Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az örökkévalóságban való gondolkodás ereje

2024. február 26. 03:00 - Anika Enikő

 Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.Róma 8,17-18 (GNT fordítás)

Egyszer egy híres, Harvard egyetemi tanulmány közvetlen kapcsolatot mutatott ki a hosszú távú gondolkodás, és a siker között. Kiderült, hogy az emberek minél inkább összpontosítanak a rövid távú haszonra, annál valószínűbb, hogy kudarcot vallanak. Azok, akik az ‘itt és most’-ban való jó érzésre koncentrálnak, sikertelenségre vannak ítélve.

A keresztények számára ennek nyilvánvalónak kell lennie. A  hosszú távon való gondolkodást, örökkévalóságnak nevezzük, és nem csupán 40 vagy 50 évre gondolunk előre, hanem több billió évre előre gondolunk a jövőbe.

Ha az örökkévalóságot szem előtt tartva élsz, akkor a lehető legsikeresebb emberré válsz. Ha hosszútávban gondolkozol, és végiggondolod, hogy Isten mit tartogat számodra az örökkévalóságban, akkor tudod igazán kezelni a pillanatnyi problémákat, amelyek az utadba kerülnek.

Pál apostol Rómaiakhoz írott levele 8.fejezetének 17. és 18. verseiben ez áll: „Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (GNT fordítás)

Ha Krisztus követője vagy, egy napon jutalmat kapsz azért, amit azzal tettél, amit tőle kaptál. Használd a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira, és ezekért a döntésekért jutalomban fogsz részesülni. A fenti versek azt is mondják, hogy jutalmat kapunk a mennyben azért, amit Jézus tett: „Mi is birtokoljuk Krisztussal együtt azt, amit Isten megtartott neki."

Sokminden van, amit várhatsz örömmel a mennyországgal kapcsolatban. A jelenlegi fájdalmaid és problémáid fájhatnak egy ideig – de ez csak egy kis idő az örökkévalósághoz képest.

Nem könnyű hívőnek lenni. Nem könnyű azt tenni, ami helyes. Néha nem könnyű Jézusról beszélni másoknak. Nem könnyű tizedet fizetni. Ám Jézus követése, és a tanításaihoz való engedelmesség előnyei, messze túlmutatnak a fájdalmon, és a kényelmetlenségeken.

Ne csak az azonnali eredményekre, és a jelenlegi problémáidra koncentrálj. Túl sok jó dolog van, ami elé nézünk az örökkévalóságban ahhoz, hogy megelégedjünk és beérjük azzal, hogy csupán rövid távon gondolkodunk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az a konkrét küzdelem, amivel szembe kell nézned, és amely megváltozna, ha az örökkévalóság szemszögéből néznéd?
 • Hogyan használod a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira?
 • Mi lesz fontos számodra, ha az örökkévalóság perspektívájával nézel a világra?

 

Jézus követőjévé válsz-e ma?

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot általa, hanem hogy üdvözítse azt. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,16–18).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával:

„Drága Istenem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy te feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha az imént elmodott imán kersztül, most fogadtad be a szívedbe Jézust, kérlek, hogy írj nekem a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024. 02.19)

Szólj hozzá!

Hogyan mérjék a keresztények a sikert?

2024. január 06. 03:00 - Olajfa

"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni." Zsid 11,6

Inkább valami nagyot próbálok megtenni az életemben, még ha el is bukok, minthogy semmit se tegyek, de azt sikeresen.

Mégis a legtöbb ember az utóbbit választja! Csak sodródnak az életben. Nincsenek céljaik. Nem célozzák meg a holdat, mert attól félnek, hogy nem jutnak el, csak a kerítésoszlopig. Az emberek elfelejtették, vagy soha nem is értették meg, hogy a kudarc nem ugyanaz, mintha valamire képtelenek lennénk. A kudarc az, ha valaki nem hajlandó megpróbálni valamit.

Amikor Kay és én több mint 40 évvel ezelőtt megalapítottuk a Saddleback gyülekezetet, sokszor mondtam a családomnak, hogy ezek a szavak legyenek a sírkövemre írva: "Legalább megpróbálta". Akkor még nem dőlt el, hogy a mi kis gyülekezetünk fennmarad-e vagy sem.

Volt egy nagy célom és látásom. És ha soha nem értem volna el, azt akartam, hogy tudják, "legalább megpróbáltam". Ezt ma már nem írhatom a sírkövemre, mert a terv bevált, Isten kegyelméből. De egy projekt, vállalkozás vagy szolgálat kezdetén nyugodtan mondhatod, hogy "legalább megpróbáltam".

Ez a hit. A félelmeid ellenére is haladsz előre. A Biblia azt mondja a Máté evangéliuma 9. részének 29. versében: "Legyen a ti hitetek szerint". Amikor előre haladsz és megmutatod Istennek, hogy hajlandó vagy bízni benne az ismeretlennel együtt is, te döntöd el, hogy Isten mennyire áldja meg az életedet.

Az élet egy maraton. Az emberek nem azért futnak maratont, hogy első helyezést érjenek el. A több ezer futó közül csak egy ember szerezheti meg az első helyet. Azért futnak maratont, hogy célba érjenek és elmondhassák: "Megpróbáltam, megcsináltam."

A legtöbb dologban nem leszel első az életben, ahogy én sem. Ami igazán számít, az a következő: erős hajrával fejezted be a versenyt, vagy túl hamar abbahagytad, esetleg életed utolsó részéig csak ellavíroztál? Keményen és gyorsan futottál Jézus Krisztusért egészen addig a napig, amíg haza nem vitt?

A Zsidókhoz írt levél 11. részének 6. verse azt mondja: "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni". A hit azt jelenti, hogy megpróbálod. Kitűzöl egy célt, kockázatot vállalsz és keményen dolgozol. Az, hogy eléred-e a célodat, vagy legyőzöd-e az nehézséget, lényegtelen.

Ha Isten dicsőségére próbálsz megtenni valamit, nem kell kudarcként tekintened rá, bármi is történjék. Ha hittel teszel valamit, máris sikeres vagy.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • A győzelem elérése a legfontosabb számodra, vagy az, hogy valamin keményen dolgozz? Miért?
 • Mit jelent az, hogy próbálsz valamit tenni Isten dicsőségéért?
 • A legtöbb célt nem nagy tettekkel, hanem apró, mindennapi, következetes, fegyelmezett cselekedetekkel lehet elérni. Hogyan alkalmazod a fegyelmezettséget, miközben egy célért dolgozol?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.12.30.)

Szólj hozzá!

A legnagyobb sikereid az engedelmesség után várnak!

2023. október 29. 03:00 - BlaZsu

halasz.png„Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5 NLT fordítás)

Néha mindannyian kudarcot vallunk a munkánkban. Innen úgy a legegyszerűbb felállni, ha meghozzuk a döntést, hogy engedelmeskedünk Istennek.

Képzeld el a következőket: Isten valami olyat kér tőled, ami logikátlannak és ostobaságnak tűnik. Sem anyagilag, sem a kapcsolataid szempontjából, sem érzelmileg nincs értelme. S ami még rosszabb, halálra rémít.

De Isten azt mondja, hogy tedd meg. Ekkor döntened kell! Engedelmeskedsz Istennek, vagy a saját utadat járod.

Az elmúlt napokban egy ilyen történetet vizsgáltunk meg a Bibliából. A Lukács evangéliuma 5. fejezetében Simon Péter egész éjjel halászott, de semmit sem fogott. Az első századi halászok számára ez komoly kudarc.

De Jézus arra járt, és Péter csónakját használta fel arra, hogy onnan tanítsa az embereket. Ezután Jézus azt mondta neki: „Most pedig menj ki oda, ahol mélyebb a víz, vesd ki a hálódat hogy halat fogj!" (Lk 5,4 NLT fordítás)

Jézus megmondta Simon Péternek, hogy mit kell tennie - és ezután Péternek el kellett döntenie, hogy engedelmeskedik-e.

Jézus utasítása értelmetlennek tűnt. Hiszen egész éjjel halásztak, és semmit sem fogtak! Akkor miért mondta Jézus Péternek, hogy menjen ki újra – ráadásul a mélyebb vízre? Igaz, a mély vízben van a legtöbb hal, de ott van a legnagyobb kockázat is.

És nincs hit kockázat nélkül.

Simon Péter úgy döntött tehát, hogy engedelmeskedik? „Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5 NLT fordítás).

Simon Péter azt tette, amit Jézus mondott neki. Nem azért, mert jó ötletnek találta, vagy mert ez a szokás ilyen esetekben, hanem mert Isten parancsolta, hogy tegyen így. Nem vitatkozott, nem habozott.

Engedelmessége miatt Isten nagyobb sikert adott Péternek és társainak, mint amiről álmodni mertek volna. A Biblia szerint Isten annyi halat adott nekik, hogy szakadoztak a hálóik, és más halászok segítségét kellett kérniük.

De mindez nem történt meg addig, amíg Simon Péter nem engedelmeskedett Jézusnak annak ellenére, hogy teljesen értelmetlennek tűnt.

Mit kért tőled Isten, amit nem teszel meg? Lehetetlennek tűnik? Nincs sok értelme pénzügyi szempontból? Azt mondja neked, hogy „menj a mély vízbe”, kockáztass? Nem számít, hogy mekkora ostobaságnak tűnik, amit kér. Isten azt akarja, hogy vállalj kockázatot és engedelmeskedj neki!

Te döntesz! Maradsz a sekély vízben, ami biztonságos, vagy bemész a mély vízbe, ahol a halak vannak. Elég, ha engedelmeskedsz, Isten gondoskodik a többiről. A legnagyobb sikereid az engedelmesség túloldalán várnak!

Tehát, engedelmeskedsz?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Könnyebben vagy nehezebben engedelmeskedsz Istennek, ha épp akkor kér valami nehéz feladatot tőled, amikor kudarcot vallottál?
 • Miért kérne téged Isten arra, hogy vállalj kockázatot, amikor épp a sebeidet nyalogatod egy kudarc után?
 • Mire kért téged Isten, amiben, úgy érzed, nem tudsz engedelmeskedni? Milyen lépést tehetsz meg ma, hogy közelebb kerülj az engedelmességhez?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.22.)

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hullámvölgyben van a karriered? Hívd be Jézust a hajódba

2023. október 28. 03:00 - R.K.A.

„Minden, amit teszel vagy mondasz, az Úr Jézus nevében történjék, hálát adva általa az Atya Istennek.” (Kol 3,17 GNT fordítás)
2023_10_21_kep.jpg

Gondolkodtál már azon, hogy Isten miért nem áldja meg a munkádat?

Hogy miért küzdesz azzal, hogy kiteljesedj a karrieredben?

A válasz nagyon egyszerű lehet. Talán még soha nem hívtad meg Istent, hogy vezessen a napi munkádban.

A Lukács evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, hogy Simon Péter és halász társai egy hosszú éjszaka után, amikor egyetlen halat sem fogtak, tisztogatták a hálóikat. Ekkor Jézus belépett az egyik hajójukba. Egy ideig a hajóból tanította az emberek sokaságát - majd megmondta Péternek, hogy hová vesse ki a hálóját.

Péter vonakodva végrehajtotta, amit Jézus mondott neki, a többit pedig már Isten tette hozzá. Olyan sok halat fogtak, hogy a hálóik szakadozni kezdtek, és segítségre volt szükségük, hogy az összes halat be tudják húzni a hajóba.

Miben különbözött a két időszak: amikor sokáig semmit nem tudtak fogni, és az a pillanat, amikor olyan sok halat fogtak, hogy alig tudtak megbirkózni vele?

Ugyanaz volt a tó, ugyanaz volt a hajó, ugyanazok voltak a hálók, ugyanazok voltak a halászok, sőt, a halak is ugyanazok voltak. A különbség az üres hálók és a bőség között Jézus jelenléte volt a hajóban.

Jézus megváltoztatta a játékszabályokat. Többé már nem egyedül halásztak - Isten is az ő hajójukban evezett.

Mi a te hajód? Mindaz, ami a megélhetésedet biztosítja.

Ha azt akarod, hogy Isten megáldja a munkádat, akkor meg kell hívnod Őt, hogy legyen része benne.

Ez nem egyenlő az üdvösséggel. Sok olyan embert ismerek, akinek Jézus benne van az életében, de nem része a munkájának. Ahhoz, hogy Jézust a hajódba hívhasd, neki kell szentelned a karrieredet.

Amikor Simon Péter és társai ezt tették, Isten több halat adott nekik, mint amennyit elbírtak.

Hogyan jutottak el ezek az emberek a nincstelenségtől a jólétig? Úgy, hogy engedték, hogy Jézus használja a hajójukat a szolgálatában.

Isten azt akarja, hogy te is ugyanezt tedd. Ne azt kérd Istentől, hogy tegyen téged sikeressé azért, hogy majd a karriereddel szolgálhasd őt. Tedd éppen az ellenkezőjét. Mondd Istennek: „Küszködöm a karrieremmel, de mindenemet átadom Neked, amim csak van, hogy használd.”

Ekkor Isten csodát tesz az életedben.

A Biblia azt mondja: „Minden, amit teszel vagy mondasz, az Úr Jézus nevében történjék, hálát adva általa az Atya Istennek.” (Kol 3,17, GNT fordítás).

A minden mindent jelent, beleértve a karrieredet is.

Lehet, hogy most épp egy gödör mélyén vagy, és minden lehetőséget számba veszel, hogy helyreállítsd a karriered. Költözést, új munkahelyet vagy teljes karrierváltást fontolgatsz. Talán valóban erre van szükség.

De először kérd meg Jézust, hogy vegye át az irányítást a hajód felett. Kötelezd el magad, hogy a munkádat Isten dicsőségére használod.

Azután figyeld, ahogy Jézus csodát tesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért hajlamosak az emberek azt gondolni, hogy bizonyos hivatások - különösen a lelkészeké és a misszionáriusoké - spirituálisabbak, mint mások?
 • Hogyan nézne ki, ha a karrieredet Isten szolgálatának szentelnéd?
 • Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a karrieredet Isten szolgálatának szenteld?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mit tanítanak nekünk a tehenek az elmélkedésről?

2023. június 24. 03:00 - Szíj Melinda

cows-7019167_1280.jpg„Ez a törvénykönyv legyen mindig az ajkaidon, elmélkedj róla éjjel és nappal, és ügyelj arra, hogy megtartsd mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor virágzó és sikeres leszel.” (Józs 1,8 NIV fordítás)

Emlékszem, amikor kiváló prédikációkat és mélyen szántó bibliatanításokat hallgattam, egyre azon tűnődtem, vajon hogyan talált rá az igehirdető az igazság megannyi remekbe szabott morzsájára Isten Igéjében. Ezért is írtam meg az első könyvemet több mint 40 évvel ezelőtt, hogy segítsek a magamfajta embereknek. A Rick Warren bibliatanulmányozási módszerei c. könyv a bibliatanulmányozás 12 módszerét öleli fel 3 fejezetben, többek között például az összefoglaló módszert, az aktuális téma szerinti módszert és az igeversről igeversre módszert.

Az egyik kedvencem az áhítatos bibliatanulmányozási módszer, amelyet ha egyetlen szóval kellene jellemeznem, azt mondanám  „meditálás”. Sokak számára - akik a keleti illetve a New Age vallásokhoz kötik - a „meditál” szó pejoratív kicsengésű. Amikor keresztények a meditációra gondolnak, törökülésben ülő embereket látnak maguk előtt, amint a köldöküket takaró gyolcsot szemlélik.

Ez lehet keleti vagy buddhista meditáció, de semmi esetre sem keresztény elmélkedés. A Biblia 29 alkalommal említi a „meditál” (elmélkedik) kifejezést a „New International Version” (NIV) fordításban, hogy szemléltesse egy hívő életét. Isten egyértelmű akarata, hogy elmélkedjünk.

Megígéri nekünk, hogy ha elmélkedünk a Szentíráson, áldása nem marad el. Józsué könyvének 1. részében a 8. versben ezt olvassuk: „Ez a törvénykönyv legyen mindig az ajkaidon, elmélkedj róla éjjel és nappal, és ügyelj arra, hogy megtartsd mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor virágzó és sikeres leszel” (NIV fordítás).

Mi módon teheted ezt? Keress rokon értelmű szót az elmélkedés kifejezésre, és rábukkansz majd a „kérődzés” szóra mint szinonimára. Valószínűleg nem ismered ezt a szót, hacsak nem vagy mezőgazdász. Kérődzésen azt értjük, ahogyan a tehén „rágódik” a táplálékán amikor ismétlődő jelleggel forgatja azt a szájában.

Íme, ahogy ez működik: a tehenek lelegelik a füvet, megrágják, majd onnan a táplálék a gyomrukba jut. Ott a gyomorban aztán emésztődik tovább és magába szív minden ott található savat és vegyületet. Azután egy idő múlva ez a félig megemésztett táplálék újra visszakerül a tehén szájába és az állat újra megrágja azt egy kis friss fűvel együtt.  Ez a folyamat ismétlődik újra és újra, és a tehén így minden gramm táplálékot kinyer a fűből.

A bibliai elmélkedés is valami ehhez hasonló, csak éppen ez a gondolatok emésztésének a folyamata. Isten azt akarja, hogy a lelki-szellemi tápláléknak minden grammját magunkhoz vegyük az Igéjéből. Azt akarja, hogy rágódjunk rajta, emésszük meg, és aztán rágódjunk rajta tovább.

Tégy egy próbát ma! Ne csak olvasd Isten Igéjét, hanem szánj rá időt, hogy rágódsz rajta; meditálsz rajta.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Van egy megszokott helye, ideje és folyamata annak, amikor Istennel időt töltesz? Hogyan tud az elmélkedés javítani az Istennel töltött csendes időd minőségén?
 • Mit jelent számodra „virágzónak” és „sikeresnek” lenni, ahogy Józsué könyvében olvashattuk? Mit gondolsz, Isten szerint mivel egyenlő a siker?
 • A Szentírás mely részén fogsz ma elmélkedni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.17.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása