostoba elkölti, amit csak kap” (Péld 21,20 TLB fordítás).

John D. Rockefeller korának leggazdagabb embere volt. Arról volt híres, hogy számtalanszor megkérdezték tőle, hogy mi a gazdagságának a titka. Válasza a 10-10-80-as elvként vált ismertté. Azt mondta az embereknek, hogy azáltal gazdagodott meg, hogy pénzének az első tíz százalékát visszaadta Istennek. A második 10 százalékot megtakarításokba fektette, és megtanult a fennmaradó 80 százalékból élni.

A példabeszédek könyve 21. fejezetének a 20. verse ezt mondja: „A bölcs ember félre tesz a jövőre, de az ostoba elkölti, amit csak kap” (TLB fordítás).

A megtakarítás az egyik módja annak, hogy Isten teszteljen téged a pénzügyeid terén. Meg akar bizonyosodni arról, hogy felelősen élsz azzal, amit ő adott neked. Ha most megtakarítasz a jövőre, az okos dolog. Ha nem teszel félre semmit, az ostobaság. Isten azt akarja, hogy fizess tizeded, és aztán azt akarja, hogy tegyél félre a jövőre.

Talán azt gondolod, hogy nem tudsz 80 százalékból megélni, ám ez akkor azt jelenti, hogy lehetőségeiden felül költekezel. Nem bánsz jól a pénzzel, többet költesz, mint amennyid van. Emlékezz csak! Ez egy teszt. Szeretnéd, ha Isten hűségesnek tekintene téged a pénzzel kapcsolatban?

A 10-10-80-as elv teljes ellentéte annak, amit kultúránk tanít. A kultúra azt tanítja, hogy először fizesd ki az összes számládat – de aztán nem marad pénzed a megtakarításra és a tizedre. Isten azt mondja: „Fizess nekem először, majd magadnak (megtakarítás), és csak ezután fizesd ki a számláidat!” Ez az a rend, amelyet Isten megáld.

Ha nem spórolsz meg semmit, akkor „élj a mának” gondolkodásmódod van. Ez az, amikor azt gondolod: „Most van pénzem, tehát most fogom elkölteni. Ne gondoljunk a holnapra!”

Isten nem csupán azt szeretné, hogy gondolj a holnapra, hanem azt, hogy tervezz a holnappal, hogy legyen elegendő pénzed megtenni mindazt, amit szeretne, hogy megtegyél. Okos dolog elnapolni ma egy olyan vásárlást, ami jobban lehetővé teszi, hogy elérd holnap a céljaidat.

És meg tudod tenni! A megtakarítás szellemi fegyelem, és Isten minden kegyelmet megad neked, amire szükséged van a kemény lépések megtételéhez.

Ne csak a mái napért élj! Tanulj meg mindent, ami csak szükséges ahhoz, hogy képes legyél félretenni valamennyi pénzt a jövőre. Ez Isten útja a dolgok elvégzéséhez. Amikor figyelmen kívül hagyod Isten alapelveit, akkor pénzügyi feszültséget kérsz.

Amikor Isten szerint cselekszel, az mindig beválik.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Mi tart vissza attól, hogy képes legyél a bevételednek egy részét félre tenni?
  • Milyen módon van jelen az „élj a mának” gondolkodásmódod az anyagiakkal kapcsolatban?
  • Miként láttad, hogy Isten gondot viselt rád, amikor azzal tisztelted őt, hogy először tizedet fizettél, aztán félre tettél, és utána költötted a pénzed?

 *(Daily hope by Rick Warren, 2020.01.20.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása