Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan vállaljunk közösséget a szenvedésben?

2023. július 26. 03:00 - Olajfa

"Azáltal engedelmeskedtek igazán a Krisztus törvényének, ha egymást segítitek a bajokban." Gal 6,2 (NCV fordítás)

A keresztények sokat beszélnek a közösségről. De ez a szó különböző dolgokat is jelenthet, kezdve az istentisztelet előtti egyszerű köszönéstől a közös szolgálatig egy missziós úton. Ám a legmélyebb módja a közösségnek a szenvedésben való közösség, amikor vállalod annak kockázatát, hogy megosztod valaki mással a fájdalmadat.

A szenvedésben való közösségben Isten arra használja a fájdalmadat, hogy közelebb kerülj másokhoz. Ha ezt megengeded, a fájdalom elmélyíti a mások iránti szeretetedet. A szenvedés éretté, érzékennyé tesz és átformál. Én már láttam, ahogy a legmakacsabb, legegocentrikusabb emberek átváltoztak szerető, nagylelkű személyekké életük nagy tragédiája után, mert úgy döntöttek, hogy megosztják másokkal a fájdalmukat és elhordozzák másokét.

Amikor fiunk, Matthew meghalt, tudtuk, hogy a statisztikák nem jók a házasságunkra nézve. A gyermeküket elvesztő párok közel egyharmada válik el. Ezért mi nagyon tudatosan dolgoztunk a házasságunk ápolásán. Kegyelmet gyakoroltunk egymás felé. Úgy döntöttünk, hogy nem ítéljük el egymás érzéseit. És mivel ezt tudatosan így tettük, a szenvedésben való közösségünk közelebb hozott egymáshoz minket.

A galatákhoz írt levél 6. részének 2. verse azt mondja, "Azáltal engedelmeskedtek igazán Krisztus törvényének, ha egymást segítitek a bajokban." (NCV fordítás) Mi a Krisztus törvénye? Jézus azt mondja nekünk "Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!" (Máté 29,32 NLT fordítás) Amikor másoknak segítesz fájdalmadban, szenvedésedben és gondjaidban - amikor belépsz a szenvedésben való közösségbe- akkor engedelmeskedsz Krisztus azon törvényének, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat.

Sok ember úgy gondol a szeretetre, mint a csokira, a rózsákra és szerelmes dalokra. De az igazi szeretet a másik ember javát szolgálja. A szeretet ápolja a fizikai sebeket. A szeretet lenyírja egy özvegy gyepét. A szeretet csendben ül valakivel, aki éppen gyászol. Az igazi szeretet cselekszik. Az igazi szeretet munkálkodik. És ha hagyod, a fájdalom megtanít, hogyan szeress igazán.

Ha részt akarsz venni mások szenvedésében, akkor te magadnak is sebezhetőnek kell lenned. Kockázatot kell vállalnod azzal, hogy megosztod valakivel az érzéseidet és hagyni Istennek, hogy a fájdalmadat felhasználva közelebb vonjon másokhoz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért kockázatos sebezhetőnek lenni és megosztani másokkal a fájdalmaidat?
 • Az igazi szeretet a másik ember javát szolgálja. Honnan tudhatod, hogy a másik javára és nem magad miatt teszel valamit?
 • Mit fogsz tenni ma azért, hogy elérj másokat, akár az ő fájdalmaikon segítve, akár a te sebezhetőségeden keresztül?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.19.)

Szólj hozzá!

Az élet nem igazságos. Isten még mindig jó!

2023. július 22. 03:00 - Anika Enikő

“Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat.” ( 2Kor 1,8-9 NLT fordítás)

Az élet tele van szívfájdalommal. Szenvedünk, magányosnak és csüggedtnek érezzük magunkat, és kritikával kell szembenéznünk. És ez néha igazságtalannak tűnhet – de nem az! Kérdezd meg magadtól: Jézus szenvedett? Volt néha magányos? Elcsüggedt-e amikor kísértés alatt volt? Félreértették és igazságtalanul kritizálták? Igen! Jézus mindenkinél jobban megérti a szenvedést.

Egyikünk sem mentesül a szenvedés, a magány, a csüggedés vagy a kritika alól, mert Isten Krisztus jellemét fejleszti bennünk. Ennek érdekében átvezet minket ugyanazokon a küzdelmeken, amelyeket Jézus is átélt.

Ez azt jelenti, hogy Isten okozza a tragédiákat? Nem, Isten jó. Nem fog rosszat okozni vagy rosszat tenni. De Isten a sötét és stresszes időket jóra is használhatja. Használja őket arra, hogy megmutassa nekünk, hogyan segítsünk másokon, hogy megtanítson bízni benne, és hogy közelebb hozzon minket a többi hívőhöz.

Pál apostol és a körülötte élők ezt igaznak találták.

Pál azt mondja: „Minden nyomorúságunkban megvigasztal, hogy másokat megvigasztalhassunk” (2Kor 1,4 NLT). Aztán Pál tovább magyarázza, hogy ő és társai hogyan tanulnak meg bízni Istenben a nehéz időkben: “Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat.” ( 2Kor 1,8-9 NLT)

Küzdelmeik révén közelebb kerültek Istenhez, de más hívőkhöz is: „Segítesz minket azzal, hogy imádkozol értünk. Akkor sokan adnak hálát, mert Isten kegyelmesen válaszolt oly sok imára a biztonságunkért” (2Kor 1,11 NLT).

Szóval mit kell tenned, ha nehéz időket élsz át?

 • Ne csüggedj el.
 • Ne feledd, Isten veled van.
 • Támaszkodj Isten oltalmára és útmutatására.

Mindannyian élünk át nehéz időket. A Jézusban hívők számára az a különbség, hogy bízunk Isten ígéretében, hogy velünk lesz, szellemi érettségünkben növekszünk, és nehézségeinket jóra fordítja.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Könnyebb elviselni a saját szenvedéseidet, ha tudod, hogy Jézus is szenvedett? Miért vagy miért nem?
 • Miért bízhatsz Istenben?
 • Jelenleg milyen nehézségekkel küzdesz? Milyen gyakorlati lépést tehetsz, hogy közelebb kerülj a többi hívőhöz, hogy átsegítsen ezen a nehéz időszakon?
   

Befogadtad Jézust az életedbe? 

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: „Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16 CSB fordítás).

Készen állsz bízni Istenben, hogy beteljesítse az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Bevallom, hogy bűnös vagyok, és kérlek bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál, hogy befogadd Jézust, kérem, írj nekem a Rick@PastorRick.com címre angolul, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan változtassuk a szenvedést szolgálattá?

2023. július 21. 03:00 - Mapetso

cliff.jpg"Még ha nyomasztanak is minket a gondok, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van! Mert amikor mi magunk is megvigasztalódunk, bizonyára mi is megvigasztalunk titeket. Akkor türelmesen el tudjátok viselni ugyanazt, amit mi elszenvedünk." 2Kor 1,6 (NLT)

Élete során mindenkinek szembe kell néznie problémákkal és nehézségekkel. Isten neked is megad minden kegyelmet, amire szükséged van a nehéz időszakok elviseléséhez - de azt is szeretné, ha hajlandó lennél felhasználni a tapasztalataidat mások megsegítésére. Isten nem akarja, hogy elpazarold a fájdalmadat!

A Biblia azt mondja: "Még ha nyomasztanak is minket a gondok, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van! Mert amikor mi magunk is megvigasztalódunk, bizonyára mi is megvigasztalunk titeket. Akkor türelmesen el tudjátok viselni ugyanazt, amit mi elszenvedünk." 2Kor 1,6 (NLT)

Tudtad, hogy Isten néha megengedi, hogy más emberek javára éld át a problémáidat? Lehet, hogy azért engedi, hogy átmenj a sötétség, a depresszió vagy a csüggedés időszakán, hogy másokat ugyanazzal a vigasztalással vigasztalhass, amit ő ad neked.  

Valójában a legnagyobb élet-üzeneteid mindig a gyengeségeidből és nem az erősségeidből fakadnak. Ki tudna jobban segíteni egy alkoholizmusból felépülő embernek, mint egy olyan, aki maga is végigjárta a felépülést? Ki tudna jobban segíteni egy válás fájdalmán keresztülmenő valakinek, mint olyasvalaki, aki már kigyógyult a válásból? És ki tudna jobban segíteni egy súlyosan beteg gyermek szülőjének, mint egy olyan másik szülő, aki már átélte ugyanezt a szívfájdalmat? 

Azok a dolgok az életedben, amiket szeretnél megváltoztatni, gyakran éppen azok, amiket Isten arra szeretne használni, hogy segítsen növekedni a lelki érettségben és a szolgálatban. Miközben Isten benned munkálkodik, rajtad keresztül is akar munkálkodni, hogy segítsen másokon. Azok a dolgok az életedben, amiket szeretnél megváltoztatni, gyakran éppen azok, amiket Isten arra szeretne használni, hogy segítsen növekedni a lelki érettségben és a szolgálatban. Miközben Isten benned munkálkodik, rajtad keresztül is akar munkálkodni, hogy segítsen másokon.

A Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha nem adja fel. Mindig reménykedik, és minden körülmények között kitart. A szeretet figyelembe veszi a többi embert. A szeretet mások problémáit és szükségleteit a te problémáiddá és szükségleteiddé változtatja. A szeretet úgy tekint a többi emberre, ahogyan Isten látja őket, és azt adja meg nekik, amire szükségük van, nem pedig azt, amit megérdemelnek.

Jézus is ezt tette. Mindenféle problémát és szégyent elszenvedett, és a keresztre került - nem az ő saját hasznára, hanem a mi üdvösségünkért. Kövesd az ő példáját, és használd a sérelmedet arra, hogy másokon segíts!

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan használta fel valaki egy fájdalmas tapasztalatát arra, hogy segítsen neked hasonló helyzeten átjutni?
 • Mi az a mély sérülés vagy nehézség az életedben, ami a te szolgálatod lehetne más emberek számára?
 • Miért fontos úgy látni másokat, ahogyan Isten látja őket? Mit változtat ez meg a kapcsolataidban?

 

Követni fogod-e ma Jézust?

Isten bebizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: "Mert Isten így szerette a világot: Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Ján 3,16 CSB).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök élet ígéretét? Ha igen, akkor kezdd ezzel az egyszerű imával: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Urat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha éppen most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.14.)

Szólj hozzá!

Isten a tenyerébe véste a nevedet

2023. július 14. 03:00 - ReveSz

"Meg tud-e feledkezni egy anya csecsemőjéről ? Tudja-e nem szeretni a gyermeket, akit szült? De ha még ez lehetséges lenne is, én akkor sem feledkeznék meg rólad! Nézd, a tenyerembe véstem a nevedet." (Ézsaiás 49:15-16 NLT)

 Two Cut Hands Representing Jesus Stock Photo - Download Image Now - Jesus Christ, Scar, Religion - iStock

Ahogy egy anya nem felejtheti el gyermekét, úgy Isten sem felejt el téged.

Elhagyott a házastársad vagy a szüleid? Isten soha nem fog elhagyni.

Elutasítottak azok, akikben a legjobban bíztál? Isten soha nem fog elutasítani.

Elhagytak azok, akikkel együtt kellett volna élned az életedet? Isten soha nem fog elhagyni.

Amikor ezek közül a fájdalmas tapasztalatok közül bármelyiken keresztülmész, kísértésbe eshetsz, hogy azt hidd, Isten elfelejtett téged. De ez lehetetlen! Azért teremtett téged Isten, hogy szeressen. Ő a szeretete tárgyának teremtett.

Sőt, tudtad, hogy Istennek a tenyerébe van vésve a neved? A Biblia ezt mondja az Ézsaiás 49:15-16-ban: "Meg tud-e feledkezni egy anya csecsemőjéről ? Tudja-e nem szeretni a gyermeket, akit szült? De ha még ez lehetséges lenne is, én akkor sem feledkeznék meg rólad! Nézd, a tenyerembe véstem a nevedet." (NLT)

Mikor vésődött be a tenyerébe a neved? A kereszten. A szögekkel átszúrt kezein és kinyújtott karjain mutatta meg, mennyire szeret téged. Annyira szeret, hogy az már fáj! Annyira szeret, hogy inkább meghalt, minthogy nélküled éljen. Örökké tartó szeretettel szeret téged.

A mennyben senkinek sem lesznek sebhelyei, csak Jézusnak. Minden sebhely, amit a kereszten szerzett, ott lesz a testén. Hogy miért? Mert mindig emlékezni akar arra, hogy mennyire szeret téged.

Amikor nem érted, hogy mi történik az életedben, emlékezned kell erre: lehet, hogy nem tudod, mi a megoldás egy adott helyzetben, nem mindig tudsz válaszolni a kérdésekre, vagy nem fogsz dolgokra magyarázatot kapni, de Isten jelenléte és szeretete ott lesz mindig az életedben. Amikor nehezebb időszakok jönnek az életed során, ebbe az ígéretbe kell kapaszkodnod.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Amikor nem érted, hogy mit tesz Isten, hogyan segít az, hogy tudod, Isten útjai "messze felülmúlnak minden elképzelést" (Ézsaiás 55:8)?
 • Elég neked Isten jelenléte, amikor nem tudod, miért mész át szenvedésen? Miért igen, vagy miért nem?
 • Kinek van szüksége a környezetedben élők közül arra, hogy hallja, Isten nem feledkezett meg róla? Hogyan tudnád még ma megkeresni őt?


Te hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia azt mondja, csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem tudod kiérdemelni, hogy a mennybe kerülj: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által – és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka –, nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen.” (Ef 2,8-9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

“Drága Istenem, megígérted, ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha elkövettem, Te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz örök otthonodba, a mennybe.

Megvallom, hogy vétkeztem, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye bűneimet, és hiszem, hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és követni akarom Őt a mai naptól kezdve. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.07.)

Szólj hozzá!

A fájdalmadat formáld bizonyságtétellé!

2023. március 29. 03:00 - Anika Enikő

 

“Mindenben, amit teszünk, megmutatjuk, hogy Isten szolgái vagyunk azáltal, hogy türelmesen elviseljük a bajokat, a megpróbáltatásokat és a nehézségeket.” 2 Kor 6,4 (GNT fordítás)

Gyakran azt gondoljuk, hogy a világot a sikereink nyűgözik le, és az, hogy hogyan élvezzük a jólétünket. De valójában jobban lenyűgözi az embereket az, hogy hogyan kezeljük a viszontagságokat.

Amikor fájdalmat élsz át, a körülötted lévő nem hívő emberek figyelnek téged és arra kíváncsiak, hogy egy keresztény hogyan küzd meg olyan fájdalmakkal, amiket ők is átélnek. Másképp, mint ők?

Az igazság az, hogy nekünk  hívőknek is ugyanolyan fájdalmaink, nehézségeink vannak, mint mindenki másnak; csak éppen a vigasztalást más forrásból kapjuk.

A sikereidtől nem leszel hiteles, hanem sokkal inkább a szenvedéseid tesznek hitelessé. Minél őszintébb és sebezhetőbb vagy az életedben lévő nehézségekkel kapcsolatban, annál erősebben tudsz hatást gyakorolni az emberek életére.

Pál apostol profi volt abban, ahogy a fájdalmát kimutatta. A Korinusiakhoz írt levelének 6.fejezetében, a 4. versben ezt írja: “Mindenben, amit teszünk, megmutatjuk, hogy Isten szolgái vagyunk azáltal, hogy türelmesen elviseljük a bajokat, a megpróbáltatásokat és a nehézségeket.”(GNT ford.)

Az életeddel kapcsolatos leghatásosabb üzenet a legmélyebb fájdalmadból fog születni. A világnak nem arra van szüksége, hogy olyan keresztényeket lásson, akik tökéletesek, vagy akiknek minden sikerül. Valami igazira és hitelesre van szükségük. Látniuk kell azokat a keresztényeket, akik kitartanak akkor is, amikor fáj, és akik hűségesen járnak Istennel szenvedéseik közben is.

Életed minden területe, ahol fájdalmat tapasztaltál, egy bizonyság. Isten segített már neked kijutni egy komoly adósságból? Ez fájdalmas volt, de egyben tanúságtétel is. Isten segített már türelmesen elviselni a krónikus fájdalmat? Ez is egy tanúságtétel. Bármilyen területen, ahol fájdalmat éltél már át és megtapasztaltad Isten segítségét, az bizonyságtétel.

Ne vesztegesd el a fájdalmaidat. Az emberek körülötted azon mennek keresztül, amin már te is keresztülmentél, és szükségük van a segítségedre. Szükségük van a vigasztalásodra és bátorításodra.

A történelem során Isten szeretete nem Jézus tökéletes életében, beszédeiben vagy csodáiban nyilvánult meg, hanem a szenvedésében.

Amikor hűségesen kitartasz a szenvedések közben is, azt Isten fel tudja használni arra, hogy az valakinek az életére nagy hatást gyakoroljon. Valójában a szenvedés idején való kitartásod lehet a legnagyobb bizonyságtételed.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi volt életed három legfájdalmasabb élménye?
 • Mi a három legfontosabb lecke, amit akkor tanultál meg, amikor valami fájdalmon mentél keresztül?
 • Szerinted mi a legjelentősebb különbség a hívők és a nem hívők szenvedése között?

Akarod ma követni Jézust?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben, az Ő Fia, Jézus Krisztus által. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe kerülj: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Efézus 2, 8-9 NIV).

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életedet Jézusnak, akkor kezd ezzel az imával:

„Drága Istenem! Megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden bűnt és rosszat, amit valaha is tettem, Te megbocsátasz, megismerem az életem célját, és egy napon befogadsz örök otthonodba a mennybe.

Bevallom, hogy vétkeztem, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy Te feltámasztottad Őt. A mai naptól fogva bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és Uramként akarom követni Őt. Vezesd életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.03.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása