Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan bánj biblikusan és okosan a pénzeddel

2018. február 23. 03:00 - Anika Enikő

„Vigyázzatok, és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete, nem a vagyonától függ, hogy mennyire gazdag !” ( Lukács 12:15, GNT fordítás)

money-2696228_1280.jpg

A Bibliában van egy történet a Lukács evengéliumának 16:1-13 részében, ami egy gazdag emberről szól, aki megkért egy intézőt, hogy gondot viseljen az ingatlanáról. Amikor megvádolták azzal, hogy rosszul bánik a gazdája pénzével és behívatták, hogy számot adjon sáfárságáról, kieszelt egy tevet. Tudta, hogy el fogja veszíteni az állását és elhatározta, hogy barátokat gyűjt, akik majd gondját viselik, amikor kirúgják. Behívatott mindenkit, akik pénzzel tartozotak a gazdájának és az adósságukat csökkentette; tehát ha valaki 3000 liternyi olivaolajjal volt adós, akkor azt mondta neki, hogy csak feléről készítsenek számlát.

Amikor a gazda meghallotta, hogy mit tett csodálnia kellett a tisztességtelen gazembert, amiért ilyen okos volt.  Mert igaz, az, hogy  akik ehhez a világhoz tartoznak, okosabban bánnak egymással, mint azok, akik a világossághoz tartoznak. " ( Lukács 16:8, GNT fordítás)

A pédázatban Jézus nem magasztalja az intéző becstelenségét, ám nagyra tarja éleseszűségét. Mi az éleselműség? Azt jelenti, hogy okos vagy, stratégikus és találékony. Világosan látod a problémát, tudod, hogy mit kell tenni, és aztán kitalálod hogyan valósítsd meg. Isten azt akarja, hogy tanuld meg hogyan bánj okosan és biblikusan a pénzeddel az életed hátralévő részében.

A történetből megtanulhatunk 4 dolgot, amit nem kellene tennünk a pénzünkkel.

 1. Ne pazarold a pénzed. A Lukács 16: 1 azt mondja : “ Jött a jelentés, hogy az intéző elvesztegeti a munkaadójának a pénzét.” (GNT fordítás) Mert mindened amid van Istenhez tartozik, az mindaz az Ő ajándéka a számodra – a pénzedet is beleértve­- óvatosnak kell lenned, hogy ne pazarold el azt, ami a Mesteredhez tartozik.
 2. Ne imádd a pénzed. El kell döntened, hogy Isten lesz-e az első az életedben, vagy a fő célod az életben az, hogy sok pénzt keress. Nem szolgálhatsz mindekttőnek.“Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. "( Lukács 16:13)
 3. Ne bízz a pénzedben. Nem érdekel, hogy mennyi pénzed van – akármikor elveszítheted. Az intéző igen korán megtanulta ezt, ahogy a Lukács 16:3-ban is láttuk: “Mit tegyek? Látom, hogy elvesztem az állásomat!” Ha biztonságban akarsz lenni, akkor az életed középpontja valami olyanra kell, hogy épüljön, amit soha nem vehetnek el tőled. És csupán csak egy valami van, amit nem veszíthetsz el és az az Isten szeretete.
 4. Ne várd a pénzedtől, hogy megelégítsen. Ha azt gondolod, hogy ha több pénzed van akkor boldogabb vagy, nagyobb biztonságban vagy, hogy értékesebb vagy akkor félre vagy vezetve, hisz a pénz nem elégít meg. “Aki pénzimádó, sohasem elégszik meg azzal, amit szerzett. Ugyanígy, aki folyvást csak a vagyonát akarja gyarapítani, sohasem elégszik meg az üzleti haszonnal.”

Ezért mondja Jézus a Lukács 12:15-ben: „Vigyázzatok, és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete, nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit csinálnál másképpen a pénzeddel, ha minden vásárlásnál azt tartanád szem előtt, hogy valaki másnak a pénzét költöd?
 •  Mit mondanál, hogy mi a legfotosabb számodra, ha mások figyelnék az életedet és azt ahogyan használod a pénzed.
 •  Hogyan lehetsze egyszerre nagyravágyó és elédegett a jövedelmeddel?

 

Daily Hope by Rick Warren, 2018.02.16

Szólj hozzá!
Címkék: pénz szolgaság

A kereszt üzenete: Engedd el!

2017. április 21. 03:00 - magyarosijulia

„Vigyázzatok, hogy közületek senki se mulassza el válaszolni a kegyelemre, amit Isten ad, mert ha valaki elmulasztja, könnyen feltörhet benne a keserűség, ami nem csak önmagában rossz, de sokaknak megmérgezheti az életét." (Zsidók 12:15, Phillips fordítás)

A megbocsátás ingyen van, de nem olcsó! Jézus Krisztus életébe került! Ugyanakkor nem is könnyű. A megbocsátás csak akkor valósulhat meg, amikor a megbántott személy vállalkozik arra, hogy elfelejtse a tartozást, sőt nem is akarja kiegyenlíteni a számlát, vagy bosszút forralni. Ezt tette Jézus értünk, és erre hív el minket is, hogy így viszonyuljunk másokhoz.

De hogyan tudnád elengedni a fájdalmadat? A Biblia három lépést mutat, melyek által szabadságunk lehet a meg nem bocsátástól.

 • Hagyd Istenre. Add fel azt a jogodat, hogy bosszút állj valakin. Ha elégtételt akarsz szerezni magadnak, csak még jobban fokozod a konfliktust. Inkább engedd, hogy Isten egyenlítse ki a számlát.
 • Gyógyulj a kegyelemmel. Az egyetlen módja, hogy elengedd a fájdalmad, hogy belekapaszkodsz Isten kegyelmébe. A Biblia ezt mondja: „Vigyázzatok, hogy közületek senki se mulassza el válaszolni a kegyelemre, amit Isten ad, mert ha valaki elmulasztja, könnyen feltörhet benne a keserűség, ami nem csak önmagában rossz, de sokaknak megmérgezheti az életét." (Zsidók 12:15, Phillips fordítás). A keserűség ragályos!
 • Szegezd fel a keresztre! A kereszt Isten válasza minden szükségedre. Jézus meghalt, hogy bocsánatot nyerj! Meghalt, hogy szabad lehess a félelemtől, a keserűségtől és nehezteléstől. Nincs olyan pszichológia, terápia, pirula, semmilyen önsegítő szeminárium, ami olyan szabaddá tud tenni, mint a kereszt!

A Biblia azt írja: „Tudjuk, hogy a régi életünk meghalt Krisztussal a kereszten, hogy a bűnös természetünknek ne legyen hatalma felettünk és ne legyünk a bűn szolgái." (Róma 6:6, NCV fordítás). Ne légy többet a meg nem bocsátás bűnének a szolgája! Engedd el a neheztelést afelé, aki bántott. Tedd meg minden nap, ha szükséges. Függetlenül, hogy milyen gyakran tér vissza az a fájdalmas emlék, vidd Istenhez, kérd az Ő kegyelmét, majd hagyd a fájdalmad a keresztnél!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz feladni azt a jogod, hogy elégtételt szerezz magadnak?
 • Hogyan lettél te vagy mások a meg nem bocsátás bűnének a szolgája?
 • Kinek kell megbocsátanod? Kérd Isten kegyelmét, hogy meg tudd tenni!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.14)

Szólj hozzá!

Isten munkát szán neked

2015. október 10. 03:00 - Florabell

"Maga Isten teremtett minket olyanokká, amilyenek vagyunk, és adott nekünk új életet Jézus Krisztusban; és már régen szerepel a terveiben, hogy ezt az életet másokat segítve töltsük.” (Efézus 2:10 TLB fordítás)

A szolgálat, amire Isten elhív, messze felülmúlja minden elképzelésedet. Azért küldött a Földre, hogy ajándék légy mások számára.

Nem csak azért vagy itt, hogy fogyaszd a rendelkezésedre álló erőforrásokat - hogy egyél, lélegezz, helyet foglalj el a Földön. Isten arra tervezett, hogy az életeddel változást hozz. Hogy hozzáadj a földi léthez, ne csak elvegyél belőle. Isten azt szeretné, ha vissza is adnál.

A Biblia azt mondja: "Isten jó cselekedetekkel teli életre teremtett minket, melyeket előre elkészített, hogy megcselekedhessük őket" (Efézus 2,10 TEV fordítás). Ezek a "jó cselekedetek" a világ felé való szolgálatodat jelentik. Amikor valamilyen módon másoknak szolgálsz, tulajdonképpen Istent szolgálod. (Kolossé 3,23-24, Máté 25,34-45, Efézus 6,7). 

Amit Isten Jeremiásnak mondott, az rád is igaz: "Mielőtt anyád méhében megalkottalak, már kiválasztottalak. Mielőtt megszülettél volna, már félretettelek egy különleges feladatra." (Jeremiás 1,5a NCV fordítás)

A legtöbb ember ezalatt a "különleges feladat" alatt a papokat, pásztorokat, a hivatalos papságot érti, de Isten azt mondja, hogy családjának minden tagja szolgálatra lett teremtve. A Bibliában a "szolga" és a "szolgáló" szavak egymás szinonimái. Ha keresztyén vagy, egyben szolgáló is vagy, és ha szolgáló vagy, akkor Istennek szolgálsz.

Nem tűnődtél még el azon, miért nem visz minket Isten rögtön a mennybe, miután elfogadtuk az ő kegyelmét? Miért nem visz el minket erről a bukott világról? Azért hagy itt minket, hogy betöltsük az őáltala kitűzött célokat. Ahogy elfogadod a megváltást, Isten a saját céljaira szeretne téged használni. Isten szolgálati területet szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban.

Beszéljetek róla: 

 • Mi tart vissza attól, hogy elfogadd Isten felhívását a szolgálatra?
 • Ha minden ember szolgáló, akkor miért felelősek a gyülekezet vezetői? Hogyan imádkozhatsz a gyülekezeted vezetőiért?
 • Isten szolgálatot szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban. Mi az, amire itt és most hív el, hogy megtedd - az otthonodban, a szomszédságodban, a közösségedben - , akármilyen kicsi dologról is legyen szó? Mit felelsz a hívásra?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2015.10.03.)

Szólj hozzá!

Jézus fizette ki az árat, amit te nem tudtál kifizetni

2013. július 29. 03:00 - husztin

Ő életét adta, hogy minden ember szabadságát megvásárolja"  (1Tim. 2:6 NLT fordítás) 

Mindannyian valaminek a szolgái vagyunk. Talán embertársainknak, talán a szenvedélyeinknek, talán a pénznek. A Biblia ezt mondja a 2 Péter 2:19-ben: „Mert mindenki szolgája annak, ami irányítja.” (HNT) Kiindulópontként véve ezt a meghatározást, mindannyian valaminek a szolgái vagyunk.

De nem kell hagynunk, hogy bárkinek vagy bárminek a rabszolgáivá váljunk. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus megvásárolta a mi szabadságunkat: „Ő életét adta, hogy minden ember szabadságát megvásárolja" (1Tim.2:6, NLT ford.). A görög megváltás szó arra utal, amikor egy rabszolgát megvettek a piactéren. Szellemi értelemben mindannyian a bűn rabszolgái voltunk addig, amíg Jézus meg nem vásárolt bennünket a rabszolgapiacról és ki nem szabadított a bűn kötelékéből.

Hadd mutassak egy képet azzal kapcsolatban, hogy milyen is volt, amikor Jézus meghalt a kereszten a mi szabadságunk megváltásáért. Képzeld el, hogy éppen ott vagy egy forgalmas piacon, ahol mindenki elad és vásárol. A piac közepén éppen egy árverés kellős közepén állsz, ahol te vagy az, akire licitálnak. Minden egymást követő licit után annak a szemét fürkészed, aki meg akar vásárolni, és megpróbálod felmérni, vajon kedves vagy kegyetlen ember-e. Már a vége felé közeledik a licitálás, amikor egy idegen a tömegből feláll, és ezerszer nagyobb összeget kínál érted, mint amit addig bárki is ajánlott. Lehetetlen, hogy valaki más is ugyanennyit ajánlana vagy akár csak megközelítené az ő ajánlatát. Ahogy az árverés vezetője sietve elfogadja az ajánlatot, te ennek az idegennek a szemébe nézel, és megérted, hogy Ő nem azért vásárolt meg, hogy szolgaként bánjon veled. Azért vett meg, hogy szabaddá tegyen.

Ez az, amit Jézus tett érted. Ő fizette ki az árat, hogy te szabad légy. Olyan magas volt a szabadságodnak az ára, hogy te sosem tudtad volna kifizetni azt. De Ő megtette érted.

Azonban még ha Jézus követője vagy is, akkor sem biztos, hogy megéled ezt a szabadságot. Lehet, hogy valamennyire megengeded, hogy a vágyaid, a kapcsolataid, az időbeosztásod vagy a félelmeid irányítsanak. A Galata 5:1 ezt mondja: „Szabadok vagyunk - Krisztus megszabadított minket! Álljatok meg tehát mint szabad emberek, és ne engedjétek, hogy újra rabszolgák legyetek.”  (GNT ford.)

Oly sok ember tölti az életét azzal, hogy az élet értelmét és a szabadságot ember alkotta zsákutcákban keresi. A lenyűgöző valóság azonban ez: „Soha nem válthatjuk meg magunkat, nem fizethetjük ki Istennek az árat az életünkért, mert egy emberi életért túlságosan nagy a fizetség…” (Zsolt. 49:8-9, MBT)

A szabadságod ára már ki van fizetve. Meg lettél vásárolva. Élsz ezzel a szabadságoddal?

Beszéljünk róla

 • Hogyan engeded, hogy néha Isten helyett más dolgok uralkodjanak az életeden?
 • Tapasztalatod szerint az emberek milyen dolgokban keresik a szellemi szabadságot és a beteljesedést?
 • Ha tudod és elgondolkozol azon, hogy mi az, amin Jézus keresztülment, hogy kifizesse a szabadságod árát, akkor másképp viszonyulsz a szabadságodhoz?

(Daily Hope by Rick Warren, 3013. 07. 22.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása