Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten specialitása: a lehetetlen

2013. október 13. 03:00 - angie.keyr

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Efézus 3:20

StarDarkBlueSky.jpg

Isten hozzáértő apa. Minden problémát meg tud oldani, amivel elé állsz. Semmi sincs, amit ne tudna megadni. Nincs kérés, ami túl kicsi vagy túl nagy neki.

Egy nő egyszer megkérdezett: "Rick, tényleg rendben van, ha az életem kis dolgairól is beszélek Istennek? Nem csak a nagy problémáimról kellene beszélnem vele?" Ránéztem és azt mondtam: "Asszonyom, el tud képzelni olyan problémát, amit Isten nagynak értékel? Mindegyik kicsi az ő szemében. Istennek semmi sem túl nagy dolog, mind apróság."

Semmi sincs, amit ne tehetne meg. Ő rátermett Apa.

Ez nagyon fontos, mert ma rengeteg hozzá nem értő apa van nemzetünkben. Nem tudom, hogy észrevetted-e, de minden apa a médiában inkompetens. A tévé már nem mutat rátermett apákat. Nincs több "Father knows best" (Apa jobban tudja) sorozat. Ehelyett van Homer Simpson, Family Guy és Raymond. A mai apák nevetségesek, és önmagukon kívül mindenki nevet rajtuk. Ezt a fajta apaságot reklámozza a társadalom manapság.

Ez olyan, mint annak a gyereknek a története, aki egy másikat piszkált: "Apukám meg tudná verni a te apukádat!" A másik gyerek azt válaszolta: "Nagy dolog! Anya is meg tudja verni!"

De senki sem tud versenybe szállni a mi mennyei Atyánkkal. "Semmi sem lehetetlen Istennel". Kihúztam a lehetetlen szót a szótáramból, mert ez nincs benne Isten szókészletében. Semmi sem lehetetlen Istennel.

Lenyűgöz mennyi mindent vártak el tőlem a gyerekeim, amíg kicsik voltak. Elvárták, hogy mindent tudjak, hogy bármit meg tudjak javítani, és bármit meg tudjak venni. Ahogy felnőttek, megtanulták, hogy az apjuknak korlátolt a tudása, az energiája, az anyagi forrása, a tehetsége - mindenben korlátolt.

De a te mennyei Atyád bármit megtehet. Sok nagy álmom van az életben. Sokat láttam már, amit beteljesített Isten. Ő azt mondja: "Nem számít, hogy mennyit álmodsz Rick, én felül tudom múlni. Én nagyobb vagyok. Nagyobbat tudok álmodni."

Ami tegnap elérhetetlen, az ma csoda. Isten specialitása a lehetetlen. Ő rátermett Atya.

Beszéljétek át:

 • Mi az, ami felől kétségeid voltak, hogy Isten meg tuja-e tenni az életedben?
 • Mi a legnagyobb álmod az életben? Megbízol Istenben az álmaidat illetően? Elhiszed, hogy még ennél is nagyobb álma van az életeddel kapcsolatban?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.06)

Szólj hozzá!

Isten közel van

2013. október 12. 03:00 - Mike Zsuzsi

"Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja." Zsoltárok 145:18

god-is-always-near.jpg

Isten nincs olyan messze, mint a legtávolabbi csillag. Olyan közel van, mint a következő szívverésed. Ott van veled minden pillanatban. A Biblia azt mondja az Apostolok cselekedetei 17:27-ben: "hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem".

Lehet, hogy úgy érzed, Isten millió kilométerekre van tőled. De az érzéseid és a valóság nem mindig találkoznak - mindannyian tudjuk, hogy ez így van. Az igazság az, hogy Isten veled van épp most is.

Mert Ő egy közeli Apa:

Isten soha nem túl elfoglalt számodra. Na ilyen közel van Ő. Ez az a fajta szeretet, ami nála van. A Zsoltárok 145:18 azt mondja: "Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja." Akárhányszor hívod is, Isten mindig közel van. Ő sokkal többször gondol rád, mint amennyiszer te gondolsz rá. Már születésed előtt gondolkozott rólad. Rólad gondolkozik minden nap, minden pillanatban.
Az igazság az, hogy túl sokszor vagyunk elfoglaltak Isten számára. Ő viszont sosem lesz eléggé elfoglalt ahhoz, hogy ne lenne ideje ránk.

Isten szereti betölteni a szükségeidet. És ezt nem fukar módon teszi. Ő szereti ezt tenni! A Máté 7:11 azt mondja: "Ha tehát ti ... tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” Örülhetsz annak a ténynek, hogy Isten élvezi, amikor jó ajándékokat adhat neked.

Isten együttérez veled a fájdalmaidban. Néhányan kemény dolgokat éltetek át ezen a héten, és szükségetek van erre a verse: "Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból." (Zsoltárok 34:18)

Isten közel van hozzád és Ő megért. Fordulj oda hozzá!

Beszéljétek át:

 • Miért kell ma Istenhez kiáltanod?
 • Milyen változásokat kell csinálnod az életedben ahhoz, hogy ne legyél túlságosan elfoglalt Isten számára?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 10. 05.)

Szólj hozzá!

Számíthatsz Istenre

2013. október 11. 03:00 - gyanus

"..Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka (Jakab 1:17 - Revideált Károli fordítás).

solid-rock-575.jpg

Amikor minden változik körülöttünk, fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten egy állandó Atya. Sosem fog nekünk csalódást okozni. Lehet rá számítani. Megbízható. Méltó arra, hogy bízzunk benne.

Jakab 1:17 azt mondja: "..minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka." Isten egy változhatatlan, szilárd Atya.

Az "emberi" apák gyakran kiszámíthatatlanok. Beszéltem olyan emberekkel, akik azt mondták: "Felnőve, soha sem tudtam, hogy éppen hogyan fog bánni velem az apám. Sosem tudhattam, hogy csendes, vagy erőszakos lesz-e. Sosem tudhattam, hogy éppen meg fog-e ölelni, vagy meg fog-e pofozni. Sosem tudhattam, hogy el fog-e fogadni, vagy vissza fog-e utasítani." A változékony apáknak, bizonytalan gyermekei lesznek.

De Isten nem szeszélyes. A te mennyei Atyád állandó és szilárd. Az egyik olyan dolog, amire mindig számíthatunk, az az, hogy Isten mindig ugyanúgy viselkedik velünk.

A Biblia azt mondja 2.Timóteus 2:13-ban: "Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja" (Revideált Károli fordítás).

Tudjuk, hogy a világ gyorsabban változik, mint eddig bármikor. Alvin Toffler írt egy könyvet "Jövő sokk" címmel, amiben azt mondja, hogy a gyors változások idejében az embereknek szükségük van valami olyasmire, amit ő "állandóság szigeteinek" hív. Amikor minden más a levegőben lóg, szükségünk van valamire az életünkben, ami sosem változik, mint egy horgony a lelkünknek. Szükségünk van egy "állandóság szigetre", hogy a stresszt kezelni tudjuk.

Csak egy probléma van: ezen a bolygón, semmi sem örök. Egyetlen dolog van, amire számíthatunk, ami soha sem fog változni: az állandó, gondoskodó szeretete a mi mennyei Atyánknak.

"Az én Istenem változhatatlan a felém való szeretetében" (Zsoltárok 59:10 - angolból szabadon fordítva).

Számíthatsz erre!

Beszéljük át!

 • Mit használtál "állandóság szigeté"-nek az életedben?
 • Mik azok a jó és tökéletes ajándékok az életedben, melyek egyértelmű jelei Isten feléd való, változhatatlan szeretetének?

(Rick Warren, Daily Hope, 2013.10.04.)

Szólj hozzá!

Isten tudja és törődik vele

2013. október 10. 03:00 - eflidi

„Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.” Zsolt 103,13

Isten gondoskodó, szerető, irgalmas atya. Jobban szeret, mint azt valaha meg tudnánk érteni, jobban, mint azt fel tudnánk fogni. Ő maga a szeretet, és azért alkotott téged, hogy szerethessen. Mindenben, amit tesz, szeretetet ad neked, és egyik legjellemzőbb tulajdonsága az irgalmasság. Isten gondoskodó atya.

 A Biblia azt mondja a 103. zsoltár 13. versében: „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.” Isten életünk minden kis részletével irgalommal törődik.

A tanítványok többsége hivatásos halász volt. Egy nap, amikor kint voltak halászni, Jézus elfáradt, odakuporodott a hajó egyik végébe és elaludt. Halászként a tanítványok hozzá voltak szokva a viharhoz, így amikor viharba kerültek, az nem kellett volna, hogy zavarja őket. De ez hatalmas lehetett, mert megijedtek tőle. Hánykolódott a hajó, ide-oda vetődött és víz áradt a belsejébe. A tanítványok nagyon kétségbeestek és felébresztették Jézust, hogy feltegyék neki az élet egyik legfontosabb kérdését: „Uram, nem törődsz velünk?”

Te és én állandóan és ezerféleképpen tesszük fel ezt a kérdést Istennek: „Istenem, láttad azt a diagnózist? Hát nem törődsz vele? Látod milyen bajba jutott a házasságom? Nem törődsz vele? Látod milyen kevés pénzünk maradt a bankban, és mennyi számlát kellene befizetnünk? Nem törődsz vele? Látod, hogy küszködnek a gyermekeim az iskolában? Nem törődsz velük? Te ismered azt a félelemet, amely úgy megragadt az elmémben, hogy nem tudok tőle megszabadulni. Hát nem törődsz vele?"

A válasz: dehogynem, Isten törődik vele! Sőt, jobban törődik vele, mint te magad. Jobban szeretne segíteni neked, mint ahogy szeretnéd. Tudja, mi segít majd jobban neked, mint ahogy te azt gondolnád. Tudatában van a helyzetednek és törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5,7).

Ha tudnád és éreznéd, milyen irgalmasan és állhatatosan törődik veled mennyei Atyád, akkor viszontszeretnéd Őt. Ha úgy érzed, hogy Isten fényévekre van tőled, az azért van, mert nem érted, milyen gondoskodó Atya is Ő. Ez a megértés az első lépés a belső békéhez.

Beszéljünk róla:

 • Mik azok a dolgok jelenleg az életedben, amik nyomasztanak?
 • Hiszed, hogy Isten törődik az aggodalmaiddal?
 • Mit jelent az, hogy minden gondotokat „vessétek” Istenre?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.03.)

 

 

Szólj hozzá!

Ismerd meg Istent, mint Atyádat!

2013. október 09. 03:00 - FodorImi

„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! (Máté 6:9)

Az Ószövetség korának évezredeiben Istent csak hét alkalommal nevezték „Atyá”-nak. Az emberek egyszerűen nem gondoltak Istenre, mint Atyára. Valami másféleképpen gondoltak rá – Teremtő, Mindenható…  de nem mint Atya. Aztán jött Jézus, és azt mondta: Így imádkozzatok: Hívjátok őt Atyának! Jézus ezt a kifejezést több mint 150-szer használta, mikor Istenről beszélt.

Amit Ő tett, azzal lerombolt minden sztereotípiát. Isten nem valami haragvó zsarnok, nem egy kozmikus rendfenntartó. Ő nem univerzális ünneprontó. Nem személytelen erő. Isten személy, és nem egy erő. Isten személyes Isten. Képes arra, hogy kapcsolatban legyen velünk, és úgy teremtett bennünket, hogy képesek legyünk a vele való kapcsolatra.

Csak egyetlen probléma van. Legtöbb ember számára az a szó, hogy „apa”, negatív fogalom. Ez a szó, hogy „apa”, mindenféle rossz emléket hoz elő. Sok ember azt mondja: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben? Ha Isten olyan, mint az én apám, akkor köszönöm, nem kérek belőle.”

Az igazság az, hogy az emberi apák pokollá tehetik a földön az otthont. Az emberi apák sokszor szeszélyesek, rosszkedvűek, gorombák, leuralók, erőszakosak. Így hát ezek a szavak „mi Atyánk a mennyekben” sok emberre súlyos teherként nehezednek.

Sokan azért nem lépnek sosem kapcsolatba Istennel, mert tudat alatt úgy gondolnak rá, mint a földi apáikra, akik talán lehetetlen emberek, és azt gondolják, Isten is ilyen.  Vagy földi apáik megbízhatatlanok voltak, és azt gondolják, Isten is megbízhatatlan. Minden felkavart sérelmeinket és érzelmeinket Istenre rakjuk, és nem csoda, ha az Istenhez való csatlakozás nehéz időszak a számunkra.

Manapság sok gyereknek nagyon kevés kapcsolata van az apjával. Így miért várnák a kapcsolatot a mennyei Atyával? Nem csoda, hogy nem értjük meg Istent!

Félre kell tennünk Istenről alkotott mítoszainkat, téves értelmezéseinket, hogy megérthessük az igazságot, Isten valóban az Atyánk. Mert az igazság tesz szabaddá. A téves értelmezések távol tartanak Istentől. Ha azonban igazán megismered, akkor jönni fogsz a szeretetébe.

Beszéljetek róla:

 • Milyen más tényezők vagy emberek járulnak hozzá, hogy Istenről hamis elképzeléseink legyenek?
 • Milyen módokon viszonyulhatsz jól az édesapádhoz? Istennel kapcsolatban is alkalmazhatod ugyanezeket?

(Daily Hope by Rick Warren – 2013.10.02.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása