Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Adj ki mindent magadból!

2024. március 06. 03:00 - daniella_89

27752-suffering-man_1200w_tn.jpg

"Elsorvasztotta bőröm és húsom. Összetörte a csontjaimat. Ostrom alá vett, körbekerített gyötrelemmel és szorongással. Sötétségbe temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT fordítás)

 Mindannyian keresztülmegyünk olyan időszakon, mikor úgy tűnik, darabokra hullik az életünk. Elveszítjük a munkánkat. Egy kapcsolatunk szétesik. Valaki meghal. Az egészségi állapotunk romlik. Ezekben az időkben megkísért minket a gondolat, hogy Isten magunkra hagyott minket - de ez nem így van! Jeremiás próféta ugyanebben a cipőben járt, mikor a Jeremiás Siralmait megírta. Országa, Júda átvészelt egy gazdasági válságot, és idegen ellenség tartotta terrorban. Elképesztő embertelenségeket látott, amelyeket népe ellen követtek el. Az embereknek nem volt munkájuk, s ő látta őket éhen halni.

Hogyan kezdte Jeremiás? Elmondta Istennek, mit érez:  "(Isten) elsorvasztotta bőröm és húsom. Összetörte a csontjaimat. Ostrom alá vett, körbekerített gyötrelemmel és szorongással. Sötétségbe temetett, mint a régen meghaltakat... Bár sírok és kiáltok, Ő elzárkózik imádságom elől." (Jeremiás siralmai 3,4-6,8 NLT fordítás) Jeremiás úgy érezte, Isten elfelejtette őt, és nem hagyta figyelmen kívül ezt az érzést. Nem szépítette a helyzetet. Elmondta Istennek, mi van a szívében. Jeremiás öt fejezetet szentelt annak, hogy feltárja Isten előtt, mit gondol a helyzetről. Azt mondta Istennek: „Ez így nagyon nincs rendben!" Miért akarta Isten, hogy ilyesmit olvassunk a Bibliában? Azt akarja, hogy tudd: ő tudja kezelni a haragod, a panaszkodásod és a szomorúságod. Jeremiás egy egész könyvet írt, így engedve ki magából a gőzt. Ha Isten elég hatalmas ahhoz, hogy kezelje Jeremiás fájdalmát, akkor elég hatalmas arra is, hogy a tiédet kezelni tudja. Ha elfojtod az érzelmeidet, azzal csak magadnak ártasz. Tönkreteszi a gyomrodat. Öntsd ki inkább a szívedet Istennek!

Mikor a gyermekeim kicsik voltak, hisztiztek olykor, de emiatt egy kicsit sem szerettem őket kevésbé. Arra gondoltam, hogy még éretlenek. Még nem tudják, amit én már igen. Isten nem szeret téged kevésbé, mikor dührohamot kapsz. Ő nem tartozik neked magyarázattal, de sosem ijed meg attól, amit mondasz neki. Mondd el neki, hogy érzel! Az őszinteséged és a felé való alázatod lesz a gyógyulásod kezdete.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van olyasmi az életedben, amiről félsz Istennel beszélni?
 • Miért nehéz néha őszintének lenni Istennel a küzdelmeinkkel kapcsolatban?
 • Próbálj meg írni egy levelet Istennek a küzdelmeidről. Hogyan segít neked az, hogy ezeket papírra veted? Mit tudsz elmondani Istennek könnyebben írásban, mint szóban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.02.28)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szeretet Istene az igazságosság Istene

2024. január 14. 03:00 - FodorImi

justice.jpg

„Soha ne álljatok bosszút magatokért, hanem bízzátok Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr«.”  (Róm 12,19 – ESV fordítás)

Az élet nem igazságos. Isten soha nem mondta, hogy az lenne!

Az élet azért igazságtalan, mert bűn van a világban. Jézus azért jött, hogy helyrehozza a dolgokat, és egy napon helyre is jönnek. De most, néha a rossz emberek boldogulnak. Néha a jó emberek szenvednek. Néha ártatlan embereknek esik bántódásuk.

Ha téged faji, kulturális, nyelvi vagy nemi hovatartozásod miatt diszkrimináltak, ha bántalmaztak, ha zaklattak vagy rosszul bántak veled - ez összetöri a szívemet, és sajnálom, hogy fájdalmat okoztak neked.

Mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk azért, hogy az igazságtalanságot helyrehozzuk. Van azonban valami, ami még fontosabb, mint az igazságtalansággal kapcsolatos érzéseim. Az, ahogyan Isten érez az igazságtalanság iránt. Isten lát minden sérelmet az életedben, és őt is elszomorítja az igazságtalanság.

Amikor valaki megkérdezi tőlem: „Hol volt Isten, amikor a fiad meghalt?” Azt mondom: „Ugyanott volt, ahol akkor is, amikor az Ő Fia meghalt – gyászolt az emberek embertelensége miatt.”

Akkor miért nem állította meg? Isten meg tudta volna állítani a világ összes gonoszságát, csak úgy. De ez azt jelentené, hogy elveszi tőlünk a választás szabadságát.

Isten talán nem állítja meg a szenvedést, de Isten nyilvántartást vezet. A Biblia azt mondja, hogy a könnyeidet egy üvegben gyűjti (Zsoltárok 56:9.) A Biblia azt is mondja: „Soha ne álljatok bosszút magatokért, hanem bízzátok Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr«.” (Róma 12,19 – ESV).

Mivel Isten szerető Isten, ezért Ő az igazságosság Istene is. Ha hagyná, hogy a gonosz bántalmazza gyermekeit, és nem szolgáltatna igazságot, az szeretetlenség lenne.

Mivel Isten az igazságot keresi, nem kell az életedet azzal töltened, hogy a sérelmekbe kapaszkodsz. Valójában Isten nem akarja, hogy életed egyetlen másodpercét is haragra pazarold, megtorlásra vagy bosszúra. Ez csak a keserűség mérgével tölt el téged. Ne pazarold az életedet keserűségre!

Ha valakik 10 évvel korábban megbántottak, és most is ragaszkodsz a megbántottsághoz és keserűséghez, azzal megengeded, hogy még mindig bántsanak téged. Ostobaság ezt tenni! Csak akkor tudnak továbbra is még több fájdalmat okozni neked, ha úgy döntesz, hogy keserű maradsz. El kell engedned.

A késleltetett igazságszolgáltatás nem megtagadott igazságszolgáltatás. Isten nagyon is tudatában van annak, hogy mit tettek veled az emberek, és eljön a számonkérés napja.

Bízol benne? Ha igen, akkor el fogod engedni. Add át a bántalmadat Jézusnak, és engedd, hogy ő rendezze a számlát.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Ki a jobb az gazságszolgáltatásban, te vagy Isten? Miért.
 • Mit gondolsz, miért ad Isten minden embernek szabadságot, hogy őt válassza - vagy ne őt válassza?
 • Milyen sérelemhez ragaszkodtál, amit ma át kell adnod Istennek?

(*Daily Hope by Rick Warren – 2024.01.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Fájdalmad gyakran megmutatja Isten szándékát

2023. november 07. 03:00 - gerbeaud

"[Isten] megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban... Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk." (Pál második levele a korinthusiakhoz 1, 4, 6)

A fájdalmad gyakran feltárja számodra Isten szándékát. Isten soha nem pazarolja el fájdalmat!

Ha már átéltél egy fájdalmat, Isten azt akarja, hogy segíts azoknak, akik ugyanilyen fájdalmat szenvednek el. Ő, fel tudja használni arra a problémáidat, hogy másokért való szolgálatot adjon neked. Sőt, talán éppen az, amit legjobban szégyellsz, vagy amiért a legjobban neheztelsz, az válhat legnagyobb szolgálatoddá.

Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki csődhelyzetben van, mint az, aki maga is kijött a csődből? Ki tudna jobban segíteni a függőséggel küzdőnek, mint az, aki maga is megküzdött függőségével? Ki tudna jobban segíteni annak, aki elvesztette gyermekét, mint az, aki maga is elvesztette gyermekét?

Azt, ami a legjobban elkeserít, Isten pont azt akarja jóra fordítani - a te életedben és mások életében is.

A Biblia azt mondja: "[Isten] megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban... Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk" (2Kor 1,4, 6).

Azt nevezzük megváltó szenvedésnek, amikor Isten mások javára használja fel a te átélt fájdalmat.

Jézus is ezt tette amikor meghalt a kereszten, mert ő nem érdemelte meg a halált. Ő, a te érdekedben szenvedte el ezt a fájdalmat. Azért szenvedett, hogy téged megszabadítson a bűntől, és, hogy te a mennyországba kerülj.

Életedben megjelenő nehézségeknek, fájdalmaknak és szenvedéseknek sok oka van.

Néha, rossz döntéseiddel te magad idézed elő őket. Például elbizakodsz és olyan dolgokat vásárolsz, amiket nem engedhetsz meg magadnak; aztán mélyen eladósodsz, és végül talán elveszíted a házadat. Ebben a helyzetben nem mondhatod: "Istenem, miért hagytad, hogy elveszítsem a házamat?". Nem hibáztathatod Istent saját rossz döntéseidért.

De vannak olyan szenvedések, amikben te ártatlan vagy. Mások által okozott fájdalmak, és mások ostobasága, bűnei is meg tudnak sebezni téged.

Azonban nem számít, mi a fájdalmad forrása, Isten meg tudja gyógyítani őket. Ő átvezethet a szenvedés időszakán, és aztán, amikor már túl vagy a szenvedésen, a megtapasztalást mások segítésére tudod használni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mikor vontad kérdőre Istent, vagy tűnődtél el azon, hogy miért hagyja, hogy szenvedj?
 • Gondolj egy fájdalmas időszakodra! Hogyan tudod felhasználni ezt a tapasztalatot arra, hogy másokon segíts?
 • Mit gondolsz, miért nem mindig tárja fel Isten előttünk minden szándékát? Hogyan kellene reagálnunk, amikor nem tudjuk, hogy miért szenvedünk?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.10.31.)

Szólj hozzá!

Hogyan vállaljunk közösséget a szenvedésben?

2023. július 26. 03:00 - Olajfa

"Azáltal engedelmeskedtek igazán a Krisztus törvényének, ha egymást segítitek a bajokban." Gal 6,2 (NCV fordítás)

A keresztények sokat beszélnek a közösségről. De ez a szó különböző dolgokat is jelenthet, kezdve az istentisztelet előtti egyszerű köszönéstől a közös szolgálatig egy missziós úton. Ám a legmélyebb módja a közösségnek a szenvedésben való közösség, amikor vállalod annak kockázatát, hogy megosztod valaki mással a fájdalmadat.

A szenvedésben való közösségben Isten arra használja a fájdalmadat, hogy közelebb kerülj másokhoz. Ha ezt megengeded, a fájdalom elmélyíti a mások iránti szeretetedet. A szenvedés éretté, érzékennyé tesz és átformál. Én már láttam, ahogy a legmakacsabb, legegocentrikusabb emberek átváltoztak szerető, nagylelkű személyekké életük nagy tragédiája után, mert úgy döntöttek, hogy megosztják másokkal a fájdalmukat és elhordozzák másokét.

Amikor fiunk, Matthew meghalt, tudtuk, hogy a statisztikák nem jók a házasságunkra nézve. A gyermeküket elvesztő párok közel egyharmada válik el. Ezért mi nagyon tudatosan dolgoztunk a házasságunk ápolásán. Kegyelmet gyakoroltunk egymás felé. Úgy döntöttünk, hogy nem ítéljük el egymás érzéseit. És mivel ezt tudatosan így tettük, a szenvedésben való közösségünk közelebb hozott egymáshoz minket.

A galatákhoz írt levél 6. részének 2. verse azt mondja, "Azáltal engedelmeskedtek igazán Krisztus törvényének, ha egymást segítitek a bajokban." (NCV fordítás) Mi a Krisztus törvénye? Jézus azt mondja nekünk "Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!" (Máté 29,32 NLT fordítás) Amikor másoknak segítesz fájdalmadban, szenvedésedben és gondjaidban - amikor belépsz a szenvedésben való közösségbe- akkor engedelmeskedsz Krisztus azon törvényének, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat.

Sok ember úgy gondol a szeretetre, mint a csokira, a rózsákra és szerelmes dalokra. De az igazi szeretet a másik ember javát szolgálja. A szeretet ápolja a fizikai sebeket. A szeretet lenyírja egy özvegy gyepét. A szeretet csendben ül valakivel, aki éppen gyászol. Az igazi szeretet cselekszik. Az igazi szeretet munkálkodik. És ha hagyod, a fájdalom megtanít, hogyan szeress igazán.

Ha részt akarsz venni mások szenvedésében, akkor te magadnak is sebezhetőnek kell lenned. Kockázatot kell vállalnod azzal, hogy megosztod valakivel az érzéseidet és hagyni Istennek, hogy a fájdalmadat felhasználva közelebb vonjon másokhoz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért kockázatos sebezhetőnek lenni és megosztani másokkal a fájdalmaidat?
 • Az igazi szeretet a másik ember javát szolgálja. Honnan tudhatod, hogy a másik javára és nem magad miatt teszel valamit?
 • Mit fogsz tenni ma azért, hogy elérj másokat, akár az ő fájdalmaikon segítve, akár a te sebezhetőségeden keresztül?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.19.)

Szólj hozzá!

Az élet nem igazságos. Isten még mindig jó!

2023. július 22. 03:00 - Anika Enikő

“Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat.” ( 2Kor 1,8-9 NLT fordítás)

Az élet tele van szívfájdalommal. Szenvedünk, magányosnak és csüggedtnek érezzük magunkat, és kritikával kell szembenéznünk. És ez néha igazságtalannak tűnhet – de nem az! Kérdezd meg magadtól: Jézus szenvedett? Volt néha magányos? Elcsüggedt-e amikor kísértés alatt volt? Félreértették és igazságtalanul kritizálták? Igen! Jézus mindenkinél jobban megérti a szenvedést.

Egyikünk sem mentesül a szenvedés, a magány, a csüggedés vagy a kritika alól, mert Isten Krisztus jellemét fejleszti bennünk. Ennek érdekében átvezet minket ugyanazokon a küzdelmeken, amelyeket Jézus is átélt.

Ez azt jelenti, hogy Isten okozza a tragédiákat? Nem, Isten jó. Nem fog rosszat okozni vagy rosszat tenni. De Isten a sötét és stresszes időket jóra is használhatja. Használja őket arra, hogy megmutassa nekünk, hogyan segítsünk másokon, hogy megtanítson bízni benne, és hogy közelebb hozzon minket a többi hívőhöz.

Pál apostol és a körülötte élők ezt igaznak találták.

Pál azt mondja: „Minden nyomorúságunkban megvigasztal, hogy másokat megvigasztalhassunk” (2Kor 1,4 NLT). Aztán Pál tovább magyarázza, hogy ő és társai hogyan tanulnak meg bízni Istenben a nehéz időkben: “Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat.” ( 2Kor 1,8-9 NLT)

Küzdelmeik révén közelebb kerültek Istenhez, de más hívőkhöz is: „Segítesz minket azzal, hogy imádkozol értünk. Akkor sokan adnak hálát, mert Isten kegyelmesen válaszolt oly sok imára a biztonságunkért” (2Kor 1,11 NLT).

Szóval mit kell tenned, ha nehéz időket élsz át?

 • Ne csüggedj el.
 • Ne feledd, Isten veled van.
 • Támaszkodj Isten oltalmára és útmutatására.

Mindannyian élünk át nehéz időket. A Jézusban hívők számára az a különbség, hogy bízunk Isten ígéretében, hogy velünk lesz, szellemi érettségünkben növekszünk, és nehézségeinket jóra fordítja.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Könnyebb elviselni a saját szenvedéseidet, ha tudod, hogy Jézus is szenvedett? Miért vagy miért nem?
 • Miért bízhatsz Istenben?
 • Jelenleg milyen nehézségekkel küzdesz? Milyen gyakorlati lépést tehetsz, hogy közelebb kerülj a többi hívőhöz, hogy átsegítsen ezen a nehéz időszakon?
   

Befogadtad Jézust az életedbe? 

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: „Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16 CSB fordítás).

Készen állsz bízni Istenben, hogy beteljesítse az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Bevallom, hogy bűnös vagyok, és kérlek bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál, hogy befogadd Jézust, kérem, írj nekem a Rick@PastorRick.com címre angolul, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása