Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A jó döntések mindig összhangban állnak Isten szavával

2023. szeptember 04. 03:00 - Besther

book-2617987_1280.jpg

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." (Zsoltárok 119,105).

Minden nap az egyik döntést hozzuk a másik után és kemény tud lenni az, hogy miként hozzuk meg azokat a döntéseket. De van egy egyszerű alapelv: Ha jó döntéseket szeretnél hozni, akkor halgass Istenre.

A Biblia azt mondja, "bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet...akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret...Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út." (Példabeszédek 2,3,5,9).

Te hogyan figyelsz Istenre? Ennek egyik fő módja az, hogy Isten beszél az Igéjén keresztül. Tehát, amikor döntést hozol, kérdezd meg magadtól: " A döntésem összhangban van Isten szavával? 

Mikor döntést hozol, megválasztod azt, hogy mi lesz az alapvető tekintély az életben. Ez a választás a következőre vezethető vissza: Isten szava vagy a világé. A döntéseidet Isten Igéjére fogod alapozni vagy arra, amit más emberek mondanak? 

Ha az életedet a közvélekedésre alapozod, akkor mindig elavult leszel, mert a közvélemény napról napra változik. Ami tegnap "érvényes" volt, az ma "elavult" és, ami ma "érvényes" az holnap "elavult" lesz. Ha az életedet a populáris kultúrára vagy közvélemény-kutatásokra alapozod, akkor küzdeni fogsz, mert változó alapokra építesz!

Másrészről, ha Isten Igéjére alapozod az életed, akkor az igazság sosem változik. Az igazság mindig igaz. Tehát, ha Isten azt mondja, hogy valami rossz volt 10.000 évvel ezelőtt, akkor az rossz volt 500 évvel ezelőtt is, rossz ma is és rossz lesz a mai naptól számítva 1000 év múlva is. Nem érdekel, hogy a kultúra mit mond vagy mi népszerű abban az időben. Ha Isten azt mondja, hogy helytelen, akkor az helytelen. Ha Isten azt mondja, hogy helyes, akkor az mindig helyes lesz. Ez egy szilárd alap!

Isten, az univerzumot bizonyos törvényekkel hozta létre- fizikai, erkölcsi és szellemi. Isten ezen törvények köré építette az univerzumot, mert ezek szolgálják a te javadat. Ha együttműködsz az univerzum alapelveivel, nagyobb az esélyed a sikerre. Ha elutasítod, nem engedelmeskedsz, figyelmen kívül hagyod és fellázadsz Isten elvei ellen, megsérülhetsz. 

Ha mindezt észben tartod, biztos lehetsz a döntéseidben. Ha Isten azt mondja, hogy rendben, akkor csináld. Ha Isten azt mondja, hogy nem, akkor ne tedd.

Amint megtanulsz Isten Igéje alapján dönteni, igaznak fogod ezt találni: "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." (Zsoltárok 119,105.)

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan próbál a társadalom meggyőzni arról, hogy az igazság  szubjektív, ahelyett, hogy Isten szavának változatlan igazságán alapulna?
 • Miként ismerkedhetnél meg jobban a Bibliával, hogy jobban tudd rá alapozni a döntéseidet?
 • Hogyan élted meg a szabadságot, amikor engedelmeskedtél Isten törvényeinek és útmutatásának az életedben? 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.28.)

Szólj hozzá!

Isten kegyelme mindenkié

2015. augusztus 19. 03:00 - Florabell

"Az ígéret nemcsak azoké, akik Mózes törvénye szerint élnek, hanem mindenkié, aki hitben jár, ahogy Ábrahám is tette." (Róma 4:16, ICB fordítás)

 


Nem számít, hogy ki vagy, hogy mit tettél, Isten szeret téged, és hazavár. El akar árasztani a kegyelmével. Nagy ünneplést szeretne neked csapni visszatérésed alkalmából. 

A Róma 4:16-ban azt olvassuk, hogy "Az ígéret nemcsak azoké, akik Mózes törvénye szerint élnek, hanem mindenkié, aki hitben jár, ahogy Ábrahám is tette." (ICB fordítás)

Kik azok, akik "Mózes törvénye szerint élnek"? A zsidó nép, Izrael népe az ószövetségi időkben Mózes törvénye szerint élt. Ez az igevers azt mondja, hogy Isten kegyelme nemcsak a zsidók számára elérhető, akik Mózes törvényeit követik. A kegyelem elérhető mindazok számára, akik hitben járnak. 

Ez nagyon jó hír! Isten kegyelme nemcsak a zsidóknak szól, hanem nekünk mindannyiunknak. Mindannyian jöhetünk Istenhez: csak hinnünk kell az ő kegyelmében, amely fiában, Jézus Krisztusban lett nyilvánvaló.

A mindenkibe vajon beletartoznak az alacsony emberek is? Igen. Jelent ez egyaránt gazdag és szegény embereket? Igen. Vonatkozik politikusokra és kétkezi munkásokra is? Igen. A mindenkibe a világ összes országának lakosa beletartozik? Igen.

A mindenki mindenkit jelent. Isten kegyelme számodra is elérhető!

Nem értheted meg, hogy mit jelent Istennel kapcsolatban lenni addig, amíg meg nem érted, hogy mi a kegyelem. Kegyelem nélkül nem lehet kapcsolatod Istennel. Ez a kereszténység lelke. Ez a Krisztus-követésnek, a hívő létnek a lényege. Ne feledd: nem számít, hogy mit tettél, vagy, hogy ki vagy, Isten kegyelme számodra is elérhető.

Beszéljetek róla!

 • Szerinted miért okoz sok embernek nehézséget, hogy higgyen Isten kegyelmében?
 • Isten irántad való kegyelmének fényében hogyan kellene másokkal törődnöd, különös tekintettel azokra, akik nem érdemlik meg, hogy törődj velük?
 • Milyen hatással van a kegyelem arra, ahogy Istenhez közelítesz?

 
*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.08.12.)

Szólj hozzá!

Isten a kegyelem szemével néz rád

2015. április 11. 03:00 - FodorImi

„Ne tekintsétek Isten kegyelmét értelmetlennek. Ha a törvény megtartásával igazak lehetnénk Isten előtt, akkor nem kellett volna Krisztusnak meghalnia.” (Galaták 2:21 – NLT fordítás)

A János 1:17-ben ezt mondja a Biblia: „A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által jött el.” (NCV fordítás) Miért Jézus Krisztus által?  Miért Jézus Krisztus az egyetlen út a mennybe? Miért nem Buddha? Miért nem valaki más?

Jézus Krisztus az egyedüli út számodra a Mennybe, mert ő fizette ki az árát, hogy bejuthass. A kereszten ő fizetett a bűneidért.

A kegyelem ingyen van, kétségtelen, de nem olcsó. Jézus Krisztus életébe került.

A törvény megmondja, amikor rosszat teszek. Azt mondja: „Elszúrtad!” A kegyelem azonban ezt mondja: „Megbocsátottam neked.  Visszatérhetsz a jó útra, aztán menjünk együtt a helyes irányba.”

A Biblia szereti a „Krisztusban van” kifejezést használni arra, aki elfogadta Isten kegyelmét - több mint 120-szor fordul elő az Újszövetségben. Arra utal, hogy valakinek üdvössége van Isten kegyelme által.

Képzelj el egy jegyzetlapot, amely az én életemet jelképezi, és a Bibliát, ami Jézus Krisztust szimbolizálja. Az életemben van egy csomó dolog, amit rosszul tettem, amelyek kizárnak engem abból, hogy egy olyan tökéletes helyen élhessek, mint a Menny. A gondolatban és cselekedetekben elkövetett bűneim miatt sérültek a kapcsolataim. Vannak dolgok, amelyeket igazán szégyellek, dolgok, amelyek megtörtek és sebeket, forradásokat hagytak rajtam. Amikor az én életemet nézed – a piszkos, szakadt, csúnya jegyzetlapot – könnyű ezt gondolnod: „nincs esélye, hogy a Mennybe jusson, még csak meg sem közelíti a tökéletest.”

Jézus Krisztus azonban elfogadja az életem minden sebhelyével, bűnével és szégyenével együtt. Amikor én elfogadom Isten kegyelmének és az üdvösségnek az ingyenes ajándékát, akkor Krisztusban leszek.

Amikor Krisztusban vagyok, látod a hibáimat? Amikor a jegyzetlapot beteszed a Bibliába, látod, hogy milyen gyűrött, szakadt, tépett az a lap? Nem látsz mást, csak a Bibliát. És minden, amit láthatsz, amikor én Krisztusban vagyok, az csak Krisztus. Mikor Isten a kegyelem szemével néz rám, csak Jézus Krisztus tökéletességét látja.

„Ne tekintsétek Isten kegyelmét értelmetlennek. Ha a törvény megtartásával igazak lehetnénk Isten előtt, akkor nem kellett volna Krisztusnak meghalnia.” (Galaták 2:21 – NLT fordítás)

Ha Isten segítsége nélkül bejuthatnál a Mennybe, akkor Jézusnak nem kellett volna eljönnie és meghalnia a kereszten érted. De nem volt más út. És te is vagy Krisztusban jutsz a Mennybe, vagy sehogy.

A kegyelem Isten gazdag ajándéka számodra, amiért Krisztus fizette ki az árat. Nem kell fizetned érte, csak fogadd el hittel!

Beszéljetek róla:
- Mit gondolsz, miért egyedülálló Jézus áldozata? Mi az, ami megkülönbözteti Jézust más vallásos személyektől?
- Miért fontos megérteni a törvény és Isten kegyelme közötti viszonyt?
- Mit jelent az, hogy gyakran úgy kezeljük Isten kegyelmét, mintha az értelmetlen lenne?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2015. 04. 04.)

Szólj hozzá!

Hogyan harcoljunk a bennünk lévő jó szándék ellenségeivel

2015. január 20. 03:00 - Robin85

"Elhatároztam, hogy betartom törvényeidet örökre, bármi is történjen."

(Zsoltárok 119:112, CEV fordítás)

Sokan azért nem élnek hatékony életet, mert soha nem tanulták meg, hogyan küzdjenek az elméjükben dúló csatákkal.

Ha meg akarod tanulni az elmédet irányítani, meg kell tisztítanod azt a káros gondolatoktól. Ez nem könnyű feladat, mivel három ellenséged van, ami meg akar akadályozni, hogy beteljesítsd az életed megváltoztatására irányuló jó szándékaidat.

 1. Az első számú ellenséged a régi természeted. Pál azt mondja a Róma 7:23-ban: "Van egy másik erő bennem, ami csatában áll az elmémmel. Ez az erő rabszolgájává tesz a bűnnek, ami még mindig bennem van. (NLT fordítás) Észre szoktad venni magadon, hogy olyan dolgokat teszel, amelyeket igazából nem is akarsz megtenni? Ez a csata az agyadban zajlik a régi, bűnös természeted és a benned lévő jó szándékok között.
 2. A második ellenséged Sátán. Sátán nem kényszeríthet semmire, de tehet javaslatokat, és azok a javaslatok nagyon-nagyon erősek. Folyamatosan negatív gondolatokat ültet el az agyadban. Erre felhasználhat más embereket, a televíziót, vagy egyszerűen csak bedob egy gondolatot az elmédbe.
 3. A harmadik ellenséged a világ értékrendje. Van bármi is a mai világban, ami önfegyelemre sarkallná az embert? Nincs semmi. Gyakorlatilag minden reklám ezt mondja: "Ma megérdemelsz egy kis lazítást, legyen úgy, ahogy te szeretnéd, mi mindent megteszünk ezért..." A Biblia azt mondja az 1János 2:16-ban: "Mert mindaz, ami a világban van - a test kívánsága, a szem kívánsága és a(z életben lévő dolgokkal való) büszkélkedés -, nem az Atyától van, hanem a világból jön." (NIV fordítás)

Ilyen ellenségek mellett nem csoda, hogy elbátortalanodunk, kétségbeesünk és bukásokkal küszködünk.

Te hogyan vívod meg ezt a csatát? Nézd meg, mit mond a 2Korinthus 10:3-5: "Bár a világban élünk, nem úgy harcolunk, ahogy a világ. A fegyverek, amikkel mi harcolunk, nem a világ fegyverei. Sőt, épp ellenkezőleg: (a mi fegyvereinknek) isteni erejük van az erősségek lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden vitát, érvelést és állítást, ami Isten megismerése ellen van, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy Krisztusnak engedelmessé tegyük." (NIV fordítás)

Van választásod. Az elmédnek hallgatnia kell rád. Isten nem csak elmét adott, hanem akaratot is! A legjobb akkor legyőzni a kísértést, amikor az még el sem kezdődött.

"Elhatároztam, hogy betartom törvényeidet örökre, bármi is történjen." (Zsoltárok 119:112, CEV fordítás)

 

Beszéljetek róla:

 • Elhiszed, hogy Isten törvényének és útmutatásainak követése szabadságot hoz és segít élvezni az életet? Miért igen, vagy miért nem?
 • Mit használ Sátán konkrétan a te személyes életedben, hogy romboló gondolatokra és viselkedési mintákra irányítsa a figyelmed?
 • Mit tudsz tenni azért, hogy megtanulj kívülről igeverseket, hogy még könnyebben állhass meg a kísértésekkel szemben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 01.13.)

Szólj hozzá!

Isten törvénye helyreállítja az egészségedet

2014. szeptember 07. 03:00 - sema22

"Sosem felejtkezem el törvényeidről, mert azok helyreállítják jókedvem és egészségem" (Zsoltárok 119:93 TLB)

 tomatoes_health_23.jpg

Isten igéje tele van olyan rendelkezésekkel amelyek arról biztosítanak,hogy megvédenek és életet ajándékoznak neked. Ha Isten azt mondja, hogy tégy meg valamit, akkor azt neked szánja, hogy tedd meg. És ha azt mondja, hogy ne tegyél meg valamit akkor nem kellene megtenned. Szóval miért kövesd Isten szavát? Miért ez a könyv legyen a kiinduló alap?

Mert a Biblia független és nem változik. A hóbortok változnak, a vélemények változnak, még a tudomány is változik. Mire egy tudományos könyv megjelenik már lehet hogy elavult. Pár hete kidobtam egy nagy köteg számítástechnikai könyvet, mert már nem voltak használhatóak. Rossz operációs rendszerek, rossz programok. Minden változik, csak az Isten szava nem, mert az igazság nem változik.

Egy interjú során megkérdezték Alan Sheperd-öt az első amerikai asztronautát, hogy: "Mi az amire támaszkodik?" Ő ezt válaszolta: "Arra, hogy Isten törvényei nem váloznak." Milyen nagyszerű válasz. Mi lenne, ha a gravitáció csak minden második nap működne?

Isten törvénye megváltoztathatatlan. Nem változnak. Ha azt szeretnéd, hogy életed újra egészséges legyen érzelmileg, kapcsolatilag, egészségügyileg vagy más módon, akkor Jézus Krisztust kell megtenned életed irányítójának, és Isten törvényének teljes hatalmat kell adnod az életedben.

Illetve olyan elkötelezettnek kell lenned mint ahogyan Dávid nyilatkozik az alábbiakban: Zsoltárok 119:112: "Eldöntöttem magamban, hogy engedelmeskedni fogok törvényednek, mindegy mi jön" (CEV) és a Zsoltárok 119,93: "Sosem felejtkezem el törvényeidről, mert azok helyreállítják jókedvem és egészségem" (TLB). Megvan benned az elhatározás, hogy minden körülmények közt kövesd Isten törvényét? Isten azt ígéri, hogy helyreállítja a jókedvet és egészséget az életedben, ha követed amit mond, ha őszintén alázatosan hagyod Istent, hogy irányítson.

Beszéljetek róla:

 • A Biblia melyik része az, aminek a legnehezebben  tudsz engedelmeskedni?
 • Hogyan tapasztaltad meg, hogy Isten helyreállítja a jókedvedet a neki való engedelmesség révén?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. Augusztus 31.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása