Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hatodik lépés egy krízisben: alázattal valld meg bűneidet Istennek!

2020. augusztus 31. 03:00 - gerbeaud

„Vétkeztünk, és rosszat tettünk. Fellázadtunk ellened, megvetettük parancsaidat és rendeleteidet. Visszautasítottuk, hogy hallgassunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te felhatalmazásodból beszéltek királyunknak, hercegeinknek, őseinknek és a föld egész népének” (Dán 9,5–6 NLT fordítás).

Az elmúlt néhány napban megnéztük, hogyan imádkozzunk válság idején. Dániel próféta könyve 9. fejezete megmutatja nekünk Dániel imádságának hat alapelvét. Az első öt elv a következő:

 • Hagyjuk Istent szólni, mielőtt beszélnénk hozzá!
 • Összpontosítsuk a figyelmünket Istenre és keressük őt!
 • Szenvedélyesen fejezzük ki a vágyainkat!
 • Mutassuk ki a komolyságunkat!
 • Adjunk hálát Istennek a szeretetéért és az ígéreteiért!

Végül pedig arra van szükségünk, hogy alázatosan megvalljuk a bűneinket.

Isten nem fogja meghallgatni a gőgös panaszkodásainkat, de az alázatos beismerésünket igen. Isten az alázatosságra válaszol.

Isten már ismeri az össze ostobaságot, amit valaha elkövettél az életedben, de mégis azt akarja, hogy valld meg a bűneidet.

Hogyan válaszol Isten, amikor alázattal megvallod, hogy elrontottad? Megbocsátással, irgalommal és kegyelemmel válaszol.

Megvallani azt jelenti, hogy egyetértünk Istennel a bűneinket illetően. Megmondod Istennek, hogy neki van igaza: amit tettél, az bűn. Nem keresel kifogást. Nem hívod tévedésnek. Elismered, hogy rosszat tettél.

Legyél konkrét a beismerésedben, ahogy Dániel is az volt: „Vétkeztünk, és rosszat tettünk. Fellázadtunk ellened, megvetettük parancsaidat és rendeleteidet. Visszautasítottuk, hogy hallgassunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te felhatalmazásodból beszéltek királyunknak, hercegeinknek, őseinknek és a föld egész népének (Dán 9,5–6 NLT fordítás).

Dániel nem fejezte be itt. A gyónása további tíz versen át folytatódott, ahogy lelkiismeretesen megnevezi bűneit. 

Egyetértett Istennel abban, hogy az izraeliták szégyent és gyalázatot hoztak magukra, hűtlenek voltak Istenhez, nem figyeltek arra, amit az ÚR mondott nekik, és megfeledkeztek Isten figyelmeztetéseiről.

Ez elég konkrét.

Dániel imádsága segít nekünk megérteni, hogy a be nem vallott bűneink miként teremtenek távolságot Isten között és miközöttünk. Ez egy erőteljes figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy Isten hogyan válaszol az imádságainkra, amint egyetértünk vele a bűneinkről. Ő mindig hűséges, hogy megbocsásson, amikor alázatos szívvel jövünk hozzá. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért küzdünk oly gyakran azzal, hogy őszinték legyünk Istennel a bűneikről, még akkor is, amikor mindent tud, amit valaha tettünk?
 • Hogyan láttad mások életében, hogy a hitüket aláásta a bűneik beismerésének visszautasítása? Megtörtént ez a saját életedben is?
 • Ha ezt még eddig nem tetted meg, hogyan tudnál időt szakítani arra, hogy beszélj Istennel, és megvalld neki a bűneidet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.24.)

Szólj hozzá!

Ötödik lépés egy krízisben: köszönd meg Istennek a szeretetét és az ígéreteit!

2020. augusztus 30. 03:00 - gabormel

cross_1.jpg

„Uram, te nagy és döbbenetes Isten vagy! Te mindig teljesíted szövetségedet, és megtartod kifogyhatatlan szereteted ígéreteit azoknak, akik szeretnek téged és engedelmeskednek parancsaidnak” (Dán 9,4 NLT fordítás).

Krízishelyzetben nincs fontosabb dolog az imádkozásnál. Ahogy tanultuk, Dániel próféta könyve 9. fejezete kiváló ima-mintát ad nekünk, amikor az élet legnehezebb időszakaiban járunk.

Már megtanultuk, hogy hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, mielőtt mi beszélnénk vele; összpontosítsuk figyelmünket Istenre, és keressük őt; szenvedélyesen fejezzük ki vágyainkat; és bizonyítsuk be, hogy komolyak a szándékaink.

Meg kell köszönnünk Istennek szeretetét és ígéreteit is.

Dániel ezt a 9. fejezet 4. versében így írja le: „Uram, te nagy és döbbenetes Isten vagy! Te mindig teljesíted szövetségedet, és megtartod kifogyhatatlan szereteted ígéreteit azoknak, akik szeretnek téged és engedelmeskednek parancsaidnak” (NLT fordítás).

Lehet, hogy ez az utolsó dolog, amit krízishelyzetben tenni akarsz. Meglehet, hogy mérges vagy Istenre, és csalódtál benne. De éppen ezért szükséges ezt megtenned. Szükséged van arra, hogy megváltozzon a szemléleted.

Néhány verssel később ezt olvashatjuk: „Az ÚR, a mi Istenünk irgalmas és megbocsátó, még akkor is, ha mi fellázadtunk ellene” (Dán 9,9 NLT fordítás).

Hálásnak kellene lennünk, hogy Isten hűséges még akkor is, amikor mi nem vagyunk azok. Isten mindig megtartja az ígéreteit.

És Isten a krízised idején is meg fogja tartani azokat. Nem fog elhagyni téged. Mutasd meg Istennek, hogy tudatában vagy ennek! Tudasd vele, hogy bízol benne!

Az imádság fontos része, hogy Isten mindig válaszol válság idején.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz köszönetet mondani Istennek krízis idején?
 • A hála hogyan tudja megváltoztatni a szemléletedet?
 • Milyen dolgokért lehetsz hálás válság idején?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.23.)

Szólj hozzá!

Negyedik lépés egy krízisben: mutasd meg Istennek, hogy komolyan gondolod!

2020. augusztus 29. 03:00 - FodorImi

pray_1.jpg

„Úgy imádkoztam, hogy böjtöltem, durva zsákruhát viseltem és hamut szórtam magamra” (Dán 9,3 TLB fordítás).

Dániel imádsága a Biblia Dániel próféta könyvének 9. fejezetében nagyszerű mintát ad számunkra, hogyan imádkozzunk krízis idején. Az utolsó néhány áhítatban megtanultuk ebből a bibliai szakaszból, hogy hagynunk kell előbb Istent hozzánk szólni, mielőtt mi beszélnénk hozzá. Azután összpontosítsuk a figyelmünket Istenre, és keressük őt. Majd, hogy érzelmekkel fejezzük ki kívánságainkat.

A következő: az imádságnak az a fajtája, amire Isten egy krízisben válaszol, az, amikor megmutatjuk, hogy komolyan gondoljuk. Jelezned kell Isten számára, hogy elkötelezett vagy azért, amiért imádkozol. Az nem csak egy szeszély, nem csak egy kósza gondolat. Kell, hogy Isten lássa, mennyire fontos ez számodra.

Dániel három különböző módot írt le, hogy hogyan fejezte ki Istennek a komolyságát: „Hogy megmutassam szomorúságomat, böjtöltem, durva zsákruhát öltöttem fel, és hamuban ültem” (Dán 9,3 NCV fordítás).

Most az első dologra fogunk összpontosítani, amit Dániel tett. Böjtölt: megtartóztatta magát az ételtől. A böjt egy lelki, szellemi fegyelmezési eszköz, amit az emberek évszázadok óta alkalmaznak.

Jézus azt mondta, hogy némely csoda csak imádsággal és böjttel történik meg, nem csupán az imádsággal. Miért? Mert a böjt mutatja meg Istennek, hogy komolyan imádkozol.

Mózes böjtölt, mielőtt megkapta a Tízparancsolatot. Izrael legtöbb jelentős csatája előtt böjtölt. Dániel böjtölt, mert Istentől akart vezetést kapni. Nehémiás böjtölt, mielőtt belefogott a nagy építési projektjébe. Jézus böjtölt, amikor győzött a kísértés felett.

A böjtölés nem csak ételhez kapcsolódhat. Arról szól, hogy eltávolítasz bizonyos dolgokat az életedből azért, hogy az imádságra tudj összpontosítani.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan mutatja meg a böjt Istennek, hogy komoly a szándékod az imádságoddal?
 • A böjtölés nem csak az ételhez kapcsolódhat. Arról szól, hogy eltávolítasz bizonyos dolgokat az életedből azért, hogy az imádságra tudj összpontosítani. Például felhagysz az internet használatával vagy a tévénézéssel egy bizonyos időre, és ezt az időt imádkozásra fordítod. A böjtölés céljából milyen dolgokat hagynál el az életedből?
 • Hogyan teheted a böjtölést kitartóan (vagy még kitartóbban) a lelki, szellemi életed részévé?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.22.)

Szólj hozzá!

Harmadik lépés egy krízisben: öntsd ki a szívedet Istennek!

2020. augusztus 28. 03:00 - Erika1832

1274.jpg

„Kiöntöttem a szívemet, feltártam a lelkem Istennek” (Dán 9,3a The Message fordítás).

Az elmúlt pár nap Napi reményében megnéztük, hogy Dániel próféta hogyan imádkozott életének és Izrael életének kritikus időszakában. Az ő példája megmutatja, hogy mi hogyan imádkozzunk úgy, hogy Isten válaszoljon nekünk.

Eddig azt tanultuk, hogy:

 • hagynunk kell, hogy Isten szóljon hozzánk, mielőtt mi beszélünk hozzá;
 • figyeljünk Istenre, és keressük őt.

A következő lépés: szenvedélyesen kell kifejeznünk vágyainkat.

Nagyon gyakran imádságaink előregyártottak. Úgy beszélünk, hogy igazán bele sem gondolunk, mit mondunk. Csak daráljuk a betanult szöveget. Nincs benne sem szenvedély, sem hitelesség.

Az igazság az, hogy Istent sokkal inkább az imádságod szenvedélyes őszintesége érdekli, mint a szavak, amiket használsz. Gondolj arra, hogy a megfelelő szavak rossz indulattal nem működnek a házastársadnál. Ez Istennél sem fog működni.

Isten az embert a saját képmására teremtette. Ő is kifejez érzelmeket: haragra gerjed, elszomorodik, boldoggá válik.

Isten nem csak szeret téged. Isten szenvedélyesen szeret téged – érzelmileg!

Dániel így beszélt szenvedélyes imádságáról: „Komolyan imádkoztam az ÚRistenhez, könyörögtem neki” (Dán 9,3 GNT fordítás).

A „könyörgés” a héber nyelvben azt jelenti „érzelemmel kérni”. Valódi, igaz kérés, teljes szívből jövő keresés. Valójában esdeklés, rimánkodás.

Ez az az imádság, amire Isten odafigyel, és amit megválaszol.

Szeretem ezt a kifejtést a Biblia Dániel próféta könyve 9. fejezetének 3. versében: „Kiöntöttem a szívemet, feltártam a lelkem Istennek” (Dán 9,3 The Message fordítás).

Talán neked is így kellene imádkozni a családodért. Ki kell öntened szívedet, és fel kell tárnod lelked Isten előtt az őértük. Lehet, hogy a házasságoddal vagy az anyagi helyzeteddel kapcsolatban kell ezt megtenned.

Mindannyiunknak így kell tennünk a környezetünkért. Az egész föld krízisben van. A koronavírus világjárványon túl látjuk a háborúk pusztításait, az éhínséget és a gonoszt a világunkban.

Ki kell öntenünk a szívünket és imádsággal, könyörgéssel járulni Isten elé mindezekért!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Amikor imádkozol, mi mozgatja meg a legmélyebb szenvedélyed?
 • Miért folyamodunk gyakran ismétlődő, rutinos imádságokhoz?
 • Hogyan tudnál még több szenvedélyt vinni az imaéletedbe?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.21.)

Szólj hozzá!

Második lépés egy krízisben: figyeld, és keresd Istent!

2020. augusztus 27. 03:00 - ReveSz

Look Up! Three Practices for Leadership Mindfulness – Kirsten Olson

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek” (Péld 8,17).

Dániel nagyszerű módszert mutat arra, hogy hogyan imádkozzunk a nehéz időkben.

Hat fontos alapelvet találhatunk ehhez, a Bibliában, Dániel próféta könyve 9. fejezetében. A legutóbbi Napi remény áhítatban az első lépésről volt szó: először hagyd, hogy Isten szóljon hozzád, mielőtt te beszélnél.

A második lépés ahhoz, hogy Isten válaszoljon egy krízishelyzetbeli imádkozásra: összpontosíts Istenre, és keresd őt!

Dániel ezt tette: „Az ÚRistenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel” (Dán 9,3).

Ez egy alapvető kapcsolatépítő tanács, olyan, ami nem csak az Istennel való kapcsolatban érvényes. Bármely kapcsolatod akkor képes fejlődni, ha fizikailag is odafordulsz a másikhoz, és figyelsz arra, amit ő mond. Bármikor, amikor a feleségem hozzám beszél, felé fordítom az arcomat, és ránézek. Több mint negyven éve vagyok házas. Ő ezt nagyon szereti, mert tudja, hogy ilyenkor élvezi az osztatlan figyelmemet.

Az arcodat valaki felé fordítani, az érdeklődés jele. Ezt Istennel is megteheted. Ténylegesen is nézz fel az égre! Ha tudsz, menj ki a szabadba, és tekints fel az égre, amikor imádkozol!

Fizikailag Isten felé fordulni az első lépés ahhoz, hogy igazán rá figyelhessünk, és kereshessük az akaratát, ami létfontosságú nem csak válság idején, hanem életünk minden pillanatában.

A Bibliában Ámósz próféta könyve 5. fejezetének 4. versében Isten azt mondja: „Keressetek engem, és éltek!” Valójában nem élsz addig, amíg nem keresed igazán Istent.

Isten garantálja, hogy mindig veled lesz. Azt mondja: „Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek” (Péld 8,17).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mennyire mondanád fókuszáltnak magad, amikor eljön a pillanat, hogy Isten akaratát kell keresned életed valamely területével kapcsolatban? Szánj egy kis időt arra, hogy eltöprengj a válaszon, és határozd el, mit teszel!
 • Miket tudnál tenni annak érdekében, hogy állhatatosabban és – még inkább – hűségesebben keresd Isten akaratát?
 • Szoktál imádkozni olyan helyen, ahol nagyon zavaróak a körülmények? Hol imádkozhatsz úgy, hogy teljes, osztatlan figyelmeddel csak Istenre tudj összpontosítani?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.20.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása