Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Négy ok, hogy ne add fel

2023. december 05. 03:00 - papk

long-road-2088269_640.jpg

Nem a látható bajokra nézünk; inkább a nem látható dolgokra szegezzük tekintetünket. 2Korinthus 4,18 (NLT fordítás)

Ha a figyelmed a jelenre irányul – ha csak a jelenlegi nehézségeidre vagy fájdalmaidra gondolsz –, akkor teljesen természetes lenne, ha fel akarnád adni.
De ha az örökkévalóság szemszögéből nézed a dolgokat, akkor képes leszel folytatni, bármi történjék is.
Ezért soha nem adjuk fel. Bár testünk elenyészik, a szellemünk minden nap megújul. Mert a jelenlegi gondjaink jelentéktelenek és nem tartanak sokáig. Mégis olyan dicsőséget hoznak számunkra, amely messze felülmúlja azokat, és ami örökké tart! Tehát nem a most látható bajokra nézünk; inkább a nem látható dolgokra szegezzük tekintetünket.” (2Korinthus 4:16-18 NLT fordítás)

Ez a rész négy okot említ, hogy érzelmileg erősek tudjunk maradni és soha ne adjuk fel a küzdelmet:

Soha nem adjuk fel, mert „lelkünk minden nap megújul”.  Arra még csak gondolni sem mernénk, hogy egy egész héten át ne együnk semmit, viszont vannak, akik egy teljes hétig ki sem nyitják a Bibliájukat. Ezzel megfosztják a lelküket a legszükségesebb tápláléktól! Ha minden nap meg akarod újítani a lelkierődet, akkor olvasd Isten Igéjét.

Soha nem adjuk fel, mert „jelenlegi gondjaink jelentéktelenek és nem tartanak sokáig”. A problémák nem állandóak – ahogy jönnek, el is múlnak. Még ha olyan problémáink vannak is, amelyek egész életünkben kísérnek, azok is csak jelentéktelenek ahhoz képest, hogy több milliárd évet töltünk majd a mennyben. Tudjuk, hogy a földi életünk problémái átmenetiek,  és Istennek hosszú távú tervei vannak velünk.

Soha nem adjuk fel, mert tudjuk, hogy problémáink „olyan dicsőséget hoznak számunkra, amely messze felülmúlja azokat, és ami örökké tart!” Isten mindent felhasznál az életünkben – még a nehéz dolgokat is –, hogy felkészítse jellemünket az örökkévalóságra. A Róma 8,28 ezt mondja: „Tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javára munkálkodik, akik szeretik őt, akiket az ő szándéka szerint hívott el” (NIV fordítás).

Soha nem adjuk fel, mert „a nem látható dolgokra szegezzük tekintetünket”. Ha olyan dolgokra nézünk, amelyek örökké tartanak, akkor meg tudjuk futni a versenyt, mert hosszú távon gondolkodunk és figyelmünk az örökkévalóságra irányul.

Te mit helyezel a középpontba ma? Ahelyett, hogy a problémáidra néznél, kezdj újra Jézusra nézni. És ne add fel!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen érzés tölt el, amikor összehasonlítod a jelenlegi gondjaidat azzal, hogy az örökkévalóságban több milliárd évet fogsz eltölteni?
 • A Biblia tanulmányozásán kívül milyen dolgok segíthetnek még abban, hogy az örökkévalóságot tudd szem előtt tartani?
 • Olvasd el a Zsidók 12,2-t. Mi az az öröm, ami Jézusra várt és segített neki kitartani? 

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.28.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten a tenyerébe véste a nevedet

2023. július 14. 03:00 - ReveSz

"Meg tud-e feledkezni egy anya csecsemőjéről ? Tudja-e nem szeretni a gyermeket, akit szült? De ha még ez lehetséges lenne is, én akkor sem feledkeznék meg rólad! Nézd, a tenyerembe véstem a nevedet." (Ézsaiás 49:15-16 NLT)

 Two Cut Hands Representing Jesus Stock Photo - Download Image Now - Jesus Christ, Scar, Religion - iStock

Ahogy egy anya nem felejtheti el gyermekét, úgy Isten sem felejt el téged.

Elhagyott a házastársad vagy a szüleid? Isten soha nem fog elhagyni.

Elutasítottak azok, akikben a legjobban bíztál? Isten soha nem fog elutasítani.

Elhagytak azok, akikkel együtt kellett volna élned az életedet? Isten soha nem fog elhagyni.

Amikor ezek közül a fájdalmas tapasztalatok közül bármelyiken keresztülmész, kísértésbe eshetsz, hogy azt hidd, Isten elfelejtett téged. De ez lehetetlen! Azért teremtett téged Isten, hogy szeressen. Ő a szeretete tárgyának teremtett.

Sőt, tudtad, hogy Istennek a tenyerébe van vésve a neved? A Biblia ezt mondja az Ézsaiás 49:15-16-ban: "Meg tud-e feledkezni egy anya csecsemőjéről ? Tudja-e nem szeretni a gyermeket, akit szült? De ha még ez lehetséges lenne is, én akkor sem feledkeznék meg rólad! Nézd, a tenyerembe véstem a nevedet." (NLT)

Mikor vésődött be a tenyerébe a neved? A kereszten. A szögekkel átszúrt kezein és kinyújtott karjain mutatta meg, mennyire szeret téged. Annyira szeret, hogy az már fáj! Annyira szeret, hogy inkább meghalt, minthogy nélküled éljen. Örökké tartó szeretettel szeret téged.

A mennyben senkinek sem lesznek sebhelyei, csak Jézusnak. Minden sebhely, amit a kereszten szerzett, ott lesz a testén. Hogy miért? Mert mindig emlékezni akar arra, hogy mennyire szeret téged.

Amikor nem érted, hogy mi történik az életedben, emlékezned kell erre: lehet, hogy nem tudod, mi a megoldás egy adott helyzetben, nem mindig tudsz válaszolni a kérdésekre, vagy nem fogsz dolgokra magyarázatot kapni, de Isten jelenléte és szeretete ott lesz mindig az életedben. Amikor nehezebb időszakok jönnek az életed során, ebbe az ígéretbe kell kapaszkodnod.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Amikor nem érted, hogy mit tesz Isten, hogyan segít az, hogy tudod, Isten útjai "messze felülmúlnak minden elképzelést" (Ézsaiás 55:8)?
 • Elég neked Isten jelenléte, amikor nem tudod, miért mész át szenvedésen? Miért igen, vagy miért nem?
 • Kinek van szüksége a környezetedben élők közül arra, hogy hallja, Isten nem feledkezett meg róla? Hogyan tudnád még ma megkeresni őt?


Te hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia azt mondja, csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem tudod kiérdemelni, hogy a mennybe kerülj: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által – és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka –, nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen.” (Ef 2,8-9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

“Drága Istenem, megígérted, ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha elkövettem, Te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz örök otthonodba, a mennybe.

Megvallom, hogy vétkeztem, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye bűneimet, és hiszem, hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és követni akarom Őt a mai naptól kezdve. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.07.)

Szólj hozzá!

Amikor Isten kiválaszt, akkor fel is ken

2023. február 08. 03:00 - ReveSz

 "Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt."

1Thesszalonika 5:24 (Új fordítás)

selective focus photo of person laying hand over the sunset

Isten soha nem kér téged valamire anélkül, hogy megadná, amire szükséged van ahhoz. A felkenés azt jelenti, hogy Isten ellát minden olyan dologgal és képességgel, ami ahhoz szükséges, hogy teljesítsd az általa rád bízott feladatot.

Szeretnéd, ha Isten feltámadásának ereje működne az életedben? Akkor meg kell értened, mit jelent az, hogy Ő felken téged. Tartsd szem előtt a következő néhány dolgot:

1. Amikor Isten azt mondja, hogy tegyél meg valamit, akkor számíthatsz az Ő kenetére. Jézus utolsó megbízatását, amit a tanítványainak adott, szinte lehetetlen volt teljesíteni. Nem volt semmi lehetőség arra, hogy el tudják vinni az evangéliumot a világ minden részére. Ez csakis Isten hatalma által történhetett meg. Isten gyakran ad olyan megbízatást, ami fizikailag lehetetlennek tűnik, de általa mégis lehetővé válik.

"Hűséges az, aki elhív titeket, és meg is teszi." (1Thesszalonika 5:24 NIV)

2.  Isten kenete által a nehéz feladatok könnyebbé válnak. A te erőforrásaid, energiád, tudásod, bölcsességed és képességeid mind korlátozottak – de Isten nincs korlátok közé szorítva. Isten kenetével jobban tudod intézni a dolgokat, tovább tudsz kitartani, és messzebbre jutsz.

"Imádkozom, hogy az ő dicsőséges, korlátlan erőforrásaiból [Isten] belső erővel ruházzon fel benneteket az Ő Szelleme által." (Efézus 3:16 NLT fordítás)

3. Isten kenete által a lehetetlen lehetségessé válik. Az üzleti dolgaidban, a házasságodban, az egészségedben és az emberi kapcsolataidban leküzdhetetlennek tűnő problémákkal fogsz találkozni. Isten azonban egy mindenre képes Atya. Nincs olyan probléma, amit Ő ne lenne képes megoldani, és nincs olyan dolog, amit ne lenne képes megadni.

"Ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges." (Lukács 18:27 NIV fordítás)

4. Isten azért keni fel az életedet, hogy megáldj másokat. Jézus azért jött, hogy megvigasztalja a szenvedőket, a vakokat, a megtört szívűeket és azokat, akik rossz szokások rabjai. És felken téged is, hogy te is megvigasztalj másokat.

"Jézus megérkezett Názáretből, Istentől Szentlélekkel felkenve, tettre készen. Bejárta az országot, és segített az embereken és meggyógyított mindenkit, akit a Gonosz elnyomott vagy legyőzött. Mindezt azért volt képes megtenni, mert Isten vele volt." (ApCsel 10:38 The Message fordítás)

5. Minden új kihíváshoz új erőre van szükséged Istentől.  A Szentlélektől való kenetet nem lehet elraktározni. A mai problémákat nem tudod a tegnapi kenettel megoldani.  A holnapi, a jövő heti és a jövő évi problémáidat pedig biztosan nem tudod majd kezelni a régi kenet segítségével.

Maradj állandó kapcsolatban Istennel, hogy folyamatosan be tudjon tölteni kegyelemmel, szeretettel és erővel. A Jakab 4:2 ezt mondja: "Nincs nektek, mert nem kéritek Istent." (NIV fordítás). Kérd újra Istent, hogy kenjen fel!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Ha hinnéd, hogy Isten meg akarja áldani az életedet, mit kérnél tőle?
 • A saját erődre támaszkodva próbálod elvégezni a feladataidat, vagy Isten erejére támaszkodva? Mi a különbség?
 • Miben látod, hogy Isten felkent – vagyis képessé tett és megadott minden szükséges eszközt – , hogy elvégezd a feladatot, amelyet rád bízott?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.01.) 

Szólj hozzá!

Isten hatalma elűzi a félelmeket

2022. november 15. 03:00 - flependzsi

ship-gcca398af3_1920.jpg

Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt kérdezték: Miféle ember ez? Még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki!” (Máté evangéliuma 8. rész 26-27. - NIV fordítás)

Bármikor, amikor olyan helyzetbe kerülsz, amit nem tudsz befolyásolni vagy irányítani, emlékeztesd magad Isten hatalmára. Ezt hívják Isten dicsőítésének, imádásának, és ez a harmadik ellenszer az élet pusztító viharaival szemben. 

A viharos napokon − amikor az egészséged megromlik, amikor a házastársad hűtlen, vagy amikor a barátaid kritikusak − döntened kell, hogy aggódni fogsz, vagy dicsőíted Istent.

Van egy nagyon jó példa erre az Újszövetségben. Jézus a tanítványaival kihajózik a Galileai tengerre. A Galileai tenger akkoriban - ahogyan most is - egy hatalmas tó volt, így a viharok gyorsan kialakultak ott. Itt is pontosan ez történik.

A Máté evangéliuma 8. rész 24-25. verse ezt mondja: “Hirtelen nagy vihar támadt a tengeren, és a hajót elborították a hullámok. De Jézus aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: 'Uram, ments meg minket, elveszünk!’” 

A hajó hánykolódott, Jézus azonban aludt. Benne békesség volt, Ő nem aggódott. A tanítványok azonban pánikba estek. 

Jézus ezt mondta nekik: “Mit féltek, ti kishitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt kérdezték: Miféle ember ez? Még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki!” (Máté 8, 26-27).

A tapasztalat, amit átéltek tiszteletet ébresztett a tanítványokban Jézus iránt. Elfelejtették egy pillanatra, ki Jézus. De amikor látták, ahogyan megmutatkozik hatalma a természet erői felett, már nem a félelmeikre néztek, hanem Isten nagyságára. Másképp fogalmazva: az, ami történt, Isten imádatára indította őket.

Az imádat által tudod te is elérni, hogy az élet szelei abba az irányba vigyenek, amerre menni akarsz − Jézus felé. A viharos szelek el is sodorhatnak, és az a veszély is fenyegethet, hogy elveszel. Ehelyett engedd, hogy a fájdalom, a megrázkódtatás vagy a stressz viharos szelei Isten irányába sodorjanak, és Őrá irányuljon a figyelmed.

Mitől félsz jelenleg? Bármi is az, ha Jézus veled van a hajóban, életed hajója elsüllyeszthetetlen. Neki hatalma van a természet erői felett − és minden más felett is. 

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tudtak életed eddigi viharai közelebb vinni Istenhez? Milyen esetekben távolítottak el Istentől?
 • Idézz fel egy esetet, amikor láttad Istent, ahogyan megmutatja hatalmát a természet felett. Hogyan reagáltál erre?
 • Mikor fordult elő veled utoljára, hogy tisztelettel teli csodálat ébredt benned Jézus iránt? Milyen körülmények hatására történt ez?

Szeretnéd ma követni Jézust?

A Biblia azt mondja, “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Bízol Istenben, hogy betartja, amit ígért? Mondd el ezt az egyszerű imát: “Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért,  és hiszem, hogy feltámadt. Bízok Jézusban, a megmentőmben, és követni szeretném Uramként a mai naptól fogva. Kérlek, vezesd az életem, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A problémák az örökkévalóságra készítenek fel

2022. október 29. 03:00 - papk

 

„Örülj igazán! Csodálatos öröm áll előtted, még akkor is, ha sok próbát kell kiállnod egy kis ideig. Ezek a próbák megmutatják, hogy a hited valódi. Úgy próbálják meg, ahogy a tűz próbálja és tisztítja meg az aranyat – bár a hited sokkal értékesebb, mint a puszta arany. Ha tehát a hited erős marad a sok megpróbáltatásban, az sok dicséretet, dicsőséget és megbecsülést fog hozni neked azon a napon, amikor Jézus Krisztus megjelenik az egész világ előtt.” 1 Péter 1:6-7 (NLT fordítás)

woman-571715_1280.jpg

A pozitív gondolkodásnál többre van szükséged, hogy túléld ezt a világot. Reményre van szükséged. 

Az 1 Péter 1-ben, a biblia 5 okot nevez meg, amiért reményed lehet Jézus Krisztuson keresztül. Az utóbbi Napi Remény üzenetekben 4 okot említettünk ezek közül:

 • Isten kiválasztott téged, mielőtt te választottad Őt.
 • Isten mindig kegyelemmel és irgalommal bánik veled. 
 • Isten biztosította a jövődet.
 • Isten ereje megvéd téged.

És végül, reménykedhetsz, mert Isten felkészít téged az örökkévalóságra. 

Ennek érdekében Ő mindent felhasznál az életedben – a jót, a rosszat, és a csúnya dolgokat is. Ha ezt  egyszer megérted, értelmet fog számodra nyerni az életed. Nem kérdezed többé, "Uram, miért történik ez?", mert tudod, hogy miért: Ő az örökkévalóságra készít fel téged. 

A Biblia ezt mondja: „Örülj igazán! Csodálatos öröm áll előtted, még akkor is, ha sok próbát kell kiállnod egy kis ideig. Ezek a próbák megmutatják, hogy a hited  valódi. Úgy próbálják meg, ahogy a tűz próbálja és tisztítja meg az aranyat – bár a hited sokkal értékesebb, mint a puszta arany. Ha tehát a hited erős marad a sok megpróbáltatásban, az sok dicséretet, dicsőséget és megbecsülést fog hozni neked azon a napon, amikor Jézus Krisztus megjelenik az egész világ előtt.” 1 Péter 1:6-7 (NLT fordítás). 

Ezek a versek hat igazságot mondanak el a problémákról:

A problémák csak ideiglenesek. Nem tartanak örökké.

A problémák szükségesek. Nélkülözhetetlen részei  annak, hogy felkészítsenek a mennyországra.

A problémák különbözőek. Különböző jellegű, méretű és intenzitású próbákat fogsz megtapasztalni. 

A problémák próbára teszik a hitedet. Úgy építed az izmaidat, hogy erőpróbának teszed ki azokat. Ugyanígy, amikor a hited erőpróbának van kitéve, erősödik. 

A problémák megtisztítják az indítékaidat. Istent sokkal jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Ő a próbákat fogja felhasználni a jellemed formálására. 

A problémák felkészítenek a jutalmadra. A megpróbáltatások, amiken most keresztül mész, nem is hasonlíthatók a jutalomhoz, ami a mennyországban vár rád.

A most tapasztalt gondjainknak nem örülünk. Gyakran még fájdalmat is okoznak. De a Biblia világossá teszi, hogy ezek erősítik a hitedet. A hited pedig kitartást eredményez benned. 

Ezért lehet reménységed, függetlenül attól, hogy mi történik most az életedben.  

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan láttad már, hogy Isten a bajokat, a gondokat a hited megerősítésére használja?
 • Hogyan segíthet a mai üzenet igazságának megértése abban, hogy reménységgel élj?
 • Kinek kell ezt a mai üzenetet hallania a környezetedben? Hogyan fogod megosztani vele?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.22.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása