Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Add tovább, amit kapsz

2013. október 20. 03:00 - zsófi68

"Isten, aki magot ad a magvetőnek és kenyeret enni, el fog téged is látni maggal, amennyire csak szükséged van, ami növekedni fog, hogy gazdag termést arathass nagylelkűségeddel. Mindig gazdaggá fog tenni ahhoz, hogy adakozó lehess, ezért sokan adnak majd hálát Istennek az ajándékokért, mit tőlünk kaptak. Mert ez a szolgálat nemcsak Isten embereinek szükségleteit elégíti ki, de túláradó hálát is szül Isten iránt." (2Kor 9,10-12 TEV fordítás)

2010_10_23_Thanksgiving_01.JPG

Isten azt szeretné, hogy amit nekem ad, rajtam keresztül adhassa tovább.

Isten keresi azokat az embereket, akiken keresztül megáldhatja a világot. Körbenéz és azt kérdi:"Csésze leszel vagy szalmaszál?" Ha a csészét választod, csak teletöltődsz, és ennyi. De ha azt mondod: "Istenem, szalmaszál akarok lenni, vezesd át rajtam keresztül az áldásaidat más emberek felé", akkor olyan ember vagy, akit Isten meg akar áldani.

A 2Kor 9,10-11-ben ez áll: "Isten, aki magot ad a magvetőnek és kenyeret enni, el fog téged is látni maggal, amennyire csak szükséged van, ami növekedni fog, hogy gazdag termést arathass nagylelkűségeddel. Mindig gazdaggá fog tenni ahhoz, hogy adakozó lehess." TEV fordítás)

Ez az ígéret arra épül, hogy mennyire vagy hajlandó megosztani mindazt, amit Istentől kaptál. Kész vagy továbbadni azt az áldást, amivel Isten megáldott téged?

Most lehet, azt mondod "Várjunk csak egy percet! Én nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy ilyen nagylelkű legyek!" Ó, de igen, az vagy! Nem számít mennyid van, nagylelkű még lehetsz. Ott a bibliai történet az özvegyasszonyról, akinek csak két fillérje volt, mégis mind bedobta a perselybe. Mindig van mit adnod. Az csak kifogás, hogy "nincs elég, amiből adhatnék". Mindig tudsz adni valamit. Kell is adnod, mert Isten így tesz próbára. A Korinthusi levél 12. verse így folytatódik: "mert ez a szolgálat nemcsak Isten embereinek szükségleteit elégíti ki, de túláradó hálát is szül Isten iránt."

Mikor nehéz időket élsz, és így szólsz: "Istenem, nincs nekem sok, de bármennyi is az, kész vagyok másokkal megosztani. Csak kevés ételem van, de kész vagyok mást is meghívni vacsorára. Kész vagyok megosztanom másokkal, bármim is van", Isten megígér neked három dolgot: Először, lelkileg növekedni fogsz. Másodszor, mások szükségletei megelégíttetnek. Harmadszor, Istent dicséred ezzel.

Mikor továbbadod, amid van, Isten felfoghatatlan áldásai előtt nyitod meg az életed ajtaját.

Beszéljünk róla

 • Ezen a héten kivel oszthatod meg Isten áldását?
 • Ha úgy gondolod, nincs sok, amit továbbadhatnál, mit gondolsz, mit vár tőled Isten?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.13)

Szólj hozzá!
Címkék: áldás adni

Bízz napról-napra

2013. október 19. 03:00 - Mike Zsuzsi

”Semmiért se aggódj, inkább mindenért imádkozz. Mond el Istennek, hogy mire van szükséged, és köszönj meg neki mindent, amit érted tett... irányítsd a gondolataidat igaz, becsületes, tiszta, szeretetreméltó és nagyszerű dolgokra. Olyasmikről gondolkozz, amik kiválóak és dicséretre méltóak.” (Filippi 4:6,8 NLT fordítás)

38928_414426787_big.jpg

Isten azt szeretné, hogy naponta rábízd magad: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." - nem a következő héten, nem a következő évben, sem a következő hónapban, hanem egyszerre csak egy nap.

A Filippi 4:6,8 rávilágít négy dologra, amit azért kell tennünk, hogy napi szinten bízzunk Istenben: ”Semmiért se aggódj, inkább mindenért imádkozz. Mond el Istennek, hogy mire van szükséged, és köszönj meg neki mindent, amit érted tett... irányítsd a gondolataidat igaz, becsületes, tiszta, szeretetreméltó és nagyszerű dolgokra. Olyasmikről gondolkozz, amik kiválóak és dicséretre méltóak.” (NLT fordítás)

 1. Semmiért se aggódj! Miért olyan nagy ügy az aggódás? Mert az aggodalom nem csak egy rossz szokás, hanem bűn. Isten megtartja az ígéreteit és bízhatsz abban, hogy Ő gondoskodni fog rólad. "Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja." (Máté 6:34)

 2. Imádkozz mindenért! Az ima meg tudja változtatni a dolgokat. A Róma 8:32 ezt írja: "Aki az Ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?" Isten megoldást adott a legnagyobb problémádra - az üdvösség kérdésére - amikor elküldte Jézust, hogy meghaljon érted. Ha Isten annyira szeretett téged, hogy elküldte Jézust, hogy meghaljon érted, nem gondolod, hogy szeret annyira, hogy minden más problémádról is gondoskodjon?

 3. Légy hálás Istennek mindenért! Bármi is történjen, te adj hálát! A Biblia nem azt mondja, hogy minden dologért, hanem, hogy minden körülményben adj hálát. Nem kell hálásnak lenned az életedben lévő rossz dolgokért, nem kell hálát adj a gonoszért. Nem kell köszönetet mondanod a rákért, egy balesetért, a háborúkért vagy a bántalmazásért. Isten mégis azt mondja, hogy minden körülményben adjatok hálát. Miért? Mert tudod, hogy Isten gondot fog viselni rólad, be fogja tölteni a szükségeidet és segíteni fog neked. 

 4. Gondolkozz helyes dolgokról! Isten elénk ad egy listát, amiről gondolkozhatunk. Olyan dolgok ezek, amelyek igazak, becsületesek, tiszták, szeretetreméltóak, nagyszerűek, kiválóak és dicséretesek. 

Hol találsz tiszta és kedves dolgokat, hogy azokon gondolkozz? A filmekben? Nem hiszem. A tévében? Nem. Tiszta, kedves és dicséretreméltó dolgokat egyedül Isten Igéjében fogsz találni. Olvasnod és tanulmányoznod kell, igeverseket tanulnod és megtöltened az elmédet vele. Az Ézsaiás 26:3 ezt mondja: ”Tökéletes békében tartod mindazokat, akik Benned bíznak, akiknek a gondolatai rád irányulnak.” (NLT fordítás)

Beszéljünk róla:

 • Hová kalandoznak el leggyakrabban a gondolataid?
 • Milyen helyzetben kell ma hálát adnod Istennek?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.12)

Szólj hozzá!

Isten arra vár, hogy kérj

2013. október 18. 03:00 - sema22

 "Ha ti... tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább tud jót adni a ti Mennyei Atyátok azoknak akik kérik." (Máté 7,11)

lamb-of-god.jpg

Isten mindennek a forrása. Minden amit látsz, és amit nem látsz a világban és az egész univerzumban, az Ő alkotása.

Mivel Istentől függsz, mint mindenednek a forrásától, négy dologra kell emlékezned.

Először, hogy mindened Istentől kapott ajándék.

Semmid nincs, amit megérdemeltél, minden Isten kegyelmi ajándéka. Mindened azért van, mert Isten így akarta, és ha nem akarta volna így, akkor most nem lenne meg neked.

A Biblia ezt mondja Jakab 1,17ben: "Minden jó ajándék felülről jön". Ezért kezdődik az Úr imádságának harmadik mondata az add szóval: „add meg a mi mindennapi kenyerünket ma.” Miért? Mert ez egy ajándék. Nem tudod kiérdemelni.

Másodszor, nincs olyan, amire szükséged lenne, és Isten ne tudná megadni. Nem tudhatod, hogy az év hátralevő részében mire lesz szükséged, de bármi is legyen az, Isten meg tudja adni neked. 

A Biblia ezt mondja a Filippi 4,19-ben: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban." A dicsőséges gazdagság olyan bőséget jelent, amit csak Isten tud megadni, hiszen Neki kimeríthetetlen forrásai vannak.

Harmadszorra, Isten szeretne megadni neked mindent, amire szükséged van.

A Máté 4,11 szerint: "Ha ti ... tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább tud jót adni a ti Mennyei Atyátok azoknak, akik kérik." Isten be akarja tölteni a szükségedet.

És végül negyedszerre: Isten vár rád. Ha van olyan szükség az életedben ami még nem teljesült, azt nem Isten hibája. Nem te vársz Istenre, hanem Ő vár rád. Nem az a probléma, hogy Isten nem akarja betölteni a szükségleteidet: a probléma az, hogy sosem kéred. Jakab 4,2 ezt mondja: "Nem kapjátok meg, mert nem kéritek Istent."

Beszéljünk róla:

 • Te kitől várod, hogy betöltse a szükségleteidet?
 • Mi az amivel vártál, hogy kérd Istentől pedig szükséged van rá? 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.10.11)

Szólj hozzá!

Napi kenyered

2013. október 17. 03:00 - Lilla:)

"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik." (5. Mózes 8:3.)

bread.jpg

Amikor Jézus azt mondja, hogy így imádkozzuk: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", sokkal többről beszél a puszta kenyérnél. Valójában a Biblia maga is említi, hogy a kenyér négy dolgot jelképez.

1. A kenyér jelképezi mindazt, ami szükséges az élethez
Isten ezt a következőképp tervezte: Ő ellát minket azzal, amire szükségünk van, mi pedig "begyűjtjük" azt. Amikor így imádkozol: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", az nem azt jelenti, hogy otthon ülsz a kanapén, és várod, hogy Isten az öledbe pottyantsa a pénzt. Dolgoznod kell! Még a zsidóknak is ki kellett menniük, hogy összeszedjék a mannát. A munka is része annak, amit Isten az életeddel kapcsolatban eltervezett. És a munka építi a jellemedet is. A Példabeszédek 14:23 ezt mondja: "A kemény munka mindig kifizetődő, de ha csak beszél az ember, nem kerül kenyér az asztalára." (MSG ford.)

2. A kenyér jelképezi Isten szavát
A Biblia táplálék a szellemünknek. A kenyér a Szentírás szimbóluma. A Bibliában ez áll: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik" (5Mózes 8:3). Amikor Izrael gyermekei az Ígéret Földjére tartottak, Isten mannát dobott a Mennyből, hogy össze tudják gyűjteni, mert nem volt semmi ennivalójuk.
Isten ezt a kenyeret azért adta, hogy megtanítsa nekik, az embernek sokkal többre van szüksége az élethez a kenyérnél. Az igazi élet abból fakad, hogy Isten szavával táplálkozunk. Nemcsak fizikai táplálékra van szükséged, hanem szellemi táplálékra is.

3. A kenyér jelképezi Isten családját és a testvéri közösséget
A Biblia a következőt mondja az 1Korinthus 10:16-ban: "A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?"
A kenyér Isten családját is jelképezi. Szükséged van Isten embereire az életedben! Akár családban, akár egyedül élsz, Isten azt akarja, hogy része légy az Ő örök családjának, az egyháznak. Ez kell, hogy legyen a testvéri közösség helye.

4. A kenyér jelképezi a megváltást
Jézus azt mondta, hogy az úrvacsoránál a kenyér azt az áldozatot jelképezi, amit Ő hozott meg értünk. Minden alkalommal, amikor esszük a kenyeret és isszuk a bort (vagy a szőlőnek a levét), emlékezzünk arra, hogy mennyire szeret minket Isten, és hogy milyen áldozatot hozott azért, hogy mi a Mennybe juthassunk.

Bármilyen szükséged is van, legyen az akár fizikai, érzelmi, szellemi, lelki vagy emberekkel kapcsolatos szükség,  Isten be fogja tölteni azt, ha rá fogod bízni. Imádkozz így ma is: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", és bízz Istenben, hogy gondoskodik rólad minden területen.

Beszéljünk róla:

 • Ha megértetted, milyen 4 dolgot jelképez a kenyér, hogy tudsz konkrétabban imádkozni, amikor azt kéred, "add meg nekünk mindennapi kenyerünket"?
 • Hogyan tükrözi az életed, hogy Isten ellátására, Igéjére, családjára és megváltására van szükséged?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 10. 10.)

1 komment

Lobogtasd meg a fehér zászlót!

2013. október 16. 03:00 - rorsy

"Bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld 3,5-6 ESV ford.)

winding-path.jpg

Átadni magad Istennek azt jelenti, hogy Istenre bízod a jövődet. A Példabeszédek 3,5-6 ezt mondja "Bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet." (ESV)

Életed melyik területét nem adtad át Istennek? Átadtad már Istennek életed területei közül a "konyhát" és a "nappalit". De mi a helyzet a "hálószobával"? Mi a helyzet életed "garázsával"? Életed melyik területét szorítod még görcsösen, mely területeket nem adtál át neki?

Néhányan közületek még nem adták át Istennek a szexuális élettel kapcsolatos dolgokat. Ezt gondolják: "Tudom, hogy Isten a szexet a házasságon belülre tervezte, de én a saját utamat járom ezen a területen." És ez stresszt okoz az életedben.

Mások pedig a pénzügyeikbe nem engedik Istent beleszólni. "Tudom, hogy Isten azt mondja, hogy a jövedelmem tized részét vissza kellene adnom neki, de ezt én anyagilag nem tudom megengedni." És emiatt is stresszessé válhat az életed.

Egyesek pedig a kapcsolataikat nem adták még át Istennek. "Tudom, hogy meg kellene bocsássak annak az embernek, aki megbántott, de nem fogok megbocsátani." Ez szintén lehet stresszforrás az életedben.

Néhány embernek pedig olyan titkos bűnei vannak, amiket még nem tárt fel Isten előtt sem. Van egy olyan szokásod, amit még nem adtál át Istennek,  esetleg egy sérelem, egy probléma vagy akadály, amit még nem fedtél fel Isten előtt, és nem adtál át neki.

Vannak olyanok is, akik még nem adták át az életüket Jézus Krisztusnak. Még talán nem keresztelkedtél meg, vagy még nem találtál gyülekezeti közösséget.

Átadni magad Istennek azt jelenti, hogy megadod magad, hogy feltartod a fehér zászlót és ezt mondod: "Istenem, a csatának vége. Nem akarok többé harcban állni Veled. Nyugalmat és békét szeretnék, nem feszültséget és stresszt az életemben."

Nem fáradtál még bele az Istennel folytatott harcba? Szerintem, igen.

Amikor átadjuk magunkat Istennek, azzal fejezzük ki leginkább a hitünket.

Beszéljünk róla:

 • Életed melyik területét nem adtad még át Istennek?
 • Milyen lépéseket kell ma megtenned ahhoz, hogy átadd Istennek azokat a dolgokat, amelyek a legtöbb feszültséget és stresszt okozzák az életedben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 10. 09.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása