Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A Biblia értelmezésének hat megbízható elve

2023. július 03. 03:00 - csmsdvd

gyj_str1.png

Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke” (1 Kor 2,11).

A Szentírásnak vannak jó és rossz értelmezési formái. Vannak olyan értelmezési módok, amelyek mindig a Biblia helytelen magyarázatára jutnak. Vannak viszont olyanok, amelyek nagy valószínűséggel a jó irányba vezetnek.

Az alábbi hat elvre építhetsz a Biblia értelmezése során:  

Szentlélekre és hitre van szükséged, hogy értelmezd a Szentírást. A Biblia értelmetlen a hitetlenek számára. Ez Isten szerelmes levele a hívők számára. A Biblia egy lelki könyv, amit csak lelkileg lehet értelmezni. A Biblia az mondja Pál korinthusiakhoz írt első levele 2. fejezetének 11. versében: Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.

A Biblia saját magát magyarázza legjobban. Az Szentírás értelmezi a Szentírást. Gyakorold ezt, kereszthivatkozásokat téve a szélekre. Ha a kereszthivatkozásokat is nézed, akkor világosabban látod, mit mondott Isten az ő Igéjében, és nem csak egyféle összefüggésben.

Olvasd az Ó-szövetséget az Új-szövetséggel a fejedben és az Új-szövetséget az Ó-szövetséggel. Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve. Az Ó-szövetséget az Új-szövetségben lehet felfedezni.

A nehezen értelmezhető igeszakaszokat a már értelmezett kijelentett szakaszokon keresztül értelmezd.  Isten teljes Szentírásra vonatkozó tanácsaira figyelj, amikor olyan igeszakaszokkal szembesülsz, ami ellentmondásos vagy zavaró. Például amikor homályos igerészletet olvasol a keresztelésről, akkor hagyd, hogy a már világos igeszakasz vezessen a szabadításról és keresztelésről és ne fordítva.

Ne gyárts elmélet kizárólag egy történelmi eseményből. A Biblia történelmi igerészeit hagyd meg annak ami: hasznos tanulságnak. Ne gyárts elméletet hozzá. Márk evangéliumának első fejezetében Jézus hajnalban, szürkületkor felkelt, elment egy lakatlan helyre, hogy imádkozzon, de ez nem jelenti azt, hogy neked is ezt kell tenned. Amikor tantételt tanulmányozol, ezeket az igerészeket keresd. Leíró igeszakaszokat pedig, tanulságképpen olvasd.

A Szentírást sohase értelmezd saját tapasztalataid alapján. A Biblia tanulmányozását ne azért tedd, hogy a Szentírást saját szubjektív véleményed és tapasztalataid igazolására használd. Az érzések megcsalnak. Az érzelmek hazudnak. Ehelyett inkább fedezd fel Isten örökkévaló igazságát, és hagyd hogy ez határozza meg az életed. Tanulmányozd nyitott szívvel a Bibliát, vond be Istent, hogy igazítson téged az Ő akaratához.

Isten nem akar téged a sötétségben tartani a Szentírás tanulmányozása során. Ha ezeket az alapelveket követed a Biblia tanulmányozása során, akkor tudod az Igét Isten szemszögéből olvasni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz mit jelent ez: „Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve”?
 • Nyitott vagy arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben? Nyitott a szíved, hogy a Szentlélek vezetni tudjon, amikor a Szentírást olvasod?
 • A hat elv közül, melyik a legfontosabb neked a mai napi Biblia tanulmányozásodban? Miért?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.26.)

Szólj hozzá!

Engedd, hogy a Biblia átalakítson, ne csak tájékoztasson!

2023. július 01. 03:00 - gerbeaud

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Máté 7,24)

Tudtad, hogy a Biblia tanulmányozása veszélyes lehet? Sőt, a bibliatanulmányozás következményei katasztrofálisak is lehetnek!

Ez furcsán hangzik, tudom, de Isten azt akarta, hogy a Bibliát alkalmazzuk, fordítsuk le az életünkre - ne csak olvassuk. Ha tehát olvasod Isten Igéjét, de nem alkalmazod, akkor életed alapja tönkremegy.

A Hegyi beszéd végén Jézus azt mondja: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát" (Máté 7,24). Annak a bölcs embernek a háza ellenáll a legerősebb viharnak is.

De aztán Jézus valaki másról is beszélt: "Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát" (Máté 7,26). Valószínűleg tudjátok, hogyan folytatódik a történet: A bolond ember háza összedől a viharban.

Isten az átalakuláshoz adja neked a Bibliát, nem csak azért, hogy információt közöljön veled. Amikor magadra alkalmazod az Igét, akkor szilárd alapra építed életedet.

Íme még három ok, amiért fontos, hogy alkalmazd Isten Igéjét a saját életedben:

 1. A tudás önteltséget szül, ha nem alkalmazod az igazságot az életedre. A Biblia azt mondja Pál apostol korinthusiakhoz írt első levelében, a 8. fejezet 1. versében: "az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít". A keresztények lehetnének a legmogorvább, leggonoszabb, legaljasabb, legkritikusabb, legítélkezőbb emberek, akiket a világ ismer - ha soha nem teszünk az olvasáson kívül további lépéseket, és nem alkalmazzuk a Bibliát saját életünkre. Ez azért van, mert a tudás önmagában önteltséget, gőgösséget szül. Ehelyett Isten azt akarja, hogy ezt a tudást szeretettel alkalmazd.
 2. A tudás cselekvést igényel. A Jakab levelének 1 fejezetében a 22. vers azt mondja: "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat". Amit az ember tud, annak tükröződnie kell abban, amit az illető tesz. Nem fogsz lelkileg növekedni azzal, ha csak jegyzetelgetsz a Biblia tanulmányozásakor. Isten azt várja, hogy kövesd a parancsait - ezek nem szabadon választhatóak!
 3. A tudás megsokszorozza a felelősséget. A Biblia azt mondja: "Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak" (Jakab 4,17). Amikor a Bibliát tanulmányozod, Isten megmutatja neked életed azon területeit, amiken változtatnod kell. Azzal, hogy megmutatja életednek ezeket a területeit, felelőssé is tesz azért, hogy mit teszel azokon a területeken. A Szentírás mélyebb ismeretével a nagyobb felelősséget kapsz arra, hogy kövesd az abban írtakat.

Isten Igéjének tanulmányozásával és magadra alkalmazásával, erős alapot építesz, ami stabilan megtart az élet viharaiban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mit csinálsz a prédikációkról készített jegyzeteiddel, miután elhagyod a templomot, vagy a bibliaolvasáskor csinált jegyzeteiddel, miután véget ért a bibliatanulmányozással töltött csendességed? Hogyan használhatod ezeket arra, hogy segítsenek Isten Igéjét életedre alkalmazni?
 • Gondold át az elmúlt órában elhangzott szavaidat és tetteidet. Vajon tükrözik-e azt, amit Isten tanított neked Igéjében az utóbbi időben?
 • Az Igét tanulmányozva, mire hívott el Isten, amit még véghez kell vinned életedben?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

Isten bebizonyította jóságát a Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök-élete legyen" (János 3,16). 

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, aki beteljesíti az örök-életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, imádkozd el ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és feltámasztottad őt az életre. Jézusban mint Megváltómban akarok bízni, és a mai naptól kezdve őt mint Uramat követni. Kérlek vezesd életemet, és segíts, hogy megcselekedjem a te akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha épp most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy (angol) e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon. 

*(Daily Hope by Rick Warren,  2023.06.24.)

Szólj hozzá!

Kérdések, amik segítenek a Szentíráson "rágódni"

2023. június 28. 03:00 - ReveSz

 

person in gray denim jacket reading book

 

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1,22)

Amikor keresztényként csendességet tartsz, akkor a Szentíráson gondolkozol és elmélkedsz rajta. A Szentíráson ugyanúgy kell elmélkedünk, ahogyan a tehén kérődzik a táplálékán: többször "meg kell rágni" ugyanazt.

Azért, hogy segítsek neked hogyan kell Isten Igéjén "rágódni", elmélkedni, megosztom veled a "kérdezős" módszert.

Ennek lényege az, hogy kérdéseket teszel fel magadnak az éppen olvasott igeszakasz alapján és megválaszolod, majd végre is hajtod az Igében vagy a válaszodban lévő cselekedetet. Az Igeszakasz olvasásakor felteendő kérdések:

 1. Van olyan BŰNÖD, amit meg kell vallanod? Az Igerész olvasásakor ráébredtél-e valamire, amit helyre kell hozz Istennél?
 2. Van-e olyan ÍGÉRET, amit kérned kell? Kérdezd meg magadtól, hogy az általad olvasott szakasz tartalmaz-e mindenkire vonatkozó ígéretet! Majd, hogy teljesítetted-e az ígéret minden feltételét, ahhoz, hogy te is megkapd az ígéretet. Minden ígéretnek van feltétele!
 3. Kell-e változtatnod a VISELKEDÉSEDEN? Van-e bármi olyan az Igében, amiről másként kell gondolkoznod. Kell-e dolgoznod valamilyen negatív hozzáálláson, aggodalmon, bűntudaton, félelmen, keserűségen, önteltségen, közönyön vagy az egódon?
 4. Van-e PARANCS, aminek engedelmeskedned kell? Van-e a szövegben olyan parancs, amit be kell tarts, attól függetlenül, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőled?
 5. Van-e követendő PÉLDA? Vannak-e követendő pozitív példák, vagy vannak-e elkerülendő negatív példák az Igében?
 6. Van-e elmondható IMA? A Bibliában - mások mellett - Pál, Dávid, Salamon, Ruth, Eszter, Illés és Ézsaiás is imádkozik. Használhatod az ő imáikat, és tudhatod, hogy meghallgatásra találnak, mert benne vannak a Bibliában és Isten akaratában.
 7. Van-e olyan HIBÁZÁS, amit el kell kerülj? Nincs időnk arra, hogy minden hibát magunk kövessünk el! Mit tanulhatsz tehát, a Szentírásban szereplő emberek hibáiból?
 8. Van-e olyan IGAZSÁG, amit hinned kell? Gyakran olvasunk olyasmit a Szentírásban, ami nem tőlünk függ. Egyszerűen csak el kell hinnünk, amit a Biblia mond az Atya Istenről, Jézusról, a Szentlélekről, a múltról, a jövőről, a mennyről, a pokolról és más dolgokról.
 9. Van-e valami, amiért DICSŐÍTENI tudod Istent? Mindig tudsz találni a szövegben valamit, amiért hálás lehetsz Istennek. Például olyan valamit, amit Isten tett, vagy amitől megvédett.

Minden kérdés ebben a listában, valamilyen cselekvésre utaló választ igényel. Írd le - a vastag betűvel írt - kérdéseket egy kis papírra és tartsd a Bibliádban! Mostantól fogva minden alkalommal, amikor olvasod a Bibliát, válaszold meg a kérdéseket és tedd meg a válaszban megfogalmazottakat! Ez segít abban, hogy engedelmeskedj a Jakab levele 1. fejezetében, a 22. versben található parancsnak: “Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Most, hogy megismerted ezt a módszert a bibliai elmélkedéshez, menj vissza a tegnapi csendességedben olvasott bibliai részhez, és kövesd ezt a módszert arra a szakaszra! Milyen új igazságokat fedezel fel?
 • Mikor volt olyan alkalom, amikor észrevetted a különbséget aközött, hogy csak hallgatod Isten Igéjét, és aközött, hogy meg is teszed, amit mond?
 • Milyen Istentől kapott ígéretre tudsz támaszkodni ma?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.21.) 

Szólj hozzá!

Egyszerű út a Biblia megnyitásához

2023. június 25. 03:00 - daniella_89

bigstock-proverbs-verse-66115927-e1426490712220.jpeg

"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (Kol 3,16a)

Ahhoz, hogy olyan formában tanulmányozd a Bibliát, ami megváltoztatja az életed, nincs szükséged kommentárokra vagy bibliatanulmányozó szoftverre. Valójában, ha egy lakatlan szigetre vetődnél mindössze egy Bibliával, egyszerűen használhatnád azt a módszert, amiről ebben az áhítatban fogsz tanulni.

Tegnap arról beszéltem, mennyire fontos, hogy meditálj Isten igéjén. Itt egy módszer, amit használhatsz arra, hogy meditálj Isten Igéjén olyan módon, ami tetszik Istennek. "Hangsúlyozó bibliai meditálásnak" hívom. Ez egy egyszerű módszer az Igén való meditálásra - és abból minden csepp szellemi táplálék kinyerésére.

Kezdd egy igeverssel és olvasd el újra és újra. Minden alkalommal hangsúlyozz más szót.  Ahányszor hangsúlyozod a különböző szavakat, mindig más nézőpontot fogsz meglátni!

Vegyük például a kolossébeliekhez írt levél 3. fejezete 16. versének első felét. Az igevers azt mondja, "Hagyjátok, hogy Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (NLT fordítás).

Mikor először olvasod az igeverset, hangsúlyozd a "hagyjátok" szót. "Hagyni" azt jelenti, hogy "engedélyt adni". El kell döntenünk, hogy hagyjuk Isten szavát gazdagon lakozni a bensőnkben.

Aztán olvasd el az igeverset még egyszer, és hangsúlyozd a "beszéde" szót. "Hagyjátok, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakjék bennetek." Ez azt jelenti, hogy Isten szavát kell az elmémbe juttatnom.

Aztán hangsúlyozd a harmadik legfontosabb szavát az igeversnek: "Krisztus". Nem amellett kell időznöd, amit pár filozófus, guru vagy beszélgetőműsor házigazdája mond. Krisztus szavai mellett kell időznöd! 

Ezután hangsúlyozd a "lakjék" szót. Ne csak elsiessük a bibliatanulmányozást, hogy aztán folytathassuk a napunkat. Az, hogy Krisztus beszédét hagyod magadban lakni, azt takarja, hogy hagyod meggyökerezni magadban.

Ezután állj meg és hangsúlyozd a "bennetek" szót. (Megjegyzés: az eredeti angol áhítatban az 'in' szót említik ennél a résznél.) Isten igéje nem fogja megváltoztatni az életed, amíg nem engeded be az életedbe.

Aztán ismét koncentrálj arra a részre, hogy "bennetek". (Megjegyzés: az eredeti angol áhítatban a 'you' szót említik ennél a résznél.) A Biblia nem csak a lelkészed vagy egy teológus hallgató számára Isten szava; számodra is az! A Biblia útmutatás minden egyes hívő ember számára.

Végül hangsúlyozd a "gazdagon" szót. Isten nem egy szegényes pótszernek szánja az ő szavát az életedben. Azt akarja, hogy szépséget teremtsen!

Látod, hány nagyszerű drágakövet fedeztél fel ebben a szakaszban csupán azzal, hogy egyszerre egy szóra összpontosítottál? Nem volt szükséged teológiai diplomára vagy segédeszközök hatalmas tárházára. Te magad bárhol, bármikor képes vagy megtenni!


Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Hogyan tükrözi, vagy tükrözhetné az életed Isten szavának gazdagságát, és az Ő kegyelmét?
 • Miért fontos használni - vagy legalábbis kipróbálni különböző bibliatanulmányozási módszereket?
 • Válassz egy igeverset a Bibliából, és használd arra, hogy gyakorold a "hangsúlyozó bibliai meditálás" módszerét! Írd le, mit tanultál úgy, hogy ezt a módszert alkalmaztad!


*(Daily Hope by Rick Warren,  2023.06.18. ford.: kohutnemetmarti, daniella_89)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Miért fontos a Szentírás memorizálása?

2023. június 09. 03:00 - gerbeaud

"De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete." (Jakab 1,25)

Ha komolyan gondolod, hogy szellemileg erős és érett akarsz lenni, a legjobb szokás, amit kialakíthatsz, az a Szentírás memorizálása. Sőt, a Biblia a Jakab 1,25-ben azt mondja, hogy ez egyike annak a négy szokásnak, amely áldott élethez vezet: "De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete".

Íme a négy szokás, amit ebben az igeszakaszban találsz:

 • Olvasd a Bibliát"Aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele,"
 • Tanulmányozd a Bibliát"és megmarad mellette,"
 • Emlékezz a Bibliára"úgyhogy nem feledékeny hallgatója,"
 • Válaszolj a Bibliára"hanem tevékeny megvalósítója..."

Még ha nem is szoktál memorizálni, ez egy olyan készség, amit megtanulhatsz; egy izom, amit erősíthetsz. Ténylegesen az Igék megtanulása más területeken is erősebb emlékezőképességet fog eredményezni az agyadban - ezt garantálom. Ezt számos tanulmány kimutatta.

Miért fontos a Szentírás memorizálása?

Mert így Isten Igéje mindig nálad lesz. Amikor kísértésbe esel, általában nincs nyitva vagy melletted a Biblia. Amikor tanúságot teszel valakinek, aki nem ismeri Jézust, aki stresszben van, vigasztalásra van szüksége, vagy válságban van, általában nincs ott a közelben Biblia. Szükséged van Isten Igéjére a fejedben, hogy emlékezz rá, és át tudd ismételni, amikor szükséged van rá.

Elmélkedhetsz az Igén, bárhová is mész. Ha megjegyeztél Igéket, akkor gondolhatsz rá, amikor este lefekszel, vagy amikor egy találkozóra mész. Amikor a Szentírás egy memorizált részletére gondolsz, akkor meditálsz rajta. És a jólét és a siker egyetlen ígérete, amelyet Isten ad nekünk a Bibliában, azt mondja, hogy az Igéjén való elmélkedés a kulcs: "Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz" (Józsué 1,8).

Kezdd el a Szentírás memorizálását még ma! Válassz hetente egy verset. Egy év alatt 52 igeszakaszt fogsz megjegyezni. Két év múlva több mint 100 igeszakaszt fogsz fejből tudni. Ahogy Isten Igéjét a szívedbe rejted, úgy fogod észrevenni, hogy egyre inkább azzá a személyiséggé válsz, akivé Isten akarja, hogy válj.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen változtatásokra van szükséged ahhoz, hogy rendszeresen olvasd és tanulmányozd a Bibliát?
 • Már tudod, hogy milyen módon tanulsz és memorizálsz a legjobban. Milyen eszközök, taktikák vagy emberek segíthetnek neked a Szentírás memorizálásában?
 • Hogyan reagálsz, amikor Isten bizonyos helyzetekben eszedbe juttatja a Szentírást? Hogyan kellene reagálnod?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.06.02.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása